Xitsonga 1989 (TSO89)
35

Ta Yosiyasi ni nkhuvo wa Paseka

(II Tih. 23:21-23)

351Yosiyasi a endlela HOSI Xikwembu enkhuvo wa Paseka le Yerusalema. Hi siku ra vu-14 ra n'hweti yo sungula, va dlaya xinyimpfana xa Paseka, 2kutani Yosiyasi a avela vaprista mintirho ya vona ya le Tempeleni, a va khongotela ku yi tirha hi ku chivirika. 3Endzhaku ka sweswo, a lerisa ni Valevhi lava a va ri ni ntirho wa ku dyondzisa Vaisraele hinkwavo, va ri lava tinyiketeke eka HOSI Xikwembu, a ku ka vona: “Tshikani Areka leyo hlawuleka endlwini leyi Solomoni n'wana Davhida hosi ya Israele a yi akeke. Mi nga ha rhwala-rhwali Areka, kambe khongelani HOSI Xikwembu xa n'wina, mi tirhela Vaisraele vanhu va xona. 4

35:4
II Tikr. 8:14
Tilulamiseni hi ku ya hi mindyangu ya n'wina ni mintlawa ya n'wina, mi landzelela swileriso leswi tsariweke hi Davhida hosi ya Israele na Solomoni n'wana wa yena. 5Nghenani eTempeleni mi yima etindhawini ta n'wina, hi ku landza mintlawa ya n'wina. Mindyangu ya vamakwenu, va nga Vaisraele lavan'wana, yi ta tirheriwa hi van'wana va ka Levhi. 6Leswi mi nga ta humesa magandzelo ya Paseka, mi fanele ku tibasisa mi basisa ni vamakwenu, mi hetisisa leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke Muxe.”

7Yosiyasi a hlawula swinyimpfana ni swimbutana swa 30 000 emintlhambini ya yena, a pambula ni tinkuzi ta 3 000, a nyika vanhu va yena lava a va ri kona, leswaku va humesa ha swona magandzelo ya Paseka. 8Na tona tindhuna ta hosi ti humesa swifuwo hi ku titwa, ti humesela vanhu va tiko, ni vaprista, ni Valevhi. Hilkiya na Zakariya na Yehiele, va nga vona valanguteri lavakulu va Tempele, va humesela vaprista swinyimpfana ni swimbutana swa 2 600, va humesa ni tinkuzi ta 300. 9Konaniya na yena ni vamakwavo va yena Xemaya na Netanele, swin'we na Haxabiya na Yeyiele na Yozabadi, vona varhangeri va Valevhi, va nyika Valevhi-kulobye swinyimpfana ni swimbutana swa 5 000 ni tinkuzi ta 500, swi va swifuwo swo humesa ha swona magandzelo ya Paseka.

10Kuteloko va hetile ku lulamisa swa Paseka, vaprista va yima etindhawini ta vona, Valevhi na vona va yima hi mintlawa ya vona hi ku landza xileriso xa hosi Yosiyasi. 11Swifuwo swa Paseka swi dlayiwa, kutani vaprista va amukela ngati ya swona va xuva alitari,Van'wana va ri: Va dlaya swifuwo swa Paseka, kutani vaprista va tamerisiwa swo xuva ha swona Valevhi vona va yevula swifuwo swa kona. 12Va veka etlhelo nyama ya magandzelo lama hisiwaka leswaku va ta yi phakela vanhu hi ku ya hi mindyangu ya vona, vona va yi humesela HOSI Xikwembu hilaha swi tsariweke hakona ebukwini ya Muxe. Na yona nyama ya tinkuzi, va endla sweswo ha yona. 13

35:13
Eks. 12:8-9
Va oxa nyama ya swinyimpfana swa Paseka hi nawu wa kona, nyama leyin'wana va yi sweka hi timbita ni tinhlambeto ni swimbitana, kutani va hatla va yi phakela ntshungu. 14Eku heteleleni, Valevhi va lulamisa swakudya swa vona ni swa vaprista, hikuva vaprista va ka Aroni a va ri entirhweni wa ku hisa magandzelo ni mafurha ya kona siku hinkwaro ri kondza ri pela; hikwalaho ka swona Valevhi va lulamisela vaprista xikan'we ni ku lulamisa swa vona vinyi. 15
35:15
I Tikr. 25:1
Vayimbeleri va ka Asafa, na yena Asafa hi xiviri, na Hemani, na Yedutuni muprofeta wa hosi Yosiyasi, ni varindzi va le tinyangweni, a va ri emintirhweni ya vona hilaha Davhida a leriseke hakona. A va nga suki etindhawini ta vona, hikuva vamakwavo va ka Levhi a va va lulamisela swakudya swa vona.

