Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Huxayi a kaneta switsundzuxo swa Ahitofele

171Ahitofele a engeta a byela Abixalomu, a ku: “Ndzi pfumelele ku hlawula masocha ya 12 000, leswaku vusiku bya namuntlha ndzi ta huma ndzi ya lava Davhida. 2Ndzi ta n'wi juma a ha karhele, a hele ni matimba, ndzi n'wi tshukisa, kutani vanhu lava nga na yena va ta tsutsuma, ndzi sala ndzi dlaya yena ntsena; 3loko va ri vanhu lavan'wana, ndzi ta va vuyisela eka wena hinkwavo, kukota hlomisa leri vuyisiwaka eka nuna wa rona. I munhu un'we ntsena loyi u lavaka ku n'wi dlaya,Van'wana va ri: ndzi ta va vuyisela eka wena, kukota loko a va vuyile hinkwavo eka munhu loyi u n'wi lavaka sweswi vanhu lavan'wana hinkwavo va ta sala hi ku rhula.” 4Switsundzuxo leswi swi tsakisa Abixalomu ni vakulukumba va Israele hinkwavo.

5Kutani Abixalomu a lerisa a ku: “Vitanani na Huxayi lowa Muariki, hi ta twa leswaku yena ú ri yini.” 6Loko Huxayi a fika, Abixalomu a n'wi byela hinkwaswo leswi vuriweke hi Ahitofele, kutani a n'wi vutisa a ku: “Xana hi endla hilaha a vuleke hakona xana? Loko u nga nkhensi, wena u ri hi endla yini ke?” 7Hiloko Huxayi a ku ka Abixalomu: “Leswi Ahitofele a hi tsundzuxaka swona, onge swi nge pfuni enkarhini wa sweswi.” 8Huxayi a engeta a ku: “Wa swi tiva leswaku tata wa wena ni masocha ya yena i vanhu va matimba, ni leswaku va leva ku fana ni ntswele ya xinkankanka leyi tekeriweke vana va yona enhoveni. Naswona, tata wa wena i munhu loyi a tivaka swa tinyimpi; a nga ka a nga etleli ndhawu yin'we ni masocha ya yena. 9Nisweswi, ú ta va a tumberile ekheleni rin'wana, kumbe endhawini yin'wana. Loko o tshuka a dlaya van'wana exikarhi ka masocha ya wena, eka nyimpi leyi yo sungula, munhu un'wana ni un'wana la nga ta twa mahungu ya kona, ú ta ku: ‘Vanhu lava yimaka na Abixalomu, va dlayeteriwile!’ 10Kutani hambi yi ri nhenha leyi fanaka ni nghala hi matimba, yi ta rhurhumela hi ku chava, hikuva Vaisraele hinkwavo va swi tiva leswaku tata wa wena i munhu wa matimba, ni leswaku masocha ya yena i tinhenha kukota yena. 11Xitsundzuxo xa mina hi lexi: Vaisraele hinkwavo, ku sukela eDani en'walungwini ku fikela eBerexeba edzongeni, a va hlengeletiwe laha ka wena, va tala kukota sava eribuwini ra lwandle, kutani wena hi xiviri u famba na vona enyimpini. 12Kutani hi ta n'wi juma kwihi na kwihi lomu hi nga ta n'wi kuma kona, hi n'wi wela henhla ku fana ni mberha loko yi wela emisaveni; a ku nga sali munhu na un'we endyangwini wa yena ni le mindyangwini ya masocha ya yena; va ta hela hinkwavo. 13Loko o tshuka a ya tipfalela emutini, Vaisraele hinkwavo va ta ta ni tinghole; hi ta kokela muti wa kona egoveni, ku nga sali ni xiribyana ni xin'we eka wona.” 14Kutani Abixalomu ni vavanuna va Israele hinkwavo va ku: “Switsundzuxo swa Huxayi swi twala ku tlula swa Ahitofele.” Mhaka hi leswaku HOSI Xikwembu a xi bohile leswaku switsundzuxo leswi twalaka swa Ahitofele, swi kanetiwa, xi ta kota ku vangela Abixalomu ekhombo.

15Kutani Huxayi a ya tivisa muprista Sadoki na muprista Abiyatara hinkwaswo leswi Ahitofele a tsundzuxeke Abixalomu ni vakulukumba va Israele ku endla swona, ni leswi yena a va tsundzuxeke swona hinkwaswo. 16Kutani a ku ka vona: “Sweswi ke, hatlisani mi rhumela rito eka Davhida, mi n'wi tivisa leswaku a nga tshuki a gova eswiphandzeni swa le mananga, kambe a a ringete hi matimba ku hundzela emahlweni. Loko va nga endli sweswo, hosi Davhida ni vanhu va yena hinkwavo va ta mbhonyiwa.” 17Enkarhini wolowo, Yonatani na Ahimaasi a va yimile exihlobyeni xa Rogele kusuhi na Yerusalema. Kutani a ku ri ni nandza wa xisati loyi a a toloverile ku ya a ya va tivisa timhaka, hikuva vana a va nga lavi ku voniwa va ya eYerusalema; kutani a va fikisa timhaka ta kona eka hosi Davhida. 18Kambe, hi siku rero, va voniwa hi jaha rin'wana, kutani ri ya tivisa Abixalomu. Hikokwalaho, Yonatani na Ahimaasi va hatla va tsutsuma, va ya fika ekaya ka wanuna un'wana emutini wa Bahurimi, loyi a a ri ni xihlovo erivaleni ra muti wa yena; hiloko va nghena endzeni ka xona, va tumbela. 19Nsati wa munhu loyi, a teka sangu, a ri andlala enon'weni wa xihlovo, kutani a aneka tindzhoho ehenhla ka rona, ku sala ku nga vonaki nchumu. 20Loko malandza ya Abixalomu ma fika emutini, ma vutisa wansati loyi, ma ku: “Xana Yonatani na Ahimaasi va kwihi xana?” Wansati a hlamula a ku: “Va perile xinambyana.”Van'wana va ri: Va hundzile, va ya enambyeni Malandza ya Abixalomu ma va lava, kambe ma nga va kumi; kutani ma tlhelela eYerusalema.

21Loko malandza ya Abixalomu ma tlherile, Yonatani na Ahimaasi va huma exihlobyeni, va ya byela hosi Davhida makungu hinkwawo ya Ahitofele. Kutani va ku: “Suka hi ku hatlisa, u pela nambu u famba.” 22Kutani Davhida ni vanhu lava a a ri na vona hinkwavo va pela nambu wa Yordani; loko dyambu ri xa, hinkwavo a va perile, ku nga sali na munhu na un'we.

23Loko Ahitofele a vonile leswaku switsundzuxo swa yena a swi amukeriwanga, a bohelela xitshamu embhongolweni a gada, a ya ekaya karikwavo; a fika a lulamisa swa ndyangu wa yena hinkwaswo, kutani a tihinga, a fa; va ya n'wi lahla emasirheni ya vatata wa yena.

Ta Davhida eMahanayimi

24Loko Abixalomu ni vavanuna va Israele hinkwavo va ri karhi va pela nambu wa Yordani, Davhida a fika eMahanayimi. 25Enkarhini lowu, Abixalomu a a vekile Amasa ku va ndhunankulu ya mavuthu, ku siva Yowabu. Amasa a a ri makwavo wa Yowabu, hikuva Seruya mana wa Yowabu, na Abigali mana wa Amasa a va ri vamakwavo, vana va Nahaxi;Van'wana va ri: vana va Yese Abigali a a tekiwile hi wanuna loyi a va ku i Yitira, wa rixaka ra Israele.Van'wana va ri: rixaka ra Iximaele 26Vaisraele a va govile na Abixalomu etikweni ra Giliyadi.

27Loko Davhida a fika eMahanayimi, a hlanganisiwa hi Xobi n'wana Nahaxi wa le Rhaba etikweni ra Vaamoni, na Makiri n'wana Amiele wa le Lo-Debara, na Barizilayi, Mugiliyadi wa le Rogelimi; 28va n'wi yisela masangu, ni minkambana, ni swibya swin'wana swa vumba, ni koroni, ni maxalana, ni mapa, ni tindzhoho leti oxiweke, ni tindluwa, ni timbaweni, 29va n'wi yisela ni vulombe, ni phehlwa, ni tinyimpfu, ni chizichizi, kumbe: kajo (queijo) ya masi ya tihomu, leswaku a ta dya ni vanhu va yena, hikuva a va ehleketa leswaku Davhida ni vanhu va yena va ta va va karhatiwile hi ndlala, ni torha, ni ku karhala, emananga.