Xitsonga 1989 (TSO89)
19

Hezekiya a kombela ku pfuniwa hi Esaya

(Es. 37:1-7)

191Loko hosi Hezekiya a twa timhaka teto, a handzulela swiambalo swa yena, kutani a ambala leswo khwaxa, a ya nghena endlwini ya HOSI Xikwembu. 2Kutani a rhuma Eliyakimi, mulanguteri wa swa le ntsindza, na Xebina matsalani, swin'we ni vaprista lavakulu, eka muprofeta Esaya n'wana Amotsi; na vona a va ambarile leswo khwaxa. 3Kutani va ya, va ya tivisa muprofeta marito ya Hezekiya, lama nge: “Siku ra namuntlha i siku ra maxangu, ro tshinyiwa ni ra tingana. Hi fana ni vana lava nga kusuhi ni ku velekiwa, kambe matimba ya muveleki ma herile. 4Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi twile marito hinkwawo ya Rhabi-Xake, loyi n'wini wa yena hosi ya le Asiriya yi n'wi rhumeke ku ta sandza Xikwembu lexi hanyaka. Kumbexana HOSI Xikwembu xa wena xi ta rihiseta marito lawa xi ma tweke. Hikokwalaho, khongelela vanhu va nga ri vangani lava saleke kwala.” 5Esaya a hlamula malandza ya hosi Hezekiya lama fikeke ka yena, 6a ku: “Byelani n'wini wa n'wina leswaku HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘U nga tshuki u chavisiwa hi marito lawa u ma tweke, lawa malandza ya hosi ya le Asiriya ma ndzi rhuketeleke ha wona. 7Yingisa: Ndzi ta nghenisa moya wun'wana eka yena: Ú ta twa mahungu-ndlela, kutani ú ta tlhelela etikweni ra yena; naswona ndzi ta vona leswaku a dlawa hi fumu, ekaya ka yena.’ ”

8Rhabi-Xake a tlhela, kutani a ya kuma hosi ya Asiriya emutini wa Libina, hikuva a a twile leswaku yi sukile eLakixi, yi ya hlasela muti wa Libina. 9Enkarhini wolowo hosi ya Asiriya yi kuma mahungu ya leswaku Tirihaka hosi ya le EtiyopiyaEtiyopiya, kumbe: Kuxi ú humile nyimpi ku ta lwa na yona.

Varhumiwa va Senakeribi va tlhelela eYerusalema

(Es. 37:8-20)

Hosi ya le Asiriya yi engeta yi rhuma vanhu va yona eka Hezekiya, yi va lerisa yi ku: 10“Mi ta vulavurisa leswi na Hezekiya hosi ya Yuda, mi ku: ‘U nga tshuki u pfumela ku kanganyisiwa hi Xikwembu xa wena lexi u xi tshembaka, loko xi ku tshembisa leswaku muti wa Yerusalema a wu nga nyiketiwi emavokweni ya hosi ya le Asiriya. 11U swi twile hiwexe leswi tihosi ta le Asiriya ti swi endleke eka matiko hinkwawo, loko ti ma herisile ma ku bì! Xana wena u ta ponisa ku yini xana? 12Xana swikwembu swa vamatiko swi ponisile matiko lawa vakokwa wa mina va ma heriseke, ma nga matiko ya Gozana, ni ya Harani, ni ya Resefa, ni ya vanhu va le Edeni lava a va ri eTelasara, xana? 13Yi kwihi hosi ya le Hamata, ni hosi ya le Aripadi, ni hosi ya muti wa Sefari-Vhayimi, ni hosi ya le Hena, ni hosi ya le Ivha, xana?’ ”

14Hezekiya a nyikiwa papila ra timhaka leti hi varhumiwa, a ri hlaya, kutani a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu, a fika a ri phurumula emahlweni ka xona. 15

19:15
Eks. 25:22
Kutani a khongela a ku: “Wena HOSI, Xikwembu xa Israele, wena u tshamaka exiluvelweni ehenhla ka tikerubu, hi wena ntsena la nga Xikwembu ehenhla ka mimfumo hinkwayo ya misava; hi wena la endleke tilo ni misava. 16Rhiya ndleve we HOSI, u yingisa; pfula mahlo we HOSI, u vona; yingisa marito lawa Senakeribi a ma rhumeleke ku ku sandza ha wona, wena Xikwembu lexi hanyaka. 17Hakunene, wena HOSI, tihosi ta le Asiriya ti herisile vanhu lavo tala ni ku onhetela matiko ya vona; 18ti hoxile swikwembu swa matiko lawa endzilweni, hikuva a swi nga ri swikwembu swa xiviri, kambe a swi ri swifaniso ntsena swa mitsandza ni maribye, leswi vatliweke hi mavoko ya vanhu; hikokwalaho, swi herisiwile. 19Sweswi ke, wena HOSI Xikwembu xa hina, ndza ku khongela, hi lamulele emavokweni ya Senakeribi, leswaku mimfumo hinkwayo ya misava yi ta tiva leswaku hi wena ntsena u nga Xikwembu, wena HOSI.”

Rito ra Esaya eka Hezekiya

(II Tikr. 32:20-23; Es. 37:21-38)

20Kavaloko Esaya n'wana Amotsi a rhumela rito eka Hezekiya, leri nge: “Hosi Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo, xi ri: Xikhongelo xa wena hikwalaho ka Senakeribi hosi ya le Asiriya ndzi xi twile. 21Kutani rito ra mina HOSI ehenhla ka Senakeribi, hi leri:

“ ‘Muti wa Siyoni, nhwana loyi wo saseka,

wa ku hleka ni ku ku monya, we Senakeribi.

Va Yerusalema va sala va tshwutela marha

loko u hundzile.

22Xana loyi u n'wi sandzeke ni ku n'wi rhuketela, i mani xana?

Xana i mani loyi u n'wi huweleleke,

loyi u n'wi languteleke hansi eku tikuriseni ka wena, xana?

Hi mina Muhlawuleki wa Israele!

23Hi nomo wa varhumiwa va wena, u ndzi sandzile mina N'wini wa hinkwaswo,

loko u ri karhi u tidzunisa, u ku:

Hi makalichi ya mina layo tala,Van'wana va ri: Hi ku kandziya makalichi ya mina

ndzi khandziyile etinhlohlorini ta tintshava, emabakweni ya Lebanoni lomu ku nga nghenekiki;

ndzi yile ndzi ya tsema mirhi ya kona leyo leha ya kedari,

ni mirhi ya kona leyo saseka ya kipresi.

Ndzi fikile emakocokocweni ya kona ya le ndzeni

ni le swihlahleni swa kona leswo tlhuma.Kumbe: ni le swihlahleni swa mirhi ya mihandzu

24Ndzi cerile swihlovo ematikweni ya vanhu vambe,

kutani ndzi nwa mati ya swona.

Ndzi phyisile milambu hinkwayo ya Egipta hi minkondzo ya mina!

25“ ‘Xana a wu swi twanga xana, wena Senakeribi,

leswaku mina HOSI ndzi lulamisile timhaka leti ka ha ri khale,

ni ku ti boha ku sukela eminkarhini leyi hundzeke, xana?

Kutani sweswi makungu ya mina ma karhi ma humelela,

swi nga leswi u swi endleke loko u herisa miti ya makhokholo,

yi hundzuka marhumbi.

26Vaaki va yona va tsemeke nhlana,

va khomiwa hi ku chava ni tingana.

Va fana ni swimilana swa nhova,

kumbe rihlaza ra le masin'wini,

va fana ni byanyi lebyi milaka emalwangwini ya tindlu,

lebyi vunaka byi nga si rhumbuka.Van'wana va ri: lebyi omisiwaka hi mheho yo hisa ya le vuxeni

27“ ‘Kambe mina, ndzi tiva loko u yima ni loko u tshama,

ndzi tiva loko u famba ni loko u vuya,

ni loko u ndzi karihela.

28Kutani ke, leswi u ndzi kariheleke,

ni leswi ku titshemba ka wena ku fikeke etindleveni ta mina,

ndzi ta ku boxa nhompfu, ndzi ku hulela muhalo,

ndzi ku nghenisa ni matomu enon'weni;

kutani ndzi ta ku tlherisela ekaya,

hi ndlela leyi u teke ha yona.’

29“Leswi swi nga ta ku komba ku tiya ka marito lawa wena Hezekiya hi leswi: Nan'waka, ku ta dyiwa leswi timilelaka hi swoxe; haxawu ku ta dyiwa leswi hlukaka hunene; kambe loko lembe ra vunharhu ri ta va ri fikile, haxani mbewu, mi tshovela; byalani masimu ya vhinya, mi dya mihandzu ya kona! 30Eka lava saleke va rixaka ra Yuda, lava nga ta pona va ta dzima timitsu ti ya ehansi, va ta phaka marhavi ma veka mihandzu; 31hikuva, emutini wa Yerusalema, lava saleke va ta hluka; swihluke swa lava poneke swi ta huma entshaveni ya Siyoni. HOSI Xikwembu lexi hisekelaka tiko ra xona, xi ta endla leswaku swi va tano.

32“Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo ehenhla ka hosi ya le Asiriya, xi ri: ‘Senakeribi a nga ka a nga ngheni emutini lowu, kumbe ku wu copa hi nseve; a nga ka a nga tshineli kusuhi na wona hambi a tisirhelerile hi switlhangu; a nga ka a nga wu hluli hi ku fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti. 33Ndlela leyi a teke ha yona, hi yona leyi a nga ta tlhela ha yona. A nga ka a nga ngheni emutini lowu, ku vula mina HOSI, 34hikuva ndzi ta lwela muti lowu ndzi wu lamulela, hi ku rhandza ka mina ni hikwalaho ka nandza wa mina Davhida.’ ”

Ta ku ponisiwa ka Yerusalema

(Es. 37:36-38)

35Kutani, hi vusiku byebyo, ntsumi ya HOSI Xikwembu yi humelela emixaxeni ya Vaasiriya, yi lovisa vavanuna va 185 000. Loko ri ya eku xeni, lavan'wana va pfuka, kutani vo vona mintsumbu ntsena. 36Kavaloko Senakeribi hosi ya le Asiriya a longa, a tlhelela ekaya eNinivha, a ya tshama kona. 37Siku rin'wana, loko a ri karhi a gandzela endlwini ya Nisiroko xikwembu xa yena, vana va yena Adrameleke na Xaresere va n'wi dlaya hi fumu, kutani va balekela etikweni ra Ararata. Esari-Hadoni, un'wana wa vana va yena, a sala a fuma.