Xitsonga 1989 (TSO89)
29

Ta ntwanano wa HOSI Xikwembu ni Vaisraele etikweni ra Mowabu

291Lawa i marito ya ntwanano lowu HOSI Xikwembu xi leriseke Muxe ku wu endla ni Vaisraele, loko va ri etikweni ra Mowabu; ntwanano lowu, wu landza lowu xi wu endleke na vona entshaveni ya Horebe.Horebe, kumbe: Sinayi

2Hi Xiheveru, kavanyisa 29 ku sungula kwala Muxe ú vitanile Vaisraele hinkwavo, a ku ka vona: “Hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi swi endleke hosi Faro ni malandza ya yena ni vanhu va yena hinkwavo etikweni ra Egipta, mi swi vonile hi mahlo, 3yi nga mintungu leyo chavisa, ni swikombiso, ni mahlori lamakulu. 4Kambe ku fikela namuntlha, HOSI Xikwembu a xi si mi pfula mahlo ni tindleve, mi kota ku twisisa leswi humeleleke. 5HOSI Xikwembu xi mi fambisile malembe ya 40 emananga, kambe swiambalo swa n'wina ni tintanghu ta n'wina a swi hlakalanga; 6kwale mananga, a mi nga ri na swakudya, hambi vhinyo kumbe byalwa a mi nga ri na swona, kambe HOSI yi mi hlayisile, yi mi dyondzisa leswaku hi yona ntsena yi nga Xikwembu xa n'wina. 7

29:7
Tinhl. 21:21-35
Kutani loko hi fika endhawini leyi, Sihoni hosi ya le Hexiboni na Ogo hosi ya le Baxani va humile nyimpi ku ta lwa na hina, kambe hi va hlurile. 8
29:8
Tinhl. 32:33
Hi tekile matiko ya vona, hi ma nyika va nyimba ya ka Rhuveni, ni va nyimba ya ka Gadi, ni hafu ya nyimba ya va ka Manase, leswaku ma va ndzhaka ya vona. 9Hikokwalaho, mi fanele ku tikarhatela ku hlayisa marito hinkwawo ya ntwanano lowu, leswaku mi ta humelela emintirhweni hinkwayo leyi mi nga ta yi endla.

10“Namuntlha mi hlengeletanile hinkwenu emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina: Tinhloko ta tinyimba ta ka n'wina, ni vakulukumba va ka n'wina, ni varhangeri va n'wina, ni vavanuna hinkwavo va Israele, 11ni vana va n'wina, ni vasati va n'wina, ni valuveri lava mi tshamaka na vona emixaxeni ya n'wina, lava va mi tshovelelaka tihunyi ni ku mi kela mati. 12Hinkwenu mi tile laha namuntlha ku ta tiboha hi ku hlambanya, mi amukela ntwanano lowu HOSI Xikwembu xa n'wina xi wu endlaka na n'wina. 13Namuntlha ntwanano lowu wu ta tiyisa leswaku mi vanhu va xona, ni leswaku xona i Xikwembu xa n'wina, hilaha xi mi tshembiseke hakona ni ku hlambanyela vatata wa n'wina Abrahama na Isaka na Yakobo. 14Ntwanano lowu wu tiyisiwaka hi ku hlambanya namuntlha, HOSI Xikwembu a xi wu endli na n'wina ntsena; 15ehandle ka hina hi yimeke haleno emahlweni ka HOSI Xikwembu xa hina namuntlha, ku ni lava va nga riki kona, na vona wa va khumba.

16“Leswi a hi tshamise swona etikweni ra Egipta, ma swi tiva; mi tiva ni leswi hi fambiseke swona loko hi tsemakanya matiko ya vanhu vambe. 17Exikarhi ka vona, mi vonile swilo leswo nyenyetsa, swi nga swifaniso swa swikwembu swa vona leswi vatliweke hi timhandze ni maribye, ni leswi vumbiweke hi silivhere ni nsuku. 18

29:18
Hev. 12:15
Mi fanele ku tivonela, hikuva ku nga tshuka ku va ni wanuna kumbe wansati, kumbe vanhu va ndyangu wo karhi kumbe va nyimba yo karhi, lava namuntlha va fularhelaka HOSI Xikwembu xa hina, va ya va ya tirhela swikwembu leswi swa vamatiko. Exikarhi ka n'wina ku nga tshuka ku va ni ximilana xa mihandzu yo bava leyi dlayaka, 19a nga munhu loyi, loko a twa marito ya ntwanano lowu wu tiyisiweke hi ku hlambanya, a tidzunisaka a ku: ‘Hambileswi ndzi tiarisaka, vutomi bya mina byi hlayisekile.’ Mhaka yo tano yi ta endla leswaku mi herisiwa hinkwenu, lavanene ni lavo biha. 20Munhu wo tano, HOSI Xikwembu xi nga ka xi nga n'wi rivaleli; vukari bya xona byi ta pfurha ehenhla ka yena, hikuva xi na rilaveta; ú ta weriwa hi makhombo lama tsariweke ebukwini leyi, ku kondza HOSI Xikwembu xi n'wi herisa, a nyamalalela makumu. 21Exikarhi ka vanhu hinkwavo va tinyimba ta Israele, HOSI Xikwembu xi ta ba yena ntsena, a wela hi makhombo ya tinxaka-xaka, hilaha ntwanano lowu tsariweke ebukwini leyi ya Nawu wu vulaka hakona.

22“Eminkarhini leyi taka, vana va n'wina lava nga ta velekiwa, ni vanhu lava nga ta ta va huma ematikweni ya le kule, loko va vona makhombo ni mavabyi lawa HOSI Xikwembu xi nga ta ma vangela tiko ra n'wina, va ta vulavula hi swona. 23

29:23
Gen. 19:24-25
Tiko hinkwaro ri ta va ritshwa ntsena, ri tele xivavula ni munyu; ku ta va ku nga byariwanga nchumu, naswona a ku nga mili nchumu, hambi byi ri byanyi byinene. Tiko ri ta va ri herisiwile ku fana ni miti ya Sodoma na Gomora na Adima na Seboyimi, leyi HOSI Xikwembu xi yi hlundzukeleke, xi yi herisa hi vukari bya xona. 24Kutani vanhu hinkwavo va ta ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xi khome vanhu lava hi ndlela leyi ke? Xana vukari lebyikulu byo pfurhisa leswi, byi vangiwe hi yini xana?’ 25Van'wana va ta hlamula va ku: ‘Vanhu lava va tidlayisile hi ku tshova ntwanano lowu HOSI Xikwembu xa vatata wa vona xi wu endleke na vona, loko xi va humesa etikweni ra Egipta. 26Va yile va ya tirhela swikwembu swin'wana, va gandzela swona, swi nga swikwembu leswi a va nga swi tivi, leswi HOSI Xikwembu xi nga va alela ku swi gandzela. 27Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi hlundzukerile tiko leri, xi ri rhumela makhombo hinkwawo lama tsariweke ebukwini leyi. 28Kutani eku hlundzukeni ka xona lokukulu, HOSI Xikwembu xi rhurhisile vanhu lava, xi va rhumela etikweni rin'wana, hilaha swi nga hakona ni namuntlha.’

29“Ku ni swilo leswi swi ngo va xihundla xa HOSI Xikwembu ntsena; kambe hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, Xikwembu xi hi hlamuserile swona, leswaku hi ta swi hlayisa, hina ni vatukulu va hina.

30

Ndlela yo vuyela eka HOSI Xikwembu

301“Loko mi ta va mi humeleriwile hi swilo leswi hinkwaswo, mi ta tsundzuka mi ri ematikweni hinkwawo lawa HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi hangalaseleke eka wona, leswaku ndzi mi nyikile nkarhi wo hlawula minkateko kumbe makhombo. 2Loko n'wina ni vana va n'wina mi endla hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona namuntlha, mi tlhelela eka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi yingisa leswi xi mi byelaka swona, hi timbilu ta n'wina hinkwato ni mimoya ya n'wina hinkwayo, 3hi kona HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta tilhela xi mi katekisa, xi mi twela vusiwana, xi mi vuyisa ematikweni lawa a xi mi hangalasele eka wona. 4Hambiloko mi yisiwile emakun'wini ya misava, HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta ya mi teka, xi mi hlengeleta, 5xi mi vuyisa etikweni leri a ri ri ra vatata wa n'wina, leswaku ri va ra n'wina; kutani xi ta mi katekisa, xi mi andzisa, mi tlula vatata wa n'wina hi ku tala. 6HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta hundzuluxahundzuluxa, kumbe: yimbisa timbilu ta n'wina ni ta vana va n'wina, mi ta kota ku xi rhandza hi timbilu ta n'wina hinkwato ni mimoya ya n'wina hinkwayo, leswaku mi ta kuma vutomi. 7Loko ma ri makhombo lawa ndzi ma vuleke, HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta ma rhwexa valala va n'wina lava a va mi venga ni ku mi xanisa. 8N'wina mi ta fanela ku tlhela mi yingisa leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona, mi endla hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona namuntlha; 9hikokwalaho HOSI Xikwembu xi ta mi fumisa, mi kateka emintirhweni ya n'wina hinkwayo: Mi ta va ni vana lavo tala, swifuwo swa n'wina swi ta veleka ngopfu, ni masimu ya n'wina ma ta humesa ntshovelo lowunene, hikuva HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi mi katekisa, xi mi tsakela ku fana ni leswi a xi va tsakerisa xiswona vatata wa n'wina; 10ntsena mi ta fanela ku yingisa leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byelaka swona, mi hlayisa swileriso swa xona ni milawu ya xona leyi tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, mi tinyiketa eka xona hi timbilu ta n'wina hinkwato ni mimoya ya n'wina hinkwayo.

Nawu wa HOSI Xikwembu a wu nonon'hwi

11“Nawu lowu ndzi mi nyikaka wona namuntlha, a wu nga mi nonon'hweli, naswona a wu le kule na n'wina. 12

30:12-14
Rho. 10:6-8
A wu le tilweni, hikokwalaho mi nge vuli mi ku: ‘Hi ta rhuma mani etilweni, a ya hi tekela wona leswaku hi ta wu twa, kutani hi hanya ha wona!’ 13Naswona a wu le ntsungeni wa malwandle, kutani mi nge vuli mi ku: ‘I mani la nga ta tsemakanya malwandle a ya hi tekela wona leswaku hi ta wu twa, kutani hi hanya ha wona!’ 14Kambe nawu lowu mi na wona kwala kusuhi na n'wina; ma wu tiva swinene, mi nga wu hlamusela, hikokwalaho mi nge tsandzeki ku hanya ha wona.

Hlawulani vutomi!

15“Langutani, namuntlha ndzi mi nyika nkarhi wo hlawula vutomi kumbe rifu, leswinene kumbe leswo biha. 16Loko mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina leswi ndzi mi nyikaka swona namuntlha, mi xi rhandza ni ku famba etindleleni ta xona, mi hlayisa swileriso, ni milawu, ni swiletelo swa xona, xi ta mi katekisa, mi hanya, mi andza etikweni leri mi yaka mi ya ri teka ri va ra n'wina. 17Kambe loko mi tinonon'hwisa, mi ala ku yingisa, kutani mi ya mi ya gandzela swikwembu swin'wana, mi tirhela swona, 18ndza mi byela namuntlha leswaku mi ta fa hakunene! Mi nga ka mi nga hanyi nkarhi wo leha etikweni leri mi nga ta nghena eka rona mi ri teka ri va ra n'wina, loko mi perile nambu wa Yordani.

19“Namuntlha ndzi kombela matilo ni misava ku va timbhoni ta mina leswaku ndzi mi nyikile nkarhi wo hlawula vutomi kumbe rifu, minkateko kumbe makhombo. Hlawulani vutomi, leswaku mi ta hanya, n'wina ni vana va n'wina! 20

30:20
Gen. 12:7
Gen. 26:3
28:13
Rhandzani HOSI Xikwembu xa n'wina, mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi xi namarhela. Loko mi endla sweswo, mi ta va ni vutomi, mi hanya masiku layo tala, mi tshama etikweni leri HOSI Xikwembu xi hlambanyeke ku ri nyika vatata wa n'wina Abrahama na Isaka na Yakobo.”

