Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ta xuma etimbiteni ta vumba

41Hikokwalaho leswi Xikwembu, hi tintswalo ta xona, xi nga hi rhuma ku tirha ntirho wolowo, a hi heli mbilu. 2Hi tshikile mintirho hinkwayo ya munyama ni ya tingana; a hi hanyi hi ku xisetela vanhu; a hi soholoti Rito ra Xikwembu; kambe hi humesela ntiyiso erivaleni, kutani hi tikomba hi ri lava nkhensekaka eripfalweni ra un'wana ni un'wana, ne mahlweni ka Xikwembu. 3Hikuva loko Mahungu Lamanene ya hina ma fihlekile, ma fihlekile ntsena eka lava yaka eku loveni; 4xikwembu xa misava leyi xi pfarile miehleketo ya vanhu lava va nga pfumeriki; xi va sive mahlo leswaku va nga voni ku vangama ka Mahungu Lamanene lama twarisaka ku kwetsima ka Kriste, yena loyi a nga xifaniso xa Xikwembu. 5Hina a hi titwarisi, kambe hi twarisa Kriste Yesu, hi ku: I Hosi! Kutani hina hi tivula malandza ya n'wina hikwalaho ka Yesu. 6

4:6
Gen. 1:3
Hikuva xona Xikwembu lexi nga te: “Ku vonakala a ku vangame emunyameni!” hi xona lexi nga vangamisa ku vonakala etimbilwini ta hina, hi ta tiva ku kwetsima ka xona loku vangamaka enghoheni ya Kriste.

7Kambe hina hi nyikiweke ku rhwala xuma lexi, hi fana ni timbita ta vumba; swi komba leswaku matimba lamakulu lawa, lama tlulaka hinkwaswo, ma huma eka Xikwembu, a ma humi eka hina. 8Hi kamanyetiwa hi matlhelo hinkwawo, kambe a hi manyiwanga; hi le ku kanakaneni, kambe a hi heli mbilu; 9ha hlotiwa, kambe a hi tshikiwanga ekhombyeni; ha tlumbiwa, kambe a hi herisiwi; 10minkarhi hinkwayo hi rhwala rifu ra Yesu emirini wa hina, leswaku vutomi bya Yesu na byona byi vonaka emirini wa hina. 11Hikuva hina, hambileswi hi nga lava hanyaka, hi nyiketiwa eku dlaweni minkarhi hinkwayo hikwalaho ka Yesu, leswaku vutomi bya Yesu byi vonaka entumbulukweni wa hina lowu faka. 12Kutani ke, rifu ra tirha eka hina, kambe vutomi bya tirha eka n'wina.

13

4:13
Ps. 116:10
Leswi hi nga ni Moya wa ku pfumela, lowu fanaka ni wa loyi a nga tsala a ku: “Ndzi pfumerile, hikokwalaho ndzi vulavurile”, na hina ha pfumela, kutani hikwalaho ka swona ha vulavula; 14hikuva ha swi tiva leswaku Xikwembu lexi xi pfuxeke Hosi Yesu eku feni, xi ta hi pfuxa na hina swin'we na Yesu, kutani xi ta hi humelerisa swin'we emahlweni ka xona, hina na n'wina. 15Hinkwaswo leswi swi endliwile hikwalaho ka n'wina, leswaku loko tintswalo ta Xikwembu ti ri karhi ti andza, ti andzisa ni ntsengo wa lava nga ta nkhensa va vuyelela, eku dzuniseni ka Xikwembu.

Ku hanya hi ku pfumela

16Hikokwalaho a hi heli mbilu; hambileswi hi hlakalaka hi tlhelo ra munhu wa hina wa le handle, hi tlhelo ra munhu wa hina wa le ndzeni, hi hundzuka lavantshwa siku rin'wana ni rin'wana. 17Hikuva maxangu lawa ya nga riki na ku tika ngopfu, lawa ya nga ya nkarhinyana ntsena, ma hi tisela ku kwetsima loku nga ni ntikelo swinene, loku nga heriki, loku tlulaka ngopfu mpimo hinkwawo. 18Kutani hi kongomisa mahlo ku nga ri eka leswi voniwaka, kambe eka leswi nga voniwiki; hikuva leswi voniwaka i swa nkarhinyana ntsena, kasi leswi nga voniwiki i swa minkarhi hinkwayo.