Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Ta ku wa ka Yerusalema

(Yer. 39:1-7; 52:3-11)

251

25:1
Yer. 21:1-10
34:1-5
Ez. 24:2
Hi lembe ra vu-9 ra ku fuma ka Sedekiyasi, hi siku ra khume ra n'hweti ya vukhume, Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo a ta hlasela Yerusalema, a gova emahlweni ka muti; kutani Vakalediya va fumbetela misava yo khandziya erirhangwini ha yona, yi rhendzela muti hinkwawo. 2Na wona mavuthu ma rhendzela muti ku fikela lembe ra vu-11 ra ku fuma ka hosi Sedekiyasi, 3kutani ndlala yi va leyikulu emutini, hikuva vaaki va wona a va heleriwile hi swakudya. Kutani, hi siku ra 9 ra n'hweti,Van'wana va ri: hi siku ra 9 ra n'hweti ya vumune 4
25:4
Ez. 33:21
rirhangu ra muti ri boxiwa. Hambileswi mavuthu ya Vakalediya a ma rhendzerile muti, hosi Sedekiyasi ni masocha ya yena hinkwawoVan'wana va ri: masocha hinkwawo ya Sedekiyasi va kotile ku baleka nivusiku, hi le nyangweni leyi a yi ri xikarhi ka makhumbi mambirhi, kusuhi ni ntanga wa hosi, kutani va tsutsuma hi ndlela leyi kongomaka enkoveni wa Yordani. 5Kambe mavuthu ya Vakalediya ma hlongorisa hosi Sedekiyasi, ma ya n'wi kuma erivaleni ra le Yeriko; kutani masocha hinkwawo ya yena ma hangalaka ma n'wi siya. 6Vakalediya va khoma hosi Sedekiyasi, va n'wi yisa eka hosi ya Babilona eRibila, kutani yona yi n'wi vona nandzu. 7
25:7
Ez. 12:13
Va tsema minkolo ya vana va Sedekiyasi a ri karhi a swi vona, kutani va n'wi boxa mahlo, va n'wi boha milenge hi tinketani, va n'wi yisa eBabilona.

Va ka Yuda va yisiwa kambe evukhumbini

(II Tikr. 36:17-21; Yer. 39:8-10; 52:12-30)

8Hi lembe ra vu-19 ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya le Babilona, hi siku ra 7 ra n'hweti ya vuntlhanu, Nebuzaradani nandza wa hosi ya le Babilona, ndhuna ya vasirheleri va yona, a nghena eYerusalema. 9

25:9
I Tih. 9:8
A hisa yindlu ya HOSI Xikwembu, ni tindlu ta le ntsindza, ni tindlu tin'wana ta Yerusalema, ngopfu ngopfu tindlu hinkwato ta vanhu lavo chaviseka.Van'wana va ri: a hisa yindlu yin'wana ni yin'wana leyikulu 10Masocha hinkwawo ya Vakalediya lama teke ni ndhuna ya vasirheleri, ma hindzimuxa rirhangu hinkwaro leri rhendzelaka Yerusalema. 11Kutani Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a teka vanhu lava a va sele emutini, ni lava a va tinyiketile eka hosi ya le Babilona, swin'we ni masalela ya lava akeke etikweni,Van'wana va ri: swin'we ni masalela ya vavatli ni vaaki a va yisa evukhumbini hinkwavo. 12Kambe Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri a siya vanhu van'wana va swisiwana etikweni, leswaku va ta sala va hlayisa mirhi ya mihandzu, va byala ni mavele.

13

25:13
I Tih. 7:15-26
II Tikr. 3:15-17
4:2-5
Vakalediya va faya tiphuphu ta koporo ni swigolonyana leswi a swi ri endlwini ya HOSI Xikwembu, va faya ni nhlambeto leyikulu ya koporo leyi vuriwaka “Lwandle”, kutani va yisa koporo ya kona eBabilona. 14
25:14
I Tih. 7:45
II Tikr. 4:16
Va phangha timbita, ni minkombe, ni swikero swo tsemeta tingoti ta timboni, ni swimbitana swo hisela mirhi ya risuna, ni swibya swin'wana hinkwaswo swa koporo leswi tirhisiwaka eTempeleni. 15Ndhuna ya vasirheleli yi phangha ni xuma xa nsuku ni silivhere lexi tirhisiweke ku vumba timbita to oka ndzilo ni minkambana. 16A ku vanga na munhu la koteke ku pima ku tika ka koporo leyi humeke eka swingolongondzwana swa Tempele leswi hosi Solomoni a swi vumbeke, ti nga tiphuphu letimbirhi, ni nhlambeto leyikulu, ni swigolonyana. 17Hi vumbirhi bya tona, tiphuphu a ti lehile 9 m ku ya ehenhla, ti rhendzeriwile hi xidlodlo xa koporo xa 1,50 m ku ya ehenhla;Van'wana va ri: xidlodlo xa koporo xa 2,50 m ku ya ehenhla xidlodlo lexi a xi khavisiwile hi leswi fanaka ni ritavala ra koporo, ni swifaniso swa swihenge swa koporo. Tiphuphu timbirhi leti a ti fanana, ti khavisiwile hi ritavala.

18Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli a khoma Seraya muprista lonkulu, ni muprista Sofoniya xandla xa yena, a khoma ni vaprista lavanharhu lava rindzaka tinyangwa ta Tempele. 19Emutini, Nebuzaradani a khoma mulanguteri un'wana loyi a a fambisa swa mavuthu, ni vavanuna va ntlhanu va huvo ya hosi lava kumiweke va ha sele emutini; a khoma matsalani wa ndhunankulu ya mavuthu, loyi a a rhamba vavanuna va tiko enyimpini; naswona, exikarhi ka vavanuna lava va tiko,Kumbe: exikarhi ka vakulukumba va tiko a khoma 60 lava kumiweke va ha sele emutini. 20Kavaloko Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli a hlengeleta lava khomiweke, a famba na vona ehosini ya Vababilona eRibila. 21Hosi Nebukadnetsara a lerisa leswaku va biwa, kutani va dlayiwa eRibila, etikweni ra Hamata. Hi wona mukhuva lowu vanhu va Yuda va yisiweke evukhumbini ha wona, kule ni tiko ra vona.

Gedaliya a vekiwa mufambisi wa Yuda

(Yer. 40:1-9; 41:1-3)

22

25:22-24
Yer. 40:7-9
Nebukadnetsara, hosi ya le Babilona, a veka Gedaliya n'wana Ahikama ntukulu wa Xafati, leswaku a va mufambisi wa vanhu lava va seleke eYuda, lava nga yisiwangiki evukhumbini. 23Vafambisi va mavuthu lava a va ha tumberile enhoveni ni masocha ya vona, va twa leswaku hosi ya le Babilona yi vekile Gedaliya ku va murhangeri etikweni, kutani va ya hlangana na yena emutini wa Mispa, va ri ni malandza ya vona. Lava yeke i Iximaele n'wana Netaniya, na Yohanani n'wana Kariyaka, na Seraya n'wana Tanahumeti wa Munetofa, na Yaazaniya n'wana wa Mumaaka. 24Gedaliya a hlambanyela vafambisi lava ni vanhu va vona, a ku: “Mi nga chavi tindhuna ta Vakalediya.Van'wana va ri: mi nga tshuki mi chava ku tirhela Vakalediya Tshamani etikweni leri, mi tiveka ehansi ka hosi ya le Babilona, kutani a mi nga xanisiwi hi nchumu.” 25
25:25
Yer. 41:1-3
Kambe, hi n'hweti ya vu-7 ya lembe rero, Iximaele n'wana Netaniya wa Elixama, munhu wa yindlu ya vuhosi, a fika eMispa a ri ni vavanuna va khume. Va juma Gedaliya, va n'wi dlaya, swin'we ni vanhu va Yuda ni Vakalediya lava a va ri na yena. 26
25:26
Yer. 43:5-7
Kavaloko vaaki hinkwavo va tiko, lavakulu ni lavatsongo, swin'we ni tindhuna ta mavuthu, va suka va ya le Egipta, hikuva a va chava Vakalediya.

Yoyakini a tlakusiwa eBabilona

27Hi lembe leri Evhili-Merodaka hosi ya le Babilona a sunguleke ku fuma ha rona, a komba tintswalo eka Yoyakini hosi ya Yuda, a n'wi humesa ekhotsweni; a ri ri lembe ra 37 ra ku yisiwa ka Yoyakini hosi ya Yuda evukhumbini, hi siku ra 27 ra n'hweti ya vu-12. 28Evhili-Merodaka a vulavula khwatsi na Yoyakini, a n'wi hlayisa ku tlula tihosi tin'wana leti a ti ri na yena evukhumbini eBabilona. 29Kutani Yoyakini a hluvula swiambalo swa yena swa vuhlonga, kutani ku sukela kwalaho, siku rin'wana ni rin'wana ra ku hanya ka yena, Yoyakini a a dya na hosi endlwini ya yona. 30Masiku hinkwawo, hosi ya le Babilona a yi pimela Yoyakini swo tihlayisa ha swona; swi ve tano ku kondza a fa.