Xitsonga 1989 (TSO89)
9

HOSI Xikwembu xi ta herisa Vakanana

91“Yingisani, n'wina Vaisraele! Namuntlha mi ta pela nambu wa Yordani, mi ya tekela lava va mi tlulaka hi ku tala ni matimba etiko ra vona; mi ta teka ni miti leyikulu swinene, leyi makhumbi ya yona ma leheke, ma ya dliva tilo. 2Vaaki va rona va tele, naswona va lehile; hi vona va ka Anaka lava mi va tivaka, lava mi tweke leswaku a ku na rixaka leri ri nga va tiyelaka. 3Namuntlha swi tiveni leswaku loyi a mi rhangeleke ku fana ni ndzilo lowu chavisaka, i HOSI Xikwembu xa n'wina; hi xona lexi nga ta herisa vanhu lava ni ku mi hlulela vona, kutani mi ta kota ku va hlongola, mi va hangalasa hi ku hatlisa, hilaha HOSI Xikwembu xi mi tshembiseke hakona.

4“Kutani loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta va xi hlongorile vanhu lava va suka emahlweni ka n'wina, mi nga tshuki mi anakanya leswaku xi mi yisa etikweni leriya ku ri teka ri va ra n'wina, hi mhaka ya leswi mi lulameke ngopfu, e-e! Kambe leswi nga ta endla leswaku HOSI Xikwembu xi hlongola vanhu lava va suka emahlweni ka n'wina, i ku homboloka ka vona. 5Loko mi kota ku nghena etikweni leriya, mi ri teka ri va ra n'wina, a hi mhaka ya leswaku mi vanhu lavanene, lava endleke leswi lulameke, e-e! HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta hlongola vanhu lava va suka emahlweni ka n'wina hi mhaka ya leswi va hombolokeke; hi mukhuva wolowo, xi ta tiyisa ku hlambanya ka xona eka vatata wa n'wina Abrahama na Isaka na Yakobo. 6Tivani leswaku a hi ku lulama ka n'wina loku susumetaka HOSI Xikwembu xa n'wina ku mi nyika tiko lerinene leriya leswaku mi ri teka ri va ra n'wina, e-e! N'wina mi vanhu vo tinonon'hwisa ngopfu.

Ta rhole ra nsuku

(Eks. 32:1-35)

7“Mi fanele ku tsundzuka leswaku le mananga mi hlundzukisile HOSI Xikwembu, mi nga tshuki mi swi rivala. Ku sukela siku leri mi humeke ha rona le tikweni ra Egipta, ku fika namuntlha, a mi yingisanga swileriso swa HOSI Xikwembu; 8le ntshaveni ya Horebe, mi hlundzukisile HOSI Xikwembu, xi kariha xi lava ni ku mi herisa. 9

9:9
Eks. 24:18
Mina a ndzi tlhandlukerile entshaveni ku ya teka maribye ya swiphepherhele ya ntwanano lowu HOSI Xikwembu xi wu endleke na n'wina. Ndzi tshamile kona masiku ya 40 ni vusiku bya kona, ndzi nga dyi nchumu kumbe ku nwa nchumu. 10Kutani HOSI Xikwembu xi ndzi nyika maribye mambirhi ya swiphepherhele, lawa xi tsaleke eka wona marito hinkwawo lawa xi mi byeleke wona entshaveni xi ri endzilweni, siku leri a mi hlengeletanile, ma nga marito lawa xi ma tsaleke hi ritiho ra xona. 11Maribye lawa mambirhi ya swiphepherhele ya ntwanano, HOSI Xikwembu xi ndzi nyikile wona loko ku herile masiku ya 40 ni vusiku bya kona. 12Kutani xi ku ka mina: ‘Hatlisa u suka laha, u rhelela, hikuva vanhu va wena lava u va humeseke etikweni ra Egipta, va endlile manyala, va hambukile hi ku hatlisa endleleni leyi ndzi va leriseke yona; va tivumbele xifaniso.’

13“HOSI Xikwembu xi yile mahlweni xi ku ka mina: ‘Vanhu lava, ndzi va vonile leswaku va tinonon'hwisa, 14sweswi ndzi tshike ndzi va herisa, ku nga sali na un'we wa mhamba laha misaveni, kutani wena ndzi ta ku endla tiko lerikulu ra matimba ku tlula vona.’ 15Kutani ndzi hundzuluka, ndzi rhelela ndzi suka entshaveni ndzi khomile maribye lamambirhi ya ntwanano, ntshava yi ri karhi yi pfurha hi ndzilo. 16Kuteloko ndzi fika, ndzi swi vona leswaku hakunene HOSI Xikwembu xa n'wina mi xi dyoherile: A mi tivumberile xifaniso xa rhole, mi hambuka hi ku hatlisa endleleni leyi HOSI Xikwembu xi mi leriseke yona. 17Hiloko ndzi teka maribye mambirhi lawa a ndzi ma khomile, ndzi ma cukumeta ma fayeka mi ri karhi mi swi vona. 18Kutani ndzi tlhela ndzi tiwisela hansi emahlweni ka HOSI Xikwembu, ndzi etlela kona masiku ya 40 ni vusiku bya kona, ndzi nga dyi nchumu kumbe ku nwa nchumu, hikuva a mi hlundzukisile HOSI Xikwembu hi swidyoho swa n'wina hinkwaswo, ni vubihi lebyi mi byi endleke emahlweni ka xona. 19

9:19
Hev. 12:21
Mina a ndzi chava leswi HOSI Xikwembu a xi mi hlundzukerile, xi pfurha hi vukari. A xi lava ku mi herisa, kambe xi tlherile xi ndzi yingisa. 20Aroni na yena, HOSI Xikwembu a xi n'wi hlundzukerile swinene, xi lava ku n'wi herisa, kambe na yena ndzi n'wi khongelerile eka HOSI Xikwembu enkarhini wolowo. 21Kutani ndzi teka xilo lexi xi mi dyohiseke, ri nga rhole leri mi ri endleke, ndzi hisa, ndzi fayetela ku huma mapa, kutani ndzi teka mapa ya kona ndzi ma chela exinambyaneni lexi khulukaka xi suka entshaveni.

22

9:22
Eks. 17:7
Tinhl. 11:3,34
“HOSI Xikwembu mi xi hlundzukisile ni loko mi ri eTabera ni le Masa ni le Kibroti-Hatavha. 23
9:23
Tinhl. 13:25 – 14:38;
Loko mi ri le Kadexe-Bariniya, HOSI Xikwembu xi mi byerile leswaku mi tlhandluka mi ya teka tiko leri xi mi nyikaka rona ri va ra n'wina, kambe mi arile ku yingisa swileriso swa xona, mi nga xi tshembi kumbe ku endla leswi xi mi byelaka swona. 24Ku sukela enkarhini lowu ndzi mi tiveke ha wona, a mi si tshama mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu.

25“Ndzi tiwiserile emahlweni ka HOSI Xikwembu ndzi etlela kona masiku ya 40 ni vusiku bya kona, hikuva HOSI Xikwembu a xi lava ku mi herisa. 26Kutani ndzi khongerile HOSI Xikwembu ndzi ku: ‘We HOSI N'wini wanga, ndzi kombela leswaku u nga herisi vanhu lava, hikuva i ndzhaka ya wena. U va kutsurile ni ku va humesa etikweni ra Egipta hi vukulu bya wena ni mintirho ya wena ya matimba. 27Vanhu lava, va rivalele ku tinonon'hwisa ka vona ni ku homboloka ka vona, ni ku dyoha ka vona. Tsundzuka malandza ya wena Abrahama na Isaka na Yakobo, 28hikuva vanhu va tiko leri u hi humeseke eka rona va ta ku: HOSI Xikwembu xi humesile Vaisraele xi ya va dlayela emananga, hikuva a xi tsandzeka ku va fikisa etikweni leri xi hlambanyeke ku va nyika rona, naswona a xi va venga. 29Vaisraele i vanhu va wena, naswona hi vona ndzhaka ya wena. U va humesile etikweni ra Egipta hi ntamu wa wena lowukulu, ni mintirho ya wena ya matimba.’

