Xitsonga 1989 (TSO89)
13

Ta ku rhumiwa ka Barnaba na Sawulo

131Ekerekeni ya le Antiyoka, a ku ri ni vaprofeta ni vadyondzisi van'wana, va nga Barnaba, na Simiyoni loyi a va ku i Nigere, na Lukiyo wa Kirena, na Manaheme loyi a nga kula swin'we na hosi Heroda, na Sawulo. 2Loko va ri karhi va titsona swakudya va gandzela Hosi, Moya lowo Kwetsima wu ku: “Ndzi hlawuleleni Barnaba na Sawulo, va ya entirhweni lowu ndzi va vitaneleke wona.” 3Kutani loko va titsonile swakudya ni loko va khongerile, va va tlhandleka mavoko, kutani va va pfulela tindlela.

4Vona ke, hi ku rhumiwa hi Moya lowo Kwetsima, va ngirimela eSelukiya, va nghena engalaveni va pelela eKipra. 5Loko va fikile eSalami, va twarisa Rito ra Xikwembu emasinagogeni ya Vayuda. A va ri na Yohane, mupfuni wa vona.

6Kuteloko va tsemakanyile xihlale hinkwaxo ku ya fika ePafo, va ya kuma mungoma un'wana, muprofeta wa ku hemba wa Muyuda; vito ra yena a va ku i Bariyesu; 7a a tshama na Sergiyo Pawulo, muyimeri wa vuhosi, wanuna wo tlhariha, loyi a a vitanile Barnaba na Sawulo hikuva a a lava ku twa Rito ra Xikwembu. 8Kambe va siveriwa hi munhu loyi wa mungoma, loyi vito rin'wana ra yena a va ku i Elima; a a ringeta ku endla leswaku muyimeri wa vuhosi a nga pfumeri. 9Kambe Sawulo, a nga yena Pawulo, a tala Moya lowo Kwetsima, kutani a honokela mungoma loyi, a ku: 10“Wena n'wana Sathana, la teleke ku xisa hinkwako ni ku biha hinkwako, wena nala wa hinkwaswo leswi lulameke, xana u ta tshika rini ku hingakanya tindlela leto lulama ta Hosi ke? 11Vona sweswi, voko ra Hosi ri le henhla ka wena, u ta fa mahlo, u heta masiku u nga ha voni nchumu.” Hi nomu lo, mungoma a tela hi riphume ni munyama, kutani a gugurhuteka, a lava vanhu lava va nga n'wi fambisaka hi voko. 12Loko muyimeri wa vuhosi a vona leswi humeleleke, a pfumela, a hlamarisiwa hi ta Hosi leti a dyondzisiweke tona.

Ta Pawulo na Barnaba loko va ri eAntiyoka wa Pisidiya

13Pawulo ni lava a va ri na yena, va suka ePafo hi ngalava, va pelela le Perge, muti wa Pamfiliya. Kambe Yohane a hambana na vona, a tlhelela eYerusalema. 14Loko va ri vona, va suka le Perge, va ya fika emutini wa Antiyoka wa Pisidiya; kutani va nghena esinagogeni hi siku ra Savata, va tshama hansi. 15Endzhaku ka loko ku hlayiwile tindzimana ta Nawu ni ta Vaprofeta, vafambisi va sinagoga va va rhumela rito, va ku: “N'wina varikwerhu, loko mi ri ni rito ro khongotela vanhu, mi nga vulavula.”

16Kwalaho Pawulo a suka a yima; kutani loko a va kwehletile hi voko, a ku: “Vavanuna va Israele, na n'wina lava chavaka Xikwembu, yingisani: 17

