Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Davhida a vekiwa ku va hosi ya Yuda

21Endzhaku ka sweswo, Davhida a vutisa timhaka eka HOSI Xikwembu, a ku: “Xana ndzi nga tlhandluka ndzi ya eka wun'wana wa miti ya Yuda xana?” HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Ina, tlhandluka!” Davhida a engeta a vutisa, a ku: “Xana ndzi nga ya eka wihi muti xana?” Xikwembu xi hlamula xi ku: “Yana eHebroni.” 2

2:2
I Sam. 25:42-43
Kutani Davhida a rhurhela eHebroni, a famba ni vasati va yena havambirhi, Ahinowama la humaka eYizriele, na Abigayele loyi khale a a ri nkata sirha Nabala wa le Karmele. 3Davhida a rhurha ni vavanuna lava a a ri na vona, un'wana ni un'wana a ta ni ndyangu wa yena; va fika va tshama emigangeni ya Hebroni. 4
2:4
I Sam. 31:11-13
Kutani vavanuna va Yuda va hlengeletana eHebroni, va veka Davhida ku va hosi ya tiko ra Yuda, hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni.

Kutani va tivisa Davhida, va ku: “Lava nga lahla Sawulo i vanhu va le Yabexe-Giliyadi.” 5Hiloko Davhida a rhuma vanhu va ya eka va le Yabexe-Giliyadi ni marungulo lama nge: “Ingi HOSI Xikwembu xi nga mi katekisa, hikuva ku tshembeka ka n'wina eka Sawulo n'wini wa n'wina ku tikombile hi leswi mi nga n'wi lahla. 6HOSI Xikwembu a xi mi kombise tintswalo ta xona leto tshembeka, leto tiya; kutani na mina ndzi ta khomana na n'wina hi moya lowunene, hikwalaho ka mhaka leyi mi yi endleke. 7Kutani sweswi, leswi Sawulo n'wini wa n'wina a feke, tiyani, mi va tinhenha; loko a ri mina, tiko ra Yuda ri ndzi hlawurile ku va hosi ya rona.”

Ixi-Boxete a vekiwa ku va hosi ya Israele

8Enkarhini wolowo, Abinere n'wana Nere, loyi a a ri ndhunankulu ya mavuthu ya Sawulo, a a sukile na Ixi-BoxeteVan'wana va ri: Ixi-Baali, kumbe Ixivhi (I Sam. 14:49) n'wana Sawulo, a pela nambu wa Yordani a ya na yena emutini wa Mahanayimi, 9a n'wi veka ku va hosi ya va ka Giliyadi, ni Vaaxuri,Van'wana va ri: Vaasere, kumbe: Vagexuri ni va le Yizriele, ni va ka Efrayimi, ni va ka Benjamini, a fuma tiko hinkwaro ra Israele. 10Ixi-Boxete n'wana Sawulo a a ri ni malembe ya 40 loko a sungula ku fuma tiko ra Israele, kutani a fuma malembe mambirhi. Nyimba ya va ka Yuda yona a yi fuma hi Davhida. 11Davhida ú vile hosi ya nyimba ya va ka Yuda ku ringana malembe ya 7 ni tin'hweti ta 6, a ri karhi a tshama eHebroni.

