Xitsonga 1989 (TSO89)
4

41“Yingisani mhaka leyi,

n'wina tihomu ta mantswele ta Baxani,

leti dyelaka eswitsungeni swa Samariya,

n'wina mi xanisaka swisiwana,

mi tshikelelaka vapfumari,

n'wina mi byelaka vanuna va n'wina,vanuna va n'wina, kumbe: vinyi va n'wina mi ku:

‘Hi keleni, hi nwa!’

2Leswi HOSI N'wini wa hinkwaswo a kwetsimeke, ú hlambanyile a ku:

‘Vonani siku ra n'wina ra ta,

leri va nga ta mi koka hi swiove va famba na n'wina,

va koka ni masalela ya n'wina hi swinjovo.

3Un'wana ni un'wana ú ta humesiwa emutini

hi mbhovo leyi a langutaneke na yona erirhangwini, a ya cukumetiwa le Harimoni.’ ”Van'wana va ri: entaleni, kumbe: entshaveni ya Hermoni

HOSI yi vula sweswo.

Vaisraele va ala ku tlhelela eka Xikwembu

4“Tanani eBetele, mi ta dyohela kona,

mi ya engetelela le Giligala!

Humesani magandzelo ya n'wina mpundzu wun'wana ni wun'wana,

mi humesa vukhume bya swilo swa n'wina endzhaku ka masiku manharhu;

5humesani gandzelo ra swinkwa ro nkhensa Xikwembu,

twarisani tinyiko ta n'wina mi tidzunisa ha tona,

hikuva sweswo hi swona leswi mi swi rhandzaka,

n'wina vanhu va Israele!”

HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vula sweswo.

6“Ndzi vangile ndlala emitini ya n'wina hinkwayo,

swakudya swi nga ha kumeki emindyangwini ya n'wina hinkwayo;

kambe hambiswiritano, a mi tlhelelanga eka mina.”

HOSI yi vula sweswo.

7“Ndzi tlhele ndzi mi tsona mpfula,

loko mavele ma nga si vupfa emasin'wini,

ndzi nisela muti wun'wana empfula,

wun'wana ndzi nga wu niseli;

masimu man'wana ma yi kuma,

kambe masimu lawa ma nga yi kumangiki, ma tshwa.

8Hikokwalaho, vanhu va miti leyo tala va famba va tsanile,

va ya emutini wun'we ku ya nwa mati, kambe va nga kumi yo va korwisa;

hambiswiritano, a mi tlhelelanga eka mina.”

HOSI yi vula sweswo.

9“Ndzi mi vangele mumu ni tshone,

mintanga ya n'wina ni masimu ya vhinya swi vuna,

tinjiya ti dya mirhi ya n'wina ya minkuwa ni mitlhwari;

kambe hambiswiritano, a mi tlhelelanga eka mina.”

HOSI yi vula sweswo.

10“Ndzi mi rhumele ntungu wo fana ni wa le Egipta,

ndzi tshikile majaha ya n'wina ma dlayiwa enyimpini,

ndzi mi tekerisa ni tihanci ta n'wina,

ndzi endla leswaku risema ra mintsumbu

ri mi pfala tinhompfu, emixaxeni ya n'wina;

kambe hambiswiritano, a mi tlhelelanga eka mina.”

HOSI yi vula sweswo.

11

4:11
Gen. 19:24
“Mina Xikwembu ndzi herisile van'wana va n'wina,

ku fana ni loko ndzi herisile Sodoma na Gomora,

kutani mi ponile tanihi rihunyi leri susiweke endzilweni;

kambe hambiswiritano, a mi tlhelelanga eka mina.”

HOSI yi vula sweswo.

12“Hikokwalaho, ndzi lava ku mi endla swin'wana, n'wina Vaisraele;

kutani eka leswi ndzi lavaka ku mi endla swona,

tilulamiseleni ku hlangana na mina Xikwembu xa n'wina, n'wina Vaisraele!”

13Tivani leswi: Loyi a vumbeke tintshava, a tumbuluxeke ni mheho,

loyi a tivisaka makungu ya yena eka vanhu,

loyi a hundzulaka nhlekanhi wu va vusiku,Kumbe: loyi a humesaka mpundzu exinyamini

loyi a famba-fambaka eswivandleni leswi tlakukeke swa misava,

vito ra yena i HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo.

5

Risimu ro rila Israele

51N'wina Vaisraele, yingisani risimu leri ndzi ri sumaka ra ku mi rila:

2“Israele, nhwana loyi a tengeke, ú wile,

a nga ka a nga ha pfuki;

ú siyiwile a lo lákáhlá ehansi,

ku nga ri na loyi a n'wi pfuxaka.”

3HOSI N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo, ú ri:

“Muti lowu rhumelaka masocha ya 1 000 enyimpini,

wu ta vuya ni dzana ntsena,

lowu wu rhumelaka dzana ra masocha,

wu ta vuya ni khume ntsena ku ta lwela Vaisraele.”

Vaisraele va khongoteriwa ku hundzuka

4HOSI yi vurisa sweswo eka Vaisraele yi ri:

“Lavani mina, mi ta hanya;

5mi nga tshuki mi lava swa le Betele,

hikuva muti wa Betele wu ta sala wu nga ha ri nchumu,

hambi ku ri eGiligala mi nga ngheni,

hikuva vanhu va Giligala va ta ya evukhumbini hakunene,

ni le Berexeba, mi nga tshuki mi tsemakanyela kona.”

6Lavani HOSI leswaku mi ta hanya

loko swi nga ri tano, yi ta rhumela ndzilo ehenhla ka n'wina, va ka Yosefa;Van'wana va ri: yi ta pfurha ku fana ni ndzilo exikarhi ka n'wina va ka Yosefa

wu ta herisa ni muti wa Betele,

ku nga ri na loyi a nga ta wu tima!

7Mi ni khombo, n'wina mi dyisaka vanhu mbitsi hi ku tshika milawu leyo lulama,

n'wina mi alaka ku avanyisa hi ndlela leyinene.

8

5:8
Yob. 9:9
38:31
Loyi a vumbeke Xirimela na Mahlahle,

a hundzula xinyami xi va ku vonakala ka mixo,

a tlhela a hundzula nhlekanhi wu va vusiku,

loyi a vitanaka mati ya lwandle a ma humesa,

a cheleta misava ha wona,

vito ra yena i HOSI.

9Hi yena loyi a lovisaka vanhu va matimba,

a lovisa ni miti ya vona ya makhokholo.

10N'wina mi venga loyi a yimaka ni leswo lulama ehubyeni,

loyi a vulavulaka ntiyiso, ma n'wi nyenya.

11Mi akile tindlu hi maribye lama vatliweke,

kambe mi nga ka mi nga etleli eka tona;

mi rimile masimu layo saseka ya vhinya,

kambe mi nga ka mi nga nwi vhinyo ya kona,

hikuva mi tshikelela vapfumari,Van'wana va ri: hikuva mi hakerisa vapfumari exibalo

mi va tekela mavele hi nkani.

12Mintirho ya n'wina leyo biha, ndza yi tiva hinkwayo,

ndzi tiva ni ku tala ka swidyoho swa n'wina:

Mi xanisa vanhu lava nga riki na nandzu, mi pfumela ku xaviwa ehubyeni,

mi tlherisa vapfumari loko va ta eku mangaleni.

13Kutani, hi nkarhi lowu wa vubihi,

munhu wo tlhariha, hi loyi a miyelaka.

14Lavani leswo lulama, swi nga ri leswo biha,

mi ta kuma vutomi,

kutani hi kona HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo, xi nga ta va na n'wina,

hilaha mi toloveleke ku vula hakona.

15Vengani leswo biha, mi rhandza leswinene,

mi avanyisa hi ku lulama etihubyeni ta n'wina,

kutani kumbexana HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo,

xi ta mi tsetselela n'wina masalela ya Yosefa.

16Hikokwalaho HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo, N'wini wa n'wina,

ú vurisa sweswo ú ri:

“Etimbaleni ta miti hinkwayo ku ta va ni swirilo,

etindleleni hinkwato va ta ku: ‘Yo! Yo!’

Lava tirhaka emasin'wini, va ta vitaniwa ku ta rila nkosi,

ni lava tivaka tinsimu ta mahlomulo, va ta rhambiwa enkosini wa kona;

17hambi ku ri emasin'wini hinkwawo ya vhinya, ku ta va ni ku kalakala,

hikuva ndzi ta vanga makhombo exikarhi ka n'wina,

ku vula mina HOSI.”

Vaisraele va tikanganyisa

18Mi ni khombo, n'wina mi navelaka siku ra HOSI!

Xana mi ri lavela yini siku leri xana?

Eka n'wina, ri ta va siku ra munyama,

ku nga ri ra ku vonakala.

19Swi ta fana ni loko munhu a tsutsuma nghala,

a ya hlangana ni xinkankanka,

kutani loko a tsutsumela endlwini, a khegela khumbi hi voko,

nyoka yi n'wi luma.

20Siku ra HOSI ri tisa munyama hakunene,

ku nga ri ku vonakala,

ri ta va ri lo khwìxìì,

ri pfumala ni ku vangama.

Xikwembu xi nyenya magandzelele ya Vaisraele

21

5:21-22
Es. 1:11-14
“Minkhuvo ya n'wina, ndza yi venga, ya ndzi nyenyetsa;

ni risema ra leswi tlhaviwaka etinhlengeletanweni ta n'wina,

a ndzi ri tsakeli!

22Hambiloko mi ndzi humesela magandzelo lama hisiwaka, mi humesa ni tinyiko hi swa le masin'wini,

ndzi nga ka ndzi nga swi amukeli;

ni magandzelo ya xinakulobye lawa mi ma humesaka

hi swifuwo swa n'wina leswi nonisiweke,

a ndzi nga vi na mhaka na wona.

23Sukani eka mina ni vuyimbeleri bya n'wina lebyo tungula;

mpfumawulo wa tiharipa ta n'wina, a ndzi lavi ni ku wu twa.

24Ku avanyisa lokunene a ku khuluke ku fana ni mati,

ni ku lulama a ku hobomulane kukota nambu lowu nga phyiki.

25

5:25-27
Mint. 7:42-43
“Xana n'wina vanhu va Israele, eka malembe ya 40 emananga,

mi tshame mi ndzi humesela magandzelo ni tinyiko ke? E-e!

26Sweswi, tekani swifaniso swa swikwembu leswi mi tiendleleke swona,

xi nga xa Sakuti murhangeri wa kona,

ni xa Kayiwani xikwembu xa nyeleti;

27kutani ndzi ta mi yisa evukhumbini, etikweni rin'wana ku hundza eDamaska.”

HOSI yi vula sweswo, yona yi vuriwaka Xikwembu xa matimba hinkwawo.

6

Vanhu va Israele va ta herisiwa

61“Khombo ri ta mi wela, n'wina

mi tiphinaka eSiyoni,

na n'wina mi titwaka mi tshamisekile eswitsungeni swa Samariya,

n'wina vachaviseki va tiko leri rhangelaka matiko hinkwawo,

n'wina mi luviwaka hi vanhu va Israele,

2n'wina mi nge, ‘Tsemakanyani mi ya vona muti wa Kaline,

mi suka kona mi ya emutini lowukulu wa Hamata,

kutani mi rhelela mi ya eGati muti wa Vafilista:

Matiko lawa a ma tluli mimfumo ya n'wina ya Israele na Yuda,

a ma kulanga ku tlula tiko ra n'wina!’Marito lawa i ya vachaviseki loko va tidzunisa

3Mi endla wonge mi nga bakanyela kule siku ra khombo,

kasi mi titshinetela lembe ra maxangu.Van'wana va ri: matshamelo ya maxangu

4“Khombo ri ta mi wela, n'wina mi etlelaka emimbedweni ya meno ya tindlopfu,

mi tiphina eswitshan'wini swa n'wina,

mi tikhorwisa hi ku dya swinyimpfana leswi hlawuriweke entlhambini,

ni marhole lama noneke.

5Mi tisumela tinsimu hi haripa,

mi tifananisa na Davhida hi ku tiendlela swichaya-chayani,

6mi nwa vhinyo hi minkambana,

mi tola mafurha ya nxavo wa le henhla,

kambe ku wa ka muti wa Yosefa, a swi mi khumbi timbilu!

7Hikokwalaho, mi ta rhangisiwa emahlweni eka lava nga ta ya evukhumbini,

minkhuvo ni ku tiphina swi ta mi helela.”

8HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo xi vula sweswo.

HOSI N'wini wa hinkwaswo ú tibohile hi ku hlambanya a ku:

“Ndzi nyenya ku tikurisa ka va ka Yakobo,

ni tindlu ta vona ta vuhosi ndza ti venga,

kutani ndzi ta nyiketa muti wa vona eka valala,

ni leswi nga ndzeni ka wona.”

9Endyangwini, hambi ku lo sala khume ra vavanuna, va ta fa hinkwavo. 10Kutani loko munhu a ya humesa ntsumbu wa xaka ra yena endlwini ku ya wu hisa, ú ta vutisa loyi a nga ta va a ri ndlwini empfungwe, a ku: “Xana a ka ha ri na ntsumbu wun'wana kwalaho xana?” Yena ú ta hlamula a ku: “Ku hava!” a engeta a ku: “Miyela! U nga ha vulavuli u khumba vito ra HOSI!”Kumbe: “Miyela!” Kutani a ku nga ha vi na loyi a khumbaka vito ra HOSI

11Vonani, hi ku lerisa ka HOSI,

tindlu letikulu ni letitsongo ti ta hirimuka, ku sala marhumbi ntsena!

12Xana mi tshama mi vona tihanci ti tsutsumisiwa emaribyeni,

kumbe munhu a rima lwandle hi tihomu, xana?Van'wana va ri: kumbe ku nga rimiwa kona hi tihomu xana?

Kambe n'wina mi hundzuluxile ku avanyisa lokunene ku va mhondzo,

mi dyisile vanhu mbitsi hi ku tshika ku lulama.

13Mi titsakisa hi leswi nga pfuniki nchumu, mi ku:

“Matimba yo hlula, hi lo tikumela wona hi hexe!”Kumbe: Mi titsakela emutini wa “Lo-Debara” (hileswaku, emutini wa “La-nga-riki-nchumu”), mi ku: “Muti wa ‘Karenayimi’ (hileswaku muti wa ‘Timhondzo-timbirhi’), hi lo titekela hi matimba ya hina!”

14HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo, xi vurisa sweswo xi ri:

“Vonani, ndzi ta rhumela tiko rin'wana

ri ta ri ta mi hlasela, n'wina vanhu va Israele;

va ta mi xanisa, ku sukela exiphandzeni xa Hamata en'walungwini,

ku ya fika enkoveni wa Yordani le dzongeni.”