Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta Petro na Yohane loko va tengisiwa ehubyeni

41Loko Petro na Yohane va ha vulavula ni vanhu, ku fika vaprista, va ri ni ndhuna ya Tempele ni Vasaduki; 2a va vilela hikuva vaapostola a va dyondzisa vanhu ni ku vula ta ku pfuka ka vafi hikwalaho ka ku pfuka ka Yesu eku feni. 3Hiloko va va khoma, kutani leswi a ri perile, va va pfalela ekhotsweni ri ko ri xa. 4Hambiswiritano, lavo tala exikarhi ka lava va tweke Rito, va pfumela. Nhlayo ya vavanuna enkarhini wolowo a yi lava ku fika eka 5 000.

5Loko ri xa, tihosi ta Vayuda ni vakulukumba ni vatsari va hlengeletana eYerusalema; 6a va ri na Anasi Muprista lonkulu, na Kayafasi, na Yohane, na Aleksandro, ni hinkwavo va rixaka ra vaprista lavakulu. 7Kuteloko va yimisile vaapostola ehubyeni, va va vutisa va ku: “Mi endlile swilo leswi hi matimba wahi kumbe hi vito ra mani xana, n'wina vanhu ndzin'wina?”

8Kavaloko Petro a tala hi Moya lowo Kwetsima, a ku ka vona: “Tihosi, na n'wina vakulukumba va tiko! 9Leswi hi vutisiwaka namuntlha hi mhaka leyinene leyi endliweke eka munhu lowa xilema loyi, ni ku vutisiwa hi lexi xi nga n'wi hanyisa, 10swi tiveni n'wina hinkwenu, ni tiko hinkwaro ra Israele a ri swi tive: Munhu loyi a yimeke emahlweni ka n'wina a ololokile, ú hanyisiwile hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta, yena loyi mi nga n'wi vamba exihambanweni, loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni. 11

4:11
Ps. 118:22
Hi yena la nga

“ ‘ribye leri n'wina vaaki mi nga ri nyenya,

leri kambe ri endliweke ribye lerikulu ra yinhla.’

12“Kutani ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana, hikuva vanhu a va nyikiwanga vito rin'wana laha misaveni, ehandle ka vito ra Yesu, leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona.”

13Loko va vona ku tiya ka Petro na Yohane, va hlamala, hikuva a va va tiva va ri vanhu ntsena, lava ni ku dyondza va nga dyondzangiki; kambe va swi vonile leswaku hileswi a va ri vanakulobye va khale va Yesu. 14Kutani loko va vona munhu la hanyisiweke a yimile kwalaho na vona, va pfumala lexi va nga xi kanetaka. 15Kuteloko va va lerisile ku huma ehubyeni ya Sanedri, va vutisana, va ku: 16“Xana hi ta endla yini hi vanhu lava xana, hikuva swi tiveka hinkwako eYerusalema leswaku hi vona lava endleke mahlori lamakulu lawa; a hi koti ku swi kaneta. 17Kambe ku endlela leswaku timhaka leti ti nga yi emahlweni ti hangalaka evanhwini, a hi va layeni hi va chavisa, leswaku va nga ha tshami va vulavula hi vito rero, hambi ku ri ka mani na mani.” 18Kuteloko va va vitanile, va va lerisa leswaku va nga ha tshuki va vulavula hi vito ra Yesu, hambi ku ri ku dyondzisa ha rona.

19Kambe Petro na Yohane va va hlamula, va ku: “A ku avanyise n'wina: Xana swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n'wina ku tlula xona xana? 20Loko hi ri hina, hi nga ka hi nga koti ku tshika ku vula leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke.” 21Hiloko va huvo va va ntshunxa, va ri karhi va engeta ku va laya ni ku va chavisa; a va nga voni hilaha va nga va baka hakona, hikuva vanhu hinkwavo a va dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi humeleleke; 22naswona munhu loyi mahlori ya ku hanyisiwa ma endliweke eka yena, a a ri wa malembe lama tlulaka 40.

Vakriste va kombela ku tiyisiwa va nga chavi nchumu

23Kuteloko Petro na Yohane va ntshunxiwile, va tlhelela eka vanakulobye, kutani va va tivisa hinkwaswo leswi vaprista lavakulu ni vakulukumba va nga va byela swona. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Ps. 146:6
Loko vona va swi twile, va huwelela eka Xikwembu hi ku khongela va ri mbilu yin'we, va ku: “N'wini wa hina, wena la endleke tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona! 25
4:25-26
Ps. 2:1-2
U vurile hi Moya lowo Kwetsima, hi nomo wa tata wa hina Davhida nandza wa wena, u ku:

“ ‘Xana vamatiko va kariha-karihela yini,

ni matiko ma bohela yini makungu ya hava xana?

26Tihosi ta misava ti pfukile,

ni vafumi va matiko va twananile ku lwa na Hosi ni Mesiya wa yona.’

27

4:27
Mt. 27:1-2
Mk. 15:1
Lk. 23:1,7-11
Yoh. 18:28-29
“Hikuva kunene Heroda, na Pontiyo Pilato, ni vamatiko, ni tinxaka ta Israele, va hlangene kun'we emutini lowu ku lwa na Yesu nandza wa wena la hlawulekeke, loyi u nga n'wi endla Mesiya; 28va hlangene ku endla hinkwaswo leswi u swi boheke khale, hi ntamu wa wena ni makungu ya wena, leswaku swi ta humelela. 29Sweswi ke Hosi, languta ku tshukisa ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu; 30tshambuluta voko ra wena ku horisa, u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke.”

31Kuteloko va hetile ku khongela, xivandla lexi va hlengeletaneke ka xona xi tsekatseka, hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va vula rito ra Xikwembu va tiyile.

Vapfumeri a va avelana hinkwaswo

32

4:32
Mint. 2:44-45
Nhlengeletano ya lava pfumeleke a yi ri mbilu yin'we ni moya wun'we; a ku nga ri na munhu ni un'we loyi a a vula leswaku swilo leswi a nga na swona hambi xi ri xin'we xa swona, i swa yena ntsena; kambe swilo hinkwaswo a va ku, i swa vona hinkwavo. 33Vaapostola a va tiyisa hi matimba lamakulu vumbhoni bya ku pfuka ka Hosi Yesu eku feni; kutani hinkwavo a va fundzhiwa ngopfu.Kumbe: tintswalo ta Hosi a ti ri na vona swinene 34A ku nga ri na xisiwana exikarhi ka vona, hikuva hinkwavo lava a va ri ni masimu, kumbe tindlu, a va swi xavisa, kutani va tisa leswi va swi kumeke hi ku xavisa, 35va swi veka emahlweni ka vaapostola; kutani va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. 36Hi mukhuva lowu Yosefa, Mulevhi la tswariweke eKipra, loyi vaapostola a va ku i Barnaba (hileswaku “La tiyisaka van'wana”),Kumbe: “La chavelelaka van'wana” 37a a ri ni nsimu. A yi xavisa, kutani a tisa nxavo wa yona, a wu veka emilengeni ya vaapostola.