Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta ku rhumiwa ka Barnaba na Sawulo

131Ekerekeni ya le Antiyoka, a ku ri ni vaprofeta ni vadyondzisi van'wana, va nga Barnaba, na Simiyoni loyi a va ku i Nigere, na Lukiyo wa Kirena, na Manaheme loyi a nga kula swin'we na hosi Heroda, na Sawulo. 2Loko va ri karhi va titsona swakudya va gandzela Hosi, Moya lowo Kwetsima wu ku: “Ndzi hlawuleleni Barnaba na Sawulo, va ya entirhweni lowu ndzi va vitaneleke wona.” 3Kutani loko va titsonile swakudya ni loko va khongerile, va va tlhandleka mavoko, kutani va va pfulela tindlela.

4Vona ke, hi ku rhumiwa hi Moya lowo Kwetsima, va ngirimela eSelukiya, va nghena engalaveni va pelela eKipra. 5Loko va fikile eSalami, va twarisa Rito ra Xikwembu emasinagogeni ya Vayuda. A va ri na Yohane, mupfuni wa vona.

6Kuteloko va tsemakanyile xihlale hinkwaxo ku ya fika ePafo, va ya kuma mungoma un'wana, muprofeta wa ku hemba wa Muyuda; vito ra yena a va ku i Bariyesu; 7a a tshama na Sergiyo Pawulo, muyimeri wa vuhosi, wanuna wo tlhariha, loyi a a vitanile Barnaba na Sawulo hikuva a a lava ku twa Rito ra Xikwembu. 8Kambe va siveriwa hi munhu loyi wa mungoma, loyi vito rin'wana ra yena a va ku i Elima; a a ringeta ku endla leswaku muyimeri wa vuhosi a nga pfumeri. 9Kambe Sawulo, a nga yena Pawulo, a tala Moya lowo Kwetsima, kutani a honokela mungoma loyi, a ku: 10“Wena n'wana Sathana, la teleke ku xisa hinkwako ni ku biha hinkwako, wena nala wa hinkwaswo leswi lulameke, xana u ta tshika rini ku hingakanya tindlela leto lulama ta Hosi ke? 11Vona sweswi, voko ra Hosi ri le henhla ka wena, u ta fa mahlo, u heta masiku u nga ha voni nchumu.” Hi nomu lo, mungoma a tela hi riphume ni munyama, kutani a gugurhuteka, a lava vanhu lava va nga n'wi fambisaka hi voko. 12Loko muyimeri wa vuhosi a vona leswi humeleleke, a pfumela, a hlamarisiwa hi ta Hosi leti a dyondzisiweke tona.

Ta Pawulo na Barnaba loko va ri eAntiyoka wa Pisidiya

13Pawulo ni lava a va ri na yena, va suka ePafo hi ngalava, va pelela le Perge, muti wa Pamfiliya. Kambe Yohane a hambana na vona, a tlhelela eYerusalema. 14Loko va ri vona, va suka le Perge, va ya fika emutini wa Antiyoka wa Pisidiya; kutani va nghena esinagogeni hi siku ra Savata, va tshama hansi. 15Endzhaku ka loko ku hlayiwile tindzimana ta Nawu ni ta Vaprofeta, vafambisi va sinagoga va va rhumela rito, va ku: “N'wina varikwerhu, loko mi ri ni rito ro khongotela vanhu, mi nga vulavula.”

16Kwalaho Pawulo a suka a yima; kutani loko a va kwehletile hi voko, a ku: “Vavanuna va Israele, na n'wina lava chavaka Xikwembu, yingisani: 17

13:17
Eks. 1:7
12:51
Xikwembu xa tiko leri ra Vaisraele xi hlawurile vatata wa hina, kutani loko Vaisraele lava va ha luverile etikweni ra Egipta, Xikwembu xi va kurisa, xi vuya xi va humesa kona hi matimba lamakulu. 18
13:18
Tinhl. 14:34
Dut. 1:31
Kutani, le mananga, xi va lehisela mbilu hi malembe ya 40. 19
13:19
Dut. 7:1
Yox. 14:1
Kuteloko xi herisile va miganga ya 7 etikweni ra Kanana, xi avela vatatana tiko ra kona, ri va ndzhaka ya vona. 20
13:20
Vaav. 2:16
I Sam. 3:20
Hinkwaswo leswi swi tekile malembe ya 450. Endzhaku ka swona xi va nyika vaavanyisi ku ya fika enkarhini wa muprofeta Samiele. 21
13:21
I Sam. 8:5
10:21
Kavaloko va kombela hosi; kutani Xikwembu xi va nyika Sawulo n'wana Kixi, wanuna wa rixaka ra Benjamini, a fuma malembe ya 40. 22
13:22
I Sam. 13:14
16:12
Ps. 89:20
Loko Xikwembu xi n'wi susile, xi veka Davhida ku va hosi ya vona; hi yena loyi xi nga n'wi vula leswaku wa nkhenseka, loko xi te: ‘Ndzi kumile leswaku Davhida n'wana Yese, i munhu loyi a nga wa mbilu ya mina, hikuva ú ta endla hinkwaswo leswi ndzi swi rhandzaka.’ 23Erixakeni ra yena, Xikwembu xi nyikile Vaisraele eMuponisi a nga Yesu, hilaha a xi swi tshembisile hakona. 24
13:24
Mk. 1:4
Lk. 3:3
Loko Yesu a nga si humelela, Yohane ú rhange a twarisa, etikweni ra Israele hinkwaro, mahungu ya leswaku lava hundzukaka va ta khuvuriwa. 25
13:25
Mt. 3:11
Mk. 1:7
Lk. 3:16
Yoh. 1:20,27
Kutani loko Yohane a lava ku heta ntirho wa yena, ú te: ‘Xana mi anakanya leswaku ndzi mani ke? A ndzi yena loyi mi n'wi langutelaka; kambe vonani, wa ta endzhaku ka mina loyi swi nga ndzi fanelangiki ku n'wi hluvula tintanghu.’

26“N'wina varikwerhu mi nga rixaka ra Abrahama, na van'wana lava chavaka Xikwembu exikarhi ka n'wina: Mahungu lawa ya ku ponisiwa ma rhumeriwile ka hina. 27Lava akeke eYerusalema, ni vakulukumba va vona, a va tivanga leswaku Yesu i mani, naswona a va twisisanga marito ya vaprofeta lama hlayiwaka siku rin'wana ni rin'wana ra Savata. Kambe va endlile leswaku marito lawa ma hetiseka, siku va avanyiseke Yesu. 28

13:28
Mt. 27:22-23
Mk. 15:13-14
Lk. 23:21-23
Yoh. 19:15
Hambiloko va nga kumanga nchumu xo biha eka yena lexi va fanelaka ku n'wi avanyisela rifu ha xona, va kombele ka Pilato leswaku a dlawa. 29
13:29
Mt. 27:57-61
Mk. 15:42-47
Lk. 23:50-56
Yoh. 19:38-42
Kuteloko va hetisisile timhaka hinkwato leti tsariweke ehenhla ka yena, va n'wi hawurile emhandzeni, va n'wi lata esirheni. 30Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi; 31
13:31
Mint. 1:3
kutani ú voniwile hi masiku layo tala hi vadyondzisiwa lava nga suka Galeliya, va tlhandlukela Yerusalema va ri na yena. Namuntlha hi vona va nga timbhoni ta yena evanhwini.

32“Na hina ke, ha mi tivisa mahungu lamanene ya xitshembiso lexi vatata wa hina va tshembisiweke xona, 33hileswaku Xikwembu xi hetisisile xitshembiso xa kona eka hina vana va vona,Van'wana va ri: eka vana va hina hi ku pfuxa Yesu eku feni; hi swona leswi tsariweke eka Pisalema ya vumbirhi, leyi nge:

“ ‘U n'wananga,

13:33
Ps. 2:7
namuntlha ndzi ku tswarile.’

34“Loko yi ri mhaka ya ku n'wi pfuxa exikarhi ka vafi leswaku a nga heli hi ku bola, Xikwembu xi vurisile leswi xi ku:

“ ‘Ndzi ta mi nyika minkateko leyo hlawuleka,

13:34
Es. 55:3
yi nga leyo tiya leyi tshembisiweke Davhida.’

35“Hikokwalaho xa ha vula ni kun'wana xi ku:

“ ‘U nge tshiki Muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola.’

36“Loko a ri Davhida, ú yisile makungu ya Xikwembu emahlweni, enkarhini wa ku hanya ka yena, kutani a tietlelela, a lahliwa ni vatata wa yena, a va a bola. 37Kambe loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni, a nga helanga hi ku bola.

38“Swi tiveni ke n'wina varikwerhu leswaku, hikwalaho ka munhu loyi, mi tivisiwa ta ku rivaleriwa ka swidyoho; naswona tivani leswaku, eka hinkwaswo leswi a mi hluleka ku pemberisiwa ka swona hi Nawu wa Muxe, 39sweswi un'wana ni un'wana la pfumelaka wa pemberisiwa ka swona ha Yesu. 40Loko swi ri tano, tivoneleni leswaku ku nga humeleri leswi nga vuriwa hi vaprofeta loko va te:

41

13:41
Hab. 1:5
“ ‘Langutani n'wina vasandzi,

hlamalani, mi va mi lova,

hikuva ndzi le ku tirheni eminkarhini leyi ya n'wina;

ntirho wa kona a mi nga wu kholwi, loko va mi tivisa wona.’ ”

42Loko Pawulo na Barnaba va huma esinagogeni, vanhu va va khongela ku ta nakambe hi siku ra Savata leri tlhandlamaka, va ta va dyondzisa timhaka teto. 43Kuteloko nhlengeletano yi hangalakile, Pawulo na Barnaba va landziwa hi Vayuda lavo tala ni vamatiko lavo tala va vukhongeri, lava amukeriweke eXiyudeni; vaapostola va vulavula na vona, va va khongotela ku tiyisela etintswalweni ta Xikwembu.

44Endzhaku ka vhiki, hi siku ra Savata, vanhu lavo tala va muti va hlengeletana ku yingisa rito ra Hosi. 45Kambe loko Vayuda va vona mintshungu, va tala mavondzo, kutani va kaneta ni ku sandza leswi vuriwaka hi Pawulo.Kumbe: va ri karhi va monya Pawulo 46Kambe Pawulo na Barnaba va hlamula va nga chavi nchumu, va ku: “A swi fanela leswaku Rito ra Xikwembu ri byeriwa n'wina eku sunguleni; kambe leswi mi ri cukumetaka, ni leswi mi tiavanyisaka hi n'wexe, mi ku a mi faneriwi hi vutomi lebyi nga heriki, maswivo hina hi hundzukela eka vamatiko. 47

13:47
Es. 42:6
49:6
Hikuva Hosi yi hi lerisile leswi, yi te:

“ ‘Ndzi ku vekile ku va ku vonakala eka vamatiko,

ni ku va ndlela ya ku ponisiwa ematlhelweni hinkwawo ya misava.’ ”

48Loko vamatiko va twa sweswo, va tsaka, va dzunisa Rito ra Hosi; kutani hinkwavo lava hlawuleriweke vutomi lebyi nga heriki, va pfumela.

49Rito ra Hosi ri hangalaka etikweni hinkwaro. 50Kambe Vayuda va hlohlotela vavasati lavo chaviseka va vukhongeri, ni vakulukumba va muti; va sungula ku xanisa Pawulo na Barnaba, kutani va va hlongola etikweni ra vona. 51

13:51
Mt. 10:14
Mk. 6:11
Lk. 9:5
10:11
Kambe vona va phumunha ntshuri emilengeni ya vona, ku komba leswaku va hambana na vona, kutani va ya emutini wa Ikoniya. 52Loko va ri vadyondzisiwa, va tala hi ku tsaka ni Moya lowo Kwetsima.

14

Ta Pawulo na Barnaba loko va ri le Ikoniya

141Loko Pawulo na Barnaba va ri le Ikoniya, va nghena esinagogeni ra Vayuda kukota le Antiyoka, va dyondzisa kona, ku ko ku pfumela vunyingi lebyikulu bya Vayuda na bya Vagriki. 2Kambe Vayuda lava nga pfumelangiki va hlohlotela vamatiko, va onha timbilu ta vona ku va lwisa ni vamakwavo eHosini. 3Hambiswiritano, vaapostola va xwa kona masiku layo tala, va vulavula va nga chavi nchumu, va titshembele Hosi; yona a yi tiyisa mahungu ya tintswalo ta yona hi ku endla mahlori ni swihlamariso hi mavoko ya vona. 4Kambe mintshungu ya muti yi hambana, van'wana va yimela Vayuda, van'wana va yimela vaapostola. 5Kavaloko vamatiko ni Vayuda, swin'we ni tindhuna ta vona, va ringeta ku endla vaapostola leswo biha, ni ku va khandla hi maribye; 6loko vona va swi twa va tsutsumela eListra ni le Derbe, yi nga miti yin'wana ya tiko ra Likawoniya, va fika ni le swimitaneni swa kona. 7Kutani va twarisa Evhangeli kona.

Ta Pawulo na Barnaba loko va ri le Listra

8A ku ri ni munhu le Listra loyi a a toloverile ku tshama endhawini yin'we, a lamarile milenge; hi mpfhuka a velekiwa, a a ri xilema, a nga kalanga a famba ni siku ni rin'we. 9A a yingisa leswi vuriwaka hi Pawulo. Yena a n'wi languta swinene, kutani a vona leswaku ú ni ku pfumela ka leswaku a nga hanyisiwa; 10hiloko Pawulo a tlakusa rito, a ku ka yena: “Suka, u yima hi milenge ya wena!” 11Munhu loyi o kàkàtsùkù, a sungula ku famba-famba. Loko mintshungu yi vona leswi endliweke hi Pawulo, yi tlakusa rito hi ririmi ra Valikawoniya, yi ku: “Swikwembu swi tihundzurile swi fana ni vanhu, kutani swi xikele ka hina!” 12Kutani Barnaba a va n'wi vula Zewusi; Pawulo yena, a va ku i Hermesi,Zewusi na Hermesi: Lawa i mavito ya swikwembu swa Vagriki. Van'wana va ku: Yupiteri na Merkuriyo, mavito ya swikwembu swoleswo hi Xilatini hikuva a a ri yena xivulavuri lexikulu. 13Na yena muprista wa Zewusi, loyi tempele ya yena a yi ri ehandlenyana ka muti, a tisa tihavi ni vuhlalu bya swiluva enyangweni ya muti, a lava ku tlhavela vaapostola emagandzelo, a ri ni mintshungu.

14Kambe loko vaapostola Barnaba na Pawulo va twa sweswo, va handzula swiambalo swa vona, va tsutsumela exikarhi ka ntshungu va ri karhi va huwelela, 15va ku: “Vavanuna, hikwalaho ka yini mi endla sweswo xana? Kasi na hina hi vanhu lava va fanaka na n'wina hi ntumbuluko; mahungu lamanene lawa hi mi tiselaka wona hileswaku mi tshika mintirho leyi ya swa hava, mi hundzukela eka Xikwembu lexi hanyaka, lexi nga endla tilo ni misava, ni lwandle, ni swilo hinkwaswo leswi nga ka swona; 16eminkarhini leyi hundzeke, xi pfumelerile matiko hinkwawo ku famba hi tindlela ta wona. 17Hambiswiritano, a xi tshikanga ku tikomba leswi xi nga swona, hi ku endla leswinene; xi mi nyikile timpfula to huma etilweni, na tinguva ta ndzalo, xi mi andzisela ni swakudya, xi tata timbilu ta n'wina hi ku tsaka.” 18Kambe, hambiloko vaapostola va vurise sweswo, a swi va olovelanga ku endla leswaku mintshungu yi nga va humeseli magandzelo.

19Kavaloko ku fika Vayuda lava humaka eAntiyoka ni le Ikoniya, va kucetela mintshungu, va khandla Pawulo hi maribye, kutani va n'wi kokela ehandle ka muti, va anakanya leswaku ú file. 20Kambe loko vadyondzisiwa va ta va n'wi rhendzela, a pfuka, a nghena emutini; kutani hi siku leri tlhandlamaka a suka a ya eDerbe, a ri na Barnaba.

Ta Pawulo na Barnaba loko va tlhelela eAntiyoka wa Siriya

21Kuteloko va twarisile Evhangeli emutini wolowo wa Derbe ni ku hundzukisa vanhu lavo tala leswaku va va vadyondzisiwa, va tlhelela eListra, ni le Ikoniya, ni le Antiyoka, 22va ri karhi va tiyisa timbilu ta vadyondzisiwa, va va khongotela ku tiyisela eku pfumeleni, va ku: “EMfun'weni wa Xikwembu, hi fanele ku nghena hi maxangu layo tala.” 23Va va hlawulela vakulukumba ekerekeni yin'wana ni yin'wana; kutani, hi ku khongela ni ku titsona swakudya, va va veka emavokweni ya Hosi leyi a va pfumerile ka yona.

24Kavaloko va tsemakanya tiko ra Pisidiya, va nghena etikweni ra Pamfiliya. 25Va dyondzisa Rito ePerge, kutani va rhelela va ya eAtaliya. 26Va suka kona, va tlhelela eAntiyoka hi ngalava, ku nga kona laha vakriste a va va kombelerile minkateko ya Xikwembu, leswaku va ya tirha ntirho wa xona. Kutani va vuya va hetile ntirho wa kona.

27Eku fikeni ka vona, va hlengeleta kereke, va va rungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke ha vona, ni hilaha xi nga pfulela vamatiko enyangwa yo nghena eku pfumeleni. 28Kutani va tshama kona nkarhi lowo leha va ri ni vadyondzisiwa.

15

Ta nhlengeletano ya vaapostola eYerusalema

151

15:1
Levh. 12:3
Van'wana lava humeke eYudiya, a va dyondzisa vamakwavo eHosini, va ku:

“Loko mi nga yimbisiwanga hi ku ya hi Nawu wa Muxe, mi nga ka mi nga ponisiwi.” 2Kambe Pawulo na Barnaba va hambana ngopfu na vona emhakeni leyi, va kanetana na vona hi matimba; kutani va lulamisa leswaku Pawulo na Barnaba va ta ya eYerusalema va ri ni van'wana va Antiyoka, ku ya vutisa mhaka leyi eka vaapostola ni ka vakulukumba.

3Kereke yi va longela yi ku: “Tindlela a ti base!” Kutani va tsemakanya matiko ya Fenikiya ni ya Samariya, va ri karhi va hlamusela hilaha vamatiko va hundzukeke hakona; kutani vamakwavo eHosini hinkwavo va tsakisiwa ngopfu hi mhaka leyi. 4Kuteloko va fikile eYerusalema, va amukeriwa hi kereke ni vaapostola ni vakulukumba; kutani va va rungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke ha vona. 5Kambe van'wana va ntlawa wa Vafarisi, lava a va pfumerile, va yima, va ku: “Swa fanela leswaku vamatiko va yimba, va lerisiwa ni ku hlayisa Nawu wa Muxe.”

6Kutani vaapostola ni vakulukumba va hlengeletana ku kamba mhaka leyi. 7

15:7
Mint. 10:1-43
Kuteloko va yi kanerile nkarhi wo leha, Petro a yima, a ku ka vona: “Vavanuna varikwerhu, ma swi tiva leswaku Xikwembu xi ndzi hlawurile exikarhi ka n'wina loko kereke ya ha ku sungula, leswaku vamatiko va ta twa rito ra Evhangeli hi nomo wa mina, va kondza va pfumela. 8
15:8
Mint. 2:4
10:44
Kutani Xikwembu lexi tivaka timbilu ta vanhu, xi kombile leswaku va amukeleka eka xona hi ku va nyika Moya lowo Kwetsima kukotisa hina; 9exikarhi ka hina na vona, a xi hlawulanga: Xi basisile timbilu ta vona, hikuva va pfumerile. 10Sweswi ke, xana mi ringela yini Xikwembu hi ku tlhandleka mpingu emakatleni ya vadyondzisiwa, lowu vatata wa hina, hambi hi ri hina, hi hlulekeke ku wu rhwala xana? 11Kasi hi pfumela leswaku tintswalo ta Hosi Yesu, hi tona ti hi ponisaka, ni le ka vona swi tano.”Kumbe: Kasi hi tintswalo ta Hosi Yesu, ha pfumela hi vuya hi ponisiwa

12Nhlengeletano hinkwayo a yi miyerile, yi yingisa Barnaba na Pawulo loko va rungula hilaha Xikwembu xi va tirhiseke hakona ku endla mahlori ni swihlamariso leswo tala exikarhi ka vamatiko. 13Kuteloko va hetile ku vulavula, Yakobo a humesa rito, a ku: “N'wina varikwerhu, ndzi yingiseni; 14SimoniHileswaku: Muapostola Petro wa ha ku hlamusela hilaha Xikwembu xi nga sungula hakona ku tikarhata, xi tilavela, exikarhi ka vamatiko, vanhu lava nga ta vuriwa va xona hakunene. 15Kutani marito ya vaprofeta ma twanana na swona sweswo, hikuva ku tsariwile leswi:

16

15:16-18
Am. 9:11-12
“ ‘Hosi yi ri, endzhaku ka sweswo ndzi ta vuya,

ndzi pfuxa yindlu ya Davhida leyi nga wa.

Ndzi ta pfuxa ni marhumbi ya yona,

ndzi tlhela ndzi yi yimisa,

17leswaku vanhu lavan'wana hinkwavo va ta kota ku lava Hosi,

vona vamatiko hinkwavo lava ndzi nga va vitana leswaku va va vanhu va mina hakunene.

18Hosi yi vula sweswo, yona yi tirhaka swilo leswi,

swi nga swilo leswi tivisiweke khale.’

19“Hikokwalaho, ndzi tsema mhaka hi ku vula leswaku vamatiko lava hundzukelaka eka Xikwembu, hi nga tshuki hi va karhata; 20

15:20
Eks. 34:15-17
Levh. 17:10-16
18:6-23
kambe a hi va tsaleleni papila, hi va byela ku tshika swakudya leswi nyamisiweke hi ku humeseriwa swikwembu swa hava, va tshika ni vuoswi, va nga dyi leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba minkolo, ni ngati va nga dyi; 21hikuva i khale ngopfu milawu ya Muxe yi sungurile ku dyondzisiwa emitini hinkwayo, yi ri karhi yi hlayiwa emasinagogeni masiku hinkwawo ya Savata.”

Ta vapfumeri va vamatiko

22Hikokwalaho vaapostola ni vakulukumba, swin'we ni kereke hinkwayo, va twanana ku hlawula vavanuna van'wana exikarhi ka vona, va va rhumela eAntiyoka va ri na Pawulo na Barnaba; ku rhumiwa Yuda loyi a va ku i Barsaba, na Silasi, vavanuna lavo chaviseka exikarhi ka vamakwavo eHosini. 23Va famba ni papila leri nge:

“Hina vaapostola ni vakulukumba, hi nga vamakwenu eHosini, eka n'wina vamakwerhu mi nga velekiwa mi ri vamatiko, n'wina mi nga le Antiyoka, ni le Siriya, ni le Kilikiya: Xewani!

24“Hi twile leswaku van'wana lava humaka ka hina va mi tshukisile hi ku vulavula ka vona, va mi kanakanisa emimoyeni ya n'wina; kasi a hi nga va lerisanga nchumu; 25hikokwalaho hi twananile hi mbilu yin'we ku hlawula vavanuna, hi va rhumela ka n'wina; va ta ta ni varhandziwa va hina Pawulo na Barnaba, 26va nga vavanuna lava nga chavangiki ku nyiketa vutomi bya vona ku tirhela Hosi ya hina Yesu Kriste. 27Naswona hi mi rhumela Yuda na Silasi lava nga ta mi tivisa hi nomo timhaka ta papila leri. 28Hikuva Moya lowo Kwetsima swin'we na hina, hi vonile leswaku a hi nga mi rhwexi ndzhwalo wun'wana, loko wu nga ri wa tifanelo leti: 29Hileswaku mi tshika tinyama leti tlhaveriweke swikwembu swa hava, mi nga dyi ngati ni leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba minkolo, mi tshika ni vuoswi; loko mi fularhela swilo sweswo, mi ta va mi endlile leswinene.

“Salani hi ku rhula!”

30Varhumiwa va ntshunxiwa va famba, kutani va rhelela va ya eAntiyoka; va rhamba nhlengeletano hinkwayo, kutani va va nyika papila leri. 31Loko vona va ri hlayile, va tsakisiwa ngopfu hi marito lawa ya ku va khongotela. 32Leswi Yuda na Silasi a va ri vaprofeta, va khongoterile vamakwavo hi marito layo tala, va va tiyisa. 33Loko va xwile kona masiku, va ntshunxiwa hi ku rhula hi vamakwavo, leswaku va tlhelela eka lava va va rhumeke. [ 34Kambe Silasi a hlawula ku sala eAntiyoka.]Van'wana a va tsalanga ndzimana leyi 35Pawulo na Barnaba, vona, va xwa eAntiyoka nkarhinyana, va ri karhi va dyondzisa, va twarisa mahungu lamanene ya rito ra Hosi, va ri ni van'wana lavo tala.

Ta ku hambana ka Pawulo na Barnaba

36Loko ku hundzile masiku ma nga ri mangani, Pawulo a ku ka Barnaba: “A hi tlhele hi ya endzela vamakwerhu emitini hinkwayo leyi hi nga twarisa rito ra Hosi eka yona, hi vona hilaha va hanyaka hakona.” 37Barnaba a a navela leswaku va teka Yohane, loyi a va ku i Marka, va famba na yena. 38

15:38
Mint. 13:13
Kambe Pawulo a vona leswaku swi ta va swi hoxekile loko va famba na munhu loyi, hikuva a a hambene na vona ePamfiliya, a nga yanga na vona entirhweni. 39Kutani ku humelela mholovo exikarhi ka vona, va kondza va avana; Barnaba a teka Marka, a ya eKipra hi ngalava. 40Loko a ri Pawulo, a tihlawulela Silasi, kutani a suka a kombeleriwile minkateko ya Xikwembu hi vamakwavo. 41Kutani a tsemakanya matiko ya Siriya na Kilikiya, a ri karhi a tiyisa tikereke.