10

Ta maribye ya vumbirhi ya Milawu

(Eks. 34:1-10)

101“Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi te ka mina: ‘Vatla maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula, kutani u tlhandluka u ta eka mina. U fanele ku endla ni Areka hi mapulangi. 2Kutani mina ndzi ta tsala marito lawa a ma ri eka maribye layo sungula lawa u ma fayeke. Maribye lawa u ta ma veka endzeni ka Areka.’ 3Kutani ndzi endla Areka hi mapulangi ya murhi wa munga, ndzi vatla ni maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula; kutani ndzi tlhandlukela entshaveni ndzi ma khomile. 4Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi tsala Milawu ya Khume emaribyeni lawa ku fana ni le ku sunguleni. Milawu ya kona hi leyi HOSI Xikwembu xi mi byeleke yona xi ri endzilweni siku leri a mi hlengeletanile. Hiloko HOSI Xikwembu xi ndzi nyika wona. 5Kutani ndzi hundzuluka ndzi rhelela ndzi suka entshaveni, ndzi fika ndzi veka maribye endzeni ka Areka, hilaha HOSI Xikwembu xi ndzi leriseke hakona; ni sweswi ma ha ri kona.”

6

10:6
Tinhl. 20:28
33:38
(Vaisraele va suke eBerota-Bene-Yakani,Berota-Bene-Yakani, hileswaku: Xihlovo-xa-va-ka-Yakani va ya gova eMosera. Loko va ha ri kwale, Aroni a lova, kutani va n'wi lahla kona. Kutani n'wana wa yena Eliyazara a sala a va muprista. 7Va suke eMosera va ya gova eGudigoda. Loko va suka eGudigoda, va yile va ya gova eYotibata, ri nga tiko leri ri nga ni swinambyana leswi khulukaka. 8
10:8
Tinhl. 3:5-8
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi hlawurile Valevhi leswaku va va vona va rhwalaka Areka ya Ntwanano wa xona, va xi tirhela ni ku katekisa vanhu hi vito ra xona; swa ha ri tano ni namuntlha. 9Kutani Valevhi a va vanga na nsimu kumbe ndzhaka exikarhi ka vamakwavo; HOSI Xikwembu hi xona ndzhaka ya vona hilaha xi va byeleke hakona.)

10

10:10
Eks. 34:28
“Ndzi tshamile entshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona, ku fana ni le ku sunguleni. HOSI Xikwembu xi tlherile xi ndzi yingisa, xi tshika makungu ya ku mi herisa. 11Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka mina: ‘Suka u ya rhangela vanhu lava leswaku va ya nghena etikweni leri ndzi tshembiseke vatata wa vona leswaku ndzi ta va nyika rona ri va ra vona.’

12“Kutani sweswi, n'wina Vaisraele, leswi HOSI Xikwembu xi swi lavaka eka n'wina, hi leswaku mi xi chava, mi endla hinkwaswo leswi xi mi lerisaka swona, mi xi rhandza, ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 13mi hlayisa milawu ni swileriso swa HOSI Xikwembu leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, leswaku mi ta kateka. 14Tivani leswaku matilo hinkwawo i ya HOSI Xikwembu xa n'wina, hambi yi ri misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka yona i swa xona. 15Kambe, HOSI Xikwembu xi tinyiketile, xi rhandza vatata wa n'wina, xi tlhela xi hlawula n'wina vana va vona exikarhi ka vanhu va matiko man'wana, hilaha mi swi vonaka hakona ni namuntlha. 16Hikokwalaho, mi fanele ku hundzuka, mi tshika ku tinonon'hwisa. 17