31

Ta Yoxuwa loko a vekiwa ku va murhangeri

311Kutani Muxe a ya emahlweni a vulavula ni Vaisraele hinkwavo, a va byela marito lawa, 2

31:2
Tinhl. 20:12
a ku:Van'wana va ri: Loko Muxe a hetile ku byela Vaisraele hinkwavo marito ya Nawu, ú yile emahlweni, 2 a ku ka vona “Sweswi ndzi ni malembe ya 120, kutani a ndza ha swi koti ku va mufambisi wa n'wina. Naswona HOSI Xikwembu xi ndzi tivisile leswaku nambu lowu wa Yordani, ndzi nga ka ndzi nga wu peli. 3HOSI Xikwembu xa n'wina hi xona xi nga ta mi rhangela emahlweni, loko mi pela nambu lowu; xi ta herisa vanhu va matiko lawa, va suka emahlweni ka n'wina, mi ta kota ku va tekela tiko ra vona; kutani mufambisi wa n'wina ú ta va Yoxuwa, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona. 4
31:4
Tinhl. 21:21-35
HOSI Xikwembu xi ta herisa vanhu va matiko lawa ku fana ni loko xi herisile Sihoni na Ogo tihosi ta Vaamori ni matiko ya vona; 5xi ta va nyiketa emavokweni ya n'wina, kutani mi fanele ku va endla hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. 6Hikokwalaho, tiyani mi va ni xivindzi, va nga tshuki va mi chavisa kumbe ku mi rhurhumerisa, hikuva HOSI Xikwembu hi xoxe, hi xona xi fambaka na n'wina. Xi nga ka xi nga mi fularheli, kumbe ku mi tshika mi ri n'wexe.”

7Kutani Muxe a vitana Yoxuwa, a vulavula na yena emahlweni ka Vaisraele hinkwavo, a ku: “Tiya, u va ni xivindzi, hikuva hi wena u nga ta nghenisa vanhu lava etikweni leri HOSI Xikwembu xi ri tshembiseke vatata wa vona. Kutani wena u ta va pfuna ku kuma tiko ra kona leswaku ri va ra vona. 8

31:8
Yox. 1:5
Hev. 13:5
HOSI Xikwembu hi xoxe, hi xona xi nga ta ku rhangela emahlweni, xi nga ka xi nga ku fularheli kumbe ku ku tshika; hikokwalaho, u nga tshuki u chava kumbe ku hela matimba.”

Ta ku hlayiwa ka Nawu hi lembe ra vu-7

9Kutani Muxe a tsala Nawu lowu, a wu nyika Valevhi lava nga vaprista, lava rhwalaka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu, a wu nyika ni vakulukumba va Israele. 10

31:10
Dut. 15:1
16:13-15
Kutani a va lerisa a ku: “Hi lembe ra vu-7, ri nga ra ku tshika ku londzana swikweleti, enkarhini wa Nkhuvo wa Mintsonga, 11loko Vaisraele hinkwavo va ta emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina endhawini leyi xi nga ta yi hlawula, mi ta fanela ku va hlayela Nawu lowu, 12mi hlengeleta Vaisraele hinkwavo, vavanuna, ni vavasati, ni vana, ni valuveri lava nga mitini ya n'wina, va ta twa Nawu, leswaku va ta tiva ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina, va tikarhatela ku endla hinkwaswo leswi tsariweke eka Nawu lowu. 13Kutani na vona vatukulu va vona lava va nga tivangiki Nawu wolowo, va ta wu twa, leswaku va ta tiva ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina, malembe hinkwawo lawa mi nga ta tshama wonaVan'wana va ri: malembe hinkwawo lawa va nga ta tshama wona etikweni leri mi nga ta ri teka ri va ra n'wina, entsungeni wa Yordani.”

Muxe a kuma swileriso swo hetelela swa HOSI Xikwembu

14Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Masiku ya wena ya ku fa ma le kusuhi; hikokwalaho vitana Yoxuwa, mi ta swin'we eka Ntsonga lowo Hlawuleka, ndzi ta n'wi lerisa.” Hiloko Muxe na Yoxuwa va ya swin'we eka Ntsonga lowo Hlawuleka. 15Kutani HOSI Xikwembu xi humelela entsongeni, xi ri epapeni leri fikeke ri nembelela enyangweni ya ntsonga.

16Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Vona, u le kusuhi ni ku fa, kutani vanhu lava va ta sala va ndzi fularhela, va tshova ntwanano lowu ndzi wu endleke na vona. Loko va ri exikarhi ka vamatiko lava va yaka va ya tshama na vona, va ta sungula ku endla vunghwavava, va landzelela swikwembu swa vamatiko lava. 17Loko vo endla sweswo, ndzi ta va hlundzukela swinene, ndzi va tshika, ndzi nga ha vi na mhaka na vona, kutani va ta herisiwa. Va ta humelela hi leswo biha ni makhombo layo tala, va kondza va ku: ‘Hi humeleriwa hi makhombo lawa hikuva HOSI Xikwembu a xa ha ri kona exikarhi ka hina.’ 18Enkarhini wolowo, a ndzi nga ha vi na mhaka na vona ni kutsongo, hikuva va ta va va endlile vubihi lebyikulu hi ku ya gandzela swikwembu swin'wana. 19Hikokwalaho, tsala risimu, kutani u dyondzisa Vaisraele ku ri yimbelela, va kondza va ri tiva swinene. Risimu leri ri ta va mbhoni ya mina, siku ndzi va vekaka nandzu. 20Loko ndzi ta va ndzi va fikisile etikweni leri khulukaka ntswamba ni vulombe, leri ndzi hlambanyeke ku ri nyika vatata wa vona, vanhu lava va ta dya va xurha, va tlhela va nyuhela,va tlhela va nyuhela, kumbe: va tlhela va kuluka kutani va ta ndzi sola, va tshova ntwanano wa mina, va ya va ya tirhela swikwembu swin'wana. 21Hambiloko ndzi nga si va fikisa etikweni leri ndzi hlambanyeke leswaku ndzi ta va nyika rona, ndza ma tiva makungu lawa va nga na wona etimbilwini ta vona. Hikokwalaho, loko va humelela hi leswo biha ni makhombo layo tala, risimu leri ri ta va mbhoni leyi nga ta kanetana na vona, hikuva a ri nga rivariwi, hambi va ri vatukulu va vona va ta ri tiva swinene.” 22Kutani hi siku rolero, Muxe a tsala risimu ra kona, a tlhela a dyondzisa Vaisraele ku ri yimbelela.

23

31:23
Tinhl. 27:23
Yox. 1:6
Kutani HOSI Xikwembu xi lerisa Yoxuwa n'wana Nuni, xi ku: “U fanele ku tiya, u va ni xivindzi, hikuva hi wena u nga ta fikisa Vaisraele etikweni leri ndzi hlambanyeke ku va nyika rona. Mina ndzi ta va na wena.”

24Loko Muxe a hetile ku tsala marito hinkwawo ya Nawu lowu ebukwini, 25a lerisa Valevhi lava rhwalaka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu, a ku: 26“Tekani buku leyi ya Nawu, mi yi veka kusuhi ni Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu, yi tshama kona, yi va mbhoni leyi yi nga ta kanetana na n'wina. 27Ndza swi tiva leswaku mi tinonon'hwisa ngopfu, a mi twi! Vonani, hambi sweswi ndza ha hanyaka, ma tinonon'hwisa. Xana swi ta va njhani loko ndzi file xana? 28Ndzi vitaneleni vakulukumba hinkwavo va tinyimba ta ka n'wina, ni tindhuna ta n'wina, leswaku ndzi ta vulavula marito lawa va ri karhi va swi twa; ndzi ta kombela matilo ni misava ku va timbhoni ta mina. 29Ndza swi tiva leswaku loko ndzi file, mi ta sala mi endla manyala, mi tshika ku endla leswi ndzi mi leriseke swona. Eminkarhini leyi taka, mi ta humeleriwa hi makhombo, hikuva mi ta va mi endlile leswi HOSI Xikwembu xi nga swi nkhensiki, mi xi hlundzukisa hi mahanyelo ya n'wina.”

Risimu ra Muxe

30Kutani Muxe a hlayela Vaisraele hinkwavo lava a va hlengeletanile marito hinkwawo ya risimu leri nge: