Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta Muxe loko a laya Vaisraele

41“N'wina Vaisraele, yingisani swinene milawu ni swiletelo leswi ndzi mi dyondzisaka swona, mi hanya ha swona, mi ta kuma vutomi, kutani mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi mi nyikaka rona mi ri teka ri va ra n'wina. 2

4:2
Nhlav. 22:18-19
Eka leswi ndzi mi lerisaka swona, mi nga engeteli nchumu, naswona mi nga hunguti nchumu; hlayisani swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina, leswi ndzi mi lerisaka swona. 3
4:3
Tinhl. 25:1-9
Leswi HOSI Xikwembu xi swi endleke entshaveni ya Peyori, loko xi herisa va ka n'wina hinkwavo lava va gandzeleke Baali, mi swi vonile hi mahlo. 4Kasi n'wina lava mi namarheleke HOSI Xikwembu, ma ha ri kona hinkwenu ni namuntlha.

5“Vonani, ndzi mi dyondzisile milawu ni swiletelo, hilaha HOSI Xikwembu xi ndzi leriseke hakona, leswaku loko mi nghena etikweni leri mi nga ta ri teka ri va ra n'wina, mi ta hanya ha swona. 6Hlayisani milawu ni swiletelo leswi, hikuva loko mi endla tano, vanhu va tinxaka timbe va ta vona vutlhari ni ku twisisa ka n'wina, kutani loko va twa milawu leyi hinkwayo, va ta ku: ‘Mawaku lava nga ni vutlhari ni ku twisisa ku fana ni rixaka lerikulu leri.’ 7Xana rixaka rin'wana ri kona emisaveni, leri swikwembu swa rona swi nga kusuhi na rona ku fana ni HOSI Xikwembu xa hina xana? Nkarhi wihi na wihi loko hi huwelela eka xona, xa hi hlamula. 8Xana rixaka rin'wana ri nga va kona leri nga ni milawu ni swiletelo swo lulama ku tlula leswi ndzi mi kombaka swona namuntlha xana?

9“Hlayisani timhaka leti swinene, mi ti veka embilwini; mi nga tshuki mi rivala leswi mi swi voneke; evutomini hinkwabyo bya n'wina, mi nga tshuki mi hambana na swona; vana va n'wina ni vatukulu va n'wina, va dyondziseni swona. 10Siku leri mi yimeke emahlweni ka HOSI Xikwembu entshaveni ya Horebe, xi ndzi byerile xi ku: ‘Hlengeleta Vaisraele, ndzi lava leswaku va yingisa leswi ndzi nga ta va byela swona, va ta tiva ku ndzi chava vutomi bya vona hinkwabyo laha misaveni, va ta dyondzisa ni vana va vona.’ 11

4:11-12
Eks. 19:16-18
Hev. 12:18-19
Kutani mi tshinerile, mi fika mi yima ehansi ka ntshava leyi a yi pfurha ndzilo; malangavi ya wona a ma dliva tilo, ku va ni papa ra ntima ni munyama. 12Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na n'wina xi ri endzilweni, kambe n'wina mi lo twa ntsena rito ra xona, nghohe ya xona a mi yi vonanga. 13
4:13
Eks. 31:18
Kutani xi hlamuserile ndlela leyi mi nga ta hlayisa ntwanano wa xona ha yona, ku nga ku hlayisa Milawu ya Khume leyi xi yi tsaleke ehenhla ka maribye mambirhi ya swiphepherhele. 14
4:14
Eks. 21:1
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ndzi lerisile leswaku ndzi mi dyondzisa milawu ni swiletelo leswi, mi ta hanya ha swona etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina.

Mi nga tirheli swikwembu swin'wana!

15“Mi fanele ku tivonela swinene: Siku leri HOSI Xikwembu xi vulavuleke na n'wina entshaveni ya Horebe xi ri endzilweni, nghohe ya xona a mi yi vonanga nikutsongo; 16

4:16
Eks. 20:4
Levh. 26:1
Dut. 5:8
27:15
hikokwalaho, chavani ku tinyamisa hi ku tiendlela xifaniso xihi na xihi xa xikwembu xin'wana, lexi vatliweke kumbe lexi vumbiweke, hambi xa xinuna hambi xa xisati; 17
4:17-18a
Rho. 1:23
mi nga tshuki mi tiendlela xifaniso xa xiharhi xihi na xihi xa laha misaveni, kumbe xa xinyanyana xihi na xihi lexi hahaka empfhukeni, 18kumbe xifaniso xa xin'wana ni xin'wana lexi kokovaka, kumbe xa nhlampfi yihi na yihi leyi nga matini ehansi ka misava. 19Loko mi languta ehenhla, mi vona hinkwaswo leswi nga kona, ku nga dyambu, ni n'weti, ni tinyeleti, tivoneleni leswaku swi nga mi hambukisi, kutani mi swi nkhinsamela kumbe ku swi tirhela, hikuva swilo leswi, HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi avele vanhu va matiko man'wana hinkwawo leswaku va swi gandzela. 20
4:20
Eks. 19:5
Dut. 7:6
14:2
26:18
Tit. 2:14
I Pet. 2:9
HOSI Xikwembu xi mi tekile, xi mi humesa endzilweni wa le Egipta, lowu nga n'okisaka ni tinsimbhi, leswaku mi va tiko leri nga ra xona ntsena, kutani hi leswi mi nga swona ni namuntlha. 21
4:21
Tinhl. 20:12
Kambe HOSI Xikwembu xa n'wina xi ndzi hlundzukerile hikwalaho ka n'wina, xi tiyisa hi ku hlambanya leswaku ndzi nga ka ndzi nga peli nambu wa Yordani, ni leswaku a ndzi nga ngheni etikweni lero saseka leri xi mi nyikaka rona, ri va ra n'wina. 22Mina ndzi ta fela kwala tikweni leri, nambu wa Yordani a ndzi nga wu peli, kambe n'wina mi ta wu pela, mi ya teka tiko leriya ro saseka, ri va ra n'wina. 23Tivoneleni, mi nga tshuki mi rivala ntwanano lowu HOSI Xikwembu xa n'wina xi wu endleke na n'wina, mi nga tiendleli xifaniso xihi kumbe xihi xa swilo leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi aleleke ku swi gandzela, 24
4:24
Hev. 12:29
hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina i ndzilo lowu herisaka; xi lava ku gandzeriwa xi ri xoxe ntsena.

25“Loko mi ta va mi kumile vana ni vatukulu, ni loko mi hetile malembe layo tala etikweni leriya, mi nga tshuki mi tinyamisa hi ku tiendlela xifaniso xihi na xihi, lexi vatliweke kumbe lexi vumbiweke, lexi mi nga ta xi gandzela, hikuva mhaka yo tano yi bihile emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, yi ta xi hlundzukisa. 26Tilo ni misava i timbhoni ta mina namuntlha leswaku loko mi gandzela xifaniso xo tano, mi ta hatla mi susiwa etikweni leri mi yaka mi ya ri teka entsungeni wa Yordani. A mi nga tshami malembe layo tala eka rona, hikuva mi ta heriseriwa makumu; 27

4:27-28
Dut. 28:36
HOSI Xikwembu xi ta mi hangalasa ni matiko, kutani exikarhi ka tinxaka hinkwato leti xi nga ta mi yisa eka tona, mi ta va mi nga talanga. 28Loko mi ri exikarhi ka tinxaka ta kona, mi ta tirhela swikwembu swa timhandze ni maribye leswi endliweke hi mavoko ya vanhu, leswi nga voniki kumbe ku twa, leswi nga dyiki kumbe ku nun'hweta.

29

4:29
Yer. 29:13
“Loko mi ri exikarhi ka vanhu lava, mi ta lava HOSI Xikwembu xa n'wina, kutani loko mi xi lava hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo mi ta xi kuma. 30Loko mi sungula ku xaniseka, ni loko timhaka leti hinkwato ti mi humelela enkarhini lowu taka, mi ta tlhelela eka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi xi yingisa; 31leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga Xikwembu lexi twelaka vusiwana, a xi nga mi tshiki kumbe ku mi herisa; ntwanano lowu xi wu endleke ni vatata wa n'wina hi ku hlambanya, a xi nga wu rivali.

32“Kambisisani swinene leswi humeleleke eminkarhini ya khale loko n'wina mi nga si va kona, mi sukela kwale sikwini leriya Xikwembu xi tumbuluxeke munhu emisaveni ha rona, mi kambisisa hinkwako ku ya fika evugimamusi.evugimamusi, kumbe: emagemetamusi Xana swilo swo tano swi tshama swi humelela, kumbe ú kona loyi a nga tshama a twa swo fana ni leswi xana? 33Ku hava rixaka ni rin'we leri tshamaka ri twa xikwembu xa rona xi vulavula xi ri endzilweni,Van'wana va ri: leri nga tshama ri twa Xikwembu lexi hanyaka xi vulavula xi ri endzilweni kutani ri sala ra ha hanya, sweswo swi humelerile eka n'wina ntsena. 34Ku hava xikwembu ni xin'we lexi nga tshama xi ringeta ku ya tihumesela vanhu va xona exikarhi ka rixaka rin'wana, hi ku tirhisa mintungu, ni swikombiso, ni mahlori, ni tinyimpi, hi ntamu lowukulu ni mintirho ya matimba leyi chavisaka ngopfu. I HOSI Xikwembu xa n'wina ntsena lexi endleke swilo leswi hinkwaswo etikweni ra Egipta, mi ri karhi mi swi vona. 35

4:35
Mk. 12:32
Swilo leswi, mi kombiwile swona mi ta tiva leswaku HOSI i Xikwembu, a ku na Xikwembu xin'wana ehandle ka xona. 36Xi endlile leswaku mi twa rito ra xona leri humaka etilweni, xi mi laya ha rona. Kutani laha misaveni xi mi kombile ndzilo wa xona lowukulu, xi vulavula na n'wina xi ri endzeni ka wona. 37HOSI Xikwembu xi rhandzile vatata wa n'wina, kutani xi mi hlawurile n'wina vana va vona, xi mi humesa hi xoxe etikweni ra Egipta, hi matimba ya xona lamakulu. 38Tinxaka letikulu leti ti mi tlulaka hi matimba, HOSI Xikwembu xi mi hlulerile tona, kutani xi mi nyika tiko ra tona, ri va ndzhaka ya n'wina, hilaha mi swi vonaka hakona namuntlha. 39Ku sukela namuntlha, mi nga ha rivali leswaku HOSI i Xikwembu ematilweni ni laha misaveni, a ku na xin'wana ehandle ka xona. 40Kutani n'wina, hlayisani milawu ni swiletelo leswi namuntlha ndzi mi lerisaka swona. Loko mi endla tano, mi ta kateka, n'wina ni vana va n'wina, kutani mi ta hanya masiku layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, leswaku ri va ra n'wina hilaha ku nga heriki.”

Ta miti yo tumbela eka yona evuxeni bya Yordani

41

4:41-43
Yox. 20:8-9
Kutani Muxe a hlawula miti minharhu evuxeni bya nambu wa Yordani; 42miti leyi a yi ri leyi munhu a a ta tsutsuma a ya tumbela eka yona loko a tshuka a dlayile munhu kambe ku nga ri ha vomu, naswona ku nga vanga ni rivengo exikarhi ka vona, eminkarhini leyi hundzeke. Loko mudlayi a ya tumbela eka wun'wana wa miti leyi, a a tshikiwe a nga dlayiwi. 43Miti ya kona hi leyi: Beseri, muti wa va ka Rhuveni lowu nga mananga erivaleni; na Ramoto, muti wa va ka Gadi, lowu nga Giliyadi; na Golani, muti wa va ka Manase, lowu nga Baxani.

Ta Muxe loko a nyika Vaisraele Nawu wa Xikwembu

44Lowu hi wona Nawu lowu a wu nyikeke Vaisraele, 45swi nga switsundzuxo ni milawu ni swiletelo leswi a va byeleke swona, loko va humile etikweni ra Egipta. 46Enkarhini wolowo, Vaisraele a va ri evuxeni bya nambu wa Yordani, enkoveni lowu langutaneke ni muti wa Beta-Peyori. Tiko ra kona a ri ri ra Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a tshama emutini wa Hexiboni. Muxe ni Vaisraele va n'wi hlurile loko va humile etikweni ra Egipta, 47kutani va teka tiko ra yena ri va ra vona, va teka ni tiko ra Ogo hosi ya le Baxani. Sihoni na Ogo a ti ri tona tihosi ta Vaamori, evuxeni bya Yordani. 48Matiko ya tona a ma sukela emutini wa Arowere, egangeni ra nkova wa Arinoni edzongeni, ma ya fika entshaveni ya Siriyoni,Van'wana va ri: entshaveni ya Siyoni hileswaku ntshava ya Hermoni en'walungwini, 49ma katsa tlhelo ra le vuxeni bya Nkova wa Yordani, ku ya fika eLwandle-ra-Araba (hileswaku, Lwandle-ra-ku-fa), ni swinkobyana swa ntshava ya Pisga.