Xitsonga 1989 (TSO89)
5

51

5:1
II Sam. 8:11
I Tikr. 18:11
Loko hosi Solomoni a hetile mintirho hinkwayo ya ku aka Tempele ya HOSI Xikwembu, a teka hinkwaswo leswi tata wa yena Davhida a a swi nyiketile eka Xikwembu, a ya swi veka endlwini ya vuhlayiselo bya Tempele, swi nga swibya swa tinxaka-xaka, swa silivhere ni nsuku.

Ta Solomoni loko a nghenisa Areka eTempeleni

(I Tih. 8:1-11)

2

5:2
II Sam. 6:12-15
I Tikr. 15:25-28
Kutani Solomoni a rhamba vakulukumba hinkwavo va Israele eYerusalema, va nga vafambisi hinkwavo va tinyimba ta Vaisraele, ni varhangeri va mindyangu ya vona; makungu ya yena a ku ri ku ya teka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu emutini wa Davhida lowu vuriwaka Siyoni. 3Kavaloko vavanuna hinkwavo va Israele va hlengeletana entsindza, enkarhini wa nkhuvo wa n'hweti ya vu-7. 4Loko vakulukumba va fikile hinkwavo, Valevhi va tlakula Areka, 5kutani va tlhandluka na yona va ya eTempeleni; a va rhwele ni Ntsonga lowo Hlawuleka, ni swibya swa wona; varhwali a va ri vaprista va nyimba ya ka Levhi.hileswaku lava a va tirha eTempeleni. Van'wana va ri: Vaprista ni Valevhi 6Kutani hosi Solomoni a yima emahlweni ka Areka, swin'we ni ntshungu hinkwawo wa Vaisraele lava fikeke eka yena, kutani va humesa magandzelo ya swifuwo leswo tala swa ntsandza-vahlayi, leswikulu ni leswitsongo. 7Hiloko vaprista va ya veka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu endhawini ya yona, exivandleni xa le mpfungwe ka Tempele, xi nga lexo hlawuleka ngopfu, va yi veka ehansi ka timpapa ta tikerubu. 8Tikerubu a ti vumbekile ti ri ni timpapa leti pfulekeke ehenhla ka ndhawu ya Areka, kutani ti ungamela Areka ni swikhomo swa yona. 9Swikhomo leswi a swi lehile; makumu ya swona a ma vonaka na loko munhu a languta a ri kusuhi ni Areka, a langutana ni xivandla lexo hlawuleka xa le mpfungwe;Van'wana va ri: na loko munhu a languta a ri exivandleni lexo hlawuleka, a langutana ni lexo hlawuleka xa le mpfungwe kambe a ma nga vonaki loko munhu a languta a ri ehandle ka Tempele. Ni namuntlha swa ha ri kona. 10
5:10
Dut. 10:5
Endzeni ka Areka a ku nga ri na nchumu, ehandle ka maribye mambirhi ya swiphepherhele lama vekiweke kona hi Muxe, ma nga maribye ya le ntshaveni ya Horebe, laha HOSI Xikwembu xi boheke ntwanano kona ni Vaisraele, loko va huma etikweni ra Egipta. 11Kutani loko va hetile, vaprista va huma exivandleni lexo hlawuleka.

Vaprista hinkwavo lava a va ri kona, a va rhangile va tibasisa enkarhini wun'we, va nga landzi nongonoko wa mintlawa ya vona. 12Naswona a ku ri ni Valevhi hinkwavo lava yimbelelaka eTempeleni, va nga Asafa, na Hemani, na Yedutuni, ni va ka vona hinkwavo; a va ambarile swa ntsembyani lowo saseka, va bananisa swiphambatana swa nsimbhi, va chaya tiharipa ni switende, va yimile evuxeni bya alitari; kona kwalaho a ku yimile ni vaprista vo ringana 120, lava a va chaya tinanga.

13

5:13-14
Eks. 40:34-35
I Tikr. 16:34
II Tikr. 7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
107:1
116:1
136:1
Yer. 33:11
Kutani vachayi lava ni vayimbeleri lava hinkwavo va yimbelela risimu rin'we, va dzunisa ni ku tlangela HOSI Xikwembu, va ri karhi va mbvungunyisa tinanga, va bananisa swiphambatana, va chaya ni swichaya-chayani swin'wana, va vonga Xikwembu va ku:

“HOSI yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!”

Kavaloko papa ri tata yindlu ya HOSI Xikwembu, 14kutani vaprista va tsandzeka ku ya emahlweni ni ntirho wa vona hikwalaho ka papa leri, hikuva ku vonakala ka HOSI Xikwembu a ku tatile yindlu ya xona.