Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta nkosikazi Ataliya loko a teka vuhosi

(II Tikr. 22:10-12)

111Kuteloko Ataliya mana wa Ahaziya a twile leswaku n'wana wa yena ú file, a nghenela va le vuhosini, a va dlayetela hinkwavo. 2Kambe Yoxeba N'wa-Yehoramu makwa Ahaziya a ya teka Yowasi n'wana Ahaziya, a nyenga na yena, a n'wi humesa exikarhi ka vana va le vuhosini lava a va ri karhi va dlayiwa, a ya n'wi fihla swin'we ni muhlayisi wakwe ekamarini ro etlela eka rona eTempeleni. Va n'wi tumbetisa sweswo kule na Ataliya, kutani n'wana a pona ku dlawa. 3Yowasi ú tshamile ni muhlayisi wakwe malembe ya 6, a tumbetiwile ekamarini ra le Tempeleni, loko Ataliya a ri karhi a fuma tiko.

Ta Yowasi loko a vekiwa ku va hosi

(II Tikr. 23:1-21)

4Kambe hi lembe ra vu-7, muprista Yoyada a vitana tindhuna ta mavuthu ya VakeretiVakereti: Vonani Nhlamuselo ya Marito ni ta varindzi, a va lerisa ku hlangana na yena endlwini ya HOSI Xikwembu. Loko va fikile, a twanana na vona ni ku va lerisa ku hlayisa xihundla lexi, kutani a va komba Yowasi n'wana wa sirha Ahaziya. 5A va byela a ku: “Mi ta endlisa leswi: Mi ni mintlawa minharhu leyi nghenaka entirhweni hi siku ra Savata. Wun'we wu tala ku rindza le ntsindza, 6wun'wana enyangweni ya Suru, wun'wana enyangweni leyi nga kusuhi ni muti wa varindzi. Mintlawa minharhu leyi, yi ta rindza tindlu ta le ntsindzatindlu ta le ntsindza, kumbe: Tempele hi ku ncincana. 7Mintlawa leyin'wana mimbirhi, leyi nga riki entirhweni hi siku ra Savata, yi ta ta ku ta hlayisa hosi Yowasi endlwini ya HOSI Xikwembu. 8Mi fahele ku rhendzela hosi, un'wana ni un'wana a tamerile matlhari, kutani loyi a nga ta tshinelela mintlawa ya varindzi, ú fanela ku dlawa. Mi nga tshuki mi hambana na hosi Yowasi, hinkwako lomu a yaka kona.”

9Kutani tindhuna ti endla hinkwaswo leswi muprista Yoyada a ti leriseke swona, yin'wana na yin'wana yi hlengeleta vavanuna va yona, lava a va nghena entirhweni hi siku ra Savata, kun'we ni lava a va nga tirhi hi Savata, va ya eka muprista Yoyada. 10Muprista a nyika tindhuna ematlhariVan'wana va ri: tlhari ra Davhida ni switlhangu leswi a swi ri swa hosi Davhida, leswi a swi hlayisiwa endlwini ya HOSI Xikwembu. 11Kutani varindzi hinkwavo va rhendzela Tempele va hlomile matlhari ku sukela hi tlhelo ra ximatsi ku ya fika etlhelweni ra xinene ra yona; va sirhelela hosi, va ri karhi va rhendzela Tempele ni alitari. 12Yoyada a humesa Yowasi n'wana wa hosi, a n'wi tlhandleka harhi ya vuhosi enhlokweni, a n'wi nyika ni mfungho wa vuhosi,mfungho wa vuhosi, kumbe: tsalwa ra tifanelo ta vuhosi kutani va n'wi veka hosi hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni; va phokotela mavoko, va huwelela va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

13Loko huwa ya vanhu lava taka hi ku tsutsuma yi fika etindleveni ta Ataliya, a ya eka vona endlwini ya HOSI Xikwembu; 14kutani loko a languta, o vona hosi yi yimile kusuhi ni phuphu,phuphu, kumbe: nsika hi ntolovelo wa vona; tindhuna ni vachayi va tinanga a va yimile kusuhi ni hosi, naswona vanhu hinkwavo va tiko a va tsakile, va ri karhi va chaya tinanga. Kavaloko Ataliya a handzulela swiambalo swa yena, a ri karhi a huwelela, a ku: “Vaxengi! Vaxengi!” 15Kutani muprista Yoyada a lerisa tindhuna leti a ti fambisa mavuthu, a ku: “N'wi humeseleni ehandle, hi le xikarhi ka mintlawa; munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ta yima na yena, mi n'wi dlaya hi fumu.” Muprista a engeta a ku: “A nga tshuki a dlayeriwa endlwini ya HOSI Xikwembu.” 16Va n'wi khoma, va n'wi yisa entsindza, va n'wi dlayela enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tihanci.

17Kutani Yoyada a endla ntwanano exikarhi ka HOSI Xikwembu ni hosi Yowasi, swin'we ni vanhu va yena leswaku va va vanhu va HOSI Xikwembu; naswona a endla ntwanano exikarhi ka hosi Yowasi ni vanhu va yena. 18Kavaloko vaaki hinkwavo va tiko va kongoma etempeleni ya Baali, va ya yi hindzimuxa; va fayetela tialitari ta Baali, ni swifaniso swa yena, va dlaya na Matani muprista wa Baali, emahlweni ka tialitari. Kutani muprista Yoyada a veka valanguteri ku rindza yindlu ya HOSI Xikwembu. 19Naswona a teka tindhuna, ni Vakereti, ni varindzi, swin'we ni vaaki hinkwavo va tiko. Va huma na hosi Yowasi endlwini ya HOSI Xikwembu, va rhelela va ya na yena entsindza, va nghena kona hi le nyangweni ya varindzi, kutani Yowasi a tshama exitshan'wini xa vuhosi. 20Vaaki hinkwavo va tiko va tsaka; naswona ku va ni ku rhula emutini, endzhaku ka loko Ataliya a dlayiwile hi fumu entsindza.Hi Xiheveru, kavanyisa 12 ku sungula kwala

21Yowasi a a ri ni malembe ya 7 loko a sungula ku fuma.

12

Ta ku fuma ka Yowasi eYuda

(II Tikr. 24:1-14)

121Hi lembe ra vu-7 ra ku fuma ka Yehu, Yowasi a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 40 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Sibiya, wa le Berexeba. 2Yowasi ú endlile leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu emasikwini hinkwawo lawa muprista Yoyada a n'wi kombeke tindlela ha wona.Kumbe: hikuva muprista Yoyada a a n'wi komba tindlela 3Hambiswiritano, swa le switsungeni leswo hlawuleka a nga swi tshikanga, hikuva vanhu va yile emahlweni va humesa magandzelo ni ku hisa mirhi ya risuna eswitsungeni leswi.

4

12:4
Eks. 30:11-16
Siku rin'wana, Yowasi a lerisa vaprista, a ku: “Tekani mali hinkwayo yo tirha leswo hlawuleka leyi tisiwaka endlwini ya HOSI Xikwembu, yi nga mali ya nhlengo lowu bohaka munhu un'wana ni un'wana hi ku ya hi xiyimo xa yena, mi teka ni mali ya tinyiko hinkwato leti vanhu va ti humesaka endlwini ya HOSI Xikwembu hi ku titwa ka vona. 5Muprista un'wana ni un'wana a a teke mali leyi emavokweni ya lava a pfunanaka na vonaKumbe: emavokweni ya lava a tivanaka na vona kutani mi yi tirhisa ku pfala timfa ta Tempele, hinkwako lomu khumbi ri kumekaka ri handzukile.”

6Hambiswiritano, hi lembe ra 23 ra ku fuma ka hosi Yowasi, vaprista a va nga si pfala timfa ta khumbi ra Tempele. 7Hiloko hosi Yowasi a vitana muprista Yoyada ni vaprista van'wana, a va vutisa a ku: “Hikwalaho ka yini mi nga pfalanga timfa ta Tempele xana? Ku sukela sweswi, mi nga ha tshami na mali leyi humaka emavokweni ya vapfuni va n'wina, kambe mi yi nyiketa eka lava pfuxaka Tempele.” 8Kutani vaprista va twanana leswaku a va nga ha teki mali emavokweni ya vanhu, ni leswaku ntirho wo pfuxa Tempele a wu nga ha vi emavokweni ya vona.

9Kutani muprista Yoyada a teka bokisi, a boxa xipfalo xa rona, a ri veka etlhelo ka alitari, evokweni ra xinene loko munhu a nghena endlwini ya HOSI Xikwembu; kutani vaprista hinkwavo lava rindzaka tinyangwa, a va hoxa eka rona mali hinkwayo leyi tisiwaka endlwini ya HOSI Xikwembu. 10Loko va vona leswaku bokisi ri tele, matsalani wa hosi ni mupristankulu a va ta, va ta hlaya mali leyi amukeriweke endlwini ya HOSI Xikwembu, va yi boha eswinkwamaneni. 11Loko va yi tsarisile,Van'wana va ri: a va ta va ta n'okisa silivhere ya kona, kutani va pima ku tika ka yona; 11 loko va yi pimile ... a va yi tamerisa vafambisi va ntirho lava vonaka swo pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu, kutani vona a va hakela vatirhi lava pfuxaka Tempele, va nga vavatli va timhandze, 12ni lava vatlaka maribye, ni lava akaka hi maribye; naswona, a va xava ha yona timhandze ni maribye lama vatliweke yo pfala timfa ta yindlu ya HOSI Xikwembu, ni swin'wana hinkwaswo leswi lavekaka ku pfuxa Tempele. 13Kutani mali leyi tisiwaka endlwini ya HOSI Xikwembu, a va ha yi tirhisanga ku endla swinwelo swa silivhere, ni swikero swo tsemeta tingoti ta timboni, ni minkambana, ni swibya swin'wana hinkwaswo swa yindlu ya HOSI Xikwembu, swa nsuku kumbe swa silivhere, 14hikuva mali leyi, a yi tamerisiwa vafambisi va ntirho, kutani ha yona a va pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu. 15Naswona, vavanuna lava khomisiweke mali leswaku va ya yi nyika vafambisi va ntirho, a va nga vutisiwi nchumu hi tlhelo ra yona, hikuva a va tirha hi ku tshembeka. 16

12:16
Levh. 7:7
Loko yi ri mali ya magandzelo yo riha milandzu ni ya timhamba to susa swidyoho, yona a yi nga tisiwi endlwini ya HOSI Xikwembu, kambe a yi ri ya vaprista.

Ta ku hela ka mfumo wa Yowasi

(II Tikr. 24:23-27)

17Enkarhini wolowo, Hazaele hosi ya le Siriya a hloma matlhari, a ya lwa ni muti wa Gati, kutani a wu hlula. Kambe loko Hazaele a tilulamisela ku ya hlasela Yerusalema, 18Yowasi hosi ya Yuda a humesa swilo hinkwaswo leswi vakokwa wa yena Yoxafati na Yehoramu na Ahaziya, tihosi ta Yuda, va swi nyiketeke eka Xikwembu, a teka ni swilo leswi yena n'wini a swi nyiketeke eka xona, swin'we ni nsuku hinkwawo lowu a wu ri evuhlayiselweni bya xuma xa Tempele, ni le ntsindza; kutani a swi rhumela Hazaele hosi ya le Siriya. Kavaloko Hazaele a tshika makungu yo ya hlasela Yerusalema.

19Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yowasi, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Yuda. 20Siku rin'wana malandza ya yena ma n'wi tshama xikungu, kutani ma n'wi dlaya kusuhi ni khokholo leri vuriwaka Milo, endleleni leyi rhelelaka yi ya eSila. 21Lava nga n'wi ba va n'wi dlaya, a va ri malandza ya yena Yozakari n'wana Ximeyata na Yozabadi n'wana Xomere. Kutani Yowasi a lahliwa ni vakokwa wa yena emutini wa Davhida, Amasiya n'wana wa yena a sala a funa.

13

Ta ku fuma ka Yowahazi eIsraele

131Hi lembe ra 23 ra ku fuma ka Yowasi n'wana Ahaziya hosi ya le Yuda, Yowahazi n'wana Yehu a sungula ku fuma tiko ra Israele; a fuma malembe ya 17 a ri eSamariya. 2A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, emahanyelweni ya yena, a dyoha ku fana na Yerobuwamu n'wana Nebati, loyi a a dyohisile ni Vaisraele; a nga fularhelanga swidyoho leswi. 3Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi hlundzukela Vaisraele, xi va nyiketa kambe na kambe emavokweni ya Hazaele hosi ya le Siriya, ni le mavokweni ya Bene-Hadada n'wana wa yena.

4Kavaloko Yowahazi a khongela hi matimba eka HOSI Xikwembu, kutani xi n'wi yingisa, hikuva a xi vonile ku xaniseka ka Vaisraele, ni hilaha hosi ya le Siriya a yi va tshikelela hakona. 5Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi rhumela Vaisraele munhu loyi a va lamulelaka. Vaisraele va ntshunxiwa eka Vasiriya, kutani va tshama hi ku rhula emakaya ya vona, ku fana ni khale. 6Hambiswiritano, a va tshikanga swidyoho swa ndyangu wa Yerobuwamu, munhu loyi a a dyohisile Vaisraele, kambe va hanyile eka swona. Hambi yi ri mhandze ya Axera xikwembukazi, va yi tshikile yi yimile eSamariya.

7Yowahazi a a nga sali na munhu: A ko va ni vagadi va tihanci va 50 ntsena, ni makalichi ya khume, ni tinhenha ta 10 000 leto famba hi milenge; hosi ya le Siriya a yi va herisile, yi va kandziyele tanihi mungu eku huleni. 8Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yowahazi, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, ni ta vunhenha bya yena, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Israele. 9Yowahazi a tietlelela, kutani a lahliwa eSamariya, Yowasi n'wana wa yena a sala a fuma.

Ta ku fuma ka Yowasi eIsraele

10Hi lembe ra 37 ra ku fuma ka Yowasi etikweni ra Yuda, Yowasi n'wana Yowahazi a sungula ku fuma tiko ra Israele; a fuma malembe ya 16 a ri eSamariya; 11na yena a endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu. A nga fularhelanga swidyoho hinkwaswo leswi Yerobuwamu n'wana Nebati a a dyohisile Vaisraele ha swona, kambe ú hanyile eka swona. 12Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yowasi, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, ni ta vunhenha lebyi a lweke na Amasiya hosi ya Yuda ha byona, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Israele. 13Yowasi a tietlelela, a lahliwa eSamariya, emasirheni ya vakokwa wa yena tihosi ta Israele. Kutani vuhosi bya yena byi sala byi tekiwa hi Yerobuwamu.

Ta ku fa ka muprofeta Elixa

14

13:14
II Tih. 2:12
Enkarhini wolowo, Elixa a khomiwa hi vuvabyi lebyi nga n'wi yisa eku feni. Hosi Yowasi wa Israele a rhelela ku ya n'wi pfuxela, a fika a korhama ehenhla ka yena, a ri karhi a rila, a ku: “Tatana, tatana! Makalichi ya Vaisraele, ni vagadi va tihanci ta kona!”Kumbe: Tatana, tatana! A wu ri ni matimba ku tlula makalichi ni vagadi va tihanci ta kona 15Elixa a ku ka hosi: “Teka vurha ni miseve.” Yowasi a endlisa sweswo. 16Kutani muprofeta a ku ka hosi ya Israele: “Konga vurha lebyi!” Hosi yi byi konga. Elixa a tlhandleka mavoko ya yena ehenhla ka mavoko ya hosi. 17Kutani a lerisa a ku: “Pfulani fasitere ra le tlhelo ra vuxa.” Va ri pfula. Elixa a engeta a ku: “Copa!” Yowasi a endlisa sweswo. Kutani Elixa a ku ka yena: “Lowu i nseve wa HOSI Xikwembu lowu hlulaka; i nseve lowu nga ta hlula Vasiriya, hikuva u ta lwa na Vasiriya le Afeka, u kondza u va heta va ku bì!” 18Elixa a engeta a ku: “Teka miseve leyi.” Yowasi a yi teka. “Tlhava misava ha yona”, ku vula muprofeta; hosi yi tlhava kanharhu, kutani yi yima. 19Munhu wa Xikwembu a karihela Yowasi, a ku ka yena: “Mawaku loko ingi u tlhavile kantlhanu kumbe ka-6. A wu ta va u hlurile Vasiriya, u va heta va ku bì! Kambe sweswi u ta hlula Vasiriya kanharhu ntsena.”

20Elixa a fa, kutani va n'wi lahla esirheni. Eminkarhini yoleyo mintlawa ya swigevenga swa le Mowabu a yi tolovele ku nghena etikweni ra Israele lembe rin'wana ni rin'wana.Van'wana va ri: enkarhini wa ximun'wana 21Siku rin'wana vanhu a va ri eku lahleni ka munhu, kutani ntlawa wun'wana exikarhi ka mintlawa leyi ya swigevenga wo tshuka wu humelela; hiloko lava lahlaka munhu va cukumeta ntsumbu wa yena esirheni ra Elixa, va suka va tsutsuma. Kutani loko ntsumbu lowu wu khumbana ni marhambu ya Elixa, mufi a pfuka eku feni, a yima hi milenge.

Ta Vaisraele loko va lwa ni Vasiriya

22Hazaele hosi ya le Siriya ú xanisile Vaisraele emasikwini hinkwawo ya ku hanya ka Yowahazi. 23Kambe HOSI Xikwembu xi va kombile tintswalo, xi va twela vusiwana ni ku va tsetselela, hikwalaho ka ntwanano wa xona na Abrahama na Isaka na Yakobo; a xi va lovisanga, naswona a xi va cukumetanga, ku fikela siku ra namuntlha.

24Hosi Hazaele wa le Siriya a fa, kutani n'wana wa yena Bene-Hadada a sala a fuma. 25Kutani Yowasi n'wana Yowahazi a lwa na Bene-Hadada n'wana Hazaele, a n'wi hlula kanharhu, kutani a tlhela a fuma miti ya Israele leyi Bene-Hadada a a yi tekele Yowahazi tata wa Yowasi hi matlhari.