Xitsonga 1989 (TSO89)
33

Muxe a kombelela tinyimba ta Vaisraele eminkateko

331Muxe munhu wa Xikwembu ú vurile marito lawa a nga si fa, a kombelela Vaisraele eminkateko, 2a ku:

“HOSI Xikwembu xi tile xi huma entshaveni ya Sinayi,

xi hi voningileVan'wana va ri: xi voningile Vaisraele xi ri eSeyira,

xi vangama xi ri entshaveni ya Parani,

xi tile ni madzana-dzana ya vahlawuriwa va xona,

evokweni ra xinene xi khomile ndzilo lowu vuvumelaka.

3Vanhu va xona, xa va rhandza hakunene,

hinkwavo lava xi nga tihlawulela vona va le vokweni ra xona,

va nkhinsama emilengeni ya xona,

va amukela swileriso swa xona.Van'wana va ri: Wena u rhandzaka matiko, vahlawuriwa hinkwavo va le vokweni ra wena; va nkhinsama emilengeni ya wena, va amukela swileriso swa wena

4Muxe ú hi nyikile Nawu,

lowu wu nga ta va ndzhaka ya va ka Yakobo loko va hlanganile.

5HOSI Xikwembu xi hundzukile hosi ya va ka Yexuruni,Yexuruni, vonani 32:15

siku leri varhangeri va Vaisraele

a va hlengeletanile ni tinyimba hinkwato ta ka vona.”

6Hi va ka Rhuveni, Muxe ú te:

“Va ka Rhuveni a va hanye, va nga fi,

hambileswi ntsengo wa vona wu nga wutsongo.”

7Hi va ka Yuda, Muxe ú vule leswi:

“We HOSI Xikwembu, hlamula xikombelo xa va ka Yuda,

u va vuyisela exikarhi ka va ka vona,

va lwele hi voko ra wena,Van'wana va ri: leswi va tilwelaka hi voxe

u va lamulela eka lava lwaka na vona.”

8
33:8
Eks. 17:7
28:30
Tinhl. 20:13
Hi va ka Levhi, Muxe ú te:

“We HOSI Xikwembu, va ka Levhi va nyike Thumimi,

va nyike na Urimi,Thumimi na Urimi: Vonani Nhlamuselo ya Marito vona vanhu va wena lava va ku tirhelaka;

u va kamberile le Masa,

hi vona u kanetaneke na vona exihlobyeni xa Meriba.

9Va ka Levhi va tshikile vatswari va vona,

va tihambanisile ni vamakwavo,

va tshika ni vana va vona;

va endlile leswi u va leriseke swona,

ni ntwanano wa wena va wu hlayisile.

10Hi vona va nga ta dyondzisa va ka Yakobo swiletelo swa wena,

va dyondzisa Vaisraele Nawu wa wena;

va ta ku tisela mirhi ya risuna,

va humesa ni magandzelo lama hisiwaka ehenhla ka alitari ya wena.

11We HOSI Xikwembu, katekisa leswi Valevhi va nga na swona,

u nkhensa ni nyuku wa vona;

lava va lwaka na vona, ni lava va va vengaka,

va wisele hansi, va nga ha pfuki!”

12Hi va ka Benjamini, ú te:

“Hi vona varhandziwa va HOSI Xikwembu, va tshamisekile,

hikuva Xikwembu lexi nge henhla-henhla xa va sirhelela minkarhi hinkwayo,

xi akile na vona emagangeni.”

13Hi va ka Yosefa, ú te:

“HOSI Xikwembu a xi katekise tiko ra vona,

xi va nyika mafurha ya tilo, yi nga mpfula,Van'wana va ri: mafurha ya tilo lama humaka ehenhla

ni mati lama pfelelaka ma huma ehansi;

14a xi va nyike tinyiko letinene leti tisiwaka hi dyambu,

ni mihandzu leyi milaka hi tinguva ta yona,

15ni ntshovelo lowunene wa tintshava ta khale,

ni ndzalo ya le magangeni lama nga heriki;

16a xi va nyike misava yo nona ni swimila swa yona hinkwaswo,

ni minkateko ya Loyi-a-tshamaka-exihlahleni.