Ta nyimpi ya Israele na Yuda

12Abinere n'wana Nere, ni malandza ya Ixi-Boxete n'wana Sawulo, va huma nyimpi, va suka eMahanayimi va kongoma eGibiyoni. 13Kutani Yowabu n'wana Seruya,Seruya, mana wa Yowabu na Abixayi na Asahele, a a ri makwavo wa Davhida (I Sam. 26:6) ni malandza ya Davhida, va huma na vona va ya hlangana na Abinere ni vuthu ra yena etiveni ra le Gibiyoni. Va fika va tshama hansi, va ka Abinere etlhelo rin'wana ra tiva, va ka Davhida eka lerin'wana. 14Kutani Abinere a ku ka Yowabu: “A hi humese majaha, ma lwa hi mambirhi-mbirhi emahlweni ka hina.” Yowabu a hlamula a ku: “Hiswona, a va suke va yima.” 15Kutani va huma ha un'we-un'we: Lava a va yimela va ka Benjamini ni ntlawa wa ka Ixi-Boxete n'wana Sawulo, a va ri 12, lava a va yimela malandza ya Davhida na vona a va ri 12. 16Kutani va khomana hi misisi hi vambirhi-mbirhi, va tlhavana matsheve hi mabanga, va wa swin'we va fa. Hikwalaho ka leswi, ndhawu leyi yi vuriwa “Nsimu-ya-Mabanga”;Van'wana va ri: Nsimu-ya-Maribye, kumbe: Nsimu-ya-Matsheve ni sweswi ya ha ri kona eGibiyoni. 17Siku rero, ku pfuka nyimpi leyikulu swinene, kutani Abinere ni vavanuna va Israele va hluriwa hi masocha ya Davhida.

18Vana vanharhu va Seruya, Yowabu na Abixayi na Asahele, na vona a va ri kona. Leswi Asahele a a kota ku tsutsuma ku fana ni mhala, 19a hlongorisa Abinere, a kongoma yena ntsena a nga tlheli. 20Kutani Abinere a hundzuluka a languta endzhaku, a vutisa Asahele, a ku: “Xana hi wena Asahele xana?” Yena a hlamula a ku: “Ina, hi mina!” 21Abinere a ku ka yena: “Tshika ku hlongorisa mina, u hlongorisa un'wana wa majaha, u n'wi khoma, kutani u n'wi tekela leswi a nga na swona.” Kambe Asahele a ala, a ya emahlweni ni ku hlongorisa Abinere. 22Abinere a engeta a ku ka Asahele: “Tshika ku ndzi hlongorisa, hikuva ndzi ta kala ndzi ku dlaya; kutani loko u file, mina ni makwenu Yowabu hi ta sala hi langutana hi mahlo wahi xana?” 23Kambe Asahele a ala ku tlhela; kutani Abinere a n'wi dlivela ndzhaku hi mphiselo wa tlhari ra yena; mphiselo wu n'wi tlhava khwiri wu ya huma hi le nhlaneni, kutani Asahele a wela kwalaho, a fa. Hinkwavo lava fikeke laha Asahele a feleke kona, va yima va nga ha hundzeli emahlweni.

24Loko a ri Yowabu na Abixayi, va ya emahlweni ni ku hlongorisa Abinere. Loko dyambu ri lava ku pela, va fika exintshabyaneni xa Ama lexi nga kusuhi ni muti wa Giya, endleleni leyi kongomaka emananga ya Gibiyoni. 25Vavanuna va ka Benjamini va hlengeletana ku ta seketela Abinere, va vumba ntlawa wun'we, va ya yima enhlohlorhini ya xintshabyana. 26Kavaloko Abinere a huwelela Yowabu, a ku: “Xana hi ta tshika rini ku tlhavana hi mafumu xana? Wa swi tiva swinene leswaku swilo leswi swi ta helela emahlomulweni. Hikwalaho ka yini u nga lerisi masocha ya wena sweswi leswaku va tshika ku hi hlongorisa, hina hi nga vamakwenu, xana?” 27Yowabu a hlamula a ku: “Ndza hlambanya emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka, ndzi ri: Loko onge a wu nga pfukanga vavanuna lava hinkwavo hi marito ya wena, ingi mixo lowu va nga mi hlongorisanga n'wina vamakwerhu.” 28Kutani Yowabu a ba mhalamhala, vavanuna va yena hinkwavo va tshika ku hlongorisa Vaisraele, nyimpi ya kona yi herisa sweswo.

29Kutani Abinere ni masocha ya yena va famba vusiku hinkwabyo va lulama ni nkova wa Yordani;Nkova wa Yordani, kumbe: Araba kutani va pela nambu wa Yordani, va ya emahlweni va famba mixo hinkwawo, va kondza va fika eMahanayimi. 30Loko a ri Yowabu, a vuya hi le ku hlongoriseni ka Abinere, kutani a hlengeleta mavuthu hinkwawo, a kuma leswaku, eka malandza ya Davhida, ku wile 19 ntsena enyimpini, loko ku nga hlayiwi Asahele. 31Kasi malandza ya Davhida a ma dlayile vavanuna va Abinere va 360 va nyimba ya ka Benjamini.

32Kutani Yowabu ni masocha ya yena va rhwala ntsumbu wa Asahele, va ya n'wi lahla emasirheni ya vatata wa yena eBetlehema; kutani va ya emahlweni na riendzo ra vona vusiku hinkwabyo, dyambu ri ya va xela va ri eHebroni.

3

31Nyimpi ya lava yimaka ni ndyangu wa ka Sawulo ni lava yimaka ni ndyangu wa ka Davhida, yi ya emahlweni nkarhi wo leha; matimba ya va ka Davhida a ma ya ma engeteleka, kasi ya va ka Sawulo a ma ya ma hunguteka.

Vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni

(I Tikr. 3:1-4)

2Vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni, hi lava: Lowa mativula i Aminoni, loyi Davhida a nga n'wi kuma na Ahinowama wo huma eYizriele. 3Wa vumbirhi i Kileyabu, a nga n'wi kuma na Abigayele, loyi khale a a ri nkata Nabala wa le Karmele. Wa vunharhu i Abixalomu, loyi a n'wi kumeke na Maaka, N'wa-Talimayi hosi ya Gexuri. 4Wa vumune i Adoniya, loyi a nga n'wi kuma na Hagiti. Wa vuntlhanu i Xefatiya, loyi a n'wi kumeke na Abitali. 5Wa vu-6 i Yitereyamu, loyi a nga n'wi kuma na Egila xirhandzwa xa yena. Hi vona vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni.

Ta Abinere loko a kombela ku twanana na Davhida

6Loko nyimpi exikarhi ka va ka Sawulo ni va ka Davhida yi ri karhi yi ya emahlweni, Abinere a tinyika matimba yo lawula ndyangu wa Sawulo. 7A ku ri ni wansati loyi a va ku i Risipa, N'wa-Aya, un'wana wa vasati lavatsongo va Sawulo. Siku rin'wana, Ixi-Boxete a ku ka Abinere: “Hikwalaho ka yini u gangisa Risipa nsati lontsongo wa tatana, xana?” 8Marito lawa ya Ixi-Boxete ma hlundzukisa Abinere ngopfu, kutani a ku ka yena: “Xana ndzo va mbyana mina, ndzi nga ta tirhela tiko ra Yuda, xana? Namuntlha, ndza ha tirha hi ku tshembeka endyangwini wa tata wa wena Sawulo, ndzi tshembekile eka maxaka ya yena ni ka vanakulobye. A ndzi ku nyiketanga emavokweni ya Davhida wena Ixi-Boxete, kambe sweswi wa ndzi lumbeta hi timhaka ta vavasati! 9Mina Abinere, ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu, ndzi ri: Ndzi ta endlela Davhida leswi HOSI Xikwembu xi n'wi hlambanyeleke swona; 10

3:10
I Sam. 15:28
ndzi ta tekela va ka Sawulo evuhosi, ndzi byi nyika Davhida, ndzi tiyisa ku fuma ka yena ehenhla ka Israele na Yuda, ku sukela eDani ku fikela eBerexeba!” 11Ixi-Boxete a nga kotanga ku hlamula Abinere, hikuva a a n'wi chava ngopfu.

12Kutani Abinere a hatla a rhuma vanhu eka Davhida ni rito leri nge: “Xana tiko ri fumiwa hi mani xana?Van'wana va ri: Kutani Abinere a rhuma vanhu eka Davhida ni rito leri nge: Xana tiko ri fumiwa hi mani xana? A ri le hansi ka mina ke? Ndzi ri, endla xinakulobye na mina, kutani mina ndzi ta ku pfuna, ndzi kokela Vaisraele hinkwavo eka wena.” 13Davhida a hlamula a ku: “Hiswona! Ndzi nga endla xinakulobye na wena, kambe mhaka yo sungula leyi ndzi lavaka leswaku u yi endla, u nga si vonana na mina, hi leyi: Tana na Mikala N'wa-Sawulo, siku u nga ta vonana na mina!” 14

3:14
I Sam. 18:27
Kutani Davhida a rhumela rito eka Ixi-Boxete, n'wana Sawulo, leri nge: “Ndzi nyike nsati wa mina Mikala, loyi ndzi n'wi lovoleke hi dzana ra minsuvu ya Vafilista!” 15Kavaloko Ixi-Boxete a rhumela vanhu, va ya teka Mikala evukatini bya yena le ka Palatiele n'wana Layixi. 16Palatiele nuna wa yena a n'wi landza a ri karhi a rila ndlela hinkwayo, va ko va fika emutini wa Bahurimi. Kutani Abinere a n'wi tlherisa, a ku: “Tlhela, u muka!” Kutani Palatiele a tlhela.

17Abinere a ya vonana ni vakulukumba va tiko ra Israele, a ku ka vona: “I khale mi ri karhi mi navela leswaku Davhida a va hosi ya n'wina. 18Kutani sweswi, tirhani, hikuva HOSI Xikwembu xi tshembisile Davhida, xi ku: ‘Ndzi ta tirha hi wena Davhida nandza wa mina, ku lamulela vanhu va mina va Israele emavokweni ya Vafilista na le mavokweni ya valala hinkwavo va vona.’ ” 19Abinere a tlhela a ya vulavula ni va ka Benjamini, kutani a ya eHebroni, a ya vikela Davhida hinkwaswo leswi vanhu hinkwavo va Israele ni va nyimba ya ka Benjamini va twananeke ku endla swona.

20Loko Abinere a fika eHebroni ni vavanuna va 20, Davhida a va endlela xinkhubyana. 21Kutani Abinere a ku ka Davhida: “Ndzi ta ya ndzi ya kucetela Vaisraele hinkwavo, ndzi va vuyisa eka wena n'wini wanga; va ta endla xinakulobye na wena, kutani wena u ta fuma hinkwako laha u ku rhandzaka.” Kutani Davhida a pfumelela Abinere ku tifambela hi ku rhula.

Ta Yowabu loko a dlaya Abinere

22Endzhaku ka nkarhinyana, Yowabu ni malandza ya Davhida va vuya hi le ku hlaseleni, va ri ni swilo leswo tala leswi va swi phangheke. Kambe Abinere a a sukile eka Davhida eHebroni, hikuva Davhida a a n'wi pfumelele ku tifambela hi ku rhula. 23Loko Yowabu a fika ni mavuthu ya yena hinkwawo, a byeriwa leswaku Abinere n'wana Nere a a tile eka hosi Davhida, ni leswaku Davhida ú n'wi tshikile a famba hi ku rhula. 24Kutani Yowabu a ya eka hosi Davhida, a fika a ku ka yena: “U endlile yini xana? Ndzi twa leswaku Abinere a a tile kwala ka wena; xana u n'wi tshikele yini a famba xana? 25Wa swi tiva swinene leswaku Abinere n'wana Nere, a a tela ntsena ku ta ku kanganyisa, ni ku tiva lomu u famba-fambelaka kona, ni ku ta twa hinkwaswo leswi u swi endlaka.”

26Yowabu a suka eka Davhida, kutani a rhuma vanhu va landza Abinere va ya n'wi tlherisa exihlobyeni xa Sira, va vuya na yena. Kambe Davhida a nga tivanga nchumu hi mhaka leyi. 27Kuteloko Abinere a fikile eHebroni, Yowabu a n'wi kokela etlhelo kusuhi ni nyangwa ya muti,Van'wana va ri: a n'wi kokela endzeni ka xihondzo xa le nyangweni wonge hi loko a lava ku vulavula na yena exihundleni, kutani a n'wi tlhava khwiri a fa. Yowabu a a rihisela swa ku dlawa ka Asahele makwavo. 28Loko Davhida a twa mhaka leyi, a ku: “Mina ni tiko ra mina, a hi na nandzu nikutsongo emahlweni ka HOSI Xikwembu, emhakeni ya ku dlawa ka Abinere n'wana Nere. 29Nandzu lowu a wu ve ehenhla ka yena Yowabu ni va ka vona hinkwavo. Vanhu lava a va rhukaniwe. Exikarhi ka vona, ku nga pfumaleki ni siku ni rin'we lava nga ta va ni vuvabyi bya tingana kumbe bya nhlokonho; ku nga pfumaleki matoya, ni lava nga ta ya fela enyimpini, ni lava nga ta pfumala swakudya!” 30Yowabu na Abixayi va dlayile Abinere, va rihiseta swa ku dlawa ka makwavo wa vona Asahele enyimpini ya le Gibiyoni.

31Kutani Davhida a lerisa Yowabu ni vanhu hinkwavo lava a a ri na vona, a ku: “Handzulelani swiambalo swa n'wina, mi ambala leswo khwaxa, mi rila Abinere!” Loko va ya eku lahleni, hosi Davhida a sala endzhaku ka lava rhwalaka vuhlaka bya mufi. 32Loko va ri emasirheni le Hebroni, eku lahliweni ka Abinere, hosi Davhida a rila swinene, ni vanhu lavan'wana hinkwavo va rila. 33Kutani hosi Davhida a suma risimu ra ku rila Abinere, leri nge:

“We Abinere, u fele yini tanihi xiphukuphuku xana?

34A wu nga bohiwanga mavoko,

ni milenge ya wena a yi nga tsimbiwanga hi tinsimbhi.

U wile tanihi munhu loyi a kumaneke ni swigevenga!”

Kutani vanhu va ya emahlweni hi ku rila Abinere. 35Kutani vanhu hinkwavo va ya va ya khongotela Davhida leswaku a dya swakudya, dyambu ri nga si pela, kambe Davhida a hlambanya a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka Xikwembu, ndzi ri: Ndzi nga ka ndzi nga dyi, hambi byi ri vuswa kumbe yini na yini, dyambu ri kondza ri pela!” 36Loko vanhu va vona maendlelo lawa, va tsaka, tanihileswi xin'wana ni xin'wana lexi endliwaka hi hosi Davhida, a xi va tsakisa. 37Siku rero, vanhu hinkwavo va ka Davhida, ni Vaisraele hinkwavo, va swi vonile leswaku a ku nga ri ku rhandza ka hosi Davhida leswaku Abinere n'wana Nere a dlawa. 38Kutani hosi Davhida a ku ka malandza ya yena: “Xana a mi swi tivi leswaku munhu loyi a feke namuntlha, a a ri mufambisi ni nkulukumba etikweni ra Israele, xana? 39Namuntlha ndzi titwa ndzi tsanile ngopfu, hambileswi ndzi hlawuriweke ku va hosi; vana lava va Seruya va ndzi tsandzile, kambe HOSI Xikwembu xi ta avanyisa lavo biha hi ku ya hi ku biha ka vona!”

