Xitsonga 1989 (TSO89)
32

321“Rhiyani tindleve, n'wina matilo, hikuva ndzi lava ku vulavula;

wena misava, yingisa marito ya mina.

2Dyondzo ya mina a yi ne kukota mpfula,

marito ya mina a ma we ku fana ni mberha,

ma kota swimpfulana leswi cheletaka swimilana,

kumbe n'wema lowu hlukisaka rihlaza.

3Loko mina ndzi twarisa vito ra HOSI Xikwembu,

n'wina kombisani leswaku Xikwembu xa hina i xikulu.

4“Hi xona Ribye leri tiyeke;Ribye leri tiyeke, kumbe: Muvumbi mintirho ya xona yi hetisekile,

tindlela ta xona hinkwato ti lulamile,

i Xikwembu xo tshembeka, a xi dyoheli munhu,

xi lulamile, xi hava xisandzu.

5Kambe n'wina mi xi dyoherile,

a ma ha ri vana va xona, hikuva mi tionhile,

mi vanhu vo homboloka, va mahanyelo yo biha.

6Xana hi yona ndlela leyi mi hakelaka HOSI Xikwembu ha yona, ke?

Maphuphula ndzin'wina, vanhu vo ke mano,

xana a hi xona xi nga Tata wa n'wina, yena loyi a mi vumbeke ke?

Muendli ni mulweri wa n'wina, a hi xona ke?

7Tsundzukani minkarhi ya khale,

mi anakanya lava hanyeke emalembeni lama hundzeke;

vutisani vatata wa n'wina ni vakulukumba va ka n'wina,

va ta mi byela, va mi dyondzisa.

8

32:8
Mint. 17:26
Loko Xikwembu-xa-le-henhla-henhla xi phakela vamatiko tindhawu ta vona,

ni loko xi va tshamisisa ematikweni ya vona,

xi va bele mindzilekana

hi ku ya hi nhlayo ya mavandla ya le tilweni.Van'wana va ri: hi ku ya hi ntsengo wa Vaisraele

9Kambe xona xi tihlawulele va ka Yakobo,

ku va ndzhaka ya xona ya xiviri.

10“Xi va kumile emananga,

etikweni leri omeke, laha ku rilaka swivandzana ntsena;

xi va sirhelerile, xi tikarhatela vona,

xi va hlayisa kukota ndzololo ya tihlo ra xona.

11A xi fana ni gama leri pfuxaka vana va rona exisakeni,

leri hahaka ehenhla ka vona,

kutani ri tlharamula timpapa ta rona,

ri va teka, ri va pakatsa.

12I HOSI Xikwembu ntsena lexi xi fambiseke Vaisraele,

a xi pfuniwanga hi xin'wana xikwembu.

13Xi va tshamisisile emagangeni ya tiko,

va dya leswi milaka emasin'wini;

xi va nyikile vulombe, va byi hakula emakocokocweni,

va humesa ni mafurha emaribyeni layo nonon'hwa.

14Xi va nyikile phehlwa ni ntswamba wa swifuwo leswikulu ni leswitsongo,

ni mafurha ya swinyimpfana ni ya makhuna,

ni tihomu ta Baxani, ni tinyimpfu ta kona,

ni koroni leyo saseka swinene,koroni, kumbe: trigo

va nwa ni vhinyo yo tsokombela ya masimu ya vona.

15“Va ka Yakobo va dyile va xurha,

va ka YexuruniYexuruni i vito rin'wana ra Vaisraele, kumbe va ka Yakobo va nyuhele ngopfu kutani va sungula ku tiarisa,

va kukumukile hi mafurha, va tlhela va phatima,

kambe va tshikile Xikwembu, xona Muvumbi wa vona,

va xi sandza, xona Ribye leri ri va poniseke.

16Va pfuxe rilaveta ra Xikwembu hi ku gandzela swikwembu swin'wana,

va xi hlundzukisile hi manyala lawa va ma endleke.

17

32:17
I Kor. 10:20
Va humesile magandzelo, va humesela swikwembu leswi nga hanyiki,

leswi ni ku swi tiva a va nga swi tivi;

eka vona a swi ri swintshwa, leswa ha ku fikaka,

leswi vatata wa vona a va nga ri na mhaka na swona.

18Va rivele Ribye leri ri va kombeke misava,

va nga ha tsundzuki Xikwembu lexi xi va tumbuluxeke.

19“HOSI Xikwembu xi swi vonile,

kutani xi tshika vana va xona va xinuna ni va xisati, hikuva a va xi hlundzukisile,

20kutani xi ku: ‘Mina a ndzi nga ha vi na mhaka na vona,

ndzi ta vona leswaku va ta helela kwihi,

hikuva i vanhu lavo homboloka ngopfu,

lava nga tshembekangiki ni kutsongo!

21

32:21
Rho. 10:19
I Kor. 10:22
Va pfuxile rilaveta ra mina hi ku landzelela swikwembu swin'wana,

va ndzi hlundzukisa hi swikwembu swa vona swa hava.

Hikokwalaho na mina ndzi ta tihlawulela vanhu ntsena, ndzi pfuxa rilaveta ra vona,

hikuva ndzi ta hlawula swiphukuphuku ku va vanhu va mina.

22Ku hlundzuka ka mina ku fana ni ndzilo lowu pfurhaka,

lowu hisaka swilo ku ya fika exivandleni xa vafi,

wu hisa misava yi hela ni leswi nga ka yona,

hambi ma ri masungulo ya tintshava ma tshwa.

23“ ‘Ndzi ta va rhumela makhombo hi ku khandzakanya,

miseve ya mina hinkwayo ndzi ta yi copa yi helela ehenhla ka vona.

24Ndlala yi ta va heta matimba,

ku hisa ka miri ni mintungu leyi dlayaka swi ta va herisa;

ndzi ta va rhumela swivandzana swi va kavatlulela,

ni swikokovi leswa vuxungu swi ta va lumetela.

25Lomu tindleleni va ta hela hi fumu,

kasi emakaya va ta fa hi ku chava;

hambi i jaha kumbe nhwana,

n'wana loyi a ha mamaka kumbe munhu wo basa nhloko,

va ta fa hinkwavo va ku bì!

26“ ‘A ndzi ri ni makungu ya ku va herisa,

ku nga sali na un'we loyi vanhu va nga ta va tsundzuka ha yena;

27kambe ndzi chavile leswaku valala va vona

va nga swi teka hi ndlela leyi nga riki yona,

kutani va ndzi hlekula, va ku: Hi hlurile hi matimba ya hina,

a hi HOSI Xikwembu lexi xi endleke hinkwaswo leswi!’

28“Vanhu lava,Vanhu lava: Vaisraele, kumbe vamatiko a va twi ku byeriwa,

ni ku twisisa, a va twisisi!

29Loko a va tlharihile, a va ta twisisa timhaka leti,

a va ta swi vona leswaku va ya eku loveni.

30Xana munhu a nga hlongorisa vanhu va gidi a ri yexe xana?

Hambi vanhu vambirhi va nga hlula vanhu va khume ra magidi ke?

E-e, sweswo swi nga endleka ntsena loko HOSI Xikwembu, Ribye ra vona leri tiyeke,

xi lo va tshika, xi va fularhela.

31Valala va hina a va na rona ribye leri tiyeke, leri fanaka ni Ribye ra hina,

sweswo va swi tiva, vona hi voxe.

32Vhinya ya vona yi huma eSodoma,

ni le masin'wini ya le Gomora;

mihandzu ya vona ya vhinya ya dlaya,

swichocho swa kona hinkwaswo swa bava.