Minkateko leyi a yi tshame etinhlokweni ta va ka Yosefa,

emimombyeni ya lava rhangelaka vamakwavo.

17Va ka Yosefa va chavisa ku fana ni nkuzi,

va ni matimba kukota nyarhi:

Va susumeta vamatiko,

va va tlherisela emakun'wini ya misava;

magidi-gidi ya va ka Efrayimi, hi walawo,

ni madzana-dzana ya va ka Manase!”

18Hi va ka Zebuloni, Muxe ú te:Van'wana va ri: Hi va ka Zebuloni ni va ka Isakara, Muxe ú te

“We Zebuloni, tsaka hi bindzu ra wena ra le lwandle,

na wena Isakara, tsaka ebindzwini ra wena laha tikweni.

19Va ta rhamba vanhu va ya entshaveni ya vona,

laha va nga ta humesela kona magandzelo lama nkhensekaka,

hikuva va ta va va kumile rifuwo elwandle,

ni xuma lexi tumbeleke esaveni.”

20Hi va ka Gadi, ú te:

“A ku dzunisiwe loyi a kurisaka tiko ra Gadi!

Va ka Gadi va bvutama kukota nghala,

voko ni nhloko, va pfotlosela.

21Va tihlawulerile ndhawu leyo saseka etikweni,

yi nga ndhawu leyi a yi hlayiseriwe mufambisi wa mavuthu,

loko varhangeri va Vaisraele va hlengeletanile;

va ka Gadi va endlile leswi HOSI Xikwembu xi swi nkhensaka,

va hlayisa ni swiletelo leswi xi swi nyikeke Vaisraele.”

22Hi va ka Dani, Muxe ú te:

“Dani ú fana ni n'wana wa nghala,

loyi a tlulaka a sukela eBaxani.”

23Hi va ka Neftali, ú te:

“Va ka Neftali va tsakeriwa ngopfu,

minkateko ya HOSI Xikwembu va yi kume hi xitalo;

tiva ra Galeliya, ni tindhawu ta le dzongeni i swa vona.”

24Hi va ka Asere, Muxe ú te:

“Va ka Asere a va katekisiwe ku tlula van'wana,

a va ve vona va tsakeriwaka ku tlula vamakwavo

va dya mafurha, va tlhela va raha.

25Tinyangwa ta vona ti ta pfariwa hi timbanti ta nsimbhi ni koporo,

matimba ya vona ma ta andza, ku fana ni masiku ya vona ya ku hanya.”

26“N'wina va ka Yexuruni,Yexuruni, vonani 32:15 ku hava Xikwembu xin'wana ehandle ka lexi,

xi tsemakanya matilo ni mapapa,

xi ta xi ta mi pfuna hi vukulu bya xona.

27Vutshamo bya n'wina byi le ka Xikwembu lexi nga kona minkarhi hinkwayo,

mavoko ya xona layo tiya, hi wona ya mi seketelaka,

xi mi hlongorisela valala,

xi ku ka n'wina: ‘Va heriseni!’

28Hikokwalaho, Vaisraele va tshamile hi ku hlayiseka,

vatukulu va Yakobo va tshamisekile,

etikweni ra mavele ni vhinya,

laha mberha ya le tilweni yi welaka kona.

29Mi katekile n'wina Vaisraele! I mani la fanaka na n'wina xana?

Mi vanhu lava va lamuleriwaka hi HOSI Xikwembu,

xona xitlhangu lexi xi mi sirhelelaka,

ni fumu leri mi hlulaka ha rona.Van'wana va ri: la dzunisiwaka i fumu leri mi hlulaka ha rona

Valala va n'wina va ta ta eka n'wina va ri karhi va tilondla;

switsunga swa vona swa vugandzeri bya hava, mi ta swi kandziyela ehansi.”