Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Manghenelo

11Lawa i marito lawa Muxe a nga byela Vaisraele hinkwavo loko va ri emananga evuxeni bya nambu wa Yordani. Vaisraele a va ri eka Nkova wa Yordani ku langutana na Sufu, exikarhi ka muti wa Parani ni miti ya Tofele, na Labani, na Haseroti, na Dizahaba. 2Ku suka entshaveni ya HorebeHorebe, kumbe: Sinayi ku ya fika eKadexe-Bariniya hi ndlela leyi hundzaka hi le magangeni ya Seyira, swi ringana riendzo ra masiku ya 11. 3Siku Muxe a byeleke Vaisraele swilo hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke ku va byela swona, a ri ri siku ro sungula ra n'hweti ya vu-11, elembeni ra vu-40 endzhaku ka loko va humile etikweni ra Egipta. 4

1:4
Tinhl. 21:21-35
Timhaka leti ti humelerile endzhaku ka ku hluriwa ka Sihoni hosi ya Vaamori loyi a a tshama eHexiboni, ni ku hluriwa ka Ogo hosi ya le Baxani loyi a a tshama le Axitaroto ni le Edreyi.

5Laha vuxeni bya nambu wa Yordani etikweni ra Mowabu, hi kona laha Muxe a sunguleke kona ku va hlamusela nawu wa HOSI Xikwembu a ku: 6“Loko hi ri ntshaveni ya Horebe, HOSI Xikwembu xa hina xi hi byerile xi ku: ‘La ntshaveni leyi, mi tshamile nkarhi wo leha; 7hikokwalaho, sukani mi ya mahlweni ni riendzo ra n'wina, mi ya emagangeni ya Vaamori ni le tindhawini leti nga kusuhi na vona, ku nga eka Nkova wa Yordani, ni le magangeni, ni le timbaleni, ni le dzongeni, ni le ribuweni ra lwandle etikweni ra Vakanana, mi ya fika ni le tintshaveni ta Lebanoni, ni le nambyeni lowukulu wa Yufrata. 8Tiko leri hinkwaro, mina HOSI Xikwembu ndzi hlambanyile leswaku ndzi ta ri nyika vatata wa n'wina Abrahama, na Isaka, na Yakobo, swin'we ni vatukulu va vona, kutani nghenani mi ri teka, hikuva ndzi mi nyikile rona.’ ”

Ta Muxe loko a veka vaavanyisi

(Eks. 18:13-27)

9Muxe a engeta a ku ka Vaisraele: “Loko ha ha ri eHorebe, ndzi mi byerile ndzi ku: ‘Mina ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku mi fambisa ndzi ri ndzexe. 10HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi andzisile, kutani namuntlha mi tele ngopfu, mi kota tinyeleti ta le tilweni. 11HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina a xi tlhele xi mi andzisa, mi tala mi va madzana-dzana, naswona a xi mi katekise hilaha xi tshembiseke hakona. 12Kambe, xana ndzhwalo wo tika wa ku mi fambisa ni ku avanyisa timhaka ta n'wina, ndzi nga wu kotisa ku yini loko ndzi ri ndzexe xana? 13Hlawulani vavanuna lavo tlhariha, hi ku ya hi tinyimba ta n'wina, va ri lava twisisaka ni ku tiva timhaka, kutani mina ndzi ta va veka ku va varhangeri va n'wina.’ 14Kutani n'wina mi ndzi hlamurile mi ku: ‘Mhaka leyi u yi vulaka, hi twanana na yona.’ 15Hikokwalaho, ndzi tekile vakulukumba va tinyimba ta ka n'wina, va nga vavanuna vo tlhariha lava tivaka timhaka, ndzi va veka ku va varhangeri va n'wina, va fambisa mintlawa ya vanhu va 1 000, van'wana ya 100, van'wana ya 50, van'wana ya 10, va va valanguteri va tinyimba ta ka n'wina hinkwato.

16“Kutani enkarhini wolowo, ndzi lerisile vaavanyisi va n'wina, ndzi ku: ‘Mi ta tenga timhaka ta varikwenu, mi ti avanyisa hi ku lulama, mi avanyisa ni timhaka exikarhi ka vona ni lava va luveleke exikarhi ka vona. 17Loko mi tsema timhaka, mi nga tshuki mi ya hi nghohe; va xiyimo xa le hansi ni xa le henhla, va avanyiseni ku fana; mi nga chavisiwi hi munhu, hikuva i Xikwembu lexi tsemaka mhaka. Loko timhaka ta kona ti mi tsandza, ti tiseni eka mina, ndzi ta ti tenga.’ 18Enkarhini wolowu, ndzi mi lerisile hinkwaswo leswi mi fanelaka ku swi endla.

Ta ku rhumiwa ka tinhlori ti suka eKadexe-Bariniya

19“Loko hi suka entshaveni ya Horebe, hi tsemakanyile mananga lamakulu layo chavisa hinkwawo lawa mi ma voneke, hi kongoma emagangeni ya Vaamori hilaha HOSI Xikwembu xa hina xi hi leriseke hakona, hi kondza hi ya fika emutini wa Kadexe-Bariniya. 20Kutani ndzi mi byerile ndzi ku: ‘Sweswi mi fikile emagangeni ya Vaamori lawa HOSI Xikwembu xi hi nyikaka wona. 21Vonani, HOSI Xikwembu xa vatata wa n'wina xi nyiketa tiko leri emavokweni ya n'wina; tlhandlukani mi ya ri teka, hilaha xi mi leriseke hakona; mi nga chavi nchumu, naswona mi nga kanakani!’ 22Kutani hinkwenu mi tile eka mina, mi ku: ‘A hi rhangeni hi ku rhuma vavanuna, va ya hi valangela tiko; va ta vuya va hi byela ndlela leyi hi nga ta tlhandluka ha yona, ni miti leyi hi nga ta nghena eka yona.’ 23Ndzi amukerile makungu lawa ya n'wina, kutani ndzi hlawurile vavanuna va 12 exikarhi ka n'wina, eka nyimba yin'wana ni yin'wana ku huma wanuna un'we. 24Loko vanhu lava va sukile, va tlhandlukerile emagangeni, va ya fika eka Nkova wa Exikolo, va valanga ndhawu. 25Va khile mihandzu yin'wana ya tiko ra kona, kutani va rhelela va vuya na yona eka hina, va hi nyika ni marungulo, va ku: ‘Tiko leri HOSI Xikwembu xa hina xi hi nyikaka rona, ri sasekile ngopfu!’

26

1:26
Dut. 9:23
Hev. 3:16
“Kambe a mi pfumelanga ku tlhandluka; mi arile ku yingisa xileriso xa HOSI Xikwembu xa n'wina, 27kutani mi sungula ku n'unun'uta mi ri emintsongeni, mi ku: ‘HOSI Xikwembu xa hi venga, kutani xi hi humesile etikweni ra Egipta leswaku xi ta hi lovisa hi ku hi nyiketa emavokweni ya Vaamori. 28Xana hi tlhandluka hi ya kwihi xana? Lava hi va rhumeke va hi hete matimba hi ku hi byela leswaku vanhu va kona va tiyile, naswona va hi tlula hi ku tala;Van'wana va ri: naswona va hi tlula hi ku leha va ni miti leyikulu swinene, leyi makhumbi ya yona ma leheke ma ya dliva tilo! Etikweni rero, va vonile ni swihontlovila swa rixaka ra va ka Anaka.’ 29Kambe mina ndzi mi hlamurile ndzi ku: ‘Mi nga rhurhumeli, mi nga va chavi vanhu lava! 30HOSI Xikwembu xa n'wina lexi xi mi rhangeleke emahlweni, hi xona xi nga ta mi lwela, ku fana ni leswi xi mi endleleke swona etikweni ra Egipta, mi ri karhi mi swi vona. 31
1:31
Mint. 13:18
Hambi ku ri le mananga, mi swi vonile hilaha HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi hlayiseke hakona, ku fana ni tatana la hlayisaka n'wana wa yena; xi vile na n'wina eriendzweni ra n'wina hinkwaro, mi kondza mi fika kwala.’ 32
1:32
Hev. 3:19
Kambe ni loko ndzi mi byerile leswi, mi arile ku tshemba HOSI Xikwembu xa n'wina, 33hambileswi xona a xi mi rhangela mahlweni, xi mi komba ndlela, ni laha mi nga dzimaka mintsonga ya n'wina kona. Loko mi famba nivusiku, a xi mi rhangela hi ndzilo, kasi loko ri xile a xi mi rhangela hi papa.

