Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta maribye ya vumbirhi ya Milawu

(Eks. 34:1-10)

101“Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi te ka mina: ‘Vatla maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula, kutani u tlhandluka u ta eka mina. U fanele ku endla ni Areka hi mapulangi. 2Kutani mina ndzi ta tsala marito lawa a ma ri eka maribye layo sungula lawa u ma fayeke. Maribye lawa u ta ma veka endzeni ka Areka.’ 3Kutani ndzi endla Areka hi mapulangi ya murhi wa munga, ndzi vatla ni maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula; kutani ndzi tlhandlukela entshaveni ndzi ma khomile. 4Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi tsala Milawu ya Khume emaribyeni lawa ku fana ni le ku sunguleni. Milawu ya kona hi leyi HOSI Xikwembu xi mi byeleke yona xi ri endzilweni siku leri a mi hlengeletanile. Hiloko HOSI Xikwembu xi ndzi nyika wona. 5Kutani ndzi hundzuluka ndzi rhelela ndzi suka entshaveni, ndzi fika ndzi veka maribye endzeni ka Areka, hilaha HOSI Xikwembu xi ndzi leriseke hakona; ni sweswi ma ha ri kona.”

6

10:6
Tinhl. 20:28
33:38
(Vaisraele va suke eBerota-Bene-Yakani,Berota-Bene-Yakani, hileswaku: Xihlovo-xa-va-ka-Yakani va ya gova eMosera. Loko va ha ri kwale, Aroni a lova, kutani va n'wi lahla kona. Kutani n'wana wa yena Eliyazara a sala a va muprista. 7Va suke eMosera va ya gova eGudigoda. Loko va suka eGudigoda, va yile va ya gova eYotibata, ri nga tiko leri ri nga ni swinambyana leswi khulukaka. 8
10:8
Tinhl. 3:5-8
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi hlawurile Valevhi leswaku va va vona va rhwalaka Areka ya Ntwanano wa xona, va xi tirhela ni ku katekisa vanhu hi vito ra xona; swa ha ri tano ni namuntlha. 9Kutani Valevhi a va vanga na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka vamakwavo; HOSI Xikwembu hi xona ndzhaka ya vona hilaha xi va byeleke hakona.)

10

10:10
Eks. 34:28
“Ndzi tshamile entshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona, ku fana ni le ku sunguleni. HOSI Xikwembu xi tlherile xi ndzi yingisa, xi tshika makungu ya ku mi herisa. 11Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka mina: ‘Suka u ya rhangela vanhu lava leswaku va ya nghena etikweni leri ndzi tshembiseke vatata wa vona leswaku ndzi ta va nyika rona ri va ra vona.’

12“Kutani sweswi, n'wina Vaisraele, leswi HOSI Xikwembu xi swi lavaka eka n'wina, hi leswaku mi xi chava, mi endla hinkwaswo leswi xi mi lerisaka swona, mi xi rhandza, ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 13mi hlayisa milawu ni swileriso swa HOSI Xikwembu leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, leswaku mi ta kateka. 14Tivani leswaku matilo hinkwawo i ya HOSI Xikwembu xa n'wina, hambi yi ri misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka yona i swa xona. 15Kambe, HOSI Xikwembu xi tinyiketile, xi rhandza vatata wa n'wina, xi tlhela xi hlawula n'wina vana va vona exikarhi ka vanhu va matiko man'wana, hilaha mi swi vonaka hakona ni namuntlha. 16Hikokwalaho, mi fanele ku hundzuka, mi tshika ku tinonon'hwisa. 17

10:17
Mint. 10:34
Rho. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
I Tim. 6:15
Nhlav. 17:14
19:16
HOSI Xikwembu xa n'wina, hi xona xi nga henhla ka swikwembu hinkwaswo, i hosi ya tihosi; hi xona Xikwembu lexikulu xa matimba, lexi chavisekaka; a xi yi hi nghohe, naswona a xi pfumeli ku xaviwa. 18HOSI Xikwembu xi sirhelela lava nga riki na vatswari, ni tinoni; xi rhandza ni valuveri, xi va nyika swakudya ni swiambalo, 19hikokwalaho, mi fanele ku rhandza valuveri, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta. 20Mi fanele ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina, mi xi tirhela, mi namarhela xona, mi hlambanya hi vito ra xona. 21Xi dzuniseni, hikuva hi xona Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi endleleke swilo leswikulu swo hlamarisa, leswi mi swi voneke. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Vatata wa n'wina va yile etikweni ra Egipta va ri 70, kambe namuntlha HOSI Xikwembu xi mi andzisile, mi tele ku fana ni tinyeleti.

