Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Davhida a tivisiwa rifu ra Sawulo

11Loko Davhida a vuya hi le ku hlaseleni ka Vaamaleke, Sawulo a a lovile, kutani Davhida a tshama masiku mambirhi eSikilaga. 2Hi siku leri tlhandlamaka, ku ta fika munhu loyi a a huma eka Sawulo emixaxeni ya nyimpi; a a handzulerile swiambalo swa yena, a ticherile misava enhlokweni. Loko a fika, a kongoma Davhida, a tiwisela ehansi, a n'wi nkhinsamela. 3Davhida a n'wi vutisa a ku: “U ta u huma kwihi xana?” Yena a hlamula a ku: “Ndzi ta hi ku tsutsuma, ndzi huma emixaxeni ya Vaisraele.” 4Davhida a ku ka yena: “Ku lo humelela yini xana? Ndzi byele!” Munhu loyi a hlamula a ku: “Vavanuna va tsutsumile enyimpini. Masocha layo tala ma hluriwile, ma dlayiwa; Sawulo ni n'wana wa yena Yonatani na vona va dlayiwile.” 5Kutani Davhida a vutisa jaha leri a ri n'wi rungulela timhaka leti, a ku: “Xana u swi tivisa ku yini leswaku Sawulo ni n'wana wa yena Yonatani va dlayiwile, xana?” 6

1:6-10
I Sam. 31:1-6
I Tikr. 10:1-6
Jaha ri hlamula ri ku: “Ndzi lo tshuka ndzi humelele entshaveni ya Gilibowa, laha Sawulo a a yimile kona, a tiseketerile hi tlhari ra yena; makalichi ya Vafilista ni vagadi va tihanci ta vona a va ri kusuhi na yena, va lava ku n'wi rhendzela. 7Loko a languta endzhaku, a ndzi vona, a ndzi huwelela. Mina ndzi pfumela, ndzi ku: ‘Ndza swi twa, hosi!’ 8Kutani a ndzi vutisa a ku: ‘Hi wena mani xana?’ Ndzi hlamula ndzi ku: ‘Mina ndzi Muamaleke.’ 9Sawulo a ku ka mina: ‘Tshinela kusuhi, u ndzi dlaya, hikuva ndzi khomiwile hi gome lerikulu,gome lerikulu, kumbe: sululwana hambileswi ndza ha hefemulaka!’ 10Kavaloko ndzi tshinela kusuhi na yena, ndzi n'wi dlaya, hikuva a ndzi swi vona leswaku a nga ka a nga hanyi loko a hluriwile. Kutani ndzi teka harhi ya vuhosi leyi a yi ri enhlokweni ya yena, ni sindza leri a ri ri evokweni ra yena, ndzi ta na swona laha ka wena, we n'wini wanga.”

11Loko Davhida a twa sweswo, a handzulela swiambalo swa yena, kutani vavanuna hinkwavo lava a va ri na yena va endlisa sweswo. 12Va ba nkosi, va rila, va titsona swakudya ku kondza dyambu ri pela, va rila Sawulo ni n'wana wa yena Yonatani, va rila ni tiko ra HOSI Xikwembu ni rixaka ra Vaisraele, hikuva a va dlayiwile enyimpini. 13Kutani Davhida a vutisa jaha leri ri teke ni timhaka ta kona, a ku: “U wa ka mani xana?” Rona ri ku: “Ndzi n'wana wa Muamaleke loyi a luveleke etikweni ra Israele.” 14Davhida a ku ka yena: “Xana swi endlise ku yini ku kala u nga chavi ku tlakusa voko ra wena, u dlaya muhlawuriwa wa HOSI Xikwembu, xana?” 15Kutani Davhida a vitana un'wana wa majaha ya yena, a n'wi lerisa a ku: “Tana haleno, u ta n'wi dlaya!” Kutani jaha ri ba Muamaleke, ri n'wi dlaya, 16Davhida a ri karhi a byela Muamaleke, a ku: “Rifu leri, u lo tivangela hi wexe, hikuva u lo timangalela, loko u vula leswaku hi wena la dlayeke muhlawuriwa wa HOSI Xikwembu.”

Davhida a rila Sawulo na Yonatani

17Davhida a suma risimu ro rila Sawulo ni n'wana wa yena Yonatani, 18

1:18
Yox. 10:13
kutani a lerisa leswaku ri dyondzisiwa vanhu va Yuda. I “Risimu ra Vurha”, leri kumekaka eka “Buku ya Mululami”,Kumbe: “Buku ya Yaxari” leri nge:

19“Yo, Israele! Timburhi ta wena ti lo lákáhlá, eswitsungeni,

tinhenha ti wile enyimpini!

20Mi nga hangalasi mahungu emutini wa Gati,

mi nga ma paluxi emagondzweni ya Axikeloni,

vanhwana va Vafilista va nga ta khana,

vanhwana va vahedeni va nga ta ba minkulungwana.

21N'wina tintshava ta Gilibowa,

ku nga ha wi mberha, ni mpfula yi nga ha ni ehenhla ka n'wina,

masimu ya n'wina yo nona ma nga ha rimiwi,

hikuva switlhangu swa tinhenha swi nyamiseriwele ka n'wina,

xitlhangu xa Sawulo xi nga ka xi nga ha vangamisiwi hi mafurha.

22Vurha bya Yonatani a byi nga tolovelanga ku tlhela

byi nga tlhavanga valala, byi nantswa ngati ya vona;

fumu ra Sawulo a ri nga tolovelanga ku vuya

ri nga tolanga mafurha ya tinhenha.

23Sawulo na Yonatani a va rhandziwa ngopfu,

a va tsakeriwa swonghasi loko va ha hanya;

ni rifu a ri va hambanisanga!Van'wana va ri: Eku hanyeni ni le ku feni, a va hambananga

A va tlula magama hi rivilo,

va ri ni matimba ku tlula tinghala.

24N'wina vanhwana va Israele, rilani Sawulo!

A a mi bombisa hi tinguvu to vangama ta swivunguvungu,

a tlhoma swisasekiso swa nsuku etingubyini ta n'wina.

25“Tinhenha ti wile exivindzini xa nyimpi.

Yonatani ú lo nswí, eswitsungeni swa wena Israele.

26We makwerhu Yonatani, mbilu ya mina yi vavisekela wena ngopfu;

a wu ndzi tsakisa swonghasi!

Rirhandzu ra wena a ri ndzi nandzihela,

ku tlula ni ra vavasati.

27Tinhenha ti wile enyimpini,

matlhari ya nyimpi ma lovele makumu!”