10:17
Mint. 10:34
Rho. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
I Tim. 6:15
Nhlav. 17:14
19:16
HOSI Xikwembu xa n'wina, hi xona xi nga henhla ka swikwembu hinkwaswo, i hosi ya tihosi; hi xona Xikwembu lexikulu xa matimba, lexi chavisekaka; a xi yi hi nghohe, naswona a xi pfumeli ku xaviwa. 18HOSI Xikwembu xi sirhelela lava nga riki na vatswari, ni tinoni; xi rhandza ni valuveri, xi va nyika swakudya ni swiambalo, 19hikokwalaho, mi fanele ku rhandza valuveri, hikuva na n'wina mi vile valuveri etikweni ra Egipta. 20Mi fanele ku chava HOSI Xikwembu xa n'wina, mi xi tirhela, mi namarhela xona, mi hlambanya hi vito ra xona. 21Xi dzuniseni, hikuva hi xona Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi endleleke swilo leswikulu swo hlamarisa, leswi mi swi voneke. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Vatata wa n'wina va yile etikweni ra Egipta va ri 70, kambe namuntlha HOSI Xikwembu xi mi andzisile, mi tele ku fana ni tinyeleti.

11

Mintirho leyikulu ya HOSI Xikwembu

111“Kutani, mi fanele ku rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, minkarhi hinkwayo mi endla leswi xi mi byelaka swona, mi hlayisa milawu ya xona, ni swiletelo swa xona, ni swileriso swa xona. 2Namuntlha, tsundzukani leswi mi swi dyondzeke eka HOSI Xikwembu xa n'wina. Leswi a ndzi swi kongomisi eka vana va n'wina lava nga swi tiviki, naswona lava nga swi vonangiki, kambe eka n'wina mi voneke vukulu bya HOSI Xikwembu, ni ntamu wa xona, ni mintirho ya xona ya matimba. 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13
Hi n'wina mi voneke mahlori ni mintirho leyi xi yi endleke eka Faro hosi ya le Egipta, ni vanhu va tiko ra yena hinkwaro; 4
11:4
Eks. 14:28
mi vonile ni leswi xi swi endleke mavuthu ya Vaegipta loko ya ri karhi ya mi hlongorisa: HOSI Xikwembu xi ma khubumetile hi mati ya Lwandle-ro-Tshwuka, wona ni tihanci ta wona, ni makalichi ya wona; ma ha swi tiva ni namuntlha; 5ni leswi xi mi endleleke swona ku sukela loko mi ri emananga ku kondza mi ta fika kwala, ma swi tiva. 6
11:6
Tinhl. 16:31-32
Tsundzukani ni leswi xi swi endleke Datani na Abirama vana va Eliyabu wa Rhuveni: Misava yi pfulekile yi va mita, vona ni mindyangu ya vona ni mintsonga ya vona, ni swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi a va famba na swona. Leswi, swi humelele emahlweni ka Vaisraele hinkwavo. 7Mintirho hinkwayo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xi yi endleke, mi yi vonile hi mahlo.

8“Kutani ke, mi fanele ku hlayisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona namuntlha, leswaku mi ta va ni matimba, mi kota ku nghena mi teka tiko leri mi yaka eka rona, ri va ra n'wina, 9ni leswaku mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta va nyika rona, vona ni vatukulu va vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 10Tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka ri va ra n'wina, a ri fani ni tiko ra Egipta leri mi humaka eka rona. Le Egipta a mi byala swimilana, kutani mi ya ka mati mi swi cheleta, ku fana ni loko mi cheleta ntanga wa miroho.miroho, kumbe: matsavu 11Kambe tiko leri mi yaka eka rona mi ya ri teka leswaku ri va ra n'wina, ri ni maganga ni minkova, ri kuma mati ya mpfula. 12Tiko leri, HOSI Xikwembu xi tikarhatela rona minkarhi hinkwayo, xi ri hlayisa ku sukela loko lembe ri sungula ku kondza ri ya hela.

