Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Ta ku fuma ka Akazi eYuda

(II Tih. 16:1-5)

281Akazi a a ri ni malembe ya 20 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 16 a ri eYerusalema. A tshika tindlela ta Davhida kokwa wa yena, a endla leswo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu; 2a hanya hi tindlela ta tihosi ta Israele, a vumba ni swifaniso swa Baali. 3A hisa mirhi ya risuna enkoveni wa Hinomu, a hisa ni vana va yena a gandzela ha vona, a endla manyala ya vamatiko lava hlongoriweke hi HOSI Xikwembu, loko Vaisraele va nghena etikweni. 4A humesa magandzelo ni ku hisa mirhi ya risuna eswitsungeni leswo hlawuleka, ni le swintshabyanini, ni le mindzhutini ya mirhi hinkwayo leyi tlhumeke. 5

28:5-6
II Tih. 16:5
Es. 7:1
Hikokwalaho Akazi a nyiketiwa hi HOSI Xikwembu xa yena emavokweni ya hosi ya le Siriya, kutani Vasiriya va n'wi hlula, va khoma vanhu va yena lavo tala, va va yisa eDamaska evukhumbini.

Akazi a nyiketiwa ni le mavokweni ya hosi ya Israele, kutani Vaisraele va n'wi hlula, va dlaya malandza ya yena layo tala. 6Hi siku rin'we, vanhu va Peka n'wana Remaliya va dlaya masocha ya ka Yuda yo ringana 120 000, hambileswi a ma ri tinhenha hinkwawo. Khombo rero, va ka Yuda va lo tivangela hi ku tshika HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. 7Nhenha yin'wana ya ka Efrayimi leyi a va ku i Zikri, yi dlaya Maaseya xaka ra hosi Akazi, yi dlaya na Azirikama mulanguterinkulu wa le ntsindza, na Elkana xandla xa hosi. 8Masocha ya Israele ma khoma ni va ka Yuda van'wana vo ringana 200 000, va ri vavasati ni vana, va phangha ni swilo swo tala swa varikwavo lava, va ya na swona le Samariya.

Ta muprofeta Odede

9Emutini wa Samariya a ku ri ni muprofeta wa HOSI Xikwembu, loyi a va ku i Odede. Kutani loko vavanuna va Israele va vuyela eSamariya, Odede a huma emutini a ya va hlanganisa, a ku ka vona: “HOSI, Xikwembu xa vatata wa hina, xi hlundzukerile va ka Yuda, xi va nyiketa emavokweni ya n'wina; kambe n'wina mi dlayile van'wana va vona hi tihanyi to chavisa, leti Xikwembu xi ti voneke. 10Sweswi, mi ni makungu ya ku xanisa va ka Yuda lava ni va le Yerusalema, mi va endla mahlonga ya n'wina ya xinuna ni ya xisati; xana leswi mi swi endlaka, a swi nga mi vangeli nandzu emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa n'wina xana? 11Hikokwalaho ndzi yingiseni! Mina ndzi ri, ntshunxani varikwenu lava mi va khomeke mi va tshika va timukela, hikuva HOSI Xikwembu xi ta hlundzukela n'wina sweswi!” 12Kutani van'wana exikarhi ka varhangeri va ka Efrayimi va tatisa marito lawa; a va ri Azariya n'wana Yohanani, na Berekiya n'wana Mexilemoto, na Yehizikiya n'wana Xalumi, na Amasa n'wana Hadilayi; va yima va langutana ni masocha lama vuyaka, 13va ku ka wona: “Mi nga ka mi nga nghenisi vakhomiwa lava laha mutini, hikuva makungu ya n'wina lawa ma ta hi vangela nandzu emahlweni ka HOSI Xikwembu, wu tlhandlekiwa ehenhla ka swidyoho swa hina ni milandzu ya hina leyo tala. Kutani sweswi Xikwembu xi hlundzukele hina Vaisraele.” 14Kavaloko masocha ma teka vakhomiwa ni swilo leswi phanghiweke ma vuya na swona, ma swi nyiketa varhangeri, ntshungu wu ri karhi wu swi vona. 15Kutani vavanuna van'wana lava nga hlawuleriwa ntirho lowu,Kumbe: Kutani varhangeri lava mavito ya vona ma vuriweke va amukela vakhomiwa, kutani va teka swiambalo leswi phanghiweke, va va ambexa swona, va va ambexa ni tintanghu, va va nyika swakudya ni swakunwa, ni swo hlamba ha swona; kutani va famba na vona va va tlherisela karikwavo le Yeriko, emutini wa mincindzu; va ka Yuda lava tsandzekaka ku famba hi milenge, a va gadisiwile timbhongolo. Kutani Vaisraele va tlhelela eSamariya.

