Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Ta riendzo ra Pawulo ro ya eYerusalema

211Kuteloko hi hambanile na vona, hi nghena engalaveni, hi famba hi nga rhendzeleki, hi ya fika eKosi; loko ri xa, hi fika eRhoda, kutani hi hundzela emahlweni ku ya ePatara. 2Kona hi kuma ngalava leyi yaka eFenikiya, kutani hi nghena ka yona, hi suka. 3Loko hi fika laha ku langutaneke ni xihlale xa Kipra, hi xi bela evokweni ra ximatsi, hi kongoma eSiriya, kutani hi fika eTiri, hikuva hi kona laha ngalava a yi fanele ku humesa mindzhwalo ya yona kona.

4Kuteloko hi kumanile ni vadyondzisiwa, hi heta na vona masiku ya 7. Vona va tsundzuxa Pawulo hi matimba ya Moya wa Xikwembu leswaku a nga tshuki a tlhandlukela eYerusalema. 5Loko hi hetile masiku wolawo, hi suka hi famba; vadyondzisiwa hinkwavo va hi heleketa ku ya fika ehandle ka muti, va ri ni vavasati ni vana; kutani hi nkhinsama eribuweni ra lwandle, hi khongela. 6Kuteloko hi lelanile na vona, hi nghena engalaveni, kutani vona va tlhelela ekaya. 7Loko hi ri hina hi ya emahlweni ni riendzo ra hina; hi suka eTiri, hi ya fika ePitolemayi, laha hi pfuxelaneke na vamakwerhu kona, hi xwa siku rin'we na vona.

8

21:8
Mint. 6:5
8:5
Hi siku leri tlhandlamaka, hi suka hi ya fika eKhezariya; kutani hi nghena ekaya ka Filipi muvuri wa Rito, un'wana wa lava 7, hi tshama ka yena. 9A a ri ni vana va vanhwanyana va mune lava a va vula Rito. 10
21:10
Mint. 11:28
A hi tshamile kona masiku ma nga ri mangani, loko ku ta fika muprofeta un'wana loyi a va ku i Agabo, a huma eYudiya. 11A ta ka hina, a teka banti ra Pawulo, a tiboha mavoko ni milenge ha rona, a ku: “Moya lowo Kwetsima wu vula leswi: Wanuna loyi banti leri ri nga ra yena, Vayuda va ta n'wi bohisa xisweswo eYerusalema, va n'wi nyiketa emavokweni ya vamatiko.” 12Loko hi twa mhaka leyi, hina ni va muti wolowo hi khongotela Pawulo leswaku a nga tshuki a tlhandlukela eYerusalema. 13Kambe Pawulo a hlamula, a ku: “Xana mi endla yini loko mi rila hi mukhuva lowu ni ku ndzi tlhava mbilu ke? Kasi mina a ndzi tilunghiselanga ku bohiwa ntsena, kambe ndzi tilunghisele ni ku ya fela vito ra Hosi Yesu eYerusalema.” 14Loko hi vona leswaku a nga pfumeli ku khorwisiwa, hi swi tshika, kutani hi ku: “A ku endliwe ku rhandza ka Hosi!”

15Endzhaku ka masiku wolawo, hi longa, kutani hi tlhandlukela eYerusalema. 16Vadyondzisiwa van'wana va Khezariya va famba na hina, va hi fikisa emutini wa Mnasoni, munhu wo huma eKipra, un'wana wa vadyondzisiwa lavo rhanga, laha a hi ya rhurheriwa kona.

Ta Pawulo loko a endzela Yakobo

17Kuteloko hi fikile eYerusalema, vamakwerhu va hi amukela hi ku tsaka. 18Hi siku leri tlhandlamaka, Pawulo a ya na hina eka Yakobo, kutani vakulukumba hinkwavo va hlengeletana kona. 19Pawulo a va xeweta, a va rungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke exikarhi ka vamatiko hi ku tirha ka yena. 20Loko va twa timhaka teto, va dzunisa Xikwembu; kutani va ku ka Pawulo: “Wa swi vona, makwerhu, leswaku ku ni madzana-dzana ya vanhu lava pfumeleke exikarhi ka Vayuda; hinkwavo i vanhu lava hisekelaka Nawu; 21va byeriwile ta wena, ni leswaku u dyondzisa Vayuda hinkwavo lava akeke exikarhi ka vamatiko ku tshika Nawu wa Muxe, va nga ha yimbisi vana va vona, naswona va nga ha fambi hi mikhuva ya ka hina. 22Kutani, hi ta endla yini xana? Hikuva loko ku ri ku swi twa, va ta swi twa leswaku u fikile. 23

21:23-24
Tinhl. 6:13-21
Loko swi ri tano, endla leswi hi ku byelaka swona. Hi ni vavanuna va mune kwala, lava tiboheke hi ku hlambanya; 24famba na vona, u tibasisa na vona, u va hakelela leswi lavekaka, leswaku va ta kota ku byewuriwa tinhloko; kutani hinkwavo va ta tiva leswaku a ku tiyanga ni mhaka ni yin'we ya leti va nga byeriwa tona hi tlhelo ra wena, kambe va ta tiva leswaku na wena u landza Nawu, ni leswaku wa wu hlayisa.

25

21:25
Mint. 15:29
“Loko va ri vamatiko lava pfumeleke, hi va tsalerile papila ku va byela leswi hi swi boheke: Hileswaku va tivonela, va nga dyi tinyama leti tlhaveriweke swikwembu swa hava, va nga dyi ngati kumbe leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba minkolo, va tshika ni vuoswi.”

26Hiloko Pawulo a teka vavanuna volavo; hi siku leri tlhandlamaka a tibasisa na vona, kutani a nghena eTempeleni ku ya tivisa leswaku masiku ya ku tibasisa ka vona ma ta hela rini, ni leswaku ku ta humesiwa rini magandzelo ya un'wana ni un'wana wa vona.

Ta ku khomiwa ka Pawulo eTempeleni

27Loko masiku ya 7 ma ri kusuhi ni ku hela, Vayuda vo huma etikweni ra Asiya va vona Pawulo eTempeleni, kutani va pfilunganya ntshungu hinkwawo, va n'wi khoma, 28va huwelela, va ku: “Vavanuna va Israele, hi pfuneni! Munhu loyi a dyondzisaka vanhu hinkwavo, ematikweni hinkwawo, ku sandza tiko ni Nawu ni xivandla lexi, hi yena loyi! Naswona ú nghenisile Vagriki eTempeleni, a nyamisa xivandla lexi xo hlawuleka.” 29

21:29
Mint. 20:4
A va vula sweswo hikuva a va vonile Trofimo wa Efesa emutini, a ri na Pawulo, kutani a va anakanya leswaku Pawulo ú n'wi nghenisile eTempeleni.

30Muti hinkwawo wu endla mpfilumpfilu, vanhu va ta hi ku tsutsuma endhawini yin'we; kuteloko va khomile Pawulo, va n'wi kokela ehandle ka Tempele; kutani tinyangwa ti pfariwa hi ku hatlisa. 31Loko va ri karhi va ringeta ku dlaya Pawulo, ndhuna ya nyimpiNdhuna ya nyimpi a yi fambisa masocha ya 1 000 yi twa leswaku ku pfukile dzolonga emutini hinkwawo wa Yerusalema. 32Kan'we-kan'we yi teka ntlawa wa masocha ni tindhuna ta wona, yi ta entshungwini hi ku tsutsuma; loko vanhu va vona ndhuna ya nyimpi ni masocha, va tshika ku ba Pawulo. 33Kavaloko ndhuna ya nyimpi yi kongoma Pawulo, yi n'wi khoma, yi lerisa leswaku a bohiwa hi tinketani timbirhi; kutani yi vutisa yi ku: “Munhu loyi i mani xana? Ú endlile yini ke?” 34Van'wana exikarhi ka ntshungu va ba huwa va vula swin'wana, van'wana va vula swin'wana; kutani leswi ndhuna yi siveriwaka hi pongo ku kuma ntiyiso wa kona, yi lerisa leswaku Pawulo a yisiwa ekhokholweni. 35Kuteloko va fikile eswikhandziyeni swa rona, masocha ma rhwala Pawulo, hikuva ntshungu a wu karihile ngopfu; 36vanhu lavo tala a va va landza hi le ndzhaku, va ri karhi va huwelela, va ku: “N'wi dlaye!”

Ta ku tihlamulela ka Pawulo

37Loko Pawulo a ri kusuhi ni ku nghenisiwa ekhokholweni, a ku ka ndhuna: “Xana ndzi nga va ni rito na wena ke?” Ndhuna yi ku: “Kasi u tiva ririmi ra Xigriki xana? 38Xana a hi wena Muegipta loyi a pfuxeke dzolonga masiku lama hundzeke, ni ku yisa emananga ntlawa wa vadlayi lava a va ringana 4 000 xana?” 39Pawulo a ku: “Mina ndzi Muyuda wa le Tarso etikweni ra Kilikiya; ndzi wa muti lowu tivekaka swinene; ndzi kombela leswaku u ndzi pfumelela ku vulavula ni tiko.” 40Ndhuna yi n'wi pfumelela, kutani Pawulo a yima eswikhandziyeni, a kwehleta vanhu hi voko. Kuteloko va miyerile va ku hwììì, a vulavula na vona hi ririmi ra Xiheveru, a ku: