Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Mintirho yin'wana ya Solomoni

(I Tih. 9:10-28)

81Solomoni ú hetile malembe ya 20 a ri karhi a aka yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta ntsindza wa yena. 2Kavaloko a aka hi vuntshwa miti leyi hosi HiramuVan'wana va ri: Huramu a n'wi nyikeke yona, kutani a rhurhisa Vaisraele van'wana va ya tshama emitini ya kona.

3Kutani Solomoni a ya hlasela matiko ya Hamata na Soba, a ma teka. 4A aka hi vuntshwa muti wa Tadimora emananga, ni miti hinkwayo yo hlayisela tinhundzu eka yona leyi nga le Hamata. 5A pfuxa muti wa Beta-Horoni wa le magangeni, ni muti wa Beta-Horoni wa le nkoveni; miti ya kona a yi ri makhokholo, yi biyeleriwile hi rirhangu yi ri ni timbanti leti gogiwaka. 6Solomoni a pfuxa ni muti wa Baalata, a engeta a aka ni miti hinkwayo leyi tinhundzu ta yena ni makalichi ya yena ya nyimpi a swi hlayisiwa eka yona, ni miti leyi vagadi va tihanci a va tshama eka yona. Solomoni ú akile hinkwaswo leswi a swi rhandzeke, eYerusalema, ni le Lebanoni, ni le tindhawini hinkwato leti fumiwaka hi yena. 7-8Masalela ya Vahiti ni Vaamori ni Vaperesi ni Vahivhi ni Vayebusi, Solomoni ú va rhwexile mintirho ya vuhlonga, hikuva a va nga ri Vaisraele. A va ri vatukulu va vanhu lava a va sele etikweni, lava Vaisraele va tsandzekeke ku va herisa. Ni sweswi va ha ri mahlonga. 9Loko va ri vavanuna va Israele, Solomoni a nga va rhwexanga mintirho ya vuhlonga: A va ri masocha ya yena, ni tindhuna ta mavuthu ya yena, ni vafambisi va makalichi ya nyimpi, ni vafambisi va vagadi va tihanci. 10Naswona valanguteri lavakulu lava vekiweke hi Solomoni a va ringana 250, va rhangela vavanuna va tiko hinkwaro.

11Solomoni a a tekile n'wana Faro. A akela nsati loyi wa yena eyindlu, kutani a n'wi rhurhisela eka yona, a n'wi susa emutini wa Davhida hosi ya Israele, hikuva a a ku: “N'wa-Faro a swi n'wi fanelanga ku tshama emutini wa tatana, hikuva tindhawu leti Areka ya HOSI Xikwembu yi hundzeke eka tona, ta yila hakunene!”

12Enkarhini wolowo, Solomoni a sungula ku humesa magandzelo lama hisiwaka, a ma humesela HOSI Xikwembu alitarini ya xona leyi langutaneke ni rikupakupa ra Tempele. 13

8:13
Eks. 23:14-17
34:22-23Dut. 16:16
A a hlayisa milawu ya kona, a humesa magandzelo hinkwawo lama lerisiweke hi Muxe eminkarhini leyo hlawuleka, yi nga leyi: Siku ra Savata, ni siku ra ku tshama ka n'weti, ni Nkhuvo wa Xinkwa xo-ke-comela, ni Nkhuvo wa Mavhiki (kumbe wa Ntshovelo), ni Nkhuvo wa Mintsonga. 14Hi ku hlayisa nawu wa Davhida tata wa yena, Solomoni a hlawula mintlawa ya vaprista, a yi avela mintirho ya yona, a veka ni Valevhi emintirhweni ya vona ya ku dzunisa Xikwembu ni ku pfunana ni vaprista siku rin'wana ni rin'wana hilaha swi lerisiweke hakona. Solomoni a hlawula ni varindzi va le tinyangweni hi mintlawa ya vona, a va veka enyangweni yin'wana ni yin'wana, hi ku landza swileriso swa Davhida munhu wa Xikwembu. 15Hinkwaswo leswi Davhida a swi leriseke vaprista ni Valevhi, hi tlhelo ra vuhlayiselo bya xuma ni mintirho yin'wana ya Tempele, swi landziwile hakunene.

16Hi yona ndlela leyi Solomoni a nga fambisa ntirho wa yena ha yona, ku sukela loko a sungula ku aka Tempele, ku kondza loko yi ku chapu; hi ndlela yoleyo yindlu ya Xikwembu yi va yi hetisekile.

17Kutani Solomoni a ya le Esiyoni-Gebere ni le Eloto, miti leyi nga ribuweni ra Lwandle-ro-Tshwuka, etikweni ra Edomu. 18Loko Solomoni a ri le Esiyoni-Gebere, Hiramu a n'wi rhumela tingalava, a n'wi lomba ni vavanuna lava tivaka mafambisele ya tona elwandle. Kutani vatluti lava va huma ni malandza ya Solomoni, va ya etikweni ra Ofiri hi ndlela ya lwandle, va ya vuya ni nsuku lowo tala, lowu tikaka ku tlula tithani ta 8, kutani va wu nyika hosi Solomoni.