Xitsonga 1989 (TSO89)
15

Ta lembe ra ku tshika ku londzana swikweleti

(Levh. 25:1-7)

151“Eku heleni ka lembe rin'wana ni rin'wana ra vu-7, mi fanele ku tshika ku londzana swikweleti. 2Maendlele ya kona hi lawa: Un'wana ni un'wana loyi a lombeke Muisraele wa ka vona xanchumu, a nga ha n'wi londzi, naswona a nga ha n'wi sindzisi ku xi tlherisa, hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta va xi vurile leswaku lembe ra kona i ra ku tshika ku londzana swikweleti. 3Vanhu va le handle vona, va sindziseni ku tlherisa, kambe Vaisraele va ka n'wina, mi nga va londzi! 4HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa etikweni leri xi nga ta mi nyika rona leswaku ri va ra n'wina; hikokwalaho a ku nga vi na xisiwana exikarhi ka n'wina, 5loko mi yingisa leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byelaka swona, mi tikarhatela ku hanya hi swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi nyikaka swona namuntlha. 6HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa hilaha xi mi tshembiseke hakona, kutani mi ta lomba vanhu va matiko layo tala swilo swa n'wina, kambe n'wina a mi nga lombi nchumu eka vona; mi ta fuma vanhu va matiko layo tala, kambe vona va nga ka va nga mi fumi.

7

15:7-8
Levh. 25:35
“Loko mi ri etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, kutani eka wun'wana wa miti ya n'wina ku va ni makwenu loyi a nga xisiwana, mi nga tshuki mi tinonon'hwisa mi n'wi tsona swilo, 8kambe mi n'wi twela vusiwana, mi n'wi lomba xin'wana ni xin'wana lexi a xi pfumalaka. 9Tivoneleni! Mi nga tshuki mi nghena hi moya wo biha, mi ku: ‘Lembe ra vu-7 ra ku tshika ku londzana swikweleti, ri le kusuhi’, kutani mi sungula ku va ni tihanyi eka makwenu loyi a nga xisiwana; loko mi nga n'wi nyiki nchumu, ú ta mi mangalela eka HOSI Xikwembu, kutani n'wina mi ta va ni nandzu. 10Mi ta n'wi nyika mi ntshunxekile, ku nga ri hi timbilu leti vilelaka, kutani HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa emintirhweni ya n'wina hinkwayo, ni ka hinkwaswo leswi mi swi endlaka. 11
15:11
Mt. 26:11
Mk. 14:7
Yoh. 12:8
Swisiwana a swi nga pfumaleki etikweni, hikokwalaho ndzi mi lerisaka, ndzi nge: Vamakwenu lava nga swisiwana etikweni, lava pfumalaka swa le mandleni, mi nga va tsoni nchumu.

Ta mahlayisele ya mahlonga

(Eks. 21:1-11)

12

15:12-18
Levh. 25:39-46
“Loko u xaviseriwa Muheveru wa ka n'wina, wa xinuna kumbe wa xisati, ú ta ku tirhela malembe ya 6, kutani hi lembe ra vu-7, n'wi ntshunxe a tifambela. 13Loko u n'wi ntshunxa, u nga n'wi tshiki a famba a nga ri na nchumu. 14N'wi nyike swifuwo u ntshunxekile, u n'wi pambulela ni mavele, ni vhinyo, hi ku ya hilaha HOSI Xikwembu xa wena xi ku katekiseke hakona. 15Tsundzuka leswaku a wu ri hlonga etikweni ra Egipta, kambe HOSI Xikwembu xa wena xi ku kutsurile; kutani hi swona leswi endlaka leswaku ndzi ku lerisa leswi namuntlha. 16Kambe loko hlonga ri ku rhandza, wena ni vandyangu wa wena, hi mhaka ya leswi mi ri khomeke kahle, kutani ri ku: ‘A ndzi swi lavi ku suka laha mutini wa wena’, 17ri yimise erivantini u ri boxa ndleve hi ntlhavo, kutani ri ta va hlonga ra wena vutomi bya rona hinkwabyo. U ta endla sweswo ni le ka hlonga ra wena ra xisati. 18Loko u n'wi ntshunxa a tifambela, swi endle hi mbilu yo basa, hikuva eka malembe ya 6 lawa a nga ku tirhela wona, u n'wi hakerile hafu ntsena ya leswi a wu ta fanela ku hakela muthoriwa.Kumbe: leswi a ku tirheleke swona, swi tlula kambirhi leswi muthoriwa a a ta ku tirhela swona Loko u endla sweswo, HOSI Xikwembu xa wena xi ta ku katekisa eka hinkwaswo leswi u nga ta swi endla.

Ta mativula ya swifuwo

19

15:19
Eks. 13:12
“Mativula hinkwawo ya xinuna lama velekiweke emintlhambini ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, mi ta ma nyiketa eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu, mi nga tshuki mi ma tirhisa mintirho; na wona mativula ya swifuwo swa n'wina leswitsongo, mi nga ma tsemeti voya. 20Lembe rin'wana ni rin'wana, n'wina ni mindyangu ya n'wina, mi ta ma tlhava emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi ma dyela endhawini leyi xi nga ta tihlawulela yona. 21Kambe loko xifuwo xa kona xi ri ni xivati, kumbe xi lamele, kumbe xi file mahlo, kumbe xi vavisekile swinene, mi nga tshuki mi humesela HOSI Xikwembu gandzelo ha xona. 22Xexo mi nga ha xi tlhava mi xi dyela emakaya. Lava tengeke ni lava nyameke va nga dya nyama ya kona, ku fana ni loko ku dyiwa ya mhala kumbe ya mbavala. 23
15:23
Gen. 9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 12:16,23
Ntsena mi nga tshuki mi dya ngati ya xifuwo xexo; yi halateni, ku fana ni loko mi halata mati.