Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ta ku hlawuriwa ka lava 7

61Hi masiku walawo, loko vadyondzisiwa va ya va ri karhi va andza, van'wana va vona lava a va vulavula Xigriki va dzumadzumela lava a va vulavula ririmi ra Vayuda, va ku tinoni ta ka vona ta tsoniwa loko ku phakiwa swa siku rin'wana ni rin'wana. 2Kutani lava khume na vambirhi va vitana ntlawa wa vadyondzisiwa, va ku: “A swi fanelanga leswaku hi pfa hi tshika ku vula rito ra Xikwembu, hi ya tirha ntirho wa ku phakela. 3Loko swi ri tano vamakwerhu, hlawulani vavanuna va 7 exikarhi ka n'wina, lava tivekaka va ri lava teleke Moya ni vutlhari, leswaku hi va veka ku vona timhaka leti. 4Loko hi ri hina, hi ta ya emahlweni ni swikhongelo, hi vula ni Rito.” 5Marito walawo ma amukeriwa hi nhlengeletano hinkwayo; kutani va hlawula Stefano, wanuna la teleke ku pfumela ni Moya lowo Kwetsima; va hlawula na Filipi, na Prokoro, na Nikanoro, na Timoni, na Parmena, na Nikolawo wa Antiyoka, munhu loyi a a rhange a amukeriwa eXiyudeni. 6Nhlengeletano yi va tisa eka vaapostola; kuteloko vona va khongerile, va va tlhandleka mavoko.

7Rito ra Xikwembu ri ya emahlweni swinene; na yona nhlayo ya vadyondzisiwa yi ya yi andza ngopfu eYerusalema, naswona vaprista lavo tala va tinyiketa eku pfumeleni.

Ta ku khomiwa ka Stefano

8Stefano a a tele tintswalo ni matimba, a endla swihlamariso leswikulu ni mahlori lamakulu exikarhi ka tiko. 9Kambe ku humelela van'wana va sinagoga leyi vuriwaka “ya Vantshunxiwa”, van'wana va ri lava humaka eKirene ni le Aleksandriya, van'wana va huma eKilikiya ni le Asiya; kutani va yima va kanetana na Stefano. 10Kambe va hluleka ku lwa ni vutlhari lebyi Moya wu nga n'wi nyika ku vulavula ha byona. 11Kutani va kucetela vavanuna ku vula va ku: “Hi n'wi twile a vulavula timhaka leti sandzaka Muxe ni Xikwembu.” 12Naswona va pfuxa mpfilumpfilu etikweni, ni ka vakulukumba ni vatsari, kutani va n'wi wela henhla, va n'wi khoma, va n'wi yisa ehubyeni; 13va humesa timbhoni ta mavunwa, ti ta n'wi hembela ti ku: “Munhu loyi, a nga tshiki ku vulavula timhaka leti sandzaka xivandla lexi xa ku hlawuleka, a sandza ni Nawu; 14hikuva hi n'wi twile loko a vula leswaku Yesu loyi wa Nazareta ú ta lovisa xivandla lexi, a hundzuluxa ni mikhuva leyi hi nga nyikiwa hi Muxe.” 15Kutani hinkwavo lava tshameke ehubyeni, loko va n'wi honokela, va vona mombo wa yena wu fana ni mombo wa ntsumi.