Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ta Solomoni loko a humesela Xikwembu emagandzelo

(I Tih. 8:62-66)

71

7:1
Levh. 9:23-24
Loko Solomoni a heta ku khongela, ndzilo wu ta hi le tilweni, wu herisa nyama ya magandzelo lama hisiwaka, ni ya magandzelo ya xinakulobye, kutani ku vonakala ka HOSI Xikwembu ku tata Tempele hinkwayo. 2Vaprista a va tsandzeka ku nghena eTempeleni, hikuva a yi tele hi ku vonakala ka HOSI Xikwembu. 3
7:3
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
Loko Vaisraele hinkwavo va vona leswaku ndzilo wu xikile hi le tilweni, ni leswaku ku vonakala ka HOSI Xikwembu ku tata Tempele, va nkhinsama mimombo ya vona yi ko yi khumba ehansi, va khongela ni ku tlangela Xikwembu, va ku:

“HOSI yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!”

4Kutani hosi Solomoni ni Vaisraele hinkwavo va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo.

5Solomoni a humesela HOSI Xikwembu emagandzelo ya xinakulobye, hi swifuwo leswikulu swa 22 000, ni swifuwo leswitsongo swa 120 000. Kutani hosi Solomoni ni Vaisraele hinkwavo va khangurisa sweswo yindlu ya HOSI Xikwembu. 6Vaprista va sungula ku tirha mintirho ya vona; na vona Valevhi va sungula ku dzunisa HOSI Xikwembu hi swichaya-chayani leswi endliweke hi hosi Davhida, va tlangela HOSI Xikwembu ha swona, va ri karhi va ku: “Rirhandzu ra xona hi leri nga heriki!” Risimu leri, a va lerisiwile rona hi Davhida. Kutani vaprista va yima va langutana ni Valevhi, va ri karhi va chaya tinanga, Vaisraele lavan'wana hinkwavo va yimile kunene.

7Kutani hosi Solomoni a hlawulekisa ndhawu ya le xikarhi exivaveni lexi nga mahlweni ka Tempele, a humesela kona magandzelo lama hisiwaka, ni mafurha ya magandzelo ya xinakulobye, hikuva alitari ya koporo leyi Solomoni a yi endleke, a yi ri yitsongo ngopfu ku humesela eka yona swa magandzelo lawa hinkwawo.

8Enkarhini wolowo, Solomoni a endla ni Nkhuvo wa Mintsonga, wa masiku ya 7, a ri ni vanhu hinkwavo va Israele. A yi ri nhlengeletano leyikulu ya vanhu lava a va huma etikweni hinkwaro, ku sukela exiphandzeni xa Hamata en'walungwini, ku ya fika ni le ndzilekaneni wa Egipta le dzongeni. 9Kutani hi siku ra vu-8, va hlengeletana ro hetelela ku gandzela Xikwembu. Hikokwalaho, ntirho wo khangula alitari wu hetile masiku ya 7, na wona Nkhuvo wa Mintsonga wu hetile masiku ya 7. 10Hi siku ra vu-23 ra n'hweti ya vu-7, Solomoni a hangalasa nkhuvo, vanhu va muka va tsakile ngopfu, va tlangela ku saseka ka hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi swi kombeke Davhida, na Solomoni, ni Vaisraele vanhu va xona.

Xikwembu xi tikomba eka Solomoni ra vumbirhi

(I Tih. 9:1-9)

11Solomoni a a hetile ku aka yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta yena ta le ntsindza, hinkwaswo swi humelerile hilaha a ringaniseke hakona. 12Kutani HOSI Xikwembu xi tikomba eka yena nivusiku, xi ku: “Ndzi yingisile ku khongela ka wena, kutani ndhawu leyi, ndzi tihlawulerile yona, leswaku yi va yindlu leyi va nga ta ndzi humesela magandzelo eka yona. 13Nkarhi wun'wana ndzi nga pfala matilo, mpfula yi nga ha ni, kumbe ndzi lerisa tinjiya ti onha masimu, kumbe ndzi vanga mintungu exikarhi ka vanhu va mina. 14Kambe loko vanhu va mina va hundzuka, va ndzi khongela hi ku titsongahata va ri karhi va lavisisa ku rhandza ka mina, ni loko va tshika tindlela ta vona leto homboloka, mina ndzi ta va yingisa ndzi ri ematilweni, ndzi va rivalela swidyoho swa vona, ndzi horisa tiko ra vona. 15Mahlo ya mina ma ta pfuleka ni tindleve ta mina ti ta twa xikhongelo lexi xi nga ta endliwa endhawini leyi. 16Kutani sweswi, ndzi hlawula yindlu leyi, ndzi tlhela ndzi yi hlawulekisa leswaku vito ra mina ri twariseriwa eka yona hilaha ku nga heriki; ndzi ta yi hlayisa ni ku yi sirhelela minkarhi hinkwayo. 17Kutani loko wena Solomoni u hanya hi tindlela ta mina, tanihi leswi Davhida tata wa wena a hanyiseke xiswona, ni loko u yingisa hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona, u hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, 18

7:18
I Tih. 2:4
ndzi ta tiyisa vuhosi bya wena, hikwalaho ka ntwanano lowu ndzi wu endleke na Davhida tata wa wena, loko ndzi te: ‘A wu nga pfumali munhu ni siku ni rin'we loyi a nga ta fuma Vaisraele.’

19“Kambe loko n'wina mi ndzi fularhela, ni loko mi nga hlayisi milawu ya mina ni swileriso leswi ndzi mi nyikeke swona, kambe mi suka mi ya tirhela ni ku khongela swikwembu swimbe, 20ndzi ta mi susa etikweni leri ndzi mi nyikeke rona. Na yona Tempele leyi ndzi yi hlawuleke ku twarisa vito ra mina eka yona, ndzi ta yi cukumeta kule na mina; kutani mi ta hundzuka xihlambanyiso ni xihlekiso exikarhi ka vamatiko hinkwavo. 21Tempele leyi yo saseka swonghasi,Van'wana va ri: Tempele leyi yi ta hundzuka rhumbi vahundzi va ndlela va ta yi hlamala, va ku: ‘Xana HOSI Xikwembu xi cukumetele yini tiko leri ni Tempele leyi xana?’ 22Kutani va ta nyikiwa nhlamulo leyi nge: ‘Hi leswi va tshikeke HOSI Xikwembu xa vatata wa vona, lexi xi va humeseke etikweni ra Egipta, kutani va ya namarhela swikwembu swimbe, va swi nkhinsamela ni ku swi tirhela. Hi swona leswi endleke leswaku Xikwembu xa vona xi va vangela makhombo lawa hinkwawo.’ ”

8

Mintirho yin'wana ya Solomoni

(I Tih. 9:10-28)

81Solomoni ú hetile malembe ya 20 a ri karhi a aka yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta ntsindza wa yena. 2Kavaloko a aka hi vuntshwa miti leyi hosi HiramuVan'wana va ri: Huramu a n'wi nyikeke yona, kutani a rhurhisa Vaisraele van'wana va ya tshama emitini ya kona.

3Kutani Solomoni a ya hlasela matiko ya Hamata na Soba, a ma teka. 4A aka hi vuntshwa muti wa Tadimora emananga, ni miti hinkwayo yo hlayisela tinhundzu eka yona leyi nga le Hamata. 5A pfuxa muti wa Beta-Horoni wa le magangeni, ni muti wa Beta-Horoni wa le nkoveni; miti ya kona a yi ri makhokholo, yi biyeleriwile hi rirhangu yi ri ni timbanti leti gogiwaka. 6Solomoni a pfuxa ni muti wa Baalata, a engeta a aka ni miti hinkwayo leyi tinhundzu ta yena ni makalichi ya yena ya nyimpi a swi hlayisiwa eka yona, ni miti leyi vagadi va tihanci a va tshama eka yona. Solomoni ú akile hinkwaswo leswi a swi rhandzeke, eYerusalema, ni le Lebanoni, ni le tindhawini hinkwato leti fumiwaka hi yena. 7-8Masalela ya Vahiti ni Vaamori ni Vaperesi ni Vahivhi ni Vayebusi, Solomoni ú va rhwexile mintirho ya vuhlonga, hikuva a va nga ri Vaisraele. A va ri vatukulu va vanhu lava a va sele etikweni, lava Vaisraele va tsandzekeke ku va herisa. Ni sweswi va ha ri mahlonga. 9Loko va ri vavanuna va Israele, Solomoni a nga va rhwexanga mintirho ya vuhlonga: A va ri masocha ya yena, ni tindhuna ta mavuthu ya yena, ni vafambisi va makalichi ya nyimpi, ni vafambisi va vagadi va tihanci. 10Naswona valanguteri lavakulu lava vekiweke hi Solomoni a va ringana 250, va rhangela vavanuna va tiko hinkwaro.

