Xitsonga 1989 (TSO89)
3

31Nyimpi ya lava yimaka ni ndyangu wa ka Sawulo ni lava yimaka ni ndyangu wa ka Davhida, yi ya emahlweni nkarhi wo leha; matimba ya va ka Davhida a ma ya ma engeteleka, kasi ya va ka Sawulo a ma ya ma hunguteka.

Vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni

(I Tikr. 3:1-4)

2Vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni, hi lava: Lowa mativula i Aminoni, loyi Davhida a nga n'wi kuma na Ahinowama wo huma eYizriele. 3Wa vumbirhi i Kileyabu, a nga n'wi kuma na Abigayele, loyi khale a a ri nkata Nabala wa le Karmele. Wa vunharhu i Abixalomu, loyi a n'wi kumeke na Maaka, N'wa-Talimayi hosi ya Gexuri. 4Wa vumune i Adoniya, loyi a nga n'wi kuma na Hagiti. Wa vuntlhanu i Xefatiya, loyi a n'wi kumeke na Abitali. 5Wa vu-6 i Yitereyamu, loyi a nga n'wi kuma na Egila xirhandzwa xa yena. Hi vona vana va Davhida va majaha lava velekiweke eHebroni.

Ta Abinere loko a kombela ku twanana na Davhida

6Loko nyimpi exikarhi ka va ka Sawulo ni va ka Davhida yi ri karhi yi ya emahlweni, Abinere a tinyika matimba yo lawula ndyangu wa Sawulo. 7A ku ri ni wansati loyi a va ku i Risipa, N'wa-Aya, un'wana wa vasati lavatsongo va Sawulo. Siku rin'wana, Ixi-Boxete a ku ka Abinere: “Hikwalaho ka yini u gangisa Risipa nsati lontsongo wa tatana, xana?” 8Marito lawa ya Ixi-Boxete ma hlundzukisa Abinere ngopfu, kutani a ku ka yena: “Xana ndzo va mbyana mina, ndzi nga ta tirhela tiko ra Yuda, xana? Namuntlha, ndza ha tirha hi ku tshembeka endyangwini wa tata wa wena Sawulo, ndzi tshembekile eka maxaka ya yena ni ka vanakulobye. A ndzi ku nyiketanga emavokweni ya Davhida wena Ixi-Boxete, kambe sweswi wa ndzi lumbeta hi timhaka ta vavasati! 9Mina Abinere, ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu, ndzi ri: Ndzi ta endlela Davhida leswi HOSI Xikwembu xi n'wi hlambanyeleke swona; 10

3:10
I Sam. 15:28
ndzi ta tekela va ka Sawulo evuhosi, ndzi byi nyika Davhida, ndzi tiyisa ku fuma ka yena ehenhla ka Israele na Yuda, ku sukela eDani ku fikela eBerexeba!” 11Ixi-Boxete a nga kotanga ku hlamula Abinere, hikuva a a n'wi chava ngopfu.

12Kutani Abinere a hatla a rhuma vanhu eka Davhida ni rito leri nge: “Xana tiko ri fumiwa hi mani xana?Van'wana va ri: Kutani Abinere a rhuma vanhu eka Davhida ni rito leri nge: Xana tiko ri fumiwa hi mani xana? A ri le hansi ka mina ke? Ndzi ri, endla xinakulobye na mina, kutani mina ndzi ta ku pfuna, ndzi kokela Vaisraele hinkwavo eka wena.” 13Davhida a hlamula a ku: “Hiswona! Ndzi nga endla xinakulobye na wena, kambe mhaka yo sungula leyi ndzi lavaka leswaku u yi endla, u nga si vonana na mina, hi leyi: Tana na Mikala N'wa-Sawulo, siku u nga ta vonana na mina!” 14

3:14
I Sam. 18:27
Kutani Davhida a rhumela rito eka Ixi-Boxete, n'wana Sawulo, leri nge: “Ndzi nyike nsati wa mina Mikala, loyi ndzi n'wi lovoleke hi dzana ra minsuvu ya Vafilista!” 15Kavaloko Ixi-Boxete a rhumela vanhu, va ya teka Mikala evukatini bya yena le ka Palatiele n'wana Layixi. 16Palatiele nuna wa yena a n'wi landza a ri karhi a rila ndlela hinkwayo, va ko va fika emutini wa Bahurimi. Kutani Abinere a n'wi tlherisa, a ku: “Tlhela, u muka!” Kutani Palatiele a tlhela.

17Abinere a ya vonana ni vakulukumba va tiko ra Israele, a ku ka vona: “I khale mi ri karhi mi navela leswaku Davhida a va hosi ya n'wina. 18Kutani sweswi, tirhani, hikuva HOSI Xikwembu xi tshembisile Davhida, xi ku: ‘Ndzi ta tirha hi wena Davhida nandza wa mina, ku lamulela vanhu va mina va Israele emavokweni ya Vafilista na le mavokweni ya valala hinkwavo va vona.’ ” 19Abinere a tlhela a ya vulavula ni va ka Benjamini, kutani a ya eHebroni, a ya vikela Davhida hinkwaswo leswi vanhu hinkwavo va Israele ni va nyimba ya ka Benjamini va twananeke ku endla swona.