Ta ku biwa ka Vaisraele

(Tinhl. 14:20-35)

34

1:34-35
Hev. 3:18
“Kuteloko HOSI Xikwembu xi twa marito ya n'wina, xi hlundzuka, kutani xi hlambanya, xi ku: 35‘A ku na un'we wa vanhu lava vo biha timbilu loyi a nga ta vona tiko leri ndzi ri tshembiseke vatata wa vona hi ku hlambanya; 36i Kalebe n'wana Yefune ntsena loyi a nga ta ri vona, hikuva ú landzile swiletelo swa mina hinkwaswo, kutani ndzi ta n'wi nyika tiko leri a famba-fambeke eka rona, ri va ra yena ni vana va yena.’ 37HOSI Xikwembu xi ndzi hlundzukerile na mina hikwalaho ka n'wina, kutani xi ku: ‘Hambi u ri wena, u nga ka u nga ngheni etikweni ra kona; 38Yoxuwa n'wana Nuni, yena loyi a ku tirhelaka, hi yena la nga ta nghena eka rona; n'wi tiyise, hikuva ú ta pfuna Vaisraele ku kuma tiko leri leswaku ri va ndzhaka ya vona. 39Swihlangi swa n'wina leswi mi vuleke leswaku swi ta phanghiwa, ni vana va n'wina lava nga si tivaka swo biha ni swo saseka, vona va ta nghena etikweni; ndzi ta va nyika rona ri va ra vona. 40Kambe n'wina, tlhelelani emananga, mi famba hi ndlela leyi kongomaka eLwandle-ro-Tshwuka.’

Ta ku hluriwa ka Vaisraele

(Tinhl. 14:39-45)

41“N'wina mi ndzi hlamurile mi ku: ‘Ha swi vona leswaku hi dyohele HOSI Xikwembu, kambe sweswi hi tiyimiserile ku tlhandluka hi ya lwa nyimpi, hilaha HOSI Xikwembu xi hi leriseke hakona.’ Kutani wanuna un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina ú hlomile matlhari ya yena, a ehleketa leswaku ku tlhandlukela emagangeni yi ta va mhaka yo olova. 42Kambe HOSI Xikwembu xi ku ka mina: ‘Byela vanhu lava leswaku va nga tshuki va tlhandlukela emagangeni ku ya lwa nyimpi, hikuva mina a ndzi kona exikarhi ka vona, kutani valala va vona va ta va hlula.’ 43Kutani mina ndzi mi byerile, kambe a mi yingisanga; mi arile xileriso xa HOSI Xikwembu, mi tlhandlukela emagangeni hi ku titshemba. 44Kutani Vaamori lava a va tshama emagangeni walawo, va huma ku fana ni tinyoxi, va mi hlasela emagangeni ya Seyira, va mi hlongorisa ku ya fika eHorma. 45Kutani mi tlhelerile emahlweni ka HOSI Xikwembu mi ya rila, kambe xona a xi mi yingisanga, a xi vanga na mhaka na n'wina. 46Hikokwalaho, mi tshamile nkarhi wo leha swinene eKadexe.