Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Mintirho leyikulu ya HOSI Xikwembu

111“Kutani, mi fanele ku rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, minkarhi hinkwayo mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa milawu ya xona, ni swiletelo swa xona, ni swileriso swa xona. 2Namuntlha, tsundzukani leswi mi swi dyondzeke eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Leswi a ndzi swi kongomisi eka vana va n'wina lava nga swi tiviki, naswona lava nga swi vonangiki, kambe eka n'wina mi voneke vukulu bya HOSI Xikwembu, ni ntamu wa xona, ni mintirho ya xona ya matimba. 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13
Hi n'wina mi voneke mahlori ni mintirho leyi xi yi endleke eka Faro hosi ya le Egipta, ni vanhu va tiko ra yena hinkwaro; 4
11:4
Eks. 14:28
mi vonile ni leswi xi swi endleke mavuthu ya Vaegipta loko ya ri karhi ya mi hlongorisa: HOSI Xikwembu xi ma khubumetile hi mati ya Lwandle-ro-Tshwuka, wona ni tihanci ta wona, ni makalichi ya wona; ma ha swi tiva ni namuntlha; 5ni leswi xi mi endleleke swona ku sukela loko mi ri emananga ku kondza mi ta fika kwala, ma swi tiva. 6
11:6
Tinhl. 16:31-32
Tsundzukani ni leswi xi swi endleke Datani na Abirama vana va Eliyabu wa Rhuveni: Misava yi pfulekile yi va mita, vona ni mindyangu ya vona ni mintsonga ya vona, ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi a va famba na swona. Leswi, swi humelele emahlweni ka Vaisraele hinkwavo. 7Mintirho hinkwayo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xi yi endleke, mi yi vonile hi mahlo.

8“Kutani ke, mi fanele ku hlayisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona namuntlha, leswaku mi ta va ni matimba, mi kota ku nghena mi teka tiko leri mi yaka eka rona, ri va ra n'wina, 9ni leswaku mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta va nyika rona, vona ni vatukulu va vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 10Tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka ri va ra n'wina, a ri fani ni tiko ra Egipta leri mi humaka eka rona. Le Egipta a mi byala swimilana, kutani mi ya ka mati mi swi cheleta, ku fana ni loko mi cheleta ntanga wa miroho.miroho, kumbe: matsavu 11Kambe tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka leswaku ri va ra n'wina, ri ni maganga ni minkova, ri kuma mati ya mpfula. 12Tiko leri, HOSI Xikwembu xi tikarhatela rona minkarhi hinkwayo, xi ri hlayisa ku sukela loko lembe ri sungula ku kondza ri ya hela.

13

11:13-17
Levh. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Loko mi yingisa swileriso leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 14xi ta mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi nguva ya kona; leyo sungula yi ta na, hambi yi ri leyo tsema nguva, kutani mi ta pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha. 15Mi ta dya mi xurha; hambi swi ri swifuwo swa n'wina, HOSI Xikwembu xi ta swi mirisela byanyi bya swona. 16Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa, kutani mi sungula ku tirhela swikwembu swin'wana ni ku swi gandzela, 17hikuva HOSI Xikwembu xi nga mi karihela, xi pfala matilo, mpfula yi nga ha ni, misava yi nga ha mirisi nchumu, kutani n'wina mi hatla mi herisiwa, etikweni lero saseka leri HOSI Xikwembu xi mi nyikaka rona.

18

11:18-20
Dut. 6:6-9
“Marito lawa ndzi mi byelaka wona, mi nga ma rivali, ma hlayiseni etimbilwini ta n'wina, mi ma bohelela emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo. 19Ma dyondziseni vana va n'wina, mi vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka, 20naswona mi ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina ni le tinyangweni ta miti ya n'wina. 21Loko mi endla tano, n'wina ni vana na n'wina mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya, leswaku xi ta va nyika rona ri va ra vona; mi ta tshama eka rona minkarhi hinkwayo. 22Loko mi tikarhata, mi yingisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi byelaka swona, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona mi tlhela mi xi namarhela, 23xona xi ta hlongola vanhu va tinxaka leti hinkwato, va suka emahlweni ka n'wina; mi ta hlula vanhu lava va mi tlulaka hi ku tala ni matimba, mi va tekela tiko. 24
11:24-25
Yox. 1:3-5
Ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi mi nga ta hundza hi le ka yona, yi ta va ya n'wina. Tiko ra n'wina ri ta sukela emananga, ri ya eLebanoni, ri tlhela ri sukela enambyeni lowukulu wa Yufrata, ri ya fika eLwandle ra Mediteraniya. 25A ku na munhu loyi a nga ta mi tiyela. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta endla leswaku vanhu va tiko hinkwaro leri mi nga ta nghena eka rona va rhurhumela hi ku chava, hilaha xi tshembiseke hakona.