33Vhinya ya kona wonge yi lo endliwa hi vuxungu bya tinyoka

ni bya swikokovi leswo leva ngopfu.”

34HOSI Xikwembu xi ri:

“Swilo leswi hinkwaswo,

ndzi swi hlayisile, ndzi swi vekile evuhlayiselweni bya xuma xa mina,

35

32:35
Rho. 12:19
Hev. 10:30
ku kondza ku fika siku leri ndzi nga ta va ba ha rona ndzi rihisela,

ri nga siku leri va nga ta rhetemuka va wa;

siku ra vona ra khombo a ri le kule,

va ta hela ku nga ri khale.

36

32:36a
Ps. 135:14
“HOSI Xikwembu xi ta yima ni vanhu va xona

loko xi vona leswaku a va ha ri na matimba,

xi ta twela malandza ya xona vusiwana,

loko xi vona leswaku wonge a ku nga ha sali munhu, hambi hlonga kumbe la ntshunxekeke.Kumbe: lontsongo kumbe lonkulu

37Kutani xi ta va vutisa xi ku: ‘Xana swikwembu swa n'wina swi kwihi xana,

ri kwihi ribye ra n'wina ra vutumbelo ke?

38Mafurha ya magandzelo ya n'wina mi nyikile swona swi dya,

swi nwile ni vhinyo ya n'wina ya magandzelo.

A swi te swi ta mi pfuna, swi mi sirhelela!

39“ ‘Swi tiveni sweswi: Hi mina ntsena ndzi nga Xikwembu

a ku na xin'wana ehandle ka mina.

Hi mina ndzi dlayaka ni ku hanyisa,

ndzi boxa timbanga, ndzi tlhela ndzi horisa,

loyi ndzi n'wi khomaka, a nge lamuleriwi hi munhu.

40Ndzi tlakusa voko, ndzi hlambanya ndzi ku:

Ndzi hanya hilaha ku nga heriki;

41ndzi ta lota fumu ra mina, ri hatima,

ndzi ta ri khoma siku ndzi avanyisaka,

ndzi ta rihisela eka valala va mina,

ndzi hakerisa lava va ndzi vengaka.

42Miseve ya mina, ndzi ta yi nwisa ngati yi pyopyiwa,

ngati ya lava dlayiweke ni ya lava khomiweke;

fumu ra mina ri ta xurha hi nyama,

nyama ya tinhenha ta valala.’

43

32:43
Rho. 15:10
Nhlav. 19:2
“Dzunisani vanhu va Xikwembu, n'wina vamatiko,Van'wana va ri: Huwelelani hi ku tsaka, n'wina matiko, nkhinsamelani HOSI Xikwembu, hinkwenu n'wina swikwembu

hikuva xi rihisela ngati ya malandza ya xona,

xi rihisela eka valala va xona,Van'wana va engetela va ri: xi hakerisa lava va xi vengaka

kambe xi rivalela vanhu va tiko ra xona swidyoho swa vona.”

44Muxe a ya a ya hlayela Vaisraele marito hinkwawo ya risimu leri, a ri na Yoxuwa n'wana Nuni. 45Loko a hetile ku byela Vaisraele hinkwavo marito lawa hinkwawo, 46a ku ka vona: “Hinkwaswo leswi ndzi mi tsundzuxaka swona, mi fanele ku swi hlayisa etimbilwini ta n'wina, mi laya vana va n'wina ha swona, leswaku na vona va ta tikarhatela ku hanya hi swilo hinkwaswo leswi tsariweke enawini lowu. 47Nawu lowu, a hi matlangwani, hi byona vutomi bya n'wina; loko mi wu hlayisa, mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri mi nga ta ri teka ri va ra n'wina, entsungeni wa Yordani.”