11

Mintirho leyikulu ya HOSI Xikwembu

111“Kutani, mi fanele ku rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, minkarhi hinkwayo mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa milawu ya xona, ni swiletelo swa xona, ni swileriso swa xona. 2Namuntlha, tsundzukani leswi mi swi dyondzeke eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Leswi a ndzi swi kongomisi eka vana va n'wina lava nga swi tiviki, naswona lava nga swi vonangiki, kambe eka n'wina mi voneke vukulu bya HOSI Xikwembu, ni ntamu wa xona, ni mintirho ya xona ya matimba. 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13
Hi n'wina mi voneke mahlori ni mintirho leyi xi yi endleke eka Faro hosi ya le Egipta, ni vanhu va tiko ra yena hinkwaro; 4
11:4
Eks. 14:28
mi vonile ni leswi xi swi endleke mavuthu ya Vaegipta loko ya ri karhi ya mi hlongorisa: HOSI Xikwembu xi ma khubumetile hi mati ya Lwandle-ro-Tshwuka, wona ni tihanci ta wona, ni makalichi ya wona; ma ha swi tiva ni namuntlha; 5ni leswi xi mi endleleke swona ku sukela loko mi ri emananga ku kondza mi ta fika kwala, ma swi tiva. 6
11:6
Tinhl. 16:31-32
Tsundzukani ni leswi xi swi endleke Datani na Abirama vana va Eliyabu wa Rhuveni: Misava yi pfulekile yi va mita, vona ni mindyangu ya vona ni mintsonga ya vona, ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi a va famba na swona. Leswi, swi humelele emahlweni ka Vaisraele hinkwavo. 7Mintirho hinkwayo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xi yi endleke, mi yi vonile hi mahlo.

8“Kutani ke, mi fanele ku hlayisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona namuntlha, leswaku mi ta va ni matimba, mi kota ku nghena mi teka tiko leri mi yaka eka rona, ri va ra n'wina, 9ni leswaku mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta va nyika rona, vona ni vatukulu va vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 10Tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka ri va ra n'wina, a ri fani ni tiko ra Egipta leri mi humaka eka rona. Le Egipta a mi byala swimilana, kutani mi ya ka mati mi swi cheleta, ku fana ni loko mi cheleta ntanga wa miroho.miroho, kumbe: matsavu 11Kambe tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka leswaku ri va ra n'wina, ri ni maganga ni minkova, ri kuma mati ya mpfula. 12Tiko leri, HOSI Xikwembu xi tikarhatela rona minkarhi hinkwayo, xi ri hlayisa ku sukela loko lembe ri sungula ku kondza ri ya hela.

13

11:13-17
Levh. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Loko mi yingisa swileriso leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 14xi ta mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi nguva ya kona; leyo sungula yi ta na, hambi yi ri leyo tsema nguva, kutani mi ta pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha. 15Mi ta dya mi xurha; hambi swi ri swifuwo swa n'wina, HOSI Xikwembu xi ta swi mirisela byanyi bya swona. 16Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa, kutani mi sungula ku tirhela swikwembu swin'wana ni ku swi gandzela, 17hikuva HOSI Xikwembu xi nga mi karihela, xi pfala matilo, mpfula yi nga ha ni, misava yi nga ha mirisi nchumu, kutani n'wina mi hatla mi herisiwa, etikweni lero saseka leri HOSI Xikwembu xi mi nyikaka rona.

18

11:18-20
Dut. 6:6-9
“Marito lawa ndzi mi byelaka wona, mi nga ma rivali, ma hlayiseni etimbilwini ta n'wina, mi ma bohelela emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo. 19Ma dyondziseni vana va n'wina, mi vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka, 20naswona mi ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina ni le tinyangweni ta miti ya n'wina. 21Loko mi endla tano, n'wina ni vana na n'wina mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya, leswaku xi ta va nyika rona ri va ra vona; mi ta tshama eka rona minkarhi hinkwayo. 22Loko mi tikarhata, mi yingisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi byelaka swona, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona mi tlhela mi xi namarhela, 23xona xi ta hlongola vanhu va tinxaka leti hinkwato, va suka emahlweni ka n'wina; mi ta hlula vanhu lava va mi tlulaka hi ku tala ni matimba, mi va tekela tiko. 24
11:24-25
Yox. 1:3-5
Ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi mi nga ta hundza hi le ka yona, yi ta va ya n'wina. Tiko ra n'wina ri ta sukela emananga, ri ya eLebanoni, ri tlhela ri sukela enambyeni lowukulu wa Yufrata, ri ya fika eLwandle ra Mediteraniya. 25A ku na munhu loyi a nga ta mi tiyela. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta endla leswaku vanhu va tiko hinkwaro leri mi nga ta nghena eka rona va rhurhumela hi ku chava, hilaha xi tshembiseke hakona.

26“Vonani, namuntlha ndzi veka nkateko ni ndzhukano emahlweni ka n'wina. 27Loko mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi ta kateka, 28kasi loko mi nga yingisi swileriso swa xona, kutani mi hambuka endleleni leyi ndzi mi kombaka yona namuntlha, mi landzelela swikwembu swin'wana leswi mi nga swi tiviki, mi ta rhukaniwa. 29

11:29
Dut. 27:11-14
Yox. 8:33-35
Loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nghenisa etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina, mi ta yima entshaveni ya Gerizimi loko mi katekisa vanhu, kasi loko mi va rhuketela, mi ta yima entshaveni ya Ebali. 30Tintshava leti ti le vupeladyambu bya nambu wa Yordani, etikweni ra Vakanana lava tshamaka eka Nkova wa Yordani; ti le kusuhi ni minkuhlu ya More, ku langutana ni muti wa Giligala. 31Loko mi pela nambu wa Yordani, mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, mi ri teka ri va ra n'wina, mi tshama eka rona. 32Kutani mi tikarhatela ku yingisa milawu ni swiletelo leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha.

12

Ndhawu yo gandzela eka yona

121“Leyi i milawu ni swiletelo leswi mi faneleke ku tikarhatela swona, mi hanya ha swona etikweni leri HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi mi nyikaka rona, leswaku ri va ra n'wina vutomi bya n'wina hinkwabyo. 2Mi fanele ku herisa swivandla hinkwaswo leswi vanhu va tinxaka leti mi nga ta ti tekela tiko a va gandzela swikwembu swa vona eka swona; mi swi herisa swi nyamalala hambi swi ri ehenhla ka tintshava, kumbe eswitsungeni, kumbe ehansi ka murhi wun'wana ni wun'wana lowu tlhumeke; swi heriseni swi nyamalala! 3

12:3
Dut. 7:5
Mi hindzimuxa tialitari ta vona, mi fayetela maribye ya vugandzeri bya vona bya hava, mi hisa ni timhandze ta Axera xikwembukazi xa vona; swifaniso leswi vatilweke swa swikwembu swa vona, mi ta swi tsemelela, mi swi herisa, ku nga sali na xin'we xa mhamba endhawini yoleyo.

4“Kambe HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela ku fana ni leswi vanhu lava va endlisaka swona. 5HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta hlawula ndhawu leyi vito ra xona ri nga ta gandzeriwa eka yona; xi ta yi hlawula exikarhi ka tinyimba ta n'wina hinkwato; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta ya mi ya hlangana na xona kona. 6Endhawini leyi, hi kona mi nga ta yisa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, ni mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo. 7Mi ta dyela endhawini leyi mi tsakile, emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, hikuva xi ta va xi mi katekisile eka hinkwaswo leswi mi nga ta swi endla, n'wina ni mindyangu ya n'wina.

8“Mi ta fanela ku tshika maendlelo lawa mi nga na wona sweswi, laha un'wana ni un'wana a tiendlelaka swilo hi ku rhandza. 9Sweswi a mi si fika laha mi nga ta wisa kona, ku nga tikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina. 10Mi ta pela nambu wa Yordani, mi ya tshama etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona leswaku ri va ndzhaka ya n'wina; HOSI Xikwembu xi ta mi wisisa, xi mi sirhelela eka valala hinkwavo lava nga ta va va mi rhendzerile, leswaku mi hanya hi ku rhula. 11Hikokwalaho, mi fanele ku ya endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeriwa eka yona, mi yisa swilo hinkwaswo leswi ndzi nga ta mi lerisa swona, swi nga leswi: Magandzelo ya n'wina lama hisiwaka ni lama dyiwaka, ni vukhume bya n'wina, ni mihlengo ya n'wina, ni tinyiko hinkwato leti mi tiboheke ku ti humesela HOSI Xikwembu. 12Kutani mi ta titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu xa n'wina, n'wina ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava nga ta tshama emitini ya n'wina, hikuva vona va ta va va nga ri na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka n'wina. 13Mi tivonela leswaku mi nga tshuki mi humesa magandzelo ya n'wina lama hisiwaka exivandleni xin'wana ni xin'wana lexi mi xi vonaka, 14kambe mi fanele mi ma humesela endhawini yin'we leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula eka yin'wana ya tinyimba ta n'wina; endhawini leyi, hi kona laha mi nga ta humesela kona magandzelo ya n'wina lama hisiwaka, mi endlela kona hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona.

15“Kambe swifuwo, mi nga tlhava, kutani mi dya nyama ya swona emutini wun'wana ni wun'wana lowu mi wu tsakelaka, hilaha mi rhandzaka hakona, hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi katekiseke ha swona; hambi vanhu lava tengeke, kumbe lava nyameke, va nga dya ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 16

12:16
Gen. 9:4
Levh. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 15:23
Ntsena tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi dya ngati; yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 17Mi nga tshuki mi dyela emakaya swa vukhume bya mavele kumbe vhinyo kumbe mafurha; naswona mi nga dyeli kona nyama ya mativula ya swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, kumbe tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, kumbe tinyiko leti mi ti humesaka hi ku titwa kumbe mihlengo ya n'wina. 18Kambe sweswo mi ta swi dyela emahlweni ka HOSI Xikwembu endhawini leyi xi nga ta tihlawulela yona; mi ta dya ni vana va n'wina va xinuna ni va xisati, ni malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni Valevhi lava va nga mitini ya n'wina, mi titsakela emahlweni ka HOSI Xikwembu eka hinkwaswo leswi mi swi endlaka. 19Tivoneleni, mi nga tshuki mi tshika ku hlayisa Valevhi, loko mi ri etikweni ra n'wina.

20“Loko HOSI Xikwembu xi mi engetelela tiko hilaha xi mi tshembiseke hakona, kutani mi navela ku dya nyama, dyanani hilaha mi rhandzaka hakona. 21Loko mi tshama kule ni ndhawu leyi HOSI Xikwembu xa n'wina xi nga ta yi hlawula leswaku vito ra xona ri gandzeleriwa eka yona, mi nga ha tlhava xifuwo xin'wana lexikulu kumbe lexitsongo hi ku ya hi leswi HOSI Xikwembu xi mi nyikeke swona, mi tidyela nyama leyi mi yi lavaka mi ri emakaya, hilaha ndzi mi leriseke hakona. 22Lava tengeke ni lava nyameke va nga ha dya nyama ya swifuwo swa kona, ku fana ni loko ku dyiwa nyama ya mhala kumbe ya mbavala. 23

12:23-24
Levh. 17:10-14
Ntsena tivoneleni, mi nga tshuki mi dya nyama ni ngati ya yona, hikuva ngati i vutomi, kutani a mi fanelanga ku dya vutomi lebyi nga nyameni. 24Mi nga tshuki mi dya ngati, yi halateni ku fana ni loko mi halata mati. 25Mi nga yi dyi, kambe endlani leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, leswaku mi ta kateka, n'wina ni vana va n'wina.

26“Kambe swilo leswo hlawuleka leswi mi faneleke ku swi humesa, ni tinyiko leti mi tiboheke ku ti humesa, mi ta swi teka mi ya na swona endhawini leyi HOSI Xikwembu xi nga ta yi hlawula; 27mi ta humesela kona nyama ni ngati ya magandzelo lama hisiwaka, ehenhla ka alitari ya HOSI Xikwembu xa n'wina. Ngati ya magandzelo lawa, mi ta yi chela ehenhla ka alitari, nyama yona mi nga ha dya. 28Tivoneleni leswaku mi yingisa hinkwasvo leswi ndzi mi byelaka swona, mi endla leswinene leswi HOSI Xikwembu xi swi nkhensaka, leswaku mi ta kateka n'wina ni vana va n'wina.

Chavani ku gandzela swikwembu swa vamatiko!

29“HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta herisa vanhu va tiko leri mi yaka eka rona; kutani n'wina mi ta va tekela rona, mi tshama eka rona. 30Loko va ta va va herisiwile emahlweni ka n'wina, tivoneleni leswaku mi nga weli entlhan'wini, mi tekelela mikhuva ya vona. Naswona mi nga tshuki mi vutisa hi ta swikwembu swa vona, mi navela ku tiva hilaha va swi gandzelaka hakona, mi ri na makungu ya ku va encenyeta. 31HOSI Xikwembu xa n'wina, mi nga tshuki mi xi gandzela hi mukhuva lowu vanhu lava va gandzelaka ha wona; hikuva hinkwaswo leswi va swi endlelaka swikwembu swa vona, HOSI Xikwembu xa swi nyenya xi tlhela xi swi venga: Vanhu lava va hisa ni vana va vona va xinuna ni va xisati, va hisela swikwembu swa vona!Hi Xiheveru, kavanyisa 13 ku sungula kwala

32

12:32
Dut. 4:2
Nhlav. 22:18-19
“Hinkwaswo leswi ndzi mi lerisaka swona, mi fanele ku tikarhatela ku hanya hi swona; mi nga engeteleli nchumu kumbe ku hunguta nchumu eka swona.