Xitsonga 1989 (TSO89)
2

21Ndzi lava leswaku mi tiva nyimpi leyikulu leyi ndzi yi lwaka hikwalaho ka n'wina va le Lawodikiya, ni hikwalaho ka hinkwavo lava va nga ndzi tiviki hi nghohe. 2Ndzi lava leswaku timbilu ta vona ti tiyisiwa, ni leswaku va khomana swin'we hi rirhandzu, kutani va ta fumisiwa hi matlhelo hinkwawo hi ku nyikiwa ku twisisa loku hetisekeke, leswaku va tiva xihundla xa Xikwembu, a nga Kriste; 3eka yena ku tumbetiwile rifuwo hinkwaro ra vutlhari ni ra vutivi. 4Ndzi vula leswi leswaku ku nga vi na loyi a mi kanganyisaka hi marito lama ringetaka ku mi khorwisa. 5Hikuva hambi ndzi nga ri kona hi miri, hi moya ndzi na n'wina, ndzi ri karhi ndzi tsakela ku vona mahanyelo ya n'wina layo lulama, ni ku tiya ka n'wina eku pfumeleni ka n'wina eka Kriste.

Vutomi lebyo tala byi na Kriste

6Kutani ke, leswi mi amukeleke Kriste Yesu ku va Hosi ya n'wina, hanyani hi ku va xilo xin'we na yena, 7mi dzimile timitsu ni ku veka masungulo ya n'wina eka yena; tiyani eku pfumeleni, hilaha mi dyondzisiweke hakona, mi ri karhi mi nkhensa kambe na kambe.

8Chavani leswaku munhu a nga mi phasi hi tidyondzo ta vutlhari, hi marito ya vunwa lama nga pfuniki nchumu, lama humaka eka mintolovelo ya vanhu ni ka mimoya leyi fumaka misava leyi, ku nga ri eka Kriste.

9Hikuva vukwembu hinkwabyo byi akile hi ku tala eka yena, emirini wa yena, 10kutani n'wina mi kumile vutomi lebyo tala eka yena; hi yena la nga nhloko ya hinkwaswo leswi nga ni vundhuna ni ku fuma. 11Eka yena mi yimbisiwile, ku nga ri hi mavoko ya vanhu, kambe hi ku yimbisiwa ka Xikriste, loku ku hi ntshunxaka eka miri lowu wu dyohaka. 12

2:12
Rho. 6:4
Hi ku khuvuriwa, mi lahliwile esirheni swin'we na yena, mi tlhela mi pfuxiwa eku feni swin'we na yena, hi ku pfumela leswaku i matimba ya Xikwembu lama nga n'wi pfuxa exikarhi ka vafi.

13

2:13
Ef. 2:1-5
Khale, a mi ri lava feke hikwalaho ka milandzu ya n'wina, hileswi a mi ri vamatiko lava nga yimbangiki, kutani Xikwembu xi mi hanyisile swin'we na Kriste. Xi hi rivalerile milandzu ya hina hinkwayo, 14
2:14
Ef. 2:15
xi herisa tsalwa leri khale a ri hi veka nandzu, ri hi mangalela hi milawu ya rona, kutani xi ri susele etlhelo, xi ri belela exihambanweni. 15Kriste ú hetile matimba ya mimoya ya vundhuna ni ya vufumi, a yi endla xisolo erivaleni, hi ku yi hlulela makumu hi xihambano.Kumbe: Xikwembu xi hetile matimba ya mimoya ya vundhuna ni ya vufumi, xi yi endla xisolo erivaleni, hi ku yi hlulela makumu ha Kriste

16

2:16
Rho. 14:1-6
Hikokwalaho, munhu a nga tshuki a mi avanyisa emhakeni ya swakudya ni ya swakunwa, hambi ku ri emhakeni ya minkhuvo yo tsakela swin'wana, kumbe ya ku tsakela ku tshama ka n'weti, kumbe siku ra Savata: 17Mikhuva leyi i ndzhuti wa leswi nga ta ta, kambe nsinya wa swona i Kriste hi byakwe. 18Munhu a nga tshuki a mi tekela hakelo ya n'wina, hi ku tsakela swo tilondla-londla ni ku gandzela tintsumi, a ri karhi a pfumela ngopfu swa milorho ya yena, a tikurisa hi swa hava, hi miehleketo ya yena ya swa nyama; 19
2:19
Ef. 4:16
munhu wo tano a nga namarheli Nhloko, leyi ha yona miri hinkwawo wu phameriwaka ni ku hlanganisiwa swinene, hi misiha ni tinyama ta wona, kutani wu kula hi ku kula loku humaka eka Xikwembu.

Vutomi lebyintshwa eka Kriste

20Loko mi file na KristeKumbe: Leswi mi feke na Kriste ni ku hambana ni mimoya leyi fumaka misava leyi, hikwalaho ka yini ma ha hanya onge hiloko ma ha ri va misava xana? 21Hikwalaho ka yini ma ha tiveka ehansi ka swileriso leswi nge: “U nga tshuki u khoma-khoma, u nga tshuki u nantswa, u nga tshuki u khumba!” xana? 22Kasi va vula swilo leswi lovaka hinkwaswo, loko swi ri karhi swi tirhisiwa. Swileriso swa kona swi ya hi ku letela ka vanhu, hi tidyondzo ta vona. 23Swi tinyika vito ra “vutlhari”, hikuva swi seketela vukhongeri byo titwa, ni moya wo tilondla-londla ni wa ku tixanisa emirini, kambe a swi pfuni ku sivela ku navela ka miri.