Akazi a kombela Vaasiriya ku n'wi pfuna

(II Tih. 16:7-20)

16Enkarhini wolowo, Akazi a rhumela vanhu eka tihosi ta le Asiriya,Van'wana va ri: eka hosi ya le Asiriya a kombela leswaku ti n'wi pfuna. 17Mhaka hileswaku Vaedomu a va tlhele va ta va ta hlasela va ka Yuda, va khoma van'wana va vona va va yisa evukhumbini. 18Na vona Vafilista a va hlaserile miti ya Yuda hi tlhelo ra le timbaleni ni ra le dzongeni, va teka Beta-Xemexe, na Ayaloni, na Gederoto; va hlasela na Soko, na Timina, na Gimizo, va teka ni swimitana swa kona, kutani va titshamela emitini leyi hinkwayo. 19Nandzu a wu ri wa Akazi, hosi ya Yuda,Van'wana va ri: Akazi, hosi ya Vaisraele hikuva a a susumetile vanhu va yena ku tshika HOSI Xikwembu, na yena a xi fularhela, kutani xona xi yisa va ka Yuda ehansi xi va tsongahata.

20Siku rin'wana, Tiglata-Pilezere hosi ya Asiriya loyi Akazi a a languterile ku pfuniwa hi yena, a huma nyimpi, a ta ku ta hlasela va ka Yuda. 21Kavaloko Akazi a ya pambula swibya swin'wana swa nsuku eTempeleni, ni le ntsindza, ni le mitini ya tindhuna ta yena, a swi tirhisa ku humesela hosi ya Asiriya endzuvo; kambe ndzuvo wa kona a wu pfunanga nchumu.

22Hambileswi a a wele emakhombyeni walawo, hosi Akazi a nga tshikanga ku fularhela HOSI Xikwembu. 23Swikwembu swa Damaska leswi a swi n'wi hlurile, Akazi a sungula ku swi humesela magandzelo, hikuva a a ku: “Swikwembu leswi, hi swona leswi pfuneke tihosi ta le Siriya. Loko na mina ndzi swi humesela magandzelo, swi ta ndzi pfuna.” Kasi swikwembu sweswo, hi swona swi nga lovisa Akazi ni Vaisraele hinkwavo. 24Akazi a hlengeleta swigotso hinkwaswo swa Tempele, a swi fayetela, a pfala ni timbanti ta Tempele, kutani a tiendlela tialitari letintshwa ematlhelweni hinkwawo ya Yerusalema. 25Emitini hinkwayo ya tiko ra Yuda, a lulamisa switsunga leswo hlawuleka, laha swikwembu swimbe a swi hiseriwa kona mirhi ya risuna, a tivangela vukari bya HOSI, Xikwembu xa vatata wa yena.

26Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Akazi, ni timhaka hinkwato ta vutomi bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”. 27

28:27
Es. 14:28
Akazi a tietlelela, a lahliwa emutini wa Yerusalema kukota vakokwa wa yena, kambe ku nga ri emasirheni ya tihosi ta Vaisraele.Van'wana va ri: emasirheni ya tihosi ta ka Yuda Kutani n'wana wa yena Hezekiya a sala a fuma.