20Loko Abinere a fika eHebroni ni vavanuna va 20, Davhida a va endlela xinkhubyana. 21Kutani Abinere a ku ka Davhida: “Ndzi ta ya ndzi ya kucetela Vaisraele hinkwavo, ndzi va vuyisa eka wena n'wini wanga; va ta endla xinakulobye na wena, kutani wena u ta fuma hinkwako laha u ku rhandzaka.” Kutani Davhida a pfumelela Abinere ku tifambela hi ku rhula.

Ta Yowabu loko a dlaya Abinere

22Endzhaku ka nkarhinyana, Yowabu ni malandza ya Davhida va vuya hi le ku hlaseleni, va ri ni swilo leswo tala leswi va swi phangheke. Kambe Abinere a a sukile eka Davhida eHebroni, hikuva Davhida a a n'wi pfumelele ku tifambela hi ku rhula. 23Loko Yowabu a fika ni mavuthu ya yena hinkwawo, a byeriwa leswaku Abinere n'wana Nere a a tile eka hosi Davhida, ni leswaku Davhida ú n'wi tshikile a famba hi ku rhula. 24Kutani Yowabu a ya eka hosi Davhida, a fika a ku ka yena: “U endlile yini xana? Ndzi twa leswaku Abinere a a tile kwala ka wena; xana u n'wi tshikele yini a famba xana? 25Wa swi tiva swinene leswaku Abinere n'wana Nere, a a tela ntsena ku ta ku kanganyisa, ni ku tiva lomu u famba-fambelaka kona, ni ku ta twa hinkwaswo leswi u swi endlaka.”

26Yowabu a suka eka Davhida, kutani a rhuma vanhu va landza Abinere va ya n'wi tlherisa exihlobyeni xa Sira, va vuya na yena. Kambe Davhida a nga tivanga nchumu hi mhaka leyi. 27Kuteloko Abinere a fikile eHebroni, Yowabu a n'wi kokela etlhelo kusuhi ni nyangwa ya muti,Van'wana va ri: a n'wi kokela endzeni ka xihondzo xa le nyangweni wonge hi loko a lava ku vulavula na yena exihundleni, kutani a n'wi tlhava khwiri a fa. Yowabu a a rihisela swa ku dlawa ka Asahele makwavo. 28Loko Davhida a twa mhaka leyi, a ku: “Mina ni tiko ra mina, a hi na nandzu nikutsongo emahlweni ka HOSI Xikwembu, emhakeni ya ku dlawa ka Abinere n'wana Nere. 29Nandzu lowu a wu ve ehenhla ka yena Yowabu ni va ka vona hinkwavo. Vanhu lava a va rhukaniwe. Exikarhi ka vona, ku nga pfumaleki ni siku ni rin'we lava nga ta va ni vuvabyi bya tingana kumbe bya nhlokonho; ku nga pfumaleki matoya, ni lava nga ta ya fela enyimpini, ni lava nga ta pfumala swakudya!” 30Yowabu na Abixayi va dlayile Abinere, va rihiseta swa ku dlawa ka makwavo wa vona Asahele enyimpini ya le Gibiyoni.

31Kutani Davhida a lerisa Yowabu ni vanhu hinkwavo lava a a ri na vona, a ku: “Handzulelani swiambalo swa n'wina, mi ambala leswo khwaxa, mi rila Abinere!” Loko va ya eku lahleni, hosi Davhida a sala endzhaku ka lava rhwalaka vuhlaka bya mufi. 32Loko va ri emasirheni le Hebroni, eku lahliweni ka Abinere, hosi Davhida a rila swinene, ni vanhu lavan'wana hinkwavo va rila. 33Kutani hosi Davhida a suma risimu ra ku rila Abinere, leri nge:

“We Abinere, u fele yini tanihi xiphukuphuku xana?

34A wu nga bohiwanga mavoko,

ni milenge ya wena a yi nga tsimbiwanga hi tinsimbhi.

U wile tanihi munhu loyi a kumaneke ni swigevenga!”

Kutani vanhu va ya emahlweni hi ku rila Abinere. 35Kutani vanhu hinkwavo va ya va ya khongotela Davhida leswaku a dya swakudya, dyambu ri nga si pela, kambe Davhida a hlambanya a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka Xikwembu, ndzi ri: Ndzi nga ka ndzi nga dyi, hambi byi ri vuswa kumbe yini na yini, dyambu ri kondza ri pela!” 36Loko vanhu va vona maendlelo lawa, va tsaka, tanihileswi xin'wana ni xin'wana lexi endliwaka hi hosi Davhida, a xi va tsakisa. 37Siku rero, vanhu hinkwavo va ka Davhida, ni Vaisraele hinkwavo, va swi vonile leswaku a ku nga ri ku rhandza ka hosi Davhida leswaku Abinere n'wana Nere a dlawa. 38Kutani hosi Davhida a ku ka malandza ya yena: “Xana a mi swi tivi leswaku munhu loyi a feke namuntlha, a a ri mufambisi ni nkulukumba etikweni ra Israele, xana? 39Namuntlha ndzi titwa ndzi tsanile ngopfu, hambileswi ndzi hlawuriweke ku va hosi; vana lava va Seruya va ndzi tsandzile, kambe HOSI Xikwembu xi ta avanyisa lavo biha hi ku ya hi ku biha ka vona!”