Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Ta xihloka lexi tsavuriweke ematini

61Siku rin'wana, vadyondzisiwa va vaprofeta va ku ka Elixa: “Languta, laha hi tshamaka kona loko hi hlengeletana emahlweni ka wena, a ku hi ringani.Kumbe: ndhawu leyi hi tshamaka ka yona hi ri emavokweni ya wena, a yi hi ringani 2Hi pfumelele ku ya tsema timhandze enkoveni wa Yordani, un'wana ni un'wana a vuya ni yin'we, hi lulamisa ndhawu yo hlengeletanela kona.” Elixa a va hlamula, a ku: “Fambani!” 3Hiloko un'wana wa vaprofeta a ku ka Elixa: “Hi kombela hi ku titsongahata leswaku u hi heleketa, hina malandza ya wena.” Elixa a hlamula a ku: “Hiswona, ndzi ta mi heleketa.” 4A famba na vona, kutani loko va fika enkoveni wa Yordani, va sungula ku tsema timhandze. 5Loko un'wana wa vona a ri karhi a tsema mhandze, xihloka xa yena xo tsuka xi guleka, xi wela ematini. Hiloko a huwelela a ku: “Yo, n'wini wanga! A ndzi lo lomba.” 6Munhu wa Xikwembu a vutisa a ku: “Xi wele kwihi?” Loko va n'wi kombile ndhawu ya kona, Elixa a vatla rinhi, a ri hoxa ematini, a papamisapapamisa, kumbe: mbekukisa xihloka ha rona. 7Kutani a byela munhu loyi, a ku: “Hi lexi, xi teke!” Yena a tshambuluta voko a xi tsavula.

Ta Elixa ni Vasiriya

8Siku rin'wana, loko hosi ya Vasiriya yi ri eku lweni ni Vaisraele, yi tsundzuxana ni vakulukumba va yona, kutani yi va komba lomu mavuthu ya yona ma fanelaka ku ya gova kona. 9Kambe Elixa a rhumela rito eka hosi ya Israele, leri nge: “Tlhariha, u nga tshuki u hundza hi le xivandleni lexo karhi, hikuva Vasiriya va ya gova kona.” 10Hikokwalaho, hosi ya Israele yi rhumela vanhu, va ya kamba xivandla lexi munhu wa Xikwembu a yi byeleke xona. Swi endlisa sweswo ku nga ri kambirhi ntsena kambe ko tala: Elixa a a tsundzuxa hosi ya Israele, kutani yona a yi kota ku tlhariha.

11Mhaka leyi yi karhata ngopfu hosi ya Vasiriya. Yi vitana vakulukumba va yona, yi ku ka vona: “Xana mi nge ndzi byeli leswaku i mani exikarhi ka hina loyi a yimaka ni hosi ya Israele xana?” 12Un'wana wa vakulukumba a hlamula a ku: “Ina, hosi n'wini wanga; munhu wa kona i Elixa, muprofeta wa Vaisraele: Ú tivisa hosi ya Israele hambi swi ri leswi u swi vulaka u ri xihundleni, endlwini ya wena.” 13Kutani hosi yi va lerisa yi ku: “Yanani, mi ya vona lomu a tshamaka kona, leswaku ndzi ta rhumela vanhu, va ya kona va ya n'wi khoma.” Loko hosi yi tivisiwile leswaku Elixa ú le Dotani, 14yi rhumela kona vuthu lerikulu ra tinhenha, ti ri ni tihanci ni makalichi, ti fika eDotani ni vusiku, ti rhendzela muti.

15Loko nandza wa munhu wa Xikwembu a vindzuka, siku leri tlhandlamaka, a huma endlwini, a hlamala ku vona muti wu rhendzeriwile hi vuthu leri nga ni tihanci ni makalichi. Kutani nandza wa Elixa a huwelela a ku: “Yo, n'wini wanga, xana hi ta endla yini xana?” 16Elixa a n'wi hlamula a ku: “U nga chavi hikuva lava yimaka na hina va tele ku tlula lava yimaka na vona.” 17Kavaloko Elixa a khongela, a ku: “Wee HOSI, ndza ku kombela, pfula mahlo ya yena, a ta kota ku vona.” Kavaloko HOSI Xikwembu xi pfula mahlo ya nandza, a kota ku vona: Maganga a ma tele hi tihanci ni makalichi ya ndzilo, swi rhendzerile Elixa.

18Loko Vasiriya va rhelela ku ta khoma Elixa, muprofeta a khongela HOSI Xikwembu nakambe, a ku: “Ndza ku kombela HOSI, endla leswaku mahlo ya vanhu lava va matiko ma biwa hi riphume.” Hiloko hakunene Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa Elixa, xi ba mahlo ya Vasiriya hi riphume. 19Kavaloko Elixa a ku ka vona: “Mi lahlekile, a hi yona ndlela, ni muti a hi wona; ndzi landzeni, ndzi ta mi yisa eka munhu loyi mi n'wi lavaka.” Kutani a va yisa eSamariya.

20Loko va ha ku nghena eSamariya, Elixa a khongela a ku: “Wee HOSI, pfula mahlo ya vanhu lava, va ta kota ku vona.” Kavaloko HOSI Xikwembu xi pfula mahlo ya vona, va kota ku vona, kutani va hlamala hi ku tikuma va ri exikarhi ka muti wa Samariya. 21Loko hosi ya Vaisraele yi va vona, yi vutisa Elixa yi ku: “U ri yini tatana, xana ndzi va dlayetela xana?” 22Elixa a hlamula a ku: “E-e, u nga va dlayi. Xana u toloverile ku dlaya mahlonga lawa u ma hluleke enyimpini hi fumu ra wena ni vurha bya wena xana? Va phamele swakudya, u va nyika ni mati. Va ta dya, va nwa, kutani va ta tlhelela eka n'wini wa vona.” 23Kavaloko hosi yi va fihluta swinene: Va dya, va nwa, kutani yi va pfulela tindlela, va tlhelela eka n'wini va wona. Ku sukela siku rero, mintlawa ya Vasiriya a ya ha humanga yi ta hlasela tiko ra Israele.

Ta Elixa ni ku rhendzeriwa ka Samariya

24Endzhaku ka nkarhi, hosi ya Vasiriya Bene-Hadada a hlengeleta mavuthu ya yena hinkwawo, a kongoma muti wa Samariya, a wu rhendzela, 25ndlala yi va leyikulu eSamariya. Leswi Vasiriya a va rhendzerile muti, swi fika laha nhloko ya mbhongolo yi vitanaka mali ya tisilivhere ta 80, ni tindzhohonyana ta nhovaKumbe: ni “thyaka ra matuva” (ri nga vito ra tindzhoho ta kona) to tata xandla ti vitanaka mali ya tisilivhere ta 5. 26Siku rin'wana, loko hosi ya Vaisraele yi ri karhi yi famba-famba ehenhla ka rirhangu ra muti, wansati a yi huwelela, a ku: “Ndzi pfune, wee hosi n'wini wanga!” 27Hosi yi n'wi hlamula yi ku: “Loko HOSI Xikwembu xi nga ku pfuni, xana mina ndzi nga ku pfunisa ku yini, leswi ku nga ha vuyiki nchumu hi le masin'wini ya mavele kumbe ya vhinya, xana?” 28Hosi yi engeta yi ku: “Mhaka ya wena hi yihi ke?” Wansati a hlamula, a ku: “Wa vona wansati luya: Ú te ka mina: ‘Tisa n'wana wa wena wa mufana, hi n'wi dya namuntlha; kutani wa mina n'wana, hi ta n'wi dya mundzuku.’ 29

6:29
Dut. 28:57
Kunene, hi swekile n'wana wa mina, hi dya. Kutani hi siku leri tlhandlamaka, ndzi ku ka yena: ‘Tisa wa wena n'wana, hi n'wi dya’, kambe yena ú tumbetile n'wana wakwe.” 30Loko hosi yi twa marito ya wansati, yi handzulela xiambalo xa yona xa vuhosi. Yi vulavula yi yimileVan'wana va ri: yi ri karhi yi famba-famba ehenhla ka rirhangu, kutani vanhu va muti va swi vona leswaku a yi rhangisile xiambalo xo khwaxa eka leswi a yi swi ambarile. 31Kutani yi ku: “Ndza tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka Xikwembu leswaku namuntlha, Elixa luya wa n'wana Xafati, ndzi ta n'wi tsema nhloko.”

32Elixa a a ri ekaya, kutani vakulukumba a va n'wi endzerile. Enkarhini wolowo, hosi yi rhumela munhu a huma ntsindza. Kambe loko murhumiwa loyi a nga si fika, Elixa a byela vakulukumba, a ku: “Ma swi vona ke! Hosi leyi ya xigevenga yi rhumile munhu ku ta ndzi tsema nhloko. Vonani ke, loko murhumiwa loyi a fika, pfalani rivanti mi goga, leswaku a nga koti ku nghena. Xana a hi swigingi swa n'wini wa yena leswi twalaka endzhaku ka murhumiwa xana?” 33Loko Elixa a ha vulavula na vona, murhumiwa hi byakweVan'wana va ri: hosi hi yoxe a fika eka Elixa, a ku ka yena: “Makhombo lawa ma vangiwile hi HOSI Xikwembu. Xana ndzi nga ha langutela yini, xo huma eka HOSI Xikwembu, xana?”