4

Ta ku dlawa ka Ixi-Boxete

41Loko Ixi-Boxete n'wana Sawulo a twa leswaku Abinere ú dlayiwile le Hebroni, a tsemeka nhlana, na vona Vaisraele hinkwavo va tshuka ngopfu. 2Ixi-Boxete n'wana Sawulo a a ri ni vavanuna vambirhi lava fambisaka mintlawa ya yena ya vahlaseri. Un'wana a a ri Baana, un'wana a a ri Rekaba; a va ri vana va Rimoni, wa nyimba ya ka Benjamini emutini wa Beroto. (Muti lowu wa Beroto a wu tiviwa wu ri wa ka Benjamini; 3vaaki va Beroto i khale va rhurhile emutini lowu, va ya eGitayimi, laha ni sweswi va ha luveleke kona.) 4

4:4
II Sam. 9:3
Endyangwini wa ka Sawulo, a ku ri na MefiboxeteVan'wana va ri: Mefibaali, kumbe: Meribaali ntukulu wa yena, n'wana Yonatani; a a lamarile milenge a ha ri ni malembe ya ntlhanu; ú lamarile siku mahungu ya ku dlawa ka Sawulo na Yonatani ma fikeke ma ta hi le Yizriele. Wansati loyi a a hlayisa Mefiboxete, u n'wi tlakurile hi ku hatlisa, a tsutsuma na yena, kambe hi ku endlisa sweswo, a wisa n'wana, milenge ya yena yi tshoveka, kutani a lamarisa sweswo.

5Siku rin'wana, Rekaba na Baana, vana va Rimoni lowa le Beroto, va suka va famba va ya fika emutini wa Ixi-Boxete ninhlekanhi dyambu ri ri karhi ri hisa; va n'wi kuma a etlele esangwini, a wisa mumu. 6Va nghena endlwini, va endla wonge hi loko va lava ku teka mavele; kutani va tlhava Ixi-Boxete ekhwirini, va suka va tsutsuma. 7(Loko Rekaba na Baana va nghena le ka Ixi-Boxete, va n'wi kumile a etlele esangwini, endlwini ya yena, kutani va n'wi tlhava a fa, va n'wi tsema nhloko.) Kavaloko va teka nhloko ya yena, va famba na yona vusiku hinkwabyo, va lulama ni nkova wa Yordani.Nkova wa Yordani, kumbe: Araba 8Va ya fika eka hosi Davhida eHebroni, va n'wi komba nhloko, va ku: “Hi leyi nhloko ya Ixi-Boxete, n'wana wa nala wa wena Sawulo loyi a a lava ku ku dlaya. Kambe namuntlha, HOSI Xikwembu xi ku rihiserile eka Sawulo ni ka vana va yena, wena hosi n'wini wa hina.” 9Kambe Davhida a hlamula Rekaba ni makwavo Baana, vana va Rimoni lowa le Beroto, a ku: “Ndza hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, lexi xi ndzi kutsuleke emakhombyeni ya tinxaka-xaka, ndzi ri: 10

4:10
II Sam. 1:1-16
Murhumiwa loyi a nga ta eSikilaga, a ta ndzi vikela ta ku lova ka Sawulo, a a ehleketa leswaku mahungu ya yena i manene. Kambe mina ndzi n'wi khomile, ndzi n'wi dlaya kwale Sikilaga. Hi yona hakelo leyi a yi kumeke, ya ‘mahungu lamanene’ ya yena! 11Kutani ke, xana vanhu lavo biha lava va dlayeke munhu la nga riki na nandzu, a etlele esangwini endlwini ya yena, a va nga kumi hakelo yo tika ku tlula yeleyo xana? Hikokwalaho swa ndzi boha ku rihiseta rifu ra yena hi ku mi susa emisaveni sweswi na n'wina!”

12Kutani Davhida a lerisa van'wana va majaha ya yena ku ya dlaya vana va Rimoni. Va endlisa sweswo, kutani va va tsema mavoko ni milenge, va ya hayeka mintsumbu ya vona etlhelweni ra tiva le Hebroni. Loko yi ri nhloko ya Ixi-Boxete, va yi lahla esirheni ra Abinere, kwale Hebroni.