Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Vaisraele i vanhu lava hlawuleriweke HOSI Xikwembu

71

7:1
Mint. 13:19
“Loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi fikisa etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina, xi ta hlongola vanhu lava va mi tlulaka hi ku tala ni ku tiya va suka emahlweni ka n'wina, ti nga tinxaka leti ta 7: Vahiti, ni Vagirigaxi, ni Vaamori, ni Vakanana, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi. 2HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta va nyiketa emavokweni ya n'wina, mi va hlula, kutani mi fanele ku va herisela makumu. 3Vanhu lava, mi nga tshuki mi tekelana na vona; mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va tekiwa hi vana va vona; naswona mi nga pfumeli leswaku vana va n'wina va ya teka vana va vona, 4hikuva vavasati lava va nga hambukisa vana va n'wina va majaha, kutani va nga ha ndzi yingisi,Hileswaku: va nga ha ndzi yingisi mina Muxe, kumbe: va sungula ku fularhela HOSI Xikwembu va tirhela swikwembu swin'wana. Loko vo endla sweswo va ta hlundzukisa HOSI Xikwembu xa n'wina, xi hatla xi mi herisela makumu. 5
7:5
Dut. 12:3
Vanhu lava, va endleni leswi: Mi fanele ku hindzimuxa tialitari ta vona, mi fayetela ni maribye ya vukhongeri bya vona bya hava, mi tsemelela timhandze ta Axera xikwembukazi xa vona, mi hisetela ni swikwembu swa vona leswi vatliweke.

6

7:6
Eks. 19:5
Dut. 4:20
14:2
26:18
Tit. 2:14
I Pet. 2:9
“N'wina, mi rixaka leri hlawuleriweke HOSI Xikwembu xa n'wina. Xi mi hlawurile exikarhi ka vanhu va matiko hinkwawo lama nga kona emisaveni, leswaku mi va vanhu va xona va xiviri. 7HOSI Xikwembu xi mi rhandzile, kutani xi mi hlawurile, ku nga ri leswaku a mi tlula vanhu van'wana hi ku tala, e-e. N'wina a mi ri vatsongo eka vanhu hinkwavo! 8HOSI Xikwembu xa n'wina xi endlile leswi hikuva xa mi rhandza, naswona a xi hlayisa leswi xi tshembiseke vatata wa n'wina swona, kutani xi mi kutsurile hi matimba ya xona lamakulu, mi huma evuhlongeni bya Faro hosi ya Egipta. 9
7:9-10
Eks. 20:5-6
34:6-7
Tinhl. 14:18
Dut. 5:9-10
Hikokwalaho, tsundzukani leswaku HOSI Xikwembu xa n'wina, i Xikwembu xi ri xoxe, naswona xa tshembeka, xi hlayisa ntwanano wa xona. Lava va xi rhandzaka ni ku hlayisa milawu ya xona, xa va rhandza ku ya fika eka rixaka ra madzana-dzana. 10Kambe lava va xi vengaka, xi ta va ba xi va herisa. Loyi a vengaka HOSI Xikwembu, xi nge n'wi tsetseleli xi n'wi tshika ntsena, kambe xi ta n'wi ba. 11Hikokwalaho, vonani leswaku mi hlayisa swileriso ni milawu ni swiletelo, mi hanya ha swona hilaha ndzi mi lerisaka hakona namuntlha.

HOSI Xikwembu xi katekisa lava va xi yingisaka

12

7:12-16
Dut. 11:13-17
“Leswi mi nga ta va mi yingisile swiletelo leswi, mi swi hlayisa mi hanya ha swona, HOSI Xikwembu xa n'wina na xona xi ta hlayisa ntwanano wa xona na n'wina ni rirhandzu ra xona leri tshembekeke, hilaha xi hlambanyeleke vatata wa n'wina hakona. 13HOSI Xikwembu xi ta mi rhandza, xi mi katekisa leswaku mi andza mi va ni vana lavo tala. Xi ta katekisa ni masimu ya n'wina leswaku mi pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha, xi mi nyika ni swifuwo leswo tala leswikulu ni leswitsongo, etikweni leri xi tshembiseke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona. 14Mi ta tlula tinxaka letin'wana hinkwato hi ku kateka: Exikarhi ka n'wina a ku nga vi na loyi a pfumalaka n'wana, hambi swi ri swifuwo swa n'wina hinkwaswo swi ta tswala. 15HOSI Xikwembu xi ta susa mavabyi hinkwawo exikarhi ka n'wina. A ku nga vi na rin'we ra makhombo hinkwawo ya tiko ra Egipta lawa mi ma tivaka, leri ri nga ta mi wela, kambe Xikwembu xi ta ma tirhisa ku ba vanhu hinkwavo lava va mi vengaka. 16Kutani mi fanele ku herisa vanhu hinkwavo lava HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta va nyiketa emavokweni ya n'wina; mi nga va tsetseleli, na swikwembu swa vona mi nga tshuki mi swi tirhela, hikuva swi nga hundzuka ntlhamu lowu wu nga ta mi phasa.

17“Mi nga tshuki mi anakanya leswaku vanhu lava va mi tlula hi ku tala ni leswaku mi nge swi koti ku va tekela tiko ra vona ri va ra n'wina, e-e! 18Mi nga va chavi! Tsundzukani leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi endleke Faro ni tiko hinkwaro ra Egipta, 19ku nga mintungu leyo chavisa leyi mi yi voneke, ni swikombiso ni mahlori, swi nga leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi humeseke ha swona le Egipta, hi ntamu wa xona lowukulu ni mintirho ya xona ya matimba; vanhu hinkwavo lava mi va chavaka, HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta va herisa hi mukhuva wolowo. 20Naswona HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta rhumela mimpfi exikarhi ka vona, ku kondza lava nga ta sala va tumberile, va herisiwa hinkwavo. 21Vanhu lava, mi nga va chavi, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina lexi nga ni matimba lama chavisaka, xi tshama na n'wina; 22xi ta va hlongola va suka emahlweni ka n'wina ha kutsongo-tsongo. Mi nga tshuki mi va herisa hinkwavo hi nkarhi wun'we, hikuva swiharhi swa nhova swi nga tala, kutani swi mi karhata. 23HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta va hlanganisa tinhloko, kutani xi va nyiketa emavokweni ya n'wina, ku kondza mi va herisa. 24Xi ta nyiketa tihosi ta wona emavokweni ya n'wina, kutani mi ta dlaya mavito ya tona ma nyamalala laha misaveni; ku hava munhu loyi a nga ta mi tiyela, ku kondza mi va herisela makumu. 25Mi ta hisa swifaniso swa swikwembu swa vona leswi vatliweke; mi nga tshuki mi navela silivhere kumbe nsuku lowu namekiweke eka swifaniso leswi, hikuva loko mo tshuka mi titekela wona, wu ta hundzuka ntlhamu lowu wu nga ta mi phasa. Swilo leswi, HOSI Xikwembu xa n'wina xa swi nyenya; 26hikokwalaho mi nga tshuki mi swi nghenisa emitini ya n'wina, hikuva swi nga mi vangela ku rhuketeriwa na n'wina; mi fanele ku swi venga mi va kule na swona, hikuva i swilo leswi rhuketeriweke.