Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Mintirho leyikulu ya HOSI Xikwembu

111“Kutani, mi fanele ku rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, minkarhi hinkwayo mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa milawu ya xona, ni swiletelo swa xona, ni swileriso swa xona. 2Namuntlha, tsundzukani leswi mi swi dyondzeke eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Leswi a ndzi swi kongomisi eka vana va n'wina lava nga swi tiviki, naswona lava nga swi vonangiki, kambe eka n'wina mi voneke vukulu bya HOSI Xikwembu, ni ntamu wa xona, ni mintirho ya xona ya matimba. 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13

Hi n'wina mi voneke mahlori ni mintirho leyi xi yi endleke eka Faro hosi ya le Egipta, ni vanhu va tiko ra yena hinkwaro; 4
11:4
Eks. 14:28
mi vonile ni leswi xi swi endleke mavuthu ya Vaegipta loko ya ri karhi ya mi hlongorisa: HOSI Xikwembu xi ma khubumetile hi mati ya Lwandle-ro-Tshwuka, wona ni tihanci ta wona, ni makalichi ya wona; ma ha swi tiva ni namuntlha; 5ni leswi xi mi endleleke swona ku sukela loko mi ri emananga ku kondza mi ta fika kwala, ma swi tiva. 6
11:6
Tinhl. 16:31-32
Tsundzukani ni leswi xi swi endleke Datani na Abirama vana va Eliyabu wa Rhuveni: Misava yi pfulekile yi va mita, vona ni mindyangu ya vona ni mintsonga ya vona, ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi a va famba na swona. Leswi, swi humelele emahlweni ka Vaisraele hinkwavo. 7Mintirho hinkwayo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xi yi endleke, mi yi vonile hi mahlo.

8“Kutani ke, mi fanele ku hlayisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona namuntlha, leswaku mi ta va ni matimba, mi kota ku nghena mi teka tiko leri mi yaka eka rona, ri va ra n'wina, 9ni leswaku mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta va nyika rona, vona ni vatukulu va vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 10Tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka ri va ra n'wina, a ri fani ni tiko ra Egipta leri mi humaka eka rona. Le Egipta a mi byala swimilana, kutani mi ya ka mati mi swi cheleta, ku fana ni loko mi cheleta ntanga wa miroho.miroho, kumbe: matsavu 11Kambe tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka leswaku ri va ra n'wina, ri ni maganga ni minkova, ri kuma mati ya mpfula. 12Tiko leri, HOSI Xikwembu xi tikarhatela rona minkarhi hinkwayo, xi ri hlayisa ku sukela loko lembe ri sungula ku kondza ri ya hela.

13

11:13-17
Levh. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Loko mi yingisa swileriso leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 14xi ta mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi nguva ya kona; leyo sungula yi ta na, hambi yi ri leyo tsema nguva, kutani mi ta pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha. 15Mi ta dya mi xurha; hambi swi ri swifuwo swa n'wina, HOSI Xikwembu xi ta swi mirisela byanyi bya swona. 16Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa, kutani mi sungula ku tirhela swikwembu swin'wana ni ku swi gandzela, 17hikuva HOSI Xikwembu xi nga mi karihela, xi pfala matilo, mpfula yi nga ha ni, misava yi nga ha mirisi nchumu, kutani n'wina mi hatla mi herisiwa, etikweni lero saseka leri HOSI Xikwembu xi mi nyikaka rona.

18

11:18-20
Dut. 6:6-9
“Marito lawa ndzi mi byelaka wona, mi nga ma rivali, ma hlayiseni etimbilwini ta n'wina, mi ma bohelela emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo. 19Ma dyondziseni vana va n'wina, mi vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka, 20naswona mi ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina ni le tinyangweni ta miti ya n'wina. 21Loko mi endla tano, n'wina ni vana na n'wina mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya, leswaku xi ta va nyika rona ri va ra vona; mi ta tshama eka rona minkarhi hinkwayo. 22Loko mi tikarhata, mi yingisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi byelaka swona, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona mi tlhela mi xi namarhela, 23xona xi ta hlongola vanhu va tinxaka leti hinkwato, va suka emahlweni ka n'wina; mi ta hlula vanhu lava va mi tlulaka hi ku tala ni matimba, mi va tekela tiko. 24
11:24-25
Yox. 1:3-5
Ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi mi nga ta hundza hi le ka yona, yi ta va ya n'wina. Tiko ra n'wina ri ta sukela emananga, ri ya eLebanoni, ri tlhela ri sukela enambyeni lowukulu wa Yufrata, ri ya fika eLwandle ra Mediteraniya. 25A ku na munhu loyi a nga ta mi tiyela. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta endla leswaku vanhu va tiko hinkwaro leri mi nga ta nghena eka rona va rhurhumela hi ku chava, hilaha xi tshembiseke hakona.

26“Vonani, namuntlha ndzi veka nkateko ni ndzhukano emahlweni ka n'wina. 27Loko mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi ta kateka, 28kasi loko mi nga yingisi swileriso swa xona, kutani mi hambuka endleleni leyi ndzi mi kombaka yona namuntlha, mi landzelela swikwembu swin'wana leswi mi nga swi tiviki, mi ta rhukaniwa. 29

11:29
Dut. 27:11-14
Yox. 8:33-35
Loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nghenisa etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina, mi ta yima entshaveni ya Gerizimi loko mi katekisa vanhu, kasi loko mi va rhuketela, mi ta yima entshaveni ya Ebali. 30Tintshava leti ti le vupeladyambu bya nambu wa Yordani, etikweni ra Vakanana lava tshamaka eka Nkova wa Yordani; ti le kusuhi ni minkuhlu ya More, ku langutana ni muti wa Giligala. 31Loko mi pela nambu wa Yordani, mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, mi ri teka ri va ra n'wina, mi tshama eka rona. 32Kutani mi tikarhatela ku yingisa milawu ni swiletelo leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha.