Xitsonga 1989 (TSO89)
23

231Pawulo a honokela huvo, a ku: “N'wina varikwerhu, ndzi hanyile ndzi ri la ntshunxekeke swinene eripfalweni ra mina ni le mahlweni ka Xikwembu, ku fikela siku ra namuntlha.” 2Kavaloko Ananiya Muprista lonkulu, a lerisa lava a va ri kusuhi na Pawulo leswaku va n'wi ba nomo. 3

23:3
Mt. 23:27-28
Kambe Pawulo a ku ka yena: “Xikwembu xi ta ku ba, wena khumbi leri basisiweke, hikuva u tshamile kwala ku ndzi avanyisa hi nawu, kasi u tlula nawu hi ku lerisa leswaku ndzi biwa.” 4Kutani lava a va ri kusuhi na Pawulo va ku: “Xana u sola Muprista lonkulu wa Xikwembu ke?” 5
23:5
Eks. 22:28
Pawulo a ku: “Vamakwerhu, a ndzi nga swi tivi leswaku i Muprista lonkulu, hikuva ku tsariwile leswaku: ‘U nga tshuki u sandza hosi ya tiko ra rikwenu.’ ”

6

23:6
Mint. 26:5
Flp. 3:5
Kutani Pawulo, hi ku tiva leswaku van'wana exikarhi ka vona i Vasaduki, kasi van'wana i Vafarisi, a tlakusa rito ehubyeni a ku: “N'wina varikwerhu, ndzi Mufarisi, n'wana wa Vafarisi, kutani ndzi avanyisiwa kwala hikuva ndzi languterile ku pfuka ka vafi.”

7Loko a vurile sweswo, Vafarisi va sungula ku kanetana ni Vasaduki, kutani nhlengeletano yi avana hi le xikarhi. 8

23:8
Mt. 22:23
Mk. 12:18
Lk. 20:27
(Hikuva Vasaduki va tiyisa va ku: “Vafi a va pfuki, naswona a ku na tintsumi, ni mimoya ku hava.” Vafarisi vona, va pfumela sweswo hinkwaswo.) 9Kutani ku pfuka huwa leyikulu; vatsari van'wana va ntlawa wa Vafarisi, va suka va yima, va tiyisa swinene, va ku: “A hi kumi nandzu ni wun'we eka munhu loyi; xana ku nga va yini loko ku kumeka leswaku i moya wun'wana kumbe i ntsumi yin'wana leyi vulavuleke na yena?” 10Ku kanetana ku ya ku kula ngopfu, kutani ndhuna ya nyimpi yi chava leswaku Pawulo a nga tshuka a handzuriwile hi vanhu lava, kutani yi lerisa leswaku ntlawa wa masocha wu rhelela, wu ya n'wi vutla emavokweni ya vona, wu n'wi tlherisela ekhokholweni.

11Evusikwini lebyi tlhandlamaka, Hosi yi tikomba eka Pawulo, yi ku: “Tiyisa mbilu Pawulo, hikuva kukotisa leswi u humeseke vumbhoni lebyo tiya ehenhla ka mina kwala Yerusalema, swi fanele leswaku u humesa vumbhoni lebyo tano ni le Rhoma.”

Ta Vayuda loko va boha makungu yo dlaya Pawulo

12Loko ri xa, Vayuda va endla makungu, va tiboha hi ku hlambanya, va ku: “Hi nga ka hi nga dyi ni ku nwa, loko hi nga si dlaya Pawulo.” 13Lava boheke makungu lawa a va tlula 40. 14Va ya eka vaprista lavakulu ni ka vakulukumba, va ku: “Hi tibohile hi ku hlambanya lokukulu leswaku hi nga ka hi nga dyi nchumu, hi nga si dlaya Pawulo. 15Sweswi ke, n'wina ni va huvo, yisani rito eka ndhuna ya nyimpi leswaku yi mi rhumela Pawulo, mi endla wonge hi loko mi lava ku ya emahlweni na ku kambisisa swin'wana etimhakeni ta yena; loko hi ri hina, hi ta va hi tilunghisile ku n'wi dlaya a nga si fika.”

16Kambe ntukulu wa PawuloHileswaku: n'wana wa makwavo wa xisati wa Pawulo a twa leswaku va n'wi tumbelerile; hiloko a famba, a ya ekhokholweni, a ya tivisa Pawulo. 17Pawulo a vitana yin'wana ya tindhuna ta dzana ra masocha, a ku ka yona: “Yisa jaha leri eka ndhuna ya nyimpi, hikuva ri ni mhaka leyi ri nga ta yi tivisa eka ndhuna.” 18Kutani munhu loyi a teka jaha, a ri yisa eka ndhuna ya nyimpi, a ku: “Mubohiwa Pawulo ú ndzi vitanile, a ndzi kombela leswaku ndzi tisa jaha leri ka wena; ri ni mhaka leyi ri nga ta ku byela yona.” 19Ndhuna ya nyimpi yi khoma jaha hi voko, yi ya na rona etlhelo, yi ri vutisa, yi ku: “Xana hi yihi mhaka leyi u lavaka ku ndzi tivisa yona ke?” 20Jaha ri ku: “Vayuda va twananile, va ku va ta ku kombela ku tisa Pawulo ehubyeni mundzuku, va ta endla wonge hi loko va lava ku ya emahlweni na ku vutisisa timhaka ta yena. 21U nga tshuki u va pfumelela, hikuva vavanuna lava tlulaka 40 va n'wi tumbelele, va tibohile hi ku hlambanya, va ku: ‘Hi nga ka hi nga dyi ni ku nwa, loko hi nga si n'wi dlaya.’ Nisweswi va tilunghisile, va karhi va langutela leswaku u pfumela.” 22Kavaloko ndhuna ya nyimpi yi tlherisa jaha rero, yi ri lerisa, yi ku: “U nga tshuki u byela munhu leswaku u ndzi tivisile timhaka leti.”

Ta Pawulo loko a yisiwa eka hosi Felikisi

23Ndhuna ya nyimpi yi vitana tindhuna timbirhi ta dzana ra masocha, yi ku ka tona: “Lunghisani masocha ya 200, ni vagadi va tihanci va 70, ni vavanuna va 200 lava tamelaka matlhari, va ya eKhezariya; va ta suka hi nkarhi wa 9 wa vusiku. 24Naswona lunghiselani Pawulo swifuwo leswi a nga ta swi gada, mi n'wi fikisa eka hosi Felikisi a hlayisekile.” 25Kutani a tsala papila leri nge:

26“Klawudiyo Lisiya, eka Felikisi, hosi leyi chavisekaka: Xewani!

27“Vayuda va khomile munhu loyi; a va lava ku n'wi dlaya, kambe loko ndzi twile leswaku i Murhoma, ndzi fikile ni masocha, ndzi n'wi vutla emavokweni ya vona. 28Kutani hi ku lava ku tiva lexi va n'wi mangalelaka ha xona, ndzi n'wi yisile ehubyeni ya ka vona; 29ndzi kumile leswaku va n'wi mangalela hi timhaka ta nawu wa vona, ku ri hava nandzu lowu a fanekeriwaka ku avanyiseriwa rifu ha wona, kumbe ku bohiwa ha wona. 30Kutani loko ndzi tivisiwile leswaku Vayuda va ta tumbelela munhu loyi, ndzi n'wi rhumerile ka wena; ndzi lerisile vamangaleri va yena leswaku va hlamusela timhaka ta yena emahlweni ka wena.”

31Masocha ma endla hilaha ma lerisiweke hakona: ma teka Pawulo, ma n'wi yisa le Antipateri nivusiku. 32Loko ri xa, ma siya vagadi va tihanci kwalaho, va hundzela emahlweni na Pawulo; kutani masocha ma tlhelela ekhokholweni. 33Loko vagadi va fikile eKhezariya, va nyika hosi papila, kutani va tisa Pawulo emahlweni ka yona. 34Hosi yi hlaya papila, kutani yi vutisa Pawulo leswaku i wa tiko rihi. Loko yi twile leswaku i wa Kilikiya, 35yi ku: “Ndzi ta ku yingisa loko vamangaleri va wena va ta va va fikile na vona.” Kutani yi lerisa leswaku Pawulo a hlayisiwa endlwini ya vuhosi ya Heroda.Hileswaku: ehubyeni ya Heroda leyi Varhoma a va yi vula “Praetorium”