13:17
Eks. 1:7
12:51
Xikwembu xa tiko leri ra Vaisraele xi hlawurile vatata wa hina, kutani loko Vaisraele lava va ha luverile etikweni ra Egipta, Xikwembu xi va kurisa, xi vuya xi va humesa kona hi matimba lamakulu. 18
13:18
Tinhl. 14:34
Dut. 1:31
Kutani, le mananga, xi va lehisela mbilu hi malembe ya 40. 19
13:19
Dut. 7:1
Yox. 14:1
Kuteloko xi herisile va miganga ya 7 etikweni ra Kanana, xi avela vatatana tiko ra kona, ri va ndzhaka ya vona. 20
13:20
Vaav. 2:16
I Sam. 3:20
Hinkwaswo leswi swi tekile malembe ya 450. Endzhaku ka swona xi va nyika vaavanyisi ku ya fika enkarhini wa muprofeta Samiele. 21
13:21
I Sam. 8:5
10:21
Kavaloko va kombela hosi; kutani Xikwembu xi va nyika Sawulo n'wana Kixi, wanuna wa rixaka ra Benjamini, a fuma malembe ya 40. 22
13:22
I Sam. 13:14
16:12
Ps. 89:20
Loko Xikwembu xi n'wi susile, xi veka Davhida ku va hosi ya vona; hi yena loyi xi nga n'wi vula leswaku wa nkhenseka, loko xi te: ‘Ndzi kumile leswaku Davhida n'wana Yese, i munhu loyi a nga wa mbilu ya mina, hikuva ú ta endla hinkwaswo leswi ndzi swi rhandzaka.’ 23Erixakeni ra yena, Xikwembu xi nyikile Vaisraele eMuponisi a nga Yesu, hilaha a xi swi tshembisile hakona. 24
13:24
Mk. 1:4
Lk. 3:3
Loko Yesu a nga si humelela, Yohane ú rhange a twarisa, etikweni ra Israele hinkwaro, mahungu ya leswaku lava hundzukaka va ta khuvuriwa. 25
13:25
Mt. 3:11
Mk. 1:7
Lk. 3:16
Yoh. 1:20,27
Kutani loko Yohane a lava ku heta ntirho wa yena, ú te: ‘Xana mi anakanya leswaku ndzi mani ke? A ndzi yena loyi mi n'wi langutelaka; kambe vonani, wa ta endzhaku ka mina loyi swi nga ndzi fanelangiki ku n'wi hluvula tintanghu.’

26“N'wina varikwerhu mi nga rixaka ra Abrahama, na van'wana lava chavaka Xikwembu exikarhi ka n'wina: Mahungu lawa ya ku ponisiwa ma rhumeriwile ka hina. 27Lava akeke eYerusalema, ni vakulukumba va vona, a va tivanga leswaku Yesu i mani, naswona a va twisisanga marito ya vaprofeta lama hlayiwaka siku rin'wana ni rin'wana ra Savata. Kambe va endlile leswaku marito lawa ma hetiseka, siku va avanyiseke Yesu. 28

13:28
Mt. 27:22-23
Mk. 15:13-14
Lk. 23:21-23
Yoh. 19:15
Hambiloko va nga kumanga nchumu xo biha eka yena lexi va fanelaka ku n'wi avanyisela rifu ha xona, va kombele ka Pilato leswaku a dlawa. 29
13:29
Mt. 27:57-61
Mk. 15:42-47
Lk. 23:50-56
Yoh. 19:38-42
Kuteloko va hetisisile timhaka hinkwato leti tsariweke ehenhla ka yena, va n'wi hawurile emhandzeni, va n'wi lata esirheni. 30Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi; 31
13:31
Mint. 1:3
kutani ú voniwile hi masiku layo tala hi vadyondzisiwa lava nga suka Galeliya, va tlhandlukela Yerusalema va ri na yena. Namuntlha hi vona va nga timbhoni ta yena evanhwini.

32“Na hina ke, ha mi tivisa mahungu lamanene ya xitshembiso lexi vatata wa hina va tshembisiweke xona, 33hileswaku Xikwembu xi hetisisile xitshembiso xa kona eka hina vana va vona,Van'wana va ri: eka vana va hina hi ku pfuxa Yesu eku feni; hi swona leswi tsariweke eka Pisalema ya vumbirhi, leyi nge:

“ ‘U n'wananga,

13:33
Ps. 2:7
namuntlha ndzi ku tswarile.’