16Esikwini rero, magandzelo ya nkhuvo wa Paseka ma lulamisiwa hinkwawo, ku lulamisiwa ni nyama leyi nga ta hisiwa alitarini ya HOSI Xikwembu, hi ku landza leswi hosi Yosiyasi a leriseke swona. 17

35:17
Eks. 12:1-20
Kutani Vaisraele lava a va ri kona eYerusalema, va heta masiku ya 7 va ri karhi va dya nkhuvo wa Paseka ni wa Xinkwa xo-ke-comela. 18Ku sukela enkarhini wa muprofeta Samiele, nkhuvo wa Paseka wo fana ni lowu, a wu nga si va kona exikarhi ka Vaisraele; hambi enkarhini wa tihosi tin'wana ta Israele leti rhangeleke hosi Yosiyasi, nkhuvo lowo tano a wu vanga kona. Lava nga dya wona i vaprista, ni Valevhi, ni va ka Yuda hinkwavo, ni Vaisraele lava a va tile eYerusalema, ni vaaki va muti wa Yerusalema. 19Nkhuvo lowu wa Paseka wu endliwile hi lembe ra vu-18 ra ku fuma ka Yosiyasi.

Ta ku fa ka Yosiyasi

(II Tih. 23:28-30)

20Loko Yosiyasi a hetile ku pfuxa Tempele ni mintirho ya yona, Neko hosi ya Egipta a huma nyimpi a ya le Karkemixi kusuhi ni nambu wa Yufrata, kutani Yosiyasi a ringeta ku n'wi sivela. 21Kambe Neko a rhuma vanhu va ya tivisa Yosiyasi marito lama nge: “We hosi ya Yuda, mina na wena a hi vangisani nchumu! A ndzi telanga ku ta lwa na wena, kambe ndzi ya lwa ni valala va mina. Xikwembu xi ndzi byerile ku hatlisa ndzi heta ntirho lowu. Tshika ku kaneta Xikwembu, hikuva xi yima na mina, kutani xi nga ku herisa.” 22Kambe Yosiyasi a ala ku tshika makungu ya yena; a tifihla hi ku ambala swin'wana, a ta lwa na Neko a nga tiviwi, a nga pfumeli leswaku marito lama vuriwaka hi Neko ma huma eka Xikwembu; kutani a ya lwa na Neko erivaleni ra Megido. 23Vaegipta va tlhava Yosiyasi hi miseve, kutani a byela malandza ya yena a ku: “Ndzi humeseni exikarhi ka vuthu, hikuva ndzi vavisiwile ngopfu.” 24Kutani malandza ya yena ma n'wi humesa ekalichini ya yena, ma n'wi tlakula ma n'wi nghenisa ekalichini ya yena ya vumbirhi, ma muka na yena eYerusalema. Kutani a fa, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena. Vanhu hinkwavo va tiko ra Yuda ni va le Yerusalema va n'wi rila. 25Muprofeta Yeremiya na yena a suma risimu ra xirilo a rila Yosiyasi. Naswona vayimbeleri hinkwavo va xinuna ni va xisati va ha rila Yosiyasi ni namuntlha hi tinsimu ta vona, hikuva ti hundzukile ntolovelo exikarhi ka Vaisraele, ti tsariwile ni le ka “Buku ya Swirilo”. 26Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yosiyasi, ni hinkwaswo leswinene leswi a swi endleke a ri karhi a yingisa nawu wa HOSI Xikwembu, 27ni ta vutomi bya yena hinkwabyo, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”.