Xitsonga 1989 (TSO89)
10

101Tinhongana to fela emafurheni layo nun'hwela ti nga ma onha, ma vila;

vuphuntanyana bya munhu wa ndzhuti byi hatla byi tiveka ku tlula vutlhari bya yena.

2Miehleketo ya lowo tlhariha yi n'wi tisela nkateko,

kasi ya xiphunta yi xi vangela makhombo.

3Phuphula hambi ri nga famba endleleni a ri tivi mafambele,

ri tikomba eka hinkwavo leswaku a ri tlharihanga.

La tlhariheke ú chava mpfilumpfilu etikweni

4Loko hosi ya tiko yi ku hlundzukela u nga hatli u lan'wa;

la tikhomaka, ú humesiwa emilandzwini yo tala.

5Laha misaveni, ndzi vonile mhaka yo biha,

swi nga swihoxo leswi endliwaka hi tihosi:

6Maphuphula ma tlakusiwa,

kasi lavakulu ni swifumi, va tsongahatiwa.

7Ndzi vonile mahlonga ma gadile tihanci,

tinganakana ti ri karhi ti famba hi milenge kukota mahlonga.

Ku tiva matirhele a swi siveli makhombo

8

10:8
Ps. 7:15
Swiv. 26:27
La celaka khele, ú ta hojomela eka rona,

nyoka yi ta luma la boxaka khumbi.

9Maribye ma vuya hi mufayi wa wona,

mupandzeri wa tihunyi a nga tivangela khombo.

10Loko xihloka xa wena xi bvinyekile

hileswi u rivaleke ku xi lota,

xi ta ku tikisela ntirho!

Vutlhari byi pfuna ku lota miehleketo.

11Loko nyoka yi ku luma hi ku ka yi nga si tirhiwa hi mungoma,

ku vitana mungoma wa kona swa ha pfuna yini ke?

Ntlhari yi tiva mavulavulele

12Vanhu va tsakela marito ya ntlhari,

kasi nomo wa phuphula wa ri dlayisa;

13loko ri sungula ku vulavula, ku huma swa vuphunta ntsena;

ni loko ri heta, u ta va u twile ta rihuhe ro chavisa.

14Xiphunta xi vulavula ngopfu,

hambileswi munhu a nga tiviki leswi nga ta humelela mundzuku,

hambileswi a nga twisisiki leswi nga ta va kona loko a hundzile.

15Xiphunta xi tihlakata hi ku phyaphyarha,

xi ko xi rivala ni ndlela yo muka.

Vuhosi lebyinene ni lebyo biha

16Tiko ro fumiwa hi mufana,

leri tindhuna ta rona ti nwaka ka ha ri mpundzu, ri le khombyeni!

17Kambe ku katekile leri fumiwaka hi munhu wa ndzhuti,

leri tindhuna ta rona ti dyaka ti pima,

ti ri tinghwazi, ku nga ri swidakwa.

18Munhu wo loloha ú boleriwa hi lwangu,

ra n'wi pfutela a ha khondle mavoko.

19Swakudya swa nandziha,

ni vhinyo yi tsakisa mbilu,

kambe hinkwaswo swi kumiwa hi mali!

20U nga soli hosi hambi emiehleketweni ya wena,

ni loko u etlele u ri wexe, u nga soli xifumi,

hikuva tinyanyana ti nga rhwala mahungu ya kona,

ti haha ti ma hangalasa.