26“Vonani, namuntlha ndzi veka nkateko ni ndzhukano emahlweni ka n'wina. 27Loko mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi ta kateka, 28kasi loko mi nga yingisi swileriso swa xona, kutani mi hambuka endleleni leyi ndzi mi kombaka yona namuntlha, mi landzelela swikwembu swin'wana leswi mi nga swi tiviki, mi ta rhukaniwa. 29

11:29
Dut. 27:11-14
Yox. 8:33-35
Loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nghenisa etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina, mi ta yima entshaveni ya Gerizimi loko mi katekisa vanhu, kasi loko mi va rhuketela, mi ta yima entshaveni ya Ebali. 30Tintshava leti ti le vupeladyambu bya nambu wa Yordani, etikweni ra Vakanana lava tshamaka eka Nkova wa Yordani; ti le kusuhi ni minkuhlu ya More, ku langutana ni muti wa Giligala. 31Loko mi pela nambu wa Yordani, mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, mi ri teka ri va ra n'wina, mi tshama eka rona. 32Kutani mi tikarhatela ku yingisa milawu ni swiletelo leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha.

12

Ndhawu yo gandzela eka yona

121“Leyi i milawu ni swiletelo leswi mi faneleke ku tikarhatela swona, mi hanya ha swona etikweni leri HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi mi nyikaka rona, leswaku ri va ra n'wina vutomi bya n'wina hinkwabyo. 2Mi fanele ku herisa swivandla hinkwaswo leswi vanhu va tinxaka leti mi nga ta ti tekela tiko a va gandzela swikwembu swa vona eka swona; mi swi herisa swi nyamalala hambi swi ri ehenhla ka tintshava, kumbe eswitsungeni, kumbe ehansi ka murhi wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke; swi heriseni swi nyamalala! 3

12:3
Dut. 7:5
Mi hindzimuxa tialitari ta vona, mi fayetela maribye ya vugandzeri bya vona bya hava, mi hisa ni timhandze ta Axera xikwembukazi xa vona; swifaniso leswi vatilweke swa swikwembu swa vona, mi ta swi tsemelela, mi swi herisa, ku nga sali na xin'we xa mhamba endhawini yoleyo.

4“Kambe HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela ku fana ni leswi vanhu lava va endlisaka swona. 5HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta hlawula ndhawu leyi vito ra xona ri nga ta gandzeriwa eka yona; xi ta yi hlawula exikarhi ka tinyimba ta n'wina hinkwato; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta ya mi ya hlangana na xona kona. 6Endhawini leyi, hi kona mi nga ta yisa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, ni mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo. 7Mi ta dyela endhawini leyi mi tsakile, emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, hikuva xi ta va xi mi katekisile eka hinkwaswo leswi mi nga ta swi endla, n'wina ni mindyangu ya n'wina.

8“Mi ta fanela ku tshika maendlelo lawa mi nga na wona sweswi, laha un'wana ni un'wana a tiendlelaka swilo hi ku rhandza. 9Sweswi a mi si fika laha mi nga ta wisa kona, ku nga tikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina. 10Mi ta pela nambu wa Yordani, mi ya tshama etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina; HOSI Xikwembu xi ta mi wisisa, xi mi sirhelela eka valala hinkwavo lava nga ta va va mi rhendzerile, leswaku mi hanya hi ku rhula. 11Hikokwalaho, mi fanele ku ya endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeriwa eka yona, mi yisa swilo hinkwaswo leswi ndzi nga ta mi lerisa swona, swi nga leswi: Magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko hinkwato leti mi tiboheke ku ti humesela HOSI Xikwembu. 12Kutani mi ta titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava nga ta tshama emitini ya n'wina, hikuva vona va ta va va nga ri na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina. 13Mi tivonela leswaku mi nga tshuki mi humesa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka exivandleni xin'wana ni xin'wana lexi mi xi vonaka, 14kambe mi fanele mi ma humesela endhawini yin'we leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula eka yin'wana ya tinyimba ta n'wina; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta humesela kona magandzelo ya n'wina lama hisiwaka, mi endlela kona hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona.

15“Kambe swifuwo, mi nga tlhava, kutani mi dya nyama ya swona emutini wun'wana ni wun'wana lowu mi wu tsakelaka, hilaha mi rhandzaka hakona, hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi katekiseke ha swona; hambi vanhu lava tengeke, kumbe lava nyameke, va nga dya ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 16

12:16
Gen. 9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 15:23
Ntsena tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi dya ngati; yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 17Mi nga tshuki mi dyela emakaya swa vukhume bya mavele kumbe vhinyo kumbe mafurha; naswona mi nga dyeli kona nyama ya mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, kumbe tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, kumbe tinyiko leti mi ti humesaka hi ku titwa kumbe mihlengo ya n'wina. 18Kambe sweswo mi ta swi dyela emahlweni ka HOSI Xikwembu endhawini leyi xi nga ta tihlawulela yona; mi ta dya ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava va nga mitini ya n'wina, mi titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu eka hinkwaswo leswi mi swi endlaka. 19Tivoneleni, mi nga tshuki mi tshika ku hlayisa Valevhi, loko mi ri etikweni ra n'wina.

20“Loko HOSI Xikwembu xi mi engetelela tiko hilaha xi mi tshembiseke hakona, kutani mi navela ku dya nyama, dyanani hilaha mi rhandzaka hakona. 21Loko mi tshama kule ni ndhawu leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi nga ha tlhava xifuwo xin'wana lexikulu kumbe lexitsongo hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi nyikeke swona, mi tidyela nyama leyi mi yi lavaka mi ri emakaya, hilaha ndzi mi leriseke hakona. 22Lava tengeke ni lava nyameke va nga ha dya nyama ya swifuwo swa kona, ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 23

12:23-24
Levh. 17:10-14
Ntsena tivoneleni, mi nga tshuki mi dya nyama ni ngati ya yona, hikuva ngati i vutomi, kutani a mi fanelanga ku dya vutomi lebyi nga nyameni. 24Mi nga tshuki mi dya ngati, yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 25Mi nga yi dyi, kambe endlani leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, leswaku mi ta kateka, n'wina ni vana va n'wina.

26“Kambe swilo leswo hlawuleka leswi mi faneleke ku swi humesa, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, mi ta swi teka mi ya na swona endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula; 27mi ta humesela kona nyama ni ngati ya magandzelo lama hisiwaka, ehenhla ka alitari ya HOSI Xikwembu xa n'wina. Ngati ya magandzelo lawa, mi ta yi chela ehenhla ka alitari, nyama yona mi nga ha dya. 28Tivoneleni leswaku mi yingisa hinkwasvo leswi ndzi mi byelaka swona, mi endla leswinene leswi HOSI Xikwembu xi swi nkhensaka, leswaku mi ta kateka n'wina ni vana va n'wina.

Chavani ku gandzela swikwembu swa vamatiko!

29“HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta herisa vanhu va tiko leri mi yaka eka rona; kutani n'wina mi ta va tekela rona, mi tshama eka rona. 30Loko va ta va va herisiwile emahlweni ka n'wina, tivoneleni leswaku mi nga weli entlhan'wini, mi tekelela mikhuva ya vona. Naswona mi nga tshuki mi vutisa hi ta swikwembu swa vona, mi navela ku tiva hilaha va swi gandzelaka hakona, mi ri na makungu ya ku va encenyeta. 31HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela hi mukhuva lowu vanhu lava va gandzelaka ha wona; hikuva hinkwaswo leswi va swi endlelaka swikwembu swa vona, HOSI Xikwembu xa swi nyenya xi tlhela xi swi venga: Vanhu lava va hisa ni vana va vona va xinuna ni va xisati, va hisela swikwembu swa vona!Hi Xiheveru, kavanyisa 13 ku sungula kwala

32

12:32
Dut. 4:2
Nhlav. 22:18-19
“Hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona, mi fanele ku tikarhatela ku hanya hi swona; mi nga engeteleli nchumu kumbe ku hunguta nchumu eka swona.

13

131“Siku rin'wana, ku nga tshuka ku humelela muprofeta kumbe muhlamuseri wa milorho exikarhi ka n'wina, kutani va mi endlela mahlori kumbe swihlamariso. 2Mahlori ni swihlamariso swa kona, leswi va mi tshembiseke swona, swi nga tshuka swi humelela hilaha va vuleke hakona, kutani endzhaku va mi kucetela ku ya gandzela swikwembu swimbe, va ku: ‘A hi yeni hi ya tirhela swikwembu swin'wana, hi gandzela swona!’ 3Marito ya muprofeta wo tano kumbe muhlamuseri wo tano wa milorho, mi nga tshuki mi ma yingisa, hikuva HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga va xi ri eku mi kambeleni ku vona loko hakunene mi xi rhandza hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo. 4N'wina mi fanele ku famba endleleni ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi chava xona, mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi xi tirhela, mi namarhela xona. 5Muprofeta wo tano kumbe muhlamuseri wo tano wa milorho, ú fanele ku dlayiwa, hikuva ú ta va a mi kucetela ku hambuka endleleni leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi lerisaka yona. Marito ya yena ma ta va ma lwa na HOSI Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta, xi mi kutsula evuhlongeni bya rona. Vubihi byo tano, mi fanele ku byi susa exikarhi ka n'wina.

6“Makwavo wa wena loyi mi mameke vele rin'we, kumbe n'wana wa wena wa xinuna kumbe wa xisati, kumbe nsati wa wena wa le mbilwini, kumbe munghana wa wena loyi u n'wi rhandzaka ngopfu, a nga tshuka a ta exihundleni, a ku kucetela, a ku: ‘A hi ye hi ya tirhela swikwembu swin'wana!’ swi nga swikwembu leswi wena u nga swi tiviki, hambi va ri vatata wa wena va nga swi tivangiki. 7Swikwembu leswi i swa vanhu lava va mi rhendzeleke matlhelo hinkwavo, lava nga kusuhi na n'wina kumbe kule. 8Mukuceteri wo tano, u nga tshuki u pfumela leswi a swi vulaka, kumbe ku n'wi yingisa; u nga n'wi tweli vusiwana kumbe ku n'wi tsetselela, naswona u nga n'wi nyiki ko tumbela kona; 9kambe u fanele ku n'wi dlaya; loko a dlayiwa, hi wena u nga ta sungula u ba, kutani lavan'wana hinkwavo na vona va ta ba. 10Mi n'wi dlaya hi ku n'wi khandla hi maribye a fa, hikuva ú ta va a lava ku mi kucetela leswaku mi tshika HOSI Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlongeni bya kona. 11Mhaka leyi yi ta fika etindleveni ta Vaisraele hinkwavo, kutani va ta hamba va chava, va nga ha endli swilo swo hombolokisa leswi exikarhi ka n'wina.

12-13“Siku rin'wana, eka wun'wana wa miti leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikeke yona leswaku mi tshama eka yona, ku nga tshuka ku va ni vanhu va ka n'wina lava nga pfuniki nchumu, lava fambaka va kucetela vaaki va muti wolowo, leswaku va ya gandzela swikwembu leswi ni ku swi tiva mi nga swi tiviki, va ku ka vona: ‘A hi yeni hi ya tirhela swikwembu swin'wana.’ 14Loko mi tshuka mi twa mhaka yo tano, mi fanele ku yi lavisisa, mi tikarhata mi vutisela swinene. Loko mi kuma leswaku i ntiyiso, manyala yo tano ma humelerile hakunene exikarhi ka n'wina, 15vaaki va muti wolowo, mi nga va tsetseleli, va dlayeni hi fumu; muti wa kona mi fanele ku wu herisela makumu, mi herisa hinkwavo lava tshamaka eka wona, hambi swi ri swifuwo mi swi herisa hi fumu. 16Tinhundzu hinkwato ta muti wa kona, mi fanele ku ti rhwala mi ya ti fumba erivaleni ra muti, kutani mi hisa muti hinkwawo ni tinhundzu leti, swi va gandzelo leri hisiwaka leri mi ri humeselaka HOSI Xikwembu xa n'wina. Muti wolowo wu ta tshama wu ri rhumbi hilaha ku nga heriki, wu nge pfuki wu pfuxiwile ni siku ni rin'we. 17Mi nga tshuki mi tihlawulela xilo ni xin'we xa leswi nyiketeriweke ku herisiwa, leswaku HOSI Xikwembu xi ta vohlisa vukari bya xona lebyi pfurhaka, kutani xi ta mi komba rirhandzu ra xona, xi mi tsetselela, xi mi andzisa hilaha xi tshembiseke vatata wa n'wina hakona. 18HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi endlela sweswo loko mi yingisa leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa swileriso swa xona hinkwaswo leswi xi mi nyikaka swona namuntlha, mi endla leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi swi nkhensaka.