Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta nkosikazi Ataliya loko a teka vuhosi

(II Tikr. 22:10-12)

111Kuteloko Ataliya mana wa Ahaziya a twile leswaku n'wana wa yena ú file, a nghenela va le vuhosini, a va dlayetela hinkwavo. 2Kambe Yoxeba N'wa-Yehoramu makwa Ahaziya a ya teka Yowasi n'wana Ahaziya, a nyenga na yena, a n'wi humesa exikarhi ka vana va le vuhosini lava a va ri karhi va dlayiwa, a ya n'wi fihla swin'we ni muhlayisi wakwe ekamarini ro etlela eka rona eTempeleni. Va n'wi tumbetisa sweswo kule na Ataliya, kutani n'wana a pona ku dlawa. 3Yowasi ú tshamile ni muhlayisi wakwe malembe ya 6, a tumbetiwile ekamarini ra le Tempeleni, loko Ataliya a ri karhi a fuma tiko.

Ta Yowasi loko a vekiwa ku va hosi

(II Tikr. 23:1-21)

4Kambe hi lembe ra vu-7, muprista Yoyada a vitana tindhuna ta mavuthu ya VakeretiVakereti: Vonani Nhlamuselo ya Marito ni ta varindzi, a va lerisa ku hlangana na yena endlwini ya HOSI Xikwembu. Loko va fikile, a twanana na vona ni ku va lerisa ku hlayisa xihundla lexi, kutani a va komba Yowasi n'wana wa sirha Ahaziya. 5A va byela a ku: “Mi ta endlisa leswi: Mi ni mintlawa minharhu leyi nghenaka entirhweni hi siku ra Savata. Wun'we wu tala ku rindza le ntsindza, 6wun'wana enyangweni ya Suru, wun'wana enyangweni leyi nga kusuhi ni muti wa varindzi. Mintlawa minharhu leyi, yi ta rindza tindlu ta le ntsindzatindlu ta le ntsindza, kumbe: Tempele hi ku ncincana. 7Mintlawa leyin'wana mimbirhi, leyi nga riki entirhweni hi siku ra Savata, yi ta ta ku ta hlayisa hosi Yowasi endlwini ya HOSI Xikwembu. 8Mi fahele ku rhendzela hosi, un'wana ni un'wana a tamerile matlhari, kutani loyi a nga ta tshinelela mintlawa ya varindzi, ú fanela ku dlawa. Mi nga tshuki mi hambana na hosi Yowasi, hinkwako lomu a yaka kona.”

9Kutani tindhuna ti endla hinkwaswo leswi muprista Yoyada a ti leriseke swona, yin'wana na yin'wana yi hlengeleta vavanuna va yona, lava a va nghena entirhweni hi siku ra Savata, kun'we ni lava a va nga tirhi hi Savata, va ya eka muprista Yoyada. 10Muprista a nyika tindhuna ematlhariVan'wana va ri: tlhari ra Davhida ni switlhangu leswi a swi ri swa hosi Davhida, leswi a swi hlayisiwa endlwini ya HOSI Xikwembu. 11Kutani varindzi hinkwavo va rhendzela Tempele va hlomile matlhari ku sukela hi tlhelo ra ximatsi ku ya fika etlhelweni ra xinene ra yona; va sirhelela hosi, va ri karhi va rhendzela Tempele ni alitari. 12Yoyada a humesa Yowasi n'wana wa hosi, a n'wi tlhandleka harhi ya vuhosi enhlokweni, a n'wi nyika ni mfungho wa vuhosi,mfungho wa vuhosi, kumbe: tsalwa ra tifanelo ta vuhosi kutani va n'wi veka hosi hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni; va phokotela mavoko, va huwelela va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

13Loko huwa ya vanhu lava taka hi ku tsutsuma yi fika etindleveni ta Ataliya, a ya eka vona endlwini ya HOSI Xikwembu; 14kutani loko a languta, o vona hosi yi yimile kusuhi ni phuphu,phuphu, kumbe: nsika hi ntolovelo wa vona; tindhuna ni vachayi va tinanga a va yimile kusuhi ni hosi, naswona vanhu hinkwavo va tiko a va tsakile, va ri karhi va chaya tinanga. Kavaloko Ataliya a handzulela swiambalo swa yena, a ri karhi a huwelela, a ku: “Vaxengi! Vaxengi!” 15Kutani muprista Yoyada a lerisa tindhuna leti a ti fambisa mavuthu, a ku: “N'wi humeseleni ehandle, hi le xikarhi ka mintlawa; munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ta yima na yena, mi n'wi dlaya hi fumu.” Muprista a engeta a ku: “A nga tshuki a dlayeriwa endlwini ya HOSI Xikwembu.” 16Va n'wi khoma, va n'wi yisa entsindza, va n'wi dlayela enyangweni leyi vuriwaka Nyangwa-ya-Tihanci.

17Kutani Yoyada a endla ntwanano exikarhi ka HOSI Xikwembu ni hosi Yowasi, swin'we ni vanhu va yena leswaku va va vanhu va HOSI Xikwembu; naswona a endla ntwanano exikarhi ka hosi Yowasi ni vanhu va yena. 18Kavaloko vaaki hinkwavo va tiko va kongoma etempeleni ya Baali, va ya yi hindzimuxa; va fayetela tialitari ta Baali, ni swifaniso swa yena, va dlaya na Matani muprista wa Baali, emahlweni ka tialitari. Kutani muprista Yoyada a veka valanguteri ku rindza yindlu ya HOSI Xikwembu. 19Naswona a teka tindhuna, ni Vakereti, ni varindzi, swin'we ni vaaki hinkwavo va tiko. Va huma na hosi Yowasi endlwini ya HOSI Xikwembu, va rhelela va ya na yena entsindza, va nghena kona hi le nyangweni ya varindzi, kutani Yowasi a tshama exitshan'wini xa vuhosi. 20Vaaki hinkwavo va tiko va tsaka; naswona ku va ni ku rhula emutini, endzhaku ka loko Ataliya a dlayiwile hi fumu entsindza.Hi Xiheveru, kavanyisa 12 ku sungula kwala

21Yowasi a a ri ni malembe ya 7 loko a sungula ku fuma.