11Solomoni a a tekile n'wana Faro. A akela nsati loyi wa yena eyindlu, kutani a n'wi rhurhisela eka yona, a n'wi susa emutini wa Davhida hosi ya Israele, hikuva a a ku: “N'wa-Faro a swi n'wi fanelanga ku tshama emutini wa tatana, hikuva tindhawu leti Areka ya HOSI Xikwembu yi hundzeke eka tona, ta yila hakunene!”

12Enkarhini wolowo, Solomoni a sungula ku humesa magandzelo lama hisiwaka, a ma humesela HOSI Xikwembu alitarini ya xona leyi langutaneke ni rikupakupa ra Tempele. 13

8:13
Eks. 23:14-17
34:22-23Dut. 16:16
A a hlayisa milawu ya kona, a humesa magandzelo hinkwawo lama lerisiweke hi Muxe eminkarhini leyo hlawuleka, yi nga leyi: Siku ra Savata, ni siku ra ku tshama ka n'weti, ni Nkhuvo wa Xinkwa xo-ke-comela, ni Nkhuvo wa Mavhiki (kumbe wa Ntshovelo), ni Nkhuvo wa Mintsonga. 14Hi ku hlayisa nawu wa Davhida tata wa yena, Solomoni a hlawula mintlawa ya vaprista, a yi avela mintirho ya yona, a veka ni Valevhi emintirhweni ya vona ya ku dzunisa Xikwembu ni ku pfunana ni vaprista siku rin'wana ni rin'wana hilaha swi lerisiweke hakona. Solomoni a hlawula ni varindzi va le tinyangweni hi mintlawa ya vona, a va veka enyangweni yin'wana ni yin'wana, hi ku landza swileriso swa Davhida munhu wa Xikwembu. 15Hinkwaswo leswi Davhida a swi leriseke vaprista ni Valevhi, hi tlhelo ra vuhlayiselo bya xuma ni mintirho yin'wana ya Tempele, swi landziwile hakunene.

16Hi yona ndlela leyi Solomoni a nga fambisa ntirho wa yena ha yona, ku sukela loko a sungula ku aka Tempele, ku kondza loko yi ku chapu; hi ndlela yoleyo yindlu ya Xikwembu yi va yi hetisekile.

17Kutani Solomoni a ya le Esiyoni-Gebere ni le Eloto, miti leyi nga ribuweni ra Lwandle-ro-Tshwuka, etikweni ra Edomu. 18Loko Solomoni a ri le Esiyoni-Gebere, Hiramu a n'wi rhumela tingalava, a n'wi lomba ni vavanuna lava tivaka mafambisele ya tona elwandle. Kutani vatluti lava va huma ni malandza ya Solomoni, va ya etikweni ra Ofiri hi ndlela ya lwandle, va ya vuya ni nsuku lowo tala, lowu tikaka ku tlula tithani ta 8, kutani va wu nyika hosi Solomoni.

9

Ta Solomoni loko a endzeriwa hi nkosikazi ya le Xeba

(I Tih. 10:1-13)