Muxe a tivisiwa ta ku fa ka yena

48

32:48-52
Tinhl. 27:12-14
Dut. 3:23-27
Hi siku rero, HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: 49“Yana etintshaveni ta Abarimi etikweni ra Mowabu, u fika u khandziya ntshava ya Nebo leyi langutaneke ni muti wa Yeriko, kutani u vona tiko ra Kanana leri ndzi ri nyikaka Vaisraele leswaku ri va ra vona. 50U ta fela entshaveni ya kona, u ya tietlelela ni va ka n'wina, ku fana ni makwenu Aroni loyi a feleke entshaveni ya Hori, 51hikuva n'wina vambirhi mi ndzi dyoherile emahlweni ka Vaisraele: Loko mi ri exihlobyeni xa Meriba kusuhi ni muti wa Kadexe, emananga ya Sini, a mi kombanga ku kwetsima ka mina eka Vaisraele. 52Hikokwalaho, tiko leri ndzi ri nyikaka Vaisraele, u ta ri vona u ri kule, kambe u nga ka u nga ngheni eka rona.”

33

Muxe a kombelela tinyimba ta Vaisraele eminkateko

331Muxe munhu wa Xikwembu ú vurile marito lawa a nga si fa, a kombelela Vaisraele eminkateko, 2a ku:

“HOSI Xikwembu xi tile xi huma entshaveni ya Sinayi,

xi hi voningileVan'wana va ri: xi voningile Vaisraele xi ri eSeyira,

xi vangama xi ri entshaveni ya Parani,

xi tile ni madzana-dzana ya vahlawuriwa va xona,

evokweni ra xinene xi khomile ndzilo lowu vuvumelaka.

3Vanhu va xona, xa va rhandza hakunene,

hinkwavo lava xi nga tihlawulela vona va le vokweni ra xona,

va nkhinsama emilengeni ya xona,

va amukela swileriso swa xona.Van'wana va ri: Wena u rhandzaka matiko, vahlawuriwa hinkwavo va le vokweni ra wena; va nkhinsama emilengeni ya wena, va amukela swileriso swa wena

4Muxe ú hi nyikile Nawu,

lowu wu nga ta va ndzhaka ya va ka Yakobo loko va hlanganile.

5HOSI Xikwembu xi hundzukile hosi ya va ka Yexuruni,Yexuruni, vonani 32:15

siku leri varhangeri va Vaisraele

a va hlengeletanile ni tinyimba hinkwato ta ka vona.”

6Hi va ka Rhuveni, Muxe ú te:

“Va ka Rhuveni a va hanye, va nga fi,

hambileswi ntsengo wa vona wu nga wutsongo.”

7Hi va ka Yuda, Muxe ú vule leswi:

“We HOSI Xikwembu, hlamula xikombelo xa va ka Yuda,

u va vuyisela exikarhi ka va ka vona,

va lwele hi voko ra wena,Van'wana va ri: leswi va tilwelaka hi voxe

u va lamulela eka lava lwaka na vona.”

8
33:8
Eks. 17:7
28:30
Tinhl. 20:13
Hi va ka Levhi, Muxe ú te:

“We HOSI Xikwembu, va ka Levhi va nyike Thumimi,

va nyike na Urimi,Thumimi na Urimi: Vonani Nhlamuselo ya Marito vona vanhu va wena lava va ku tirhelaka;

u va kamberile le Masa,

hi vona u kanetaneke na vona exihlobyeni xa Meriba.

9Va ka Levhi va tshikile vatswari va vona,

va tihambanisile ni vamakwavo,

va tshika ni vana va vona;

va endlile leswi u va leriseke swona,

ni ntwanano wa wena va wu hlayisile.

10Hi vona va nga ta dyondzisa va ka Yakobo swiletelo swa wena,

va dyondzisa Vaisraele Nawu wa wena;

va ta ku tisela mirhi ya risuna,

va humesa ni magandzelo lama hisiwaka ehenhla ka alitari ya wena.

11We HOSI Xikwembu, katekisa leswi Valevhi va nga na swona,

u nkhensa ni nyuku wa vona;

lava va lwaka na vona, ni lava va va vengaka,

va wisele hansi, va nga ha pfuki!”

12Hi va ka Benjamini, ú te:

“Hi vona varhandziwa va HOSI Xikwembu, va tshamisekile,

hikuva Xikwembu lexi nge henhla-henhla xa va sirhelela minkarhi hinkwayo,

xi akile na vona emagangeni.”

13Hi va ka Yosefa, ú te:

“HOSI Xikwembu a xi katekise tiko ra vona,

xi va nyika mafurha ya tilo, yi nga mpfula,Van'wana va ri: mafurha ya tilo lama humaka ehenhla

ni mati lama pfelelaka ma huma ehansi;

14a xi va nyike tinyiko letinene leti tisiwaka hi dyambu,

ni mihandzu leyi milaka hi tinguva ta yona,

15ni ntshovelo lowunene wa tintshava ta khale,

ni ndzalo ya le magangeni lama nga heriki;

16a xi va nyike misava yo nona ni swimila swa yona hinkwaswo,

ni minkateko ya Loyi-a-tshamaka-exihlahleni.

Minkateko leyi a yi tshame etinhlokweni ta va ka Yosefa,

emimombyeni ya lava rhangelaka vamakwavo.

17Va ka Yosefa va chavisa ku fana ni nkuzi,

va ni matimba kukota nyarhi:

Va susumeta vamatiko,

va va tlherisela emakun'wini ya misava;

magidi-gidi ya va ka Efrayimi, hi walawo,

ni madzana-dzana ya va ka Manase!”

18Hi va ka Zebuloni, Muxe ú te:Van'wana va ri: Hi va ka Zebuloni ni va ka Isakara, Muxe ú te

“We Zebuloni, tsaka hi bindzu ra wena ra le lwandle,

na wena Isakara, tsaka ebindzwini ra wena laha tikweni.

19Va ta rhamba vanhu va ya entshaveni ya vona,

laha va nga ta humesela kona magandzelo lama nkhensekaka,

hikuva va ta va va kumile rifuwo elwandle,

ni xuma lexi tumbeleke esaveni.”

20Hi va ka Gadi, ú te:

“A ku dzunisiwe loyi a kurisaka tiko ra Gadi!

Va ka Gadi va bvutama kukota nghala,

voko ni nhloko, va pfotlosela.

21Va tihlawulerile ndhawu leyo saseka etikweni,

yi nga ndhawu leyi a yi hlayiseriwe mufambisi wa mavuthu,

loko varhangeri va Vaisraele va hlengeletanile;

va ka Gadi va endlile leswi HOSI Xikwembu xi swi nkhensaka,

va hlayisa ni swiletelo leswi xi swi nyikeke Vaisraele.”

22Hi va ka Dani, Muxe ú te:

“Dani ú fana ni n'wana wa nghala,

loyi a tlulaka a sukela eBaxani.”

23Hi va ka Neftali, ú te:

“Va ka Neftali va tsakeriwa ngopfu,

minkateko ya HOSI Xikwembu va yi kume hi xitalo;

tiva ra Galeliya, ni tindhawu ta le dzongeni i swa vona.”

24Hi va ka Asere, Muxe ú te:

“Va ka Asere a va katekisiwe ku tlula van'wana,

a va ve vona va tsakeriwaka ku tlula vamakwavo

va dya mafurha, va tlhela va raha.

25Tinyangwa ta vona ti ta pfariwa hi timbanti ta nsimbhi ni koporo,

matimba ya vona ma ta andza, ku fana ni masiku ya vona ya ku hanya.”

26“N'wina va ka Yexuruni,Yexuruni, vonani 32:15 ku hava Xikwembu xin'wana ehandle ka lexi,

xi tsemakanya matilo ni mapapa,

xi ta xi ta mi pfuna hi vukulu bya xona.

