Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ta ku hluriwa ka Ogo

(Tinhl. 21:31-35)

31“Kutani hi suka etikweni ra Sihoni, hi tlhandluka hi ndlela leyi kongomaka eBaxani; hiloko Ogo hosi ya le Baxani ni mavuthu ya yena hinkwawo va huma ku ta lwa na hina le Edreyi. 2Kambe HOSI Xikwembu xi ku ka mina: ‘Mi nga n'wi chavi, hikuva ndzi n'wi nyiketile emavokweni ya n'wina, yena ni vanhu va yena hinkwavo, ni tiko ra yena. Mi ta n'wi endla leswi mi swi endleke Sihoni hosi ya Vaamori loyi a a tshama eHexiboni.’ 3Kutani HOSI Xikwembu xi nyiketa na yena Ogo hosi ya le Baxani emavokweni ya hina, yena ni vanhu va yena hinkwavo, hi va dlaya ku nga sali na un'we wa mhamba. 4Enkarhini wolowo, le xifundzheni xa Arigobi laha a ku fuma Ogo hosi ya le Baxani, a ku ri ni miti ya 60, kutani hi yi tekile hinkwayo hi nga siyi na wun'we. 5Miti ya kona hinkwayo a yi ri makhokholo, yi biyeleriwile hi rirhangu lero leha, yi ri ni timbanti leti gogiwaka. Kusuhi na yona, a ku ri ni swimitana leswo tala leswi nga biyeleriwangiki. 6Hi herisile miti leyi hinkwayo, vaaki va yona hi va endla leswi hi swi endleke Sihoni hosi ya le Hexiboni, hi herisa vavanuna, ni vana ni vavasati. 7Hi lo teka ntsena swifuwo, ni swilo leswi hi swi phangheke emitini loko hi yi hlasela.

8“Enkarhini wolowo, hi tekile tiko hinkwaro ra le vuxeni bya nambu wa Yordani, leri a ri fumiwa hi tihosi letimbirhi ta Vaamori, ku sukela enkoveni wa Arinoni ku ya fika entshaveni ya Hermoni. 9(Ntshava ya Hermoni, va le Sidoni va yi vula ‘Siriyoni’, Vaamori vona va yi vula ‘Seniri’.) 10Hi tekile miti hinkwayo leyi a yi ri erivaleni ra Baxani, laha a ku fuma Ogo; hi tekile ni tindhawu hinkwato ta Giliyadi, ku ya fika emitini ya Saleka na Edreyi.”

11(Va ka Refayimi a va herile, a ku lo sala ntsena Ogo hosi ya le Baxani; mubedwa wa yena a wu ri wa nsimbhi,Kumbe: sirha ra yena a ri vatliwile eribyeni ro tiya ngopfu wu lehile 4,50 m wu anamile 2 m, hi mimpimo leyi toloveriweke hi vanhu hinkwavo, kutani wa ha ri kona ni namuntlha emutini wa Rabata etikweni ra Vaamoni.)

Ta tinyimba leti tshameke evuxeni bya Yordani

(Tinhl. 32:1-42)

12“Enkarhini lowu hi tekeke tiko ri va ra hina, va ka Rhuveni ni va ka Gadi ndzi va nyikile tindhawu en'walungwini wa muti wa Arowere egangeni ra nkova wa Arinoni, ni hafu ya maganga ya Giliyadi ni miti ya kona. 13Hafu ya va ka Manase ndzi va nyikile tindhawu leti saleke ta tiko ra Giliyadi, ni tiko hinkwaro ra Baxani leri a ri fumiwa hi Ogo, leri katsaka xifundzha hinkwaxo xa Arigobi. (Tindhawu leti hinkwato ta Baxani ti vuriwa tiko ra va ka Refayimi. 14Yayiro n'wana Manase, ú tekile xifundzha hinkwaxo xa Arigobi, ri nga tiko ra Baxani ku ya fika endzilekaneni wa Vagexuri ni Vamaakati; kutani Yayiro a thya miti ya kona hinkwayo evito ra yena, ninamuntlha ya ha tiviwa hi vito ra ‘Havhota-Yayiro’.)‘Havhota-Yayiro’, hileswaku: ‘Swimitana-swa-Yayiro' 15Va ka Makiri vona, ndzi va nyikile tiko ra Giliyadi. 16Va ka Rhuveni ni va ka Gadi, ndzi va nyikile ndhawu leyi sukelaka eGiliyadi yi ya fika enkoveni wa Arinoni. Nkova lowu a wu ri ndzilekana hi tlhelo ra dzonga, kasi en'walungwini ndzilekana a wu ri nambu wa Yaboko, lowu nga ndzilekana wa Vaamoni hi tlhelo ra le vuxeni. 17Hi tlhelo ra vupeladyambu, tiko ra vona a ri katsa Nkova wa Yordani, lowu sukelaka eka Tiva ra Galeliya,Tiva ra Galeliya, kumbe: Tiva ra Kinereta wu ya fika eLwandle-ra-Araba, ri nga Lwandle-ra-ku-fa, leri nga hansi ka swinkobyana swa ntshava ya Pisga, hi tlhelo ra vuxa.

18

3:18-20
Yox. 1:12-15
“Enkarhini wolowo, ndzi va lerisile ndzi ku: ‘HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikile tiko leri ri va ra n'wina. Masocha ya n'wina hinkwawo ma fanele ku pela nambu wa Yordani ma hlomile, ma rhangela Vaisraele, vona vamakwenu. 19Kambe vasati va n'wina ni vana va ta sala emitini leyi ndzi mi nyikeke yona; hambi swi ri swifuwo swa n'wina swi ta sala; ndza swi tiva leswaku mi ni swifuwo leswo tala. 20Mi ta pfuna vamakwenu ku kondza HOSI Xikwembu xa n'wina xi va wisisa, va teka tiko leri xi va nyikeke rona entsungeni wa nambu wa Yordani. Kutani un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina ú ta tlhelela endhawini leyi ndzi n'wi nyikeke yona.’ 21Kutani enkarhini wa kona ndzi lerisile Yoxuwa, ndzi ku: ‘Hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xa wena xi swi endleke tlhosi letimbirhi, u swi vonile hi mahlo. Kutani matiko hinkwawo lawa u nga ta nghena eka wona, HOSI Xikwembu xi ta ma endla sweswo. 22Wena u nga ma chavi, hikuva HOSI Xikwembu xa wena hi xona lexi xi nga ta ku lwela.’

Ta Muxe loko a aleriwa ku nghena eKanana

23

3:23-27
Tinhl. 27:12-14
Dut. 32:48-52
“Enkarhini wolowo, ndzi khongerile HOSI Xikwembu hi matimba, ndzi ku: 24‘We HOSI N'wini wanga, leswi u ndzi kombeke swona i masungulo ntsena ya mintirho leyikulu yo hlamarisa leyi u lavaka ku yi endla. A ku na xikwembu xin'wana etilweni ni laha misaveni lexi kotaka ku endla mintirho ya matimba ku fana na wena! 25Ndzi kombela leswaku u ndzi pfumelela ku pela nambu wa Yordani, ndzi ya vona tiko leriya ro saseka ra maganga lamanene, ni tintshava ta Lebanoni.’ 26Kambe HOSI Xikwembu a xi ndzi hlundzukerile hikwalaho ka n'wina, kutani xi ala xikombelo xa mina, xi ndzi hlamula xi ku: ‘Miyela! Mhaka leyi, u nga ha vulavuli hi yona. 27Tlhandlukela entshaveni ya Pisga, u ya yima enhlohlorhini ya yona, u languta evuxeni ni le vupeladyambu, u languta edzongeni ni le n'walungwini: Tiko ra kona, u to ri vona kunene, hikuva nambu lowu wa Yordani, a wu nga wu peli! 28Kambe lerisa Yoxuwa, u n'wi tiyisa nhlana ni ku n'wi nyika matimba, hikuva hi yena loyi a nga ta rhangela vanhu lava emahlweni, a ya va nghenisa etikweni leri u ri vonaka, ri va ra vona.’ 29Kwalaho, hi tshamile enkoveni lowu langutaneke ni muti wa Beta-Peyori.

4

Ta Muxe loko a laya Vaisraele

41“N'wina Vaisraele, yingisani swinene milawu ni swiletelo leswi ndzi mi dyondzisaka swona, mi hanya ha swona, mi ta kuma vutomi, kutani mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi mi nyikaka rona mi ri teka ri va ra n'wina. 2

4:2
Nhlav. 22:18-19
Eka leswi ndzi mi lerisaka swona, mi nga engeteli nchumu, naswona mi nga hunguti nchumu; hlayisani swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina, leswi ndzi mi lerisaka swona. 3
4:3
Tinhl. 25:1-9
Leswi HOSI Xikwembu xi swi endleke entshaveni ya Peyori, loko xi herisa va ka n'wina hinkwavo lava va gandzeleke Baali, mi swi vonile hi mahlo. 4Kasi n'wina lava mi namarheleke HOSI Xikwembu, ma ha ri kona hinkwenu ni namuntlha.

5“Vonani, ndzi mi dyondzisile milawu ni swiletelo, hilaha HOSI Xikwembu xi ndzi leriseke hakona, leswaku loko mi nghena etikweni leri mi nga ta ri teka ri va ra n'wina, mi ta hanya ha swona. 6Hlayisani milawu ni swiletelo leswi, hikuva loko mi endla tano, vanhu va tinxaka timbe va ta vona vutlhari ni ku twisisa ka n'wina, kutani loko va twa milawu leyi hinkwayo, va ta ku: ‘Mawaku lava nga ni vutlhari ni ku twisisa ku fana ni rixaka lerikulu leri.’ 7Xana rixaka rin'wana ri kona emisaveni, leri swikwembu swa rona swi nga kusuhi na rona ku fana ni HOSI Xikwembu xa hina xana? Nkarhi wihi na wihi loko hi huwelela eka xona, xa hi hlamula. 8Xana rixaka rin'wana ri nga va kona leri nga ni milawu ni swiletelo swo lulama ku tlula leswi ndzi mi kombaka swona namuntlha xana?

9“Hlayisani timhaka leti swinene, mi ti veka embilwini; mi nga tshuki mi rivala leswi mi swi voneke; evutomini hinkwabyo bya n'wina, mi nga tshuki mi hambana na swona; vana va n'wina ni vatukulu va n'wina, va dyondziseni swona. 10Siku leri mi yimeke emahlweni ka HOSI Xikwembu entshaveni ya Horebe, xi ndzi byerile xi ku: ‘Hlengeleta Vaisraele, ndzi lava leswaku va yingisa leswi ndzi nga ta va byela swona, va ta tiva ku ndzi chava vutomi bya vona hinkwabyo laha misaveni, va ta dyondzisa ni vana va vona.’ 11

4:11-12
Eks. 19:16-18
Hev. 12:18-19
Kutani mi tshinerile, mi fika mi yima ehansi ka ntshava leyi a yi pfurha ndzilo; malangavi ya wona a ma dliva tilo, ku va ni papa ra ntima ni munyama. 12Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na n'wina xi ri endzilweni, kambe n'wina mi lo twa ntsena rito ra xona, nghohe ya xona a mi yi vonanga. 13
4:13
Eks. 31:18
Kutani xi hlamuserile ndlela leyi mi nga ta hlayisa ntwanano wa xona ha yona, ku nga ku hlayisa Milawu ya Khume leyi xi yi tsaleke ehenhla ka maribye mambirhi ya swiphepherhele. 14
4:14
Eks. 21:1
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile leswaku ndzi mi dyondzisa milawu ni swiletelo leswi, mi ta hanya ha swona etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina.

Mi nga tirheli swikwembu swin'wana!

