Xitsonga 1989 (TSO89)
2

21Ndzi lava leswaku mi tiva nyimpi leyikulu leyi ndzi yi lwaka hikwalaho ka n'wina va le Lawodikiya, ni hikwalaho ka hinkwavo lava va nga ndzi tiviki hi nghohe. 2Ndzi lava leswaku timbilu ta vona ti tiyisiwa, ni leswaku va khomana swin'we hi rirhandzu, kutani va ta fumisiwa hi matlhelo hinkwawo hi ku nyikiwa ku twisisa loku hetisekeke, leswaku va tiva xihundla xa Xikwembu, a nga Kriste; 3eka yena ku tumbetiwile rifuwo hinkwaro ra vutlhari ni ra vutivi. 4Ndzi vula leswi leswaku ku nga vi na loyi a mi kanganyisaka hi marito lama ringetaka ku mi khorwisa. 5Hikuva hambi ndzi nga ri kona hi miri, hi moya ndzi na n'wina, ndzi ri karhi ndzi tsakela ku vona mahanyelo ya n'wina layo lulama, ni ku tiya ka n'wina eku pfumeleni ka n'wina eka Kriste.

Vutomi lebyo tala byi na Kriste

6Kutani ke, leswi mi amukeleke Kriste Yesu ku va Hosi ya n'wina, hanyani hi ku va xilo xin'we na yena, 7mi dzimile timitsu ni ku veka masungulo ya n'wina eka yena; tiyani eku pfumeleni, hilaha mi dyondzisiweke hakona, mi ri karhi mi nkhensa kambe na kambe.

8Chavani leswaku munhu a nga mi phasi hi tidyondzo ta vutlhari, hi marito ya vunwa lama nga pfuniki nchumu, lama humaka eka mintolovelo ya vanhu ni ka mimoya leyi fumaka misava leyi, ku nga ri eka Kriste.

9Hikuva vukwembu hinkwabyo byi akile hi ku tala eka yena, emirini wa yena, 10kutani n'wina mi kumile vutomi lebyo tala eka yena; hi yena la nga nhloko ya hinkwaswo leswi nga ni vundhuna ni ku fuma. 11Eka yena mi yimbisiwile, ku nga ri hi mavoko ya vanhu, kambe hi ku yimbisiwa ka Xikriste, loku ku hi ntshunxaka eka miri lowu wu dyohaka. 12

2:12
Rho. 6:4
Hi ku khuvuriwa, mi lahliwile esirheni swin'we na yena, mi tlhela mi pfuxiwa eku feni swin'we na yena, hi ku pfumela leswaku i matimba ya Xikwembu lama nga n'wi pfuxa exikarhi ka vafi.

13

2:13
Ef. 2:1-5
Khale, a mi ri lava feke hikwalaho ka milandzu ya n'wina, hileswi a mi ri vamatiko lava nga yimbangiki, kutani Xikwembu xi mi hanyisile swin'we na Kriste. Xi hi rivalerile milandzu ya hina hinkwayo, 14
2:14
Ef. 2:15
xi herisa tsalwa leri khale a ri hi veka nandzu, ri hi mangalela hi milawu ya rona, kutani xi ri susele etlhelo, xi ri belela exihambanweni. 15Kriste ú hetile matimba ya mimoya ya vundhuna ni ya vufumi, a yi endla xisolo erivaleni, hi ku yi hlulela makumu hi xihambano.Kumbe: Xikwembu xi hetile matimba ya mimoya ya vundhuna ni ya vufumi, xi yi endla xisolo erivaleni, hi ku yi hlulela makumu ha Kriste

16

2:16
Rho. 14:1-6
Hikokwalaho, munhu a nga tshuki a mi avanyisa emhakeni ya swakudya ni ya swakunwa, hambi ku ri emhakeni ya minkhuvo yo tsakela swin'wana, kumbe ya ku tsakela ku tshama ka n'weti, kumbe siku ra Savata: 17Mikhuva leyi i ndzhuti wa leswi nga ta ta, kambe nsinya wa swona i Kriste hi byakwe. 18Munhu a nga tshuki a mi tekela hakelo ya n'wina, hi ku tsakela swo tilondla-londla ni ku gandzela tintsumi, a ri karhi a pfumela ngopfu swa milorho ya yena, a tikurisa hi swa hava, hi miehleketo ya yena ya swa nyama; 19
2:19
Ef. 4:16
munhu wo tano a nga namarheli Nhloko, leyi ha yona miri hinkwawo wu phameriwaka ni ku hlanganisiwa swinene, hi misiha ni tinyama ta wona, kutani wu kula hi ku kula loku humaka eka Xikwembu.

Vutomi lebyintshwa eka Kriste

20Loko mi file na KristeKumbe: Leswi mi feke na Kriste ni ku hambana ni mimoya leyi fumaka misava leyi, hikwalaho ka yini ma ha hanya onge hiloko ma ha ri va misava xana? 21Hikwalaho ka yini ma ha tiveka ehansi ka swileriso leswi nge: “U nga tshuki u khoma-khoma, u nga tshuki u nantswa, u nga tshuki u khumba!” xana? 22Kasi va vula swilo leswi lovaka hinkwaswo, loko swi ri karhi swi tirhisiwa. Swileriso swa kona swi ya hi ku letela ka vanhu, hi tidyondzo ta vona. 23Swi tinyika vito ra “vutlhari”, hikuva swi seketela vukhongeri byo titwa, ni moya wo tilondla-londla ni wa ku tixanisa emirini, kambe a swi pfuni ku sivela ku navela ka miri.

3

31

3:1
Ps. 110:1
Hikokwalaho loko mi pfuxiwile eku feni na Kriste,Kumbe: leswi mi pfuxiweke eku feni na Kriste lavani swilo leswi nge henhla laha Kriste a tshameke kona, evokweni ra xinene ra Xikwembu. 2Anakanyani swilo leswi nge henhla, ku nga ri swilo swa laha misaveni. 3Hikuva mi file, kutani vutomi bya n'wina byi tumbetiwile na Kriste eka Xikwembu. 4Vutomi bya n'wina bya xiviri i Kriste, kutani loko a humelela, na n'wina mi ta humelela na yena eku kwetsimeni.

Ku hanya ka khale ni ku hanya lokuntshwa

5Loko swi ri tano, dlayani leswi swi nga swa misava eka n'wina, hileswaku vuoswi, ni swa thyaka, ni ku hisekela swa tingana, ni ku navela loko biha, ni makwanga, ku nga ku gandzela swikwembu swa hava. 6Hikwalaho ka swona vukari byi Xikwembu byi ta [ehenhla ka lava tiarisaka.]Van'wana a va tsalanga marito lawa 7Hi swona leswi khale a mi hanya ka swona, loko ma ha fumiwa hi swona. 8Kambe sweswi, swi cukumeteni hinkwaswo, ku nga ku kariha, ni ku leva, ni tihanyi. Ku lumbeta, ni mavulavulele ya thyaka, swi nga tshuki swi huma emilon'wini ya n'wina. 9

3:9
Ef. 4:22
Mi nga hembelani, leswi mi hluvuleke hanyelo ra n'wina ra khale ni mintirho ya rona; 10
3:10
Gen. 1:26
Ef. 4:24
hikuva mi ambarile munhu wa hanyelo lerintshwa loyi a pfuxetiwaka kambe na kambe, leswaku mi kota ku tiva swinene Xikwembu lexi xi n'wi tumbuluxeke hi xifaniso xa xona. 11Laha a ku na Mugriki ni Muyuda, a ku na la yimbeke ni la nga yimbangiki, a ku na munhu wa matiko ni munhu wa hava, a ku na hlonga ni muntshunxeki, kambe i Kriste la nga hinkwaswo eka hinkwavo.

12

3:12-13
Ef. 4:2
Hikokwalaho, leswi mi nga vitaniwa hi Xikwembu ku va vahlawuriwa va xona lava rhandziwaka, ambalani moya wa tintswalo, ni vunene, ni ku titsongahata, ni ku rhula, ni ku leha mbilu. 13
3:13
Ef. 4:32
Amukelanani, kutani loko un'wana a vilela hi un'wana, a va rivalelane. Kukota leswi Hosi yi mi rivaleleke, na n'wina rivalelanani. 14Kutani ehenhla ka leswi hinkwaswo, ku laveka rirhandzu, ri nga rona leri ri bohaka swilo hinkwaswo swi twanana hi ku hetiseka. 15Kutani endlani leswaku ku rhula ka Kriste ku fuma etimbilwini ta n'wina, ku nga ku rhula loku mi vitaneriweke kona, emirini wun'we ntsena. Naswona dyondzani ku nkhensa.

16

3:16-17
Ef. 5:19-20
Rito ra Kriste a ri tshame ka n'wina, ri andza. Dyondzisanani, mi khongotelana hi vutlhari hinkwabyo, mi twarisa Xikwembu hi ku yimbelela tipisalema, ni tinsimu, ni ku yimbelela swa Moya, mi ri karhi mi nkhensa etimbilwini ta n'wina. 17Kutani xin'wana ni xin'wana lexi mi xi endlaka, hi ku vulavula kumbe hi ku tirha, xi endleni hi vito ra Hosi Yesu, mi ri karhi mi nkhensa Xikwembu Tatana ha yena.

Ku hanyisana evutomini lebyintshwa

18

3:18
Ef. 5:22
I Pet. 3:1
Vavasati, titsongahateni eka vanuna va n'wina, hilaha swi fanelaka va ka Kriste.

19

3:19
Ef. 5:25
I Pet. 3:7
Vavanuna, rhandzani vasati va n'wina, mi nga tshameli ku va holovela-holovela.

20

3:20
Ef. 6:1
Vana, yingisani vatswari va n'wina etimhakeni hinkwato, hikuva exikarhi ka va ka Kriste, hi swona leswi tsakisaka.

21

3:21
Ef. 6:4
Vatatana, mi nga hlundzukisi vana va n'wina, leswaku va nga ti hela mbilu.

22

3:22-25
Ef. 6:5-8
Mahlonga, yingisani vini va n'wina va laha misaveni etimhakeni hinkwato, ku nga ri ntsena loko va mi langutile, wonge hi loko mi lava ku tsakisa vanhu, kambe hi timbilu letinene, mi ri karhi mi chava Hosi. 23Xin'wana ni xin'wana lexi mi xi endlaka, xi endleni hi mbilu hinkwayo, onge hi loko mi tirhela Hosi, ku nga ri vanhu; 24hikuva ma swi tiva leswaku mi ta nyikiwa ndzhaka hi Hosi, yi ri hakelo ya n'wina. Mi le ku tirheleni ka Hosi ya hina Kriste. 25
3:25
Dut. 10:17
Ef. 6:9
Loko a ri muendli wa leswo homboloka, ú ta tlheriseriwa leswo homboloka leswi a swi endleke; Xikwembu a xi yi hi nghohe.

4

41

4:1
Ef. 6:9
Vini, hanyani ni mahlonga ya n'wina hi ndlela ya ku lulama, hi fanelo, mi ri karhi mi tiva leswaku na n'wina mi ni n'wini ematilweni.

Mikhongotelo

2Yanani emahlweni mi tiyisela emikhongelweni, mi hitekela kona mi ri karhi mi nkhensa; 3na hina mi hi khongelela, leswaku Xikwembu xi hi pfulela nyangwa yo dyondzisa Rito ra xona, leswaku hi ta vula erivaleni xihundla xa Kriste, lexi ndzi nga ekhotsweni hikwalaho ka xona; 4kombelani leswaku ndzi xi hlamusela hilaha swi fanelaka hakona, loko ndzi xi twarisa.

5

4:5
Ef. 5:16
Tirhisanani ni va le handle hi ku tlhariha, mi ri karhi mi londzovota nkarhi lowu mi nga na wona. 6Ku vulavula ka n'wina a ku ve lokunene, loku nandzihaka masiku hinkwawo, mi ta tiva hilaha mi fanelaka ku hlamula un'wana ni un'wana hakona.

Marungulo yo hetelela

7

4:7
Mint. 20:4
II Tim. 4:12
4:7-8
Ef. 6:21-22
Tixiko, makwerhu la rhandzekaka, nandza la tshembekeke ni mutirhi-kulorhi entirhweni wa Hosi, ú ta mi tivisa timhaka hinkwato ta mina, hilaha ti yimeke hakona. 8Ndzi n'wi rhuma a ta eka n'wina hikwalaho ka swona sweswo, leswaku mi ta tiva hilaha hi hanyaka hakona, ni leswaku a ta tiyisa timbilu ta n'wina. 9
4:9
Flm. 10-12
Ú na Onesima, makwerhu la tshembekeke, la rhandzekaka, loyi a nga un'wana wa n'wina; va ta mi tivisa hinkwaswo leswi humeleleke haleno.

10

4:10
Mint. 19:29
27:2
Flm. 24
Mint. 12:12,25
13:13
15:37-39
Aristarko, la nge khotsweni swin'we na mina, wa mi rungula; swi tano na Marka makwa Barnaba, loyi ndzi mi leriseke leswaku mi n'wi amukela, loko a ta kwaleyo. 11Na yena Yesu la vuriwaka Yusto, wa mi rungula. Hi vona ntsena, exikarhi ka Vayuda lava pfumeleke, lava nga tirha na mina entirhweni wa Mfumo wa Xikwembu; va ndzi tiyisile swinene.

12

4:12
Kol. 1:7
Flm. 23
Epafra, loyi a nga un'wana wa n'wina, nandza wa Kriste Yesu, wa mi rungula; wa mi anakanya swinene masiku hinkwawo emikhongelweni ya yena, a kombela leswaku mi va lava hetisekeke ni lava tiyeke, eku endleni ka hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi rhandzaka. 13Ndzi mbhoni leswaku u tikarhatela n'wina swinene, n'wina ni lava nga le Lawodikiya, ni le Hiyerapoli.

14

4:14
II Tim. 4:10,11
Flm. 24
Luka, n'anga leyi rhandzekaka, wa mi rungula swin'we na Demasi.

15Rungulani vamakwerhu lava nga le Lawodikiya, na manana Nimfa, ni kereke leyi hlengeletanaka endlwini ya yena. 16Kutani loko papila leri ri hlayiwile exikarhi ka n'wina, vonani leswaku ri hlayiwa ni le kerekeni ya Lawodikiya, ni leswaku na n'wina mi hlaya papila leri humaka le Lawodikiya. 17

4:17
Flm. 2
Naswona byelani Arkipo, mi ku: “Vona leswaku tifanelo leti u nyikiweke tona entirhweni wa Hosi u ti hetisisa swinene.”

18Ndzi tsala leswi hi xandla xa mina, ndzi ri: Hi mina Pawulo! Mi nga rivali leswaku ndzi le khotsweni.

Tintswalo ta Xikwembu a ti ve na n'wina!