91

9:1-9
Mt. 12:42
Lk. 11:31
Ku duma ka Solomoni ku fika etindleveni ta hosi ya wansati ya tiko ra le Xeba, kutani nkosikazi leyi yi khoma ndlela yi ta eka Solomoni ku ta n'wi kambela-kambela hi swivutiso swo tika. Yi fika eYerusalema yi ri ni malandza layo tala ngopfu, ni tikamela leti rhwaleke maviriviri,maviriviri, kumbe: mafurha ya risuna ni nsuku lowo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Loko yi fikile eka Solomoni, yi n'wi vutisa xin'wana ni xin'wana lexi a yi ri na xona emiehleketweni ya yona. 2Kutani Solomoni a hlamula swivutiso hinkwaswo swa nkosikazi, ku nga ri na xin'we xa swona lexi xi n'wi tsandzeke, lexi a hlulekeke ku xi hlamula. 3Nkosikazi yi twa marito ya Solomoni ya vutlhari, yi vona tindlu leti a nga tiakela tona, 4ni swakudya leswi dyiwaka laha ntsindza, ni matshamele ya tindhuna ta yena, ni matirhele ya lava va n'wi phamelaka swakudya kumbe ku n'wi kela swakunwa, ni swiambalo swa malandza ya kona, yi vona ni loko Solomoni a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu;Van'wana va ri: yi vona ni loko Solomoni a humesa magandzelo endlwini ya HOSI Xikwembu kutani yi hela matimba hi ku hlamala.

5Kutani nkosikazi yi byela hosi Solomoni yi ku: “Mahungu lawa ndzi ma tweke karikwerhu ya mintirho ya wena ni vutlhari bya wena, ma tiyile hakunene! 6A ndzi nga kholwi mahungu lawa, ku kondza ndzi ta ndzi ta swi vona hi mahlo. Hakunene a ndzi nga byeriwanga ni hafu ya vutlhari bya wena lebyikulu. Leswi ndzi swi voneke laha ntsindza, swi tlula kule mahungu lama fikeke etindleveni ta mina. 7Vanhu va wenaVan'wana va ri: vasati va wena va katekile! Ma katekile malandza ya wena lama ku tirhelaka vusiku ni nhlekanhi, lama twaka marito ya wena ya vutlhari. 8A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa wena lexi xi ku tsakeleke, xi ku veka exiluvelweni xa tihosi ta xona, leswaku u fuma hi vito ra xona. Leswi Xikwembu xa wena xi rhandzaka Vaisraele ni ku va tiyisa minkarhi hinkwayo, xi ku vekile hosi leswaku u va avanyisela timhaka hi ku lulama.” 9Kutani nkosikazi yi nyika Solomoni ensuku lowu tlulaka tithani ta 5 hi ku tika, yi n'wi nyika ni maviriviri layo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Maviriviri yo fana ni lawa nkosikazi ya le Xeba yi ma nyikeke hosi Solomoni, a ma ha kumekanga eYerusalema, ni siku ni rin'we.

10Malandza ya Hiramu ni ya Solomoni lama vuyeke ni nsuku wa le Ofiri, ma tisile ni mapulangi ya murhi wa mondzo,mondzo, kumbe: almugu ma tisa ni maribye ya nkoka. 11Kutani hosi Solomoni a vatla swikhandziyo hi mapulangi lawa ya mondzo, a ma vatlela yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta yena ta le ntsindza; a vatla ni timbila ni tiharipa ta vayimbeleri. A ku nga si tshama ku voniwa leswo tano etikweni ra Yuda.

12Hosi Solomoni a nyika nkosikazi ya le Xeba hinkwaswo leswi yi swi tsakeleke ni leswi yi swi kombeleke; a swi tlula ngopfu leswi a yi tile na swona hi le tikweni ra yona. Kutani nkosikazi ya le Xeba yi lela, yi tlhelela etikweni ra rikwavo swin'we ni malandza ya yona.

Ta ku fuwa ni ku twala ka Solomoni

(I Tih. 10:14-29; I Tikr. 1:14-17)

13Hi lembe rin'we ntsena, Solomoni a a tiseriwa nsuku lowu tikaka ku tlula tithani ta 27, 14naswona a kuma leswi vuyeke ni lava endzeke ematikweni ni van'wamabindzu; na tona tihosi hinkwato ta le Arabiya, ni tindhuna letikulu ta tiko, a ti n'wi luva hi nsuku ni silivhere. 15Hosi Solomoni a pfanganyisa nsuku ni tinsimbhi tin'wana, a vumba ha swona switlhangu leswikulu swa 200, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 7 kg. 16A vumba ni switlhangu leswitsongo hi mukhuva wolowo, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 3,5 kg, kutani a veka switlhangu leswi endlwini leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni”. 17Hosi yi vatla ni xiluvelo lexikulu hi matino ya tindlopfu, yi xi nameka nsuku lowo tenga. 18Xiluvelo lexi a xi khandziyiwa hi swikhandziyo swa 6; xikhandziyo xo hetelela xa le henhla a xi ri xa nsuku, xi khomana ni xiluvelo ku fana ni swikhandziyo leswin'wana; xitshamu xa kona a xi ri ni swiseketela-mavoko hala ni hala, ni swifaniso swimbirhi swa tinghala leti yimeke, hi le tlhelo ra swiseketela-mavoko leswi. 19Swikhandziyo swa 6 a swi khavisiwile hi swifaniso swa tinghala ta 12 leti yimeke, xikhandziyo xin'wana ni xin'wana xi ri ni nghala hala ni hala emakun'wini ya xona. Swilo swo fana ni leswi a swi nga si tshama swi endliwa eka mfumo wihi kumbe wihi. 20Swinwelo hinkwaswo swa hosi Solomoni a swi vumbiwile hi nsuku. Swibya hinkwaswo swa yindlu leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni”, na swona a swi vumbiwile hi nsuku lowo tenga. Emasikwini ya Solomoni, swilo swa silivhere ntsena, a va nga swi voni swi ri ni nkoka. 21Mhaka hi leswaku tingalava letikulu ta hosi Solomoni a ti rhumeriwa ematikweni ya le kule, ti fambisiwa hi malandza ya Hiramu, kutani a ti tala ku vuya kan'we endzhaku ka malembe manharhu, ti rhwele nsuku, ni silivhere, ni matino ya tindlopfu, ni tihavu, ni tiphikoko.tihavu, kumbe: minkavu, tintoho; tiphikoko, kumbe: mapavawu

22Hikokwalaho hosi Solomoni a a tlula tihosi hinkwato ta misava hi rifuwo ni vutlhari. 23Vafumi hinkwavo va misava a va ta ku ta vonana na Solomoni ni ku twa vutlhari bya yena, lebyi Xikwembu xi n'wi nyikeke byona. 24Un'wana ni un'wana loyi a n'wi endzelaka, a a ta ni nyiko, yo kota swilo swo endliwa hi silivhere kumbe nsuku, ni swiambalo, ni matlhari, ni maviriviri, ni tihanci, ni timeyila.timeyila, kumbe: timula A swi endlisiwa sweswo lembe rin'wana ni rin'wana. 25

9:25
I Tih. 4:26
Solomoni a a ri ni swivala swa 4 000 swa tihanci ni makalichi ya nyimpi; vagadi va tihanci ta yena a va ri 12 000, va tshama emitini ya makalichi, ni le ntsindza eYerusalema. 26
9:26
Gen. 15:18
I Tih. 4:21
Solomoni a a fuma tihosi hinkwato ku sukela enambyeni wa Yufrata evuxeni ku ya fika etikweni ra Vafilista evupeladyambu, ni le ndzilekaneni wa Egipta edzongeni. 27
9:27
Dut. 17:17
Silivhere a yo fana ni maribye hi ku tala ka yona eYerusalema, hikwalaho ka mintirho ya hosi Solomoni, ni timhandze ta kedari a ti tele kona ku fana ni minkuwa leyi milaka eminkoveni.Kumbe: minkuwa leyi milaka eXefela 28
9:28
Dut. 17:16
Solomoni a a xava tihanci ta yena etikweni ra Musiri,Van'wana va ri: etikweni ra Egipta ni le matikweni man'wana layo tala.

Ta ku fa ka Solomoni

(I Tih. 11:41-43)

29Leswi saleke swa timhaka ta Solomoni, swa le ku sunguleni ni swa le ku heteleleni, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Muprofeta Natani”, ni le bukwini ya “Marito ya Muprofeta Ahiya wa le Xilo”, ni le bukwini ya “Swivono swa Ido Mavonakule”, leyi rungulaka ngopfu-ngopfu ta Yerobuwamu n'wana Nebati. 30Solomoni ú fumile tiko hinkwaro ra Israele malembe ya 40 a ri eYerusalema. 31Kutani Solomoni a tietlelela, a lahliwa emutini wa Davhida tata wa yena. Kutani Rhobuwamu n'wana Solomoni a sala a fuma.