15“Mi fanele ku tivonela swinene: Siku leri HOSI Xikwembu xi vulavuleke na n'wina entshaveni ya Horebe xi ri endzilweni, nghohe ya xona a mi yi vonanga nikutsongo; 16

4:16
Eks. 20:4
Levh. 26:1
Dut. 5:8
27:15
hikokwalaho, chavani ku tinyamisa hi ku tiendlela xifaniso xihi na xihi xa xikwembu xin'wana, lexi vatliweke kumbe lexi vumbiweke, hambi xa xinuna hambi xa xisati; 17
4:17-18a
Rho. 1:23
mi nga tshuki mi tiendlela xifaniso xa xiharhi xihi na xihi xa laha misaveni, kumbe xa xinyanyana xihi na xihi lexi hahaka empfhukeni, 18kumbe xifaniso xa xin'wana ni xin'wana lexi kokovaka, kumbe xa nhlampfi yihi na yihi leyi nga matini ehansi ka misava. 19Loko mi languta ehenhla, mi vona hinkwaswo leswi nga kona, ku nga dyambu, ni n'weti, ni tinyeleti, tivoneleni leswaku swi nga mi hambukisi, kutani mi swi nkhinsamela kumbe ku swi tirhela, hikuva swilo leswi, HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi avele vanhu va matiko man'wana hinkwawo leswaku va swi gandzela. 20
4:20
Eks. 19:5
Dut. 7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
I Pet. 2:9
HOSI Xikwembu xi mi tekile, xi mi humesa endzilweni wa le Egipta, lowu nga n'okisaka ni tinsimbhi, leswaku mi va tiko leri nga ra xona ntsena, kutani hi leswi mi nga swona ni namuntlha. 21
4:21
Tinhl. 20:12
Kambe HOSI Xikwembu xa n'wina xi ndzi hlundzukerile hikwalaho ka n'wina, xi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga peli nambu wa Yordani, ni leswaku a ndzi nga ngheni etikweni lero saseka leri xi mi nyikaka rona, ri va ra n'wina. 22Mina ndzi ta fela kwala tikweni leri, nambu wa Yordani a ndzi nga wu peli, kambe n'wina mi ta wu pela, mi ya teka tiko leriya ro saseka, ri va ra n'wina. 23Tivoneleni, mi nga tshuki mi rivala ntwanano lowu HOSI Xikwembu xa n'wina xi wu endleke na n'wina, mi nga tiendleli xifaniso xihi kumbe xihi xa swilo leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi aleleke ku swi gandzela, 24
4:24
Hev. 12:29
hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina i ndzilo lowu herisaka; xi lava ku gandzeriwa xi ri xoxe ntsena.

25“Loko mi ta va mi kumile vana ni vatukulu, ni loko mi hetile malembe layo tala etikweni leriya, mi nga tshuki mi tinyamisa hi ku tiendlela xifaniso xihi na xihi, lexi vatliweke kumbe lexi vumbiweke, lexi mi nga ta xi gandzela, hikuva mhaka yo tano yi bihile emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, yi ta xi hlundzukisa. 26Tilo ni misava i timbhoni ta mina namuntlha leswaku loko mi gandzela xifaniso xo tano, mi ta hatla mi susiwa etikweni leri mi yaka mi ya ri teka entsungeni wa Yordani. A mi nga tshami malembe layo tala eka rona, hikuva mi ta heriseriwa makumu; 27

4:27-28
Dut. 28:36
HOSI Xikwembu xi ta mi hangalasa ni matiko, kutani exikarhi ka tinxaka hinkwato leti xi nga ta mi yisa eka tona, mi ta va mi nga talanga. 28Loko mi ri exikarhi ka tinxaka ta kona, mi ta tirhela swikwembu swa timhandze ni maribye leswi endliweke hi mavoko ya vanhu, leswi nga voniki kumbe ku twa, leswi nga dyiki kumbe ku nun'hweta.

29

4:29
Yer. 29:13
“Loko mi ri exikarhi ka vanhu lava, mi ta lava HOSI Xikwembu xa n'wina, kutani loko mi xi lava hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo mi ta xi kuma. 30Loko mi sungula ku xaniseka, ni loko timhaka leti hinkwato ti mi humelela enkarhini lowu taka, mi ta tlhelela eka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi xi yingisa; 31leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga Xikwembu lexi twelaka vusiwana, a xi nga mi tshiki kumbe ku mi herisa; ntwanano lowu xi wu endleke ni vatata wa n'wina hi ku hlambanya, a xi nga wu rivali.

