Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ta Davhida loko a ya teka Areka

(I Tikr. 13:5-14)

61Davhida a tlhela a hlengeleta tinhenha hinkwato ta Israele, leti a ti ringana 30 000. 2

6:2
Eks. 25:22
Kutani a suka a famba ni vavanuna lava hinkwavo ku ya teka Areka ya Xikwembu emutini wa Baale-Yuda,Van'wana va ri: A suka a famba ni vanhu va yena hinkwavo lava humaka emutini wa Baale-Yuda (Baale-Yuda i muti wun'we na Kiriyata-Yeyarimi; vonani I Sam. 7:1) va vuya na yona. Hi yona Areka leyi thyiweke vito ra HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu lexi tshamaka xiluvelweni ehenhla ka tikerubu. 3
6:3
I Sam. 7:1-2
Va tlakula Areka va huma na yona endlwini ya Abinadaba leyi akiweke exitsungeni, va yi veka ehenhla ka golonyi leyintshwa. Vana va Abinadaba Uza na AhiyoKumbe: Uza ni makwavo wa yena va fambisa golonyi ya kona 4leyi rhwalaka Areka ya Xikwembu,Van'wana va ri: Va huma na yona emutini wa Abinadaba exitsungeni, va ri ni Areka ya Xikwembu kutani Ahiyo a rhanga emahlweni ka Areka. 5Davhida ni Vaisraele hinkwavo va cina hi ku tsaka emahlweni ka HOSI Xikwembu, va ri karhi va chaya swichaya-chayani swa tinxaka-xaka leswi vatliweke hi murhi wa kipresi,Van'wana va ri: va cina emahlweni ka HOSI Xikwembu va nga titsetseleri, va ri karhi va yimbelela va chaya ni switende, ni tiharipa, ni swingomana, va bohile ni marhonge, va bananisa ni swiphambatana swa nsimbhi.

6Loko va fika exivuyeni xa Nakono, tihavi ti khuguka ti lava ku wisa Areka ya Xikwembu, kutani Uza a hatla a yi khoma. 7Kan'we-kan'we HOSI Xikwembu xi hlundzukela Uza, xi n'wi ba hikwalaho ka mitlotlotlo ya yena,Van'wana va ri: leswi a khumbeke Areka a fela kwalaho, etlhelo ka Areka. 8Davhida a khunguvanyeka ngopfu loko a vona hilaha HOSI Xikwembu xi hlundzukeleke Uza hakona, xi n'wi ba. Ndhawu ya kona ni namuntlha ya ha vuriwa Perese-Uza (hileswaku: “Ku-hlundzukeriwa-ka-Uza”).

9Kutani, hi siku rero, Davhida a khomiwa hi ku chava, a chava HOSI Xikwembu, a ku: “Xana swa fanela leswaku Areka ya Hosi Xikwembu yi amukeriwa laha ka mina xana?” 10Leswi Davhida a a nga ha swi tsakeli ku vuyisa Areka ya HOSI Xikwembu emutini wa yena, a yi hambukisa a ya yi veka emutini wa Obede-Edomu wa Mugiti. 11

6:11
I Tikr. 26:4-5
Areka ya HOSI yi tshama eka Obede-Edomu wa Mugiti tin'hweti tinharhu. Kutani HOSI Xikwembu xi katekisa Obede-Edomu ni va ndyangu wa yena hinkwavo.

Ta Areka loko yi tisiwa eYerusalema

(I Tikr. 15:1 – 16:6)

12Loko Davhida a twa leswaku HOSI Xikwembu xi katekisile ndyangu wa Obede-Edomu ni swilo swa yena hinkwaswo, hikwalaho ka Areka ya xona, a ya yi teka emutini wa Obede-Edomu, a vuya na yona ekaya ka yena hi ku tsaka lokukulu. 13Loko varhwali va Areka va fambile magoza ya 6, Davhida a tlhava nkuzi ni rhole leri nonisiweke a endla gandzelo ha swona, 14kutani a dzunisa HOSI Xikwembu hi ku cina hi matimba ya yena hinkwawo, a ambele nceka wa ntsembyani lowu vuriwaka “efodi”. 15Davhida ni Vaisraele hinkwavo a va ba minkulungwana, va chaya ni tinanga, loko va ri karhi va ta ni Areka ya HOSI.

16Loko Areka ya HOSI yi nghena emutini wa Davhida, Mikala N'wa-Sawulo a hlometela hi le fasitereni, a vona hosi Davhida ehansi a ri karhi a dzunisa HOSI Xikwembu, hi ku tlula-tlula ni ku cina, kutani a n'wi sola hi mbilu. 17Va fika ni Areka ya HOSI, va yi tikirheta endhawini ya yona, entsongeni lowu Davhida a a wu dzimele ku yi veka kona, kutani Davhida a humesela HOSI Xikwembu magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye. 18Loko a hetile ku humesa magandzelo lawa, a kombelela tiko hinkwaro eminkateko ya HOSI ya matimba hinkwawo. 19

6:19-20
I Tikr. 16:43
Kutani a phamela ntshungu hinkwawo wa Vaisraele, va ri vavanuna ni vavasati, un'wana ni un'wana a kuma xinkwa, a tsemeriwa nyama,Van'wana va ri: a kuma xinkwa ni ximbhundzwa xa makuwa a kuma ni ximbhundzwa xa mihandzu ya vhinya leyi omisiweke. Kutani va hangalaka hinkwavo va ya emakaya.

20Davhida na yena a muka a ya pfuxelana ni va ndyangu wa yena. Kutani Mikala N'wa-Sawulo a n'wi gega a ku: “Hayi, wena hosi ya Israele, namuntlha u kurisile ngopfu vito ra wena hi ku hluvula u ku tháá, emahlweni ka vanhwanyana lava tirhelaka mahlonga ya wena, wonge hi loko u pfumala dzanu!”u pfumala dzanu, kumbe: u file dzahelo 21Kambe Davhida a hlamula Mikala a ku: “Ndzi endlile sweswo ku dzunisa HOSI Xikwembu, hikuva xi ndzi hlawurile ni ku ndzi veka ku va mufambisi wa Israele tiko ra xona; kambe xi tshikile tata wa wena ni ndyangu wa ka n'wina hinkwawo! Ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku cina hi ku tsaka, ndzi dzunisa HOSI Xikwembu. 22Ndza ha ta titsongahata ku tlula sweswo, ndzi tivona ndzi nga ri nchumu,Van'wana va ri: ndzi titsan'wa emahlweni ka wena kambe eka vanhwana lava u va vulaka, ndzi ta va la xiximekaka swinene!” 23Kutani Mikala N'wa-Sawulo a nga vanga na n'wana, ku kondza a fa.