Xitsonga 1989 (TSO89)
34

Ta ku fuma ka Yosiyasi eYuda

(II Tih. 22:1-2)

341

34:1
Yer. 3:6
Yosiyasi a a ri ni malembe ya 8 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 31 a ri eYerusalema. 2A endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, a famba etindleleni ta Davhida kokwa wa yena, a nga hambuki eka tona nikutsongo.

Ta Yosiyasi loko a herisa vukhongeri bya hava

(II Tih. 23:4-20)

3Hi lembe ra vu-8 ra ku fumaka yena, loko a ha sungula vujaha, Yosiyasi a tiyimisela ku gandzela Xikwembu xa Davhida kokwa wa yena. Kutani, hi lembe ra vu-12 ra ku fuma ka yena, a tinyiketa entirhweni wa ku basisa tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema: A herisa vukhongeri bya le switsungeni leswo hlawuleka, a tsema timhandze ta Axera xikwembukazi, a herisa ni swifaniso leswi vatliweke ni leswi vumbiweke swa swikwembu swa hava. 4

34:4
II Tih. 21:3
II Tikr. 33:3
Kutani a lerisa vanhu va yena ku hirimuxa tialitari ta Baali a ri karhi a swi vona; va wisa ni tialitari ta mirhi ya risuna eswivandleni sweswo, va fayetela timhandze ta Axera, ni swifaniso leswi vatliweke ni leswi vumbiweke swa vukhongeri bya hava; va swi sila, swi hundzuka ritshuri, va ya ri chela emasirheni ya vanhu lava a va tolovele ku humesela swikwembu leswi emagandzelo. 5
34:5
I Tih. 13:2
Kutani Yosiyasi a basisa tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema hi ku hisa marhambu ya vaprista va vukhongeri bya hava, a ma hisela etialitarini ta vona. 6Yosiyasi a nghena ni le mitini ya va ka Manase, ni ya va ka Efrayimi, ni ya va ka Simiyoni, ni ya va ka Neftali, a lavisisa ni le tindlwini ta vona,Van'wana va ri: a nghena ni le marhumbini lama nga kusuhi ni miti leyi 7a hirimuxa tialitari, a fayetela timhandze ta Axera, a sila ni swifaniso swa swikwembu swa hava swi hundzuka ritshuri, a herisa ni tialitari hinkwato ta mirhi ya risuna, etikweni hinkwaro ra Israele; kutani a tlhelela eYerusalema.

Ta ku pfuxiwa ka Tempele

(II Tih. 22:3-7)

8Hi lembe ra vu-18 ra ku fuma ka yena, Yosiyasi a heta ku basisa tiko ni Tempele ya HOSI Xikwembu xa yena; kutani a rhuma Xafani n'wana Asaliya, na Maaseya ndhuna ya muti, na matsalani Yowa n'wana Yowahazi, va ya pfuxa Tempele. 9Valevhi lava rindzaka etinyangweni a va hlengeletile mali leyi humesiweke hi va ka Manase, ni va ka Efrayimi, ni Vaisraele lavan'wana hinkwavo, va hlengeleta ni leyi humesiweke hi va ka Yuda hinkwavo ni va ka Benjamini ni vaaki hinkwavo va Yerusalema; kutani va ya eka Hilkiya Muprista Lonkulu, va n'wi nyika mali leyi, leyi humeseriweke Tempele. 10Mali ya kona yi tamerisiwa vafambisi va ntirho lava vonaka swo pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu, kutani va hakela ha yona vatirhi lava pfalaka timfa eTempeleni, 11va nga vavatli ni vaaki; vatirhi lava va xava ha yona maribye lama vatliweke, ni timhandze to tiyisa khumbi ni to vekela timbanti, etindlwini ta Tempele leti a ti tshikiwile ti hlakala, enkarhini wa tihosi ta Yuda. 12Vavanuna lava, a va tirha hi ku tshembeka; vafambisi va vona a va ri Valevhi, va nga Yahata na Obadiya va ndyangu wa ka Merari, na Zakariya na Mexulama va ndyangu wa ka Kohata. Valevhi van'wana lava nga ni vutivi bya ku chaya swichaya-chayani, 13a va seketela lava rhwalaka leswo tika, va rhangela hinkwavo lava tirhaka eTempeleni; Valevhi lavan'wana a va ri vamatsalani, ni tindhuna, ni varindzi va le tinyangweni.

Ta ku thumbhiwa ka buku ya Nawu

(II Tih. 22:8 – 23:3)

14Loko vanhu va ri karhi va ya teka mali yo pfuxa Tempele evuhlayiselweni bya kona, muprista Hilkiya a thumbha buku ya Nawu wa HOSI Xikwembu, wu nga Nawu lowu nyikiweke hi Muxe. 15Kutani Hilkiya a byela matsalani Xafani, a ku: “Ndzi thumbhile buku ya Nawu eTempeleni!” Hiloko a n'wi tamerisa buku ya kona. 16Kutani Xafani a teka buku, a ya na yona eka hosi Yosiyasi, a fika a n'wi vikela mahungu ya ntirho, a ku: “Vanhu va wena va karhi va endla hinkwaswo leswi u va leriseke swona. 17Va tekile mali hinkwayo leyi a yi hlengeletiwile eTempeleni, kutani va yi tamerisile vafambisi va ntirho, leswaku va hakela vatirhi va kona.” 18Matsalani Xafani a engeta a ku ka hosi Yosiyasi: “Muprista Hilkiya ú ndzi tamerisile buku.” Kutani Xafani a yi hlayela hosi.

19Loko hosi yi twa marito ya buku ya Nawu, yi handzulela swiambalo swa yona. 20Kutani yi vitana muprista Hilkiya, na Ahikama n'wana Xafani, na AbidoniAbidoni, kumbe: Akibora (Vonani II Tihosi 22:12) n'wana Mikaya, na matsalani Xafani hi byakwe, na Asaya nandza wa yona, yi va lerisa yi ku: 21“Yanani mi ya ndzi vutisela eka HOSI Xikwembu, mi vutisela ni vanhu lava saleke etikweni ra Israele ni ra Yuda, hi ta marito ya buku leyi yi nga thumbhiwa leyi; hikuva vukari bya HOSI Xikwembu i byikulu ehenhla ka hina, hikwalaho ka vakokwa wa hina lava nga yingisangiki marito ya buku leyi, lava nga landzangiki na xin'we xa leswi tsariweke eka yona.”

22Kutani muprista Hilkiya ni lava hosi yi va rhumeke na yena, va ya eka muprofeta wa xisati loyi va nge i Hulida, nkata Xalumi n'wana Tokota ntukulu wa Hasira, muhlayisi wa swiambalo swa vaprista (enkarhini wolowo, Hulida a a tshama exivandleni xa Yerusalema lexi a xa ha ku akiwa). Va fika va vulavula na yena hi ta buku leyi thumbhiweke. 23Kutani Hulida a va byela ku tlhelela eka loyi a va rhumeke, va ya n'wi tivisa marito ya HOSI Xikwembu xa Israele lama nge: 24“Yingisani! Ndzi vurisa sweswo ndzi ri, ndzi ta vanga khombo endhawini leyi ni le henhla ka vaaki va yona, hi ku landza marito hinkwawo ya ku tshinya lama nga bukwini leyi hlayiweke hi hosi ya Yuda. 25Va ndzi fularhele; va hisile mirhi ya risuna va hisela swikwembu swimbe. Va ndzi hlundzukisile ngopfu hi mintirho ya vona hinkwayo. Hikokwalaho ndzi ta chululela vukari bya mina endhawini leyi, ku ta pfumaleka ni loyi a nga byi timaka.”

26Hulida a engeta a ku: “Hosi ya Yuda yi mi rhumile ku ta twa leswaku xana HOSI Xikwembu xi ri yini. Yi byeleni leswaku xona Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: ‘We Yosiyasi, u ma twile marito ya buku, 27kutani u tisorile hi mbilu. U titsongahatile emahlweni ka mina, endzhaku ka loko u twile hilaha ndzi vulavuleke hakona ehenhla ka ndhawu leyi ni le henhla ka vaaki va yona, kutani, eku titsongahateni ka wena, u handzulerile swiambalo swa wena u rila. Hikokwalaho, na mina, ndzi ku twile. 28Ndzi ta pfumela leswaku u tietlelela ku fana ni vakokwa wa wena, u latiwa hi ku rhula esirheni ra wena; u nga ka u nga voni makhombo hinkwawo lawa ndzi nga ta ma vangela ndhawu leyi ni vaaki va yona.’ ” Hiloko varhumiwa va tlhelela eka hosi Yosiyasi ni mahungu wolawo.

Ta Yosiyasi loko a pfuxa ntwanano na Xikwembu

(II Tih. 23:1-20)

29Endzhaku ka sweswo, hosi Yosiyasi a rhumela rito eka vakulukumba hinkwavo va tiko ra Yuda ni va le Yerusalema, leswaku va hlengeletana ehubyeni ya yena. 30Kutani hosi Yosiyasi a tlhandlukela endlwini ya HOSI Xikwembu, a ri ni vavanuna hinkwavo va Yuda ni vaaki va Yerusalema, ni vaprista, ni Valevhi, ni vanhu hinkwavo va tiko, lavakulu ni lavatsongo; kutani a va hlayela marito hinkwawo ya buku ya Ntwanano leyi thumbhiweke endlwini ya HOSI Xikwembu, 31a hlaya a yimile endhawini ya yena. Kutani a pfuxa ntwanano na HOSI Xikwembu; a tiboha ku xi landza, ni ku hlayisa swileriso ni switsundzuxo ni milawu ya xona, hi mbilu ya yena hinkwayo ni moya wa yena hinkwawo; a tiboha ni ku landza marito hinkwawo lama tsariweke ebukwini leyi ya Ntwanano. 32Kutani Yosiyasi a lerisa vanhu hinkwavo lava a va ri eYerusalema ni le tikweni ra Benjamini leswaku va hlayisa ntwanano lowu. Hiloko vaaki va Yerusalema va tiboha ku hlayisa ntwanano wa Xikwembu, xona Xikwembu xa vakokwa wa vona. 33Kutani Yosiyasi a herisa swilo hinkwaswo swa manyala leswi a swi ri etikweni hinkwaro ra Israele, a lerisa vaaki hinkwavo va tiko ku gandzela HOSI Xikwembu xa vona. Loko Yosiyasi a ha hanya, Vaisraele a va tshikanga ku famba etindleleni ta HOSI, Xikwembu xa vakokwa wa vona.