34“Loko yi ri mhaka ya ku n'wi pfuxa exikarhi ka vafi leswaku a nga heli hi ku bola, Xikwembu xi vurisile leswi xi ku:

“ ‘Ndzi ta mi nyika minkateko leyo hlawuleka,

13:34
Es. 55:3
yi nga leyo tiya leyi tshembisiweke Davhida.’

35“Hikokwalaho xa ha vula ni kun'wana xi ku:

“ ‘U nge tshiki Muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola.’

36“Loko a ri Davhida, ú yisile makungu ya Xikwembu emahlweni, enkarhini wa ku hanya ka yena, kutani a tietlelela, a lahliwa ni vatata wa yena, a va a bola. 37Kambe loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke eku feni, a nga helanga hi ku bola.

38“Swi tiveni ke n'wina varikwerhu leswaku, hikwalaho ka munhu loyi, mi tivisiwa ta ku rivaleriwa ka swidyoho; naswona tivani leswaku, eka hinkwaswo leswi a mi hluleka ku pemberisiwa ka swona hi Nawu wa Muxe, 39sweswi un'wana ni un'wana la pfumelaka wa pemberisiwa ka swona ha Yesu. 40Loko swi ri tano, tivoneleni leswaku ku nga humeleri leswi nga vuriwa hi vaprofeta loko va te:

41

13:41
Hab. 1:5
“ ‘Langutani n'wina vasandzi,

hlamalani, mi va mi lova,

hikuva ndzi le ku tirheni eminkarhini leyi ya n'wina;

ntirho wa kona a mi nga wu kholwi, loko va mi tivisa wona.’ ”

42Loko Pawulo na Barnaba va huma esinagogeni, vanhu va va khongela ku ta nakambe hi siku ra Savata leri tlhandlamaka, va ta va dyondzisa timhaka teto. 43Kuteloko nhlengeletano yi hangalakile, Pawulo na Barnaba va landziwa hi Vayuda lavo tala ni vamatiko lavo tala va vukhongeri, lava amukeriweke eXiyudeni; vaapostola va vulavula na vona, va va khongotela ku tiyisela etintswalweni ta Xikwembu.

44Endzhaku ka vhiki, hi siku ra Savata, vanhu lavo tala va muti va hlengeletana ku yingisa rito ra Hosi. 45Kambe loko Vayuda va vona mintshungu, va tala mavondzo, kutani va kaneta ni ku sandza leswi vuriwaka hi Pawulo.Kumbe: va ri karhi va monya Pawulo 46Kambe Pawulo na Barnaba va hlamula va nga chavi nchumu, va ku: “A swi fanela leswaku Rito ra Xikwembu ri byeriwa n'wina eku sunguleni; kambe leswi mi ri cukumetaka, ni leswi mi tiavanyisaka hi n'wexe, mi ku a mi faneriwi hi vutomi lebyi nga heriki, maswivo hina hi hundzukela eka vamatiko. 47

13:47
Es. 42:6
49:6
Hikuva Hosi yi hi lerisile leswi, yi te:

“ ‘Ndzi ku vekile ku va ku vonakala eka vamatiko,

ni ku va ndlela ya ku ponisiwa ematlhelweni hinkwawo ya misava.’ ”

48Loko vamatiko va twa sweswo, va tsaka, va dzunisa Rito ra Hosi; kutani hinkwavo lava hlawuleriweke vutomi lebyi nga heriki, va pfumela.

49Rito ra Hosi ri hangalaka etikweni hinkwaro. 50Kambe Vayuda va hlohlotela vavasati lavo chaviseka va vukhongeri, ni vakulukumba va muti; va sungula ku xanisa Pawulo na Barnaba, kutani va va hlongola etikweni ra vona. 51

13:51
Mt. 10:14
Mk. 6:11
Lk. 9:5
10:11
Kambe vona va phumunha ntshuri emilengeni ya vona, ku komba leswaku va hambana na vona, kutani va ya emutini wa Ikoniya. 52Loko va ri vadyondzisiwa, va tala hi ku tsaka ni Moya lowo Kwetsima.