Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Ndhawu yo gandzela eka yona

121“Leyi i milawu ni swiletelo leswi mi faneleke ku tikarhatela swona, mi hanya ha swona etikweni leri HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi mi nyikaka rona, leswaku ri va ra n'wina vutomi bya n'wina hinkwabyo. 2Mi fanele ku herisa swivandla hinkwaswo leswi vanhu va tinxaka leti mi nga ta ti tekela tiko a va gandzela swikwembu swa vona eka swona; mi swi herisa swi nyamalala hambi swi ri ehenhla ka tintshava, kumbe eswitsungeni, kumbe ehansi ka murhi wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke; swi heriseni swi nyamalala! 3

12:3
Dut. 7:5
Mi hindzimuxa tialitari ta vona, mi fayetela maribye ya vugandzeri bya vona bya hava, mi hisa ni timhandze ta Axera xikwembukazi xa vona; swifaniso leswi vatilweke swa swikwembu swa vona, mi ta swi tsemelela, mi swi herisa, ku nga sali na xin'we xa mhamba endhawini yoleyo.

4“Kambe HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela ku fana ni leswi vanhu lava va endlisaka swona. 5HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta hlawula ndhawu leyi vito ra xona ri nga ta gandzeriwa eka yona; xi ta yi hlawula exikarhi ka tinyimba ta n'wina hinkwato; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta ya mi ya hlangana na xona kona. 6Endhawini leyi, hi kona mi nga ta yisa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, ni mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo. 7Mi ta dyela endhawini leyi mi tsakile, emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, hikuva xi ta va xi mi katekisile eka hinkwaswo leswi mi nga ta swi endla, n'wina ni mindyangu ya n'wina.

8“Mi ta fanela ku tshika maendlelo lawa mi nga na wona sweswi, laha un'wana ni un'wana a tiendlelaka swilo hi ku rhandza. 9Sweswi a mi si fika laha mi nga ta wisa kona, ku nga tikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina. 10Mi ta pela nambu wa Yordani, mi ya tshama etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina; HOSI Xikwembu xi ta mi wisisa, xi mi sirhelela eka valala hinkwavo lava nga ta va va mi rhendzerile, leswaku mi hanya hi ku rhula. 11Hikokwalaho, mi fanele ku ya endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeriwa eka yona, mi yisa swilo hinkwaswo leswi ndzi nga ta mi lerisa swona, swi nga leswi: Magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko hinkwato leti mi tiboheke ku ti humesela HOSI Xikwembu. 12Kutani mi ta titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava nga ta tshama emitini ya n'wina, hikuva vona va ta va va nga ri na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina. 13Mi tivonela leswaku mi nga tshuki mi humesa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka exivandleni xin'wana ni xin'wana lexi mi xi vonaka, 14kambe mi fanele mi ma humesela endhawini yin'we leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula eka yin'wana ya tinyimba ta n'wina; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta humesela kona magandzelo ya n'wina lama hisiwaka, mi endlela kona hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona.

15“Kambe swifuwo, mi nga tlhava, kutani mi dya nyama ya swona emutini wun'wana ni wun'wana lowu mi wu tsakelaka, hilaha mi rhandzaka hakona, hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi katekiseke ha swona; hambi vanhu lava tengeke, kumbe lava nyameke, va nga dya ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 16

12:16
Gen. 9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 15:23
Ntsena tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi dya ngati; yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 17Mi nga tshuki mi dyela emakaya swa vukhume bya mavele kumbe vhinyo kumbe mafurha; naswona mi nga dyeli kona nyama ya mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, kumbe tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, kumbe tinyiko leti mi ti humesaka hi ku titwa kumbe mihlengo ya n'wina. 18Kambe sweswo mi ta swi dyela emahlweni ka HOSI Xikwembu endhawini leyi xi nga ta tihlawulela yona; mi ta dya ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava va nga mitini ya n'wina, mi titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu eka hinkwaswo leswi mi swi endlaka. 19Tivoneleni, mi nga tshuki mi tshika ku hlayisa Valevhi, loko mi ri etikweni ra n'wina.

20“Loko HOSI Xikwembu xi mi engetelela tiko hilaha xi mi tshembiseke hakona, kutani mi navela ku dya nyama, dyanani hilaha mi rhandzaka hakona. 21Loko mi tshama kule ni ndhawu leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi nga ha tlhava xifuwo xin'wana lexikulu kumbe lexitsongo hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi nyikeke swona, mi tidyela nyama leyi mi yi lavaka mi ri emakaya, hilaha ndzi mi leriseke hakona. 22Lava tengeke ni lava nyameke va nga ha dya nyama ya swifuwo swa kona, ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 23

12:23-24
Levh. 17:10-14
Ntsena tivoneleni, mi nga tshuki mi dya nyama ni ngati ya yona, hikuva ngati i vutomi, kutani a mi fanelanga ku dya vutomi lebyi nga nyameni. 24Mi nga tshuki mi dya ngati, yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 25Mi nga yi dyi, kambe endlani leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, leswaku mi ta kateka, n'wina ni vana va n'wina.

26“Kambe swilo leswo hlawuleka leswi mi faneleke ku swi humesa, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, mi ta swi teka mi ya na swona endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula; 27mi ta humesela kona nyama ni ngati ya magandzelo lama hisiwaka, ehenhla ka alitari ya HOSI Xikwembu xa n'wina. Ngati ya magandzelo lawa, mi ta yi chela ehenhla ka alitari, nyama yona mi nga ha dya. 28Tivoneleni leswaku mi yingisa hinkwasvo leswi ndzi mi byelaka swona, mi endla leswinene leswi HOSI Xikwembu xi swi nkhensaka, leswaku mi ta kateka n'wina ni vana va n'wina.

Chavani ku gandzela swikwembu swa vamatiko!

29“HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta herisa vanhu va tiko leri mi yaka eka rona; kutani n'wina mi ta va tekela rona, mi tshama eka rona. 30Loko va ta va va herisiwile emahlweni ka n'wina, tivoneleni leswaku mi nga weli entlhan'wini, mi tekelela mikhuva ya vona. Naswona mi nga tshuki mi vutisa hi ta swikwembu swa vona, mi navela ku tiva hilaha va swi gandzelaka hakona, mi ri na makungu ya ku va encenyeta. 31HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela hi mukhuva lowu vanhu lava va gandzelaka ha wona; hikuva hinkwaswo leswi va swi endlelaka swikwembu swa vona, HOSI Xikwembu xa swi nyenya xi tlhela xi swi venga: Vanhu lava va hisa ni vana va vona va xinuna ni va xisati, va hisela swikwembu swa vona!Hi Xiheveru, kavanyisa 13 ku sungula kwala

32

12:32
Dut. 4:2
Nhlav. 22:18-19
“Hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona, mi fanele ku tikarhatela ku hanya hi swona; mi nga engeteleli nchumu kumbe ku hunguta nchumu eka swona.