32“Kambisisani swinene leswi humeleleke eminkarhini ya khale loko n'wina mi nga si va kona, mi sukela kwale sikwini leriya Xikwembu xi tumbuluxeke munhu emisaveni ha rona, mi kambisisa hinkwako ku ya fika evugimamusi.evugimamusi, kumbe: emagemetamusi Xana swilo swo tano swi tshama swi humelela, kumbe ú kona loyi a nga tshama a twa swo fana ni leswi xana? 33Ku hava rixaka ni rin'we leri tshamaka ri twa xikwembu xa rona xi vulavula xi ri endzilweni,Van'wana va ri: leri nga tshama ri twa Xikwembu lexi hanyaka xi vulavula xi ri endzilweni kutani ri sala ra ha hanya, sweswo swi humelerile eka n'wina ntsena. 34Ku hava xikwembu ni xin'we lexi nga tshama xi ringeta ku ya tihumesela vanhu va xona exikarhi ka rixaka rin'wana, hi ku tirhisa mintungu, ni swikombiso, ni mahlori, ni tinyimpi, hi ntamu lowukulu ni mintirho ya matimba leyi chavisaka ngopfu. I HOSI Xikwembu xa n'wina ntsena lexi endleke swilo leswi hinkwaswo etikweni ra Egipta, mi ri karhi mi swi vona. 35

4:35
Mk. 12:32
Swilo leswi, mi kombiwile swona mi ta tiva leswaku HOSI i Xikwembu, a ku na Xikwembu xin'wana ehandle ka xona. 36Xi endlile leswaku mi twa rito ra xona leri humaka etilweni, xi mi laya ha rona. Kutani laha misaveni xi mi kombile ndzilo wa xona lowukulu, xi vulavula na n'wina xi ri endzeni ka wona. 37HOSI Xikwembu xi rhandzile vatata wa n'wina, kutani xi mi hlawurile n'wina vana va vona, xi mi humesa hi xoxe etikweni ra Egipta, hi matimba ya xona lamakulu. 38Tinxaka letikulu leti ti mi tlulaka hi matimba, HOSI Xikwembu xi mi hlulerile tona, kutani xi mi nyika tiko ra tona, ri va ndzhaka ya n'wina, hilaha mi swi vonaka hakona namuntlha. 39Ku sukela namuntlha, mi nga ha rivali leswaku HOSI i Xikwembu ematilweni ni laha misaveni, a ku na xin'wana ehandle ka xona. 40Kutani n'wina, hlayisani milawu ni swiletelo leswi namuntlha ndzi mi lerisaka swona. Loko mi endla tano, mi ta kateka, n'wina ni vana va n'wina, kutani mi ta hanya masiku layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, leswaku ri va ra n'wina hilaha ku nga heriki.”

Ta miti yo tumbela eka yona evuxeni bya Yordani

41

4:41-43
Yox. 20:8-9
Kutani Muxe a hlawula miti minharhu evuxeni bya nambu wa Yordani; 42miti leyi a yi ri leyi munhu a a ta tsutsuma a ya tumbela eka yona loko a tshuka a dlayile munhu kambe ku nga ri ha vomu, naswona ku nga vanga ni rivengo exikarhi ka vona, eminkarhini leyi hundzeke. Loko mudlayi a ya tumbela eka wun'wana wa miti leyi, a a tshikiwe a nga dlayiwi. 43Miti ya kona hi leyi: Beseri, muti wa va ka Rhuveni lowu nga mananga erivaleni; na Ramoto, muti wa va ka Gadi, lowu nga Giliyadi; na Golani, muti wa va ka Manase, lowu nga Baxani.

Ta Muxe loko a nyika Vaisraele Nawu wa Xikwembu

44Lowu hi wona Nawu lowu a wu nyikeke Vaisraele, 45swi nga switsundzuxo ni milawu ni swiletelo leswi a va byeleke swona, loko va humile etikweni ra Egipta. 46Enkarhini wolowo, Vaisraele a va ri evuxeni bya nambu wa Yordani, enkoveni lowu langutaneke ni muti wa Beta-Peyori. Tiko ra kona a ri ri ra Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a tshama emutini wa Hexiboni. Muxe ni Vaisraele va n'wi hlurile loko va humile etikweni ra Egipta, 47kutani va teka tiko ra yena ri va ra vona, va teka ni tiko ra Ogo hosi ya le Baxani. Sihoni na Ogo a ti ri tona tihosi ta Vaamori, evuxeni bya Yordani. 48Matiko ya tona a ma sukela emutini wa Arowere, egangeni ra nkova wa Arinoni edzongeni, ma ya fika entshaveni ya Siriyoni,Van'wana va ri: entshaveni ya Siyoni hileswaku ntshava ya Hermoni en'walungwini, 49ma katsa tlhelo ra le vuxeni bya Nkova wa Yordani, ku ya fika eLwandle-ra-Araba (hileswaku, Lwandle-ra-ku-fa), ni swinkobyana swa ntshava ya Pisga.

5

Milawu ya khume

(Eks. 20:1-17)

51Kutani Muxe a hlengeleta Vaisraele hinkwavo, a vulavula na vona a ku: “N'wina Vaisraele, yingisani swinene milawu ni swiletelo leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha; swi dyondzeni mi swi hlayisa, mi hanya ha swona. 2HOSI Xikwembu xa hina xi endlile ntwanano na hina entshaveni ya Horebe; 3ntwanano wa kona, a xi wu endlanga ni vatata wa hina, kambe xi wu endlile na hina hinkwerhu hi nga kona namuntlha. 4HOSI Xikwembu xi vulavurile na n'wina entshaveni xi ri endzilweni, xi langutane na n'wina. 5Enkarhini wa kona, mina a ndzi yimile exikarhi ka n'wina na HOSI Xikwembu leswaku ndzi mi tivisa marito ya xona, hikuva n'wina a mi chava ndzilo, kutani a mi nga khandziyi ntshava.

“Kutani HOSI Xikwembu xi te: 6‘Hi mina HOSI Xikwembu xa wena, lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlongeni bya kona.

7“ ‘U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.Kumbe: U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana emahlweni ka mina

8

5:8-9
Levh. 26:1
Dut. 4:15-18
27:15
“ ‘U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi na swihi leswi nga henhla etilweni, kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava. 9
5:9-10
Eks. 34:6-7
Tinhl. 14:18
Dut. 7:9-10
U nga tshuki u swi nkhinsamela kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune;Kumbe: ndzi Xikwembu xa rilaveta, lexi baka vana hikwalaho ka swidyoho swa vatswari va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu kumbe ra vumune 10kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.

11

5:11
Levh. 19:12
“ ‘U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.

12

5:12
Eks. 16:23-30
31:12-14
“ ‘Hlayisa siku ra Savata,siku ra Savata, kumbe: siku ra ku wisa ri tshama ri hlawulekile, hilaha mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku leriseke hakona. 13
5:13-14
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Levh. 23:3
U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo. 14Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi yi ri homu ya wena, kumbe mbhongolo ya wena, kumbe xifuwo xihi na xihi xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena; hi ndlela leyi, na wona malandza ya wena ya xinuna ni ya xisati ma ta kuma ku wisa ku fana na wena. 15Tsundzuka leswaku a wu ri hlonga etikweni ra Egipta, ni leswaku mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku humesile evuhlongeni byebyo, hi ntamu lowukulu ni mintirho ya matimba. Hikokwalaho, mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku lerisa ku hlayisa siku ra Savata.

16

5:16
Dut. 27:16
Mt. 15:4
19:19
Mk. 7:10
10:19
Lk. 18:20
Ef. 6:2-3
“ ‘Xixima tata wa wena ni mana wa wena, hilaha mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku leriseke hakona, leswaku u ta hanya masiku layo tala, u kateka etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.

17

5:17
Gen. 9:6
Levh. 24:17
Mt. 5:21
19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
Yak. 2:11
“ ‘U nga tshuki u dlaya.

18

5:18
Levh. 20:10
Mt. 5:27
19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
Yak. 2:11
“ ‘U nga tshuki u oswa.

19

5:19
Levh. 19:11
Mt. 19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
Rho. 13:9
“ ‘U nga tshuki u yiva.

20

5:20
Eks. 23:1
Mt. 19:18
Mk. 10:19
Lk. 18:20
“ ‘U nga tshuki u lumbeta munhu-kuloni hi vumbhoni byo hemba.

21

5:21
Rho. 7:7
13:9
“ ‘U nga tshuki u navela nsati wa munhu-kuloni; naswona u nga tshuki u navela yindlu ya yena, hambi nsimu ya yena, kumbe nandza wa yena wa xinuna ni wa xisati; ni homu ya yena, kumbe mbhongolo ya yena, kumbe xilo xihi na xihi lexi nga xa yena, u nga tshuki u xi navela.’

22

5:22-27
Hev. 12:18-19
“Marito lawa hinkwawo, HOSI Xikwembu xi mi byerile wona loko mi hlengeletanile hinkwenu entshaveni, laha xi vulavuleke na n'wina hi rito leri tlakukeke, xi ri exikarhi ka ndzilo, epapeni ra ntima lowukulu. Eka leswi xi swi vuleke, a xi engetelanga nchumu, xi lo swi tsala emaribyeni mambirhi ya swiphepherhele, xi ndzi nyika wona.

Ku chava ka Vaisraele

(Eks. 20:18-21)

23“Loko mi twile rito leri humaka exinyamini, ni loko mi vonile ndzilo lowu pfurhaka entshaveni, varhangeri hinkwavo va tinyimba ta ka n'wina ni vakulukumba va n'wina hinkwavo va tile eka mina, 24va fika va ku: ‘HOSI Xikwembu xa hina xi hi kombisile ku kwetsima ka xona ni vukulukumba bya xona, naswona hi twile rito ra xona loko xi vulavula na hina xi ri endzilweni; namuntlha hi vonile Xikwembu xi vulavula na munhu, kambe a nga fi. 25Xana na hina hi nga pona ke? E-e, loko ho tlhela hi twa rito ra HOSI Xikwembu xa hina, hi ta fa; ndzilo lowukulu lowu, wu ta hi herisa. 26Ku hava munhu loyi a tshamaka a twa Xikwembu lexi hanyaka xi vulavula na yena xi ri endzilweni, kutani a ya emahlweni a hanya; sweswo swi humelele eka hina ntsena. 27We Muxe, tshinela kusuhi ni ntshava, u twa hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xa hina xi nga ta swi vula. U ta vuya u hi rungulela hinkwaswo leswi xi nga ta ku byela swona. Hi ta yingisa, kutani hi swi endla.’

28“HOSI Xikwembu xi mi twile loko mi vulavula na mina, kutani xi ku ka mina: ‘Marito ya vanhu lava, ndzi ma twile; hinkwaswo leswi va ku byeleke swona, swi lulamile. 29Loko va nga va ni miehleketo leyi minkarhi hinkwayo, va ndzi chava, va hlayisa ni milawu ya mina hinkwayo, a va ta kateka, vona ni vana va vona. 30Famba u ya va byela leswaku va tlhelela emixaxeni ya vona. 31Kambe wena Muxe, yima laha tlhelo ka mina, hikuva ndzi lava ku ku byela swileriso hinkwaswo ni milawu ni swiletelo leswi u nga ta va dyondzisa swona. Kutani loko va ta va va nghenile etikweni leri ndzi nga ta va nyika rona ri va ra vona, va ta hanya ha swona.’ 32Hikokwalaho, endlani hilaha HOSI Xikwembu xi mi leriseke hakona; vonani leswaku mi nga hambuki endleleni ya xona. 33Mi fanele ku hanya hi ndlela leyi HOSI Xikwembu xi mi lerisaka yona. Loko mi endla sweswo, mi ta kateka, naswona mi ta hanya masiku layo tala etikweni leri mi nga ta ri teka ri va ra n'wina.