Xitsonga 1989 (TSO89)
6

61Hina hi tirhisanaka ni Xikwembu, ha mi khongotela nakambe, hi ri: Leswi mi amukeleke tintswalo ta Xikwembu, mi nga ti tshiki ti wela hansi! 2

6:2
Es. 49:8
Hikuva Xikwembu xi te:

“Ndzi ku yingisile enkarhini wa mina wa ku tsetselela,

esikwini ra mina ra ku ponisa, ndzi ku lamulerile.”

Vonani, nkarhi lowunene wa ku tsetseleriwa wu fikile, namuntlha hi rona siku ra ku ponisiwa.

3A hi veki xikhunguvanyiso ni xin'we endleleni ya munhu na un'we, leswaku ntirho wa hina wu ta ka wu nga sandziwi. 4Etimhakeni hinkwato hi tikombile hi ri malandza ya Xikwembu hi ku tiyisela ka hina lokukulu emaxangwini, ni le ku karhatekeni, ni le mahlomulweni; 5

6:5
Mint. 16:23
eku biweni, ni le makhotsweni, ni le madzolongeni; emintirhweni leyo tika, ni le ku pfumaleni ka vurhongo, ni le ku titsoneni ka swakudya. 6Hi ku tenga, ni vutivi, ni ku leha mbilu, ni tintswalo, hi tiyiserile hi matimba ya Moya lowo Kwetsima, ni rirhandzu leri nga riki na ku kanganyisa, 7hi ku twarisa ntiyiso, hi ri ni matimba ya Xikwembu. Matlhari ya hina i ku lulama, hi ma tamela hi voko ra xinene ni lera ximatsi. 8Hi kombiwa xichavo ni ku sandziwa; ha lumbetiwa ni ku dzunisiwa. Hi voniwa hi ri vaxisi, kasi hi va ntiyiso; 9hi voniwa hi ri lava nga tiviwiki, kasi ha tiviwa swinene; wonge ha fa, kasi ha hanya. Ha xupuriwa, hambiswiritano a hi dlayiwi; 10ha vavisiwa, hambiswiritano hi tsakile masiku hinkwawo; wonge hi swisiwana, kasi hi fumisa lavo tala; wonge a hi na nchumu, kasi hi ni swilo hinkwaswo.

11N'wina Vakorinto, hi vulavula na n'wina hi ntshunxekile; timbilu ta hina ti pfulekile swinene; 12a hi mi pfaleli tona, hi n'wina mi nga hi pfalela timbilu ta n'wina. 13Ndzi vulavula ku fana ni tatana eka vana va yena, ndzi ri: Hi endleleni leswi hi nga mi endlela swona, mi hi pfulela timbilu ta n'wina.

Mi tempele ya Xikwembu lexi hanyaka

14Mi nga rhwaleni mpingu wun'we ni lava nga riki vapfumeri; hikuva ku tirhisana ku kwihi exikarhi ka ku lulama ni ku homboloka xana? Kumbe ku vonakala ku ni ku yelana kwihi ni munyama ke? 15Xana Kriste na Lowo biha, va nga hela hi ku twanana xana? Kumbe mupfumeri a nga fambelana hi mukhuva wihi ni loyi a nga riki mupfumeri xana? 16

6:16
Levh. 26:12
Ez. 37:27
I Kor. 3:16
6:19
Tempele ya Xikwembu yi ni vunakulobye byihi ni swikwembu swa hava ke? Hikuva tempele ya Xikwembu lexi hanyaka hi hina, kukotisa leswi Xikwembu xi nga te:

“Ndzi ta aka na vona, ndzi famba-famba exikarhi ka vona,

ndzi ta va Xikwembu xa vona, kutani vona va ta va tiko ra mina.”

17

6:17
Es. 52:11
Hikokwalaho, Hosi yi ri:

“Humani exikarhi ka vona,

mi hambana na vona;

mi nga tshuki mi khumba leswi nga tengangiki,

kutani ndzi ta mi amukela.

18

6:18
II Sam. 7:14
I Tikr. 17:13
Es. 43:6
Yer. 31:9
Ndzi ta va tata wa n'wina,

na n'wina mi va vana va mina va xinuna ni va xisati.”

Hosi ya matimba hinkwawo yi vula sweswo.

7

71Vanakulorhi, switshembiso leswi swi nyikiwile hina. Hikokwalaho, hi fanele ku tibasisa, hi susa thyaka hinkwaro ra miri ni ra moya, hi ringeta ku hanya vutomi lebyo hlawuleka swinene, hi ri karhi hi chava Xikwembu.

Ku tsaka ka Pawulo

2Hi nyikeni ndhawu etimbilwini ta n'wina. A hi endlanga munhu ni un'we leswo biha; a hi nghenisanga munhu ni un'we ekhombyeni; a hi dyelelanga munhu ni un'we. 3A ndzi vuli sweswo hi ku lava ku mi avanyisa, hikuva ndzi vurile ni le ku sunguleni leswaku mi le timbilwini ta hina; hi swin'we eku feni ni le ku hanyeni. 4Ndzi vulavula na n'wina, ndzi ri karhi ndzi mi tshemba ngopfu; ndzi tikurisa ngopfu hi n'wina; ndzi tala hi ku chaveleriwa; emaxangwini hinkwawo ya hina, ndza tsaka ndzi tsakisisa.

5

7:5
II Kor. 2:13
Swi tiyile leswaku, loko ndzi fikile eMakedoniya, a ndzi kumanga ku wisa nikutsongo; a ndzi ri eku xanisekeni matlhelo hinkwawo: a ndzi rhendzeriwe hi timholovo, hala ni hala, kutani a ndzi ri ni ku chava embilwini. 6Kambe Xikwembu lexi chavelelaka lava heleke matimba, xi ndzi chavelerile hi ku fika ka Tito; 7ku nga ri ntsena hi ku fika ka yena, kambe nakona hi ku chavelela loku mi n'wi kombeke kona. Ú ndzi byerile hilaha mi navelaka ngopfu hakona ku ndzi vona, ni hilaha mi tweke ku vava hakona, ni hilaha mi chivirikaka hakona ku ndzi seketela; leswi swi engetelerile ku tsaka ka mina.

8Hambiloko ndzi mi vavisile hi papila ra mina, a ndzi tisori hikwalaho ka rona (ndza swi vona leswaku papila ra kona ri mi vavisile, kambe swi ve swa nkarhinyana ntsena). Kambe, hambi ndzi nga va ndzi tisorile, 9sweswi ndzi tsakile, ku nga ri hileswi mi vavisiweke, kambe hileswi ku vavisiwa ka n'wina ku nga mi yisa eku hundzukeni; mi rhwele ku vaviseka ka n'wina hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu, kutani sweswo swi endlile leswaku hi nga mi vangeli ku lahlekeriwa. 10Loko ku vaviseka ku rhwariwa hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu, ku tisa ku hundzuka, kutani ku hundzuka loku ku yisa eku ponisiweni, a ku khomisi tingana; kasi ku vaviseka hi mhaka ya swa misava, ku vanga rifu. 11Vonani hinkwaswo leswi ku vaviseka ka n'wina hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu ku nga tisa swona exikarhi ka n'wina: Ma nga vona ku hiseka ka n'wina, ni ku navela ka n'wina ka ku tihlamulela, ni ku karhateka ka n'wina emoyeni, ni ku chava ka n'wina, ni ku titwa ka n'wina, ni ku chivirika ka n'wina, ni ku navela ka n'wina ka ku tshinya xidyoho! Hi matlhelo hinkwawo mi tikombile mi ri lava nga riki na nandzu emhakeni leyi. 12Hikokwalaho, hambiloko ndzi mi tsalerile, a ndzi swi endlanga hikwalaho ka loyi a dyoheke, kumbe hikwalaho ka loyi a dyoheriweke; ndzi swi endlile leswaku ndzi mi komba, emahlweni ka Xikwembu, hilaha mi hisekelaka ku hi pfuna hakona. 13Hi swona leswi swi hi tiyisaka.

Kambe, ku engetela ku tiyisiwa ka hina, hi tsakisiwile ngopfu-ngopfu hi ku tsaka ka Tito, hikuva ú kumile matimba lamantshwa emoyeni hikwalaho ka n'wina hinkwenu. 14Hambiloko ndzi tidzunisile emahlweni ka yena hi mhaka ya n'wina, a mi ndzi khomisanga tingana. A hi mi byelanga nchumu wun'wana, loko wu nga ri ntiyiso ntsena. Hi mukhuva wolowo ku tidzunisa ka hina emahlweni ka Tito, ku kumekile wu ri ntiyiso. 15Hikokwalaho, rirhandzu ra yena eka n'wina ri yile ri kula loko a anakanya hilaha mi yingiseke hakona, n'wina hinkwenu, ni hilaha mi n'wi amukeleke hakona, hi xichavo ni ku rhurhumela. 16Ndza tsaka, hikuva ndza swi kota ku mi tshemba matlhelo hinkwawo.

8

Ku hanana ka Vakriste

81

8:1-4
Rho. 15:26
Vamakwerhu, hi lava leswaku mi tiva leswi tintswalo ta Xikwembu ti swi endleke etikerekeni ta Makedoniya. 2Va ringiwile ngopfu hi maxangu, kambe exikarhi ka swona hinkwaswo, ku tsaka ka vona ku yile ku engeteleka. Kutani hambileswi a va ri evusiwaneni lebyikulu, va humesile tinyiko ta vona hi ku hanana loku tlurisaka mpimo. 3Ndzi nga mi byela leswaku va hlengile hi ku ya hi hinkwaswo leswi a va ri na swona, ni ku hundzisa kwalaho; hi ku rhandza ka vona, 4va komberile hi matimba swinene leswaku hi va katekisa hi ku va pfumelela ku hoxa xandla xa vona entirhweni lowu wo pfuna vahlawuriwa va Xikwembu. 5I mhaka leyi hina a hi nga yi langutelanga, hikuva va rhangile hi ku tinyiketa eka Hosi, kutani hi ku rhandza ka Xikwembu va tlhele va tinyiketa eka hina. 6Hikokwalaho hi khongoterile Tito, la sunguleke ntirho wolowo, ku ya emahlweni na wona, a mi pfuna ku hetisa nyiko leyi ya tintswalo. 7Mi swifumi eka hinkwaswo leswi mi nga na swona, eku pfumeleni, eku vulavuleni, evutivini, ni le ku hisekeni hinkwako, ni le rirhandzwini leri hi ri pfuxeke eka n'wina; hi mukhuva wolowo, kombani leswaku mi swifumi eku humeseni ka nyiko yoleyo ya tintswalo.

8A ndzi mi lerisi, kambe ndzo mi byela ntsena hilaha van'wana va hisekelaka ku pfuna hakona, ndzi ta tiva ku tiya ka rirhandzu ra n'wina. 9Ma ti tiva tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kriste: A a fumile, hambiswiritano ú hundzukile xisiwana hikwalaho ka n'wina, leswaku mi endliwa swifumi hi vusiwana bya yena. 10Hikokwalaho, emhakeni leyi, ndzi ta mi komba miehleketo ya mina: N'wexemu hi n'wina a mi ri lavo rhanga lava nga tiyimisela ku pfuna, ni ku swi endla mi swi endlile; 11sweswi a mi ta fanela ku hetisa ntirho lowu mi wu sunguleke. A mi navela swinene ku pfuna, mi tiyimisele swona; hi mukhuva wolowo, sweswi hetisani ntirho wa kona hi ku ya hi leswi mi nga na swona. 12Hikuva loko munhu a navela swinene ku nyika, Xikwembu a xi kombeli leswi a nga riki na swona, kambe xi amukela swo leswi a swi humesaka. 13Leswi a swi vuli leswaku van'wana va fanele ku vevukeriwa, kutani n'wina mi tikeriwa, e-e! Kambe a swi endliwe ku ri hava ku dyelelana. 14Ndzalo ya n'wina sweswi yi va pfuna evusiwaneni bya vona; siku rin'wana ndzalo ya vona yi ta mi pfuna evusiwaneni bya n'wina. Kutani sweswo swi ta endla leswaku ku nga vi na ku dyelelana, 15

8:15
Eks. 16:18
kukotisa leswi Tsalwa ri vulaka swona, leri nge: “Loyi a a hlengeletile ngopfu a nga vanga ni leswo tala, ni loyi a a hlengeletile switsongo a nga kayivelanga.”

16A ku nkhensiwe Xikwembu lexi endlaka leswaku Tito a hiseka ku fana na hina ku mi pfuna. 17Hi n'wi komberile ku ta kwaleyo ka n'wina, kutani ú nkhensile, kambe ana a tiyimisele ku ta kwaleyo ka n'wina, hi ku rhandza ka yena. 18Hi n'wi rhuma a ta na makwerhu un'wana loyi a dzunisiwaka etikerekeni hinkwato hi mhaka ya ntirho wa yena wo fambisa Evhangeli. 19A hi sweswo ntsena, kambe naswona ú hlawuriwile hi tikereke ku famba na hina entirhweni lowu wa tintswalo;Van'wana va ri: ku famba na hina loko hi heleketa nyiko leyi ya tintswalo nyiko ya kona hi yi tamela eku dzuniseni ka Hosi hi xiviri xa yona, ni ku va xikombiso xa leswaku hi navela swinene ku pfuna. 20Hi ringeta ku endla leswaku hi nga soriwi hi munhu na un'we emhakeni ya nyiko leyi hi yi tamelaka, leyi humesiweke hi mbilu ya ku ntshunxeka. 21Hi navela ku endla leswi sasekeke ku nga ri emahlweni ka Hosi ntsena, kambe ni le mahlweni ka vanhu. 22Hi va rhumela va ta kun'we ni makwerhu un'wana wa hina loyi hi nga n'wi xiyaxiya minkarhi leyo tala, hi kuma a ri la hisekaka eka leswo tala, loyi nisweswi ku hiseka ka yena ku nga ya ku engeteleka, hi mhaka ya leswi a mi tshembaka ngopfu. 23Loko a ri Tito, i nakulorhi ni loyi ndzi tirhisanaka na yena ku mi pfuna; loko va ri vamakwerhu lavan'wana, i varhumiwa va tikereke, lava Kriste a chavisekaka hi mhaka ya vona. 24Loko swi ri tano, va kombeni swi vonaka erivaleni, emahlweni ka tikereke, leswaku ma va rhandza, ni leswaku a hi hoxi loko hi tidzunisa ha n'wina.