Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Marilelo ya nkosi lama nga pfumeleriwiki

141

14:1
Levh. 19:28
21:5
“N'wina mi vanhu va HOSI Xikwembu xa n'wina, kutani loko ku tshuka ku lovile munhu, mi nga tlhaveli tinhlanga kumbe ku byewula nhloko, 2
14:2
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
26:18
Tit. 2:14
I Pet. 2:9
hikuva mi vanhu lava hlawuleriweke HOSI Xikwembu xa n'wina: Xi mi hlawurile exikarhi ka tinxaka hinkwato leti nga kona laha misaveni, leswaku mi va vanhu va xona va xiviri.

Ta leswi tengeke ni leswi nga tengangiki

(Levh. 11:1-47)

3“Mi nga tshuki mi dya xilo xihi ni xihi lexi nga tengangiki. 4Leswi mi nga swi dyaka hi leswi: I homu, ni nyimpfu, ni mbuti, 5ni mbavala, ni mhala, ni nhongo, ni mhunti, ni nhlangu, ni nyala, ni phivha. 6Mi nga ha dya xiharhi xin'wana ni xin'wana lexi swinyondzwana swa xona swi avaneke hi le xikarhi, naswona xi ri lexi gayelaka. 7Kambe exikarhi ka leswi gayelaka, kumbe leswi swinyondzwana swa swona swi avaneke hi le xikarhi, leswi mi nga fanelangiki ku swi dya hi leswi: I kamela, ni mpfundla, ni mbila; swiharhi leswi swa gayela, kambe eka n'wina a swi ve leswi nga tengangiki, hikuva a swi na swinyondzwana leswi avaneke hi le xikarhi. 8Nguluve yi na swona swinyondzwana leswi avaneke hi le xikarhi, kambe eka n'wina a yi ve leyi nga tengangiki, hikuva a yi gayeli; mi nga tshuki mi dya nyama ya yona, hambi wu ri ntsumbu wa yona mi nga wu khumbi.

9“Exikarhi ka swilo hinkwaswo leswi hanyaka ematini, mi nga dya ntsena leswi nga ni swicapilaswicapila, kumbe: swipapila ni mahakatimba. 10Kambe leswi nga riki na swicapila ni mahakatimba, mi nga tshuki mi swi dya, eka n'wina a swi ve leswi nga tengangiki.

11“Tinyanyana hinwato leti tengeke, mi nga dya, 12kambe leti mi nga fanelangiki ku ti dya hi leti: I magama, ni makoti, ni tinkhozi, 13ni marhandzala, ni swimhungu hi ku ya hi tinxaka-xaka ta swona; 14ni mawukuwuku hinkwawo hi tinxaka-xaka ta wona; 15ni tiyimbhu,tiyimbhu, kumbe: tiyinca ni tibyatsu, ni man'an'ana, ni makhuhunu hi ku ya hi tinxaka-xaka ta wona; 16ni miswoono, ni swinkhovha, ni maphikuphiku; 17ni minkorho, ni micololwani, ni masekwa ya nhova; 18ni magumba, ni tinghondho hi tinxaka-xaka ta tona; ni vagogosani, ni vamangadyana. 19Switsotswana hinkwaswo leswi nga ni timpapa, a swi tenganga, kutani mi nga tshuki mi swi dya. 20Kambe tinyanyana hinkwato leti tengeke, mi nga dya.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Swilo leswi feke kunene, mi nga tshuki mi swi dya; mi nga nyika lava luveleke emitini ya n'wina va dya, kumbe mi xavisela vanhu va le handle, hikuva n'wina mi vanhu lava hlawuleriweke HOSI Xikwembu xa n'wina.

“Mi nga tshuki mi sweka ximbutana hi masi ya mana wa xona.

Ta milawu ya vukhume

22

14:22-29
Levh. 27:30-33
Tinhl. 18:21
“Lembe rin'wana ni rin'wana mi fanele ku veka etlhelo vukhume bya swilo hinkwaswo leswi mi nga ta swi tshovela emasin'wini ya n'wina. 23Kutani mi ta ya emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, endhawini leyi xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi fika mi dyela kona vukhume bya mavele ya n'wina, ni bya vhinyo, ni bya mafurha; mi dya ni nyama ya mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo; hi ndlela leyi, mi ta hamba mi tiva ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina masiku hinkwawo. 24Ndhawu leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, yi nga tshuka yi va kule ni laha mi tshamaka kona, kutani mi tsandzeka ku famba mpfhuka wa kona mi rhwele vukhume. 25Loko swo va tano, mo xavisa vukhume bya kona mi kuma mali, kutani mi teka mali ya kona mi famba na yona endhawini leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi hlawuleke yona, 26mi fika mi xava ha yona leswi mi swi tsakelaka, ku nga va homu, kumbe nyimpfu, kumbe vhinyo, kumbe byalwa; mi xava xin'wana ni xin'wana lexi mi twaka mi xi navela, mi dyela emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, mi titsakela ni mindyangu ya n'wina. 27Kambe mi nga tshuki mi rivala Valevhi lava nga ta va va tshama emitini ya n'wina, hikuva vona va ta va va nga ri na masimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina.

28“Eku heleni ka lembe rin'wana na rin'wana ra vunharhu, mi fanele ku hlengeleta vukhume bya ntshovelo wa n'wina wa lembe rero, mi vuya na byona emitini ya n'wina. 29Kutani leswi Valevhi va nga ta va va nga ri na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina, va ta ta va ta dya va xurha, vona ni valuveri, ni lava pfumalaka vatswari, ni tinoni leti nga ta va ti ri emitini ya n'wina; kutani HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa emintirhweni hinkwayo leyi mi nga ta yi tirha.