27Vutshamo bya n'wina byi le ka Xikwembu lexi nga kona minkarhi hinkwayo,

mavoko ya xona layo tiya, hi wona ya mi seketelaka,

xi mi hlongorisela valala,

xi ku ka n'wina: ‘Va heriseni!’

28Hikokwalaho, Vaisraele va tshamile hi ku hlayiseka,

vatukulu va Yakobo va tshamisekile,

etikweni ra mavele ni vhinya,

laha mberha ya le tilweni yi welaka kona.

29Mi katekile n'wina Vaisraele! I mani la fanaka na n'wina xana?

Mi vanhu lava va lamuleriwaka hi HOSI Xikwembu,

xona xitlhangu lexi xi mi sirhelelaka,

ni fumu leri mi hlulaka ha rona.Van'wana va ri: la dzunisiwaka i fumu leri mi hlulaka ha rona

Valala va n'wina va ta ta eka n'wina va ri karhi va tilondla;

switsunga swa vona swa vugandzeri bya hava, mi ta swi kandziyela ehansi.”

34

Ta ku fa ka Muxe

341Kutani Muxe a suka erivaleni ra Mowabu, a kongoma entshaveni ya Nebo, a fika a khandziya nhlohlorhi ya Pisga, evuxeni bya muti wa Yeriko. Kutani HOSI Xikwembu xi n'wi komba tiko hinkwaro, ku sukela Giliyadi ku ya fika eDani, 2ni tiko hinkwaro ra va ka Neftali, ni ra va ka Efrayimi, ni ra va ka Manase, ni tiko hinkwaro ra va ka Yuda ku ya fika eLwandle ra Mediteraniya, 3ni tindhawu ta le dzongeni ni ta le nkoveni, ri nga rivala ra Yeriko laha ku milaka micindzu, xi n'wi komba ku ya fika emutini wa Sowara. 4

34:4
Gen. 12:7
26:3
28:13
Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Hi rona tiko leri ndzi tshembiseke Abrahama na Isaka na Yakobo leswaku ndzi ta ri nyika vatukulu va vona. Ndzi ku kombile rona leswaku u ri vona hi mahlo ntsena, kambe u nga ka u nga ngheni eka rona.”

5Kutani Muxe nandza wa HOSI Xikwembu a fela kwale tikweni ra Mowabu, hilaha HOSI Xikwembu a xi vurile hakona, 6kutani a lahliwa enkoveni lowu langutaneke ni muti wa Beta-Peyori, kwale tikweni ra Mowabu; kambe, ku fikela namuntlha, a ku na munhu loyi a tivaka sirha ra yena. 7Loko Muxe a fa, a a ri ni malembe ya 120, kambe mahlo ya yena a ma nga si karhala, naswona a ha tiyile swinene. 8Vaisraele va rila nkosi wa Muxe masiku ya 30, erivaleni ra Mowabu, kutani nkosi wa kona wu hela.

9Yoxuwa n'wana Nuni a a tele moya wa vutlhari, hikuva Muxe a a n'wi tlhandlekile mavoko. Hikokwalaho Vaisraele a va n'wi yingisa, va endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke Muxe. 10

34:10
Eks. 33:11
Exikarhi ka Vaisraele, a ka ha humelelanga muprofeta wo fana na Muxe, hikuva HOSI Xikwembu a xi vulavula na yena va langutanile. 11A ku vanga na muprofeta na un'we loyi a endleke mahlori ni swihlamariso ku fana ni leswi HOSI Xikwembu xi rhumeke Muxe ku ya swi endla etikweni ra Egipta, eka Faro ni malandza ya yena hinkwawo ni vanhu va yena hinkwavo. 12A ku vanga na muprofeta un'wana loyi a nga va ni matimba ku fana na Muxe, a endla leswikulu swo chavisa, Vaisraele hinkwavo va ri karhi va swi vona.