13

11:13-17
Levh. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Loko mi yingisa swileriso leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina ni ku xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni moya wa n'wina hinkwawo, 14xi ta mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi nguva ya kona; leyo sungula yi ta na, hambi yi ri leyo tsema nguva, kutani mi ta pfuna mavele ni vhinyo ni mafurha. 15Mi ta dya mi xurha; hambi swi ri swifuwo swa n'wina, HOSI Xikwembu xi ta swi mirisela byanyi bya swona. 16Tivoneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa, kutani mi sungula ku tirhela swikwembu swin'wana ni ku swi gandzela, 17hikuva HOSI Xikwembu xi nga mi karihela, xi pfala matilo, mpfula yi nga ha ni, misava yi nga ha mirisi nchumu, kutani n'wina mi hatla mi herisiwa, etikweni lero saseka leri HOSI Xikwembu xi mi nyikaka rona.

18

11:18-20
Dut. 6:6-9
“Marito lawa ndzi mi byelaka wona, mi nga ma rivali, ma hlayiseni etimbilwini ta n'wina, mi ma bohelela emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo. 19Ma dyondziseni vana va n'wina, mi vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka, 20naswona mi ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina ni le tinyangweni ta miti ya n'wina. 21Loko mi endla tano, n'wina ni vana na n'wina mi ta hanya malembe layo tala etikweni leri HOSI Xikwembu xi tshembiseke vatata wa n'wina hi ku hlambanya, leswaku xi ta va nyika rona ri va ra vona; mi ta tshama eka rona minkarhi hinkwayo. 22Loko mi tikarhata, mi yingisa swileriso hinkwaswo leswi ndzi mi byelaka swona, mi rhandza HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona mi tlhela mi xi namarhela, 23xona xi ta hlongola vanhu va tinxaka leti hinkwato, va suka emahlweni ka n'wina; mi ta hlula vanhu lava va mi tlulaka hi ku tala ni matimba, mi va tekela tiko. 24
11:24-25
Yox. 1:3-5
Ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi mi nga ta hundza hi le ka yona, yi ta va ya n'wina. Tiko ra n'wina ri ta sukela emananga, ri ya eLebanoni, ri tlhela ri sukela enambyeni lowukulu wa Yufrata, ri ya fika eLwandle ra Mediteraniya. 25A ku na munhu loyi a nga ta mi tiyela. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta endla leswaku vanhu va tiko hinkwaro leri mi nga ta nghena eka rona va rhurhumela hi ku chava, hilaha xi tshembiseke hakona.

26“Vonani, namuntlha ndzi veka nkateko ni ndzhukano emahlweni ka n'wina. 27Loko mi yingisa swileriso swa HOSI Xikwembu xa n'wina leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha, mi ta kateka, 28kasi loko mi nga yingisi swileriso swa xona, kutani mi hambuka endleleni leyi ndzi mi kombaka yona namuntlha, mi landzelela swikwembu swin'wana leswi mi nga swi tiviki, mi ta rhukaniwa. 29

11:29
Dut. 27:11-14
Yox. 8:33-35
Loko HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nghenisa etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka ri va ra n'wina, mi ta yima entshaveni ya Gerizimi loko mi katekisa vanhu, kasi loko mi va rhuketela, mi ta yima entshaveni ya Ebali. 30Tintshava leti ti le vupeladyambu bya nambu wa Yordani, etikweni ra Vakanana lava tshamaka eka Nkova wa Yordani; ti le kusuhi ni minkuhlu ya More, ku langutana ni muti wa Giligala. 31Loko mi pela nambu wa Yordani, mi ta nghena etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, mi ri teka ri va ra n'wina, mi tshama eka rona. 32Kutani mi tikarhatela ku yingisa milawu ni swiletelo leswi ndzi mi byelaka swona namuntlha.