Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Ta ku fuma ka Yotamu eYuda

(II Tih. 15:32-38)

271Yotamu a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma ku ringana malembe ya 16 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yeruxa N'wa-Sadoki. 2Yotamu a endla leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu. A landzelela mintila hinkwayo ya Uziya tata wa yena, kambe a nga nghenelelanga mintirho ya le Tempeleni. Loko va ri vanhu va yena, vona a va ha ya emahlweni ni swiendlo swa vona swa manyala. 3Hi yena Yotamu loyi a akeke nyangwa ya le n'walungwini eTempeleni, a aka ni khumbi exivandleni lexi vuriwaka Ofele. 4Ú akile ni miti emagangeni ya Yuda, a aka swihondzo ni makhokholo eswihlahleni. 5Kutani Yotamu a lwa ni Vaamoni a va hlula; hi lembe rero vona va n'wi luva hi silivhere yo tlulanyana 4 000 kg, ni masaka ya koroni ya 100 000, ni masaka ya maxalana ya 100 000; Vaamoni va humesile sweswo malembe manharhu hi ku landzelelana. 6Kutani mfumo wa Yotamu wu tiya, hikuva a a famba etindleleni ta HOSI, Xikwembu xa yena. 7Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yotamu ni hinkwaswo swa mavuthu ya yena, ni ta mahanyele ya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”. 8Yotamu a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma ku ringana malembe ya 16 a ri eYerusalema. 9Yotamu a tietlelela, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena emutini wa Davhida. Kutani Akazi n'wana Yotamu a sala a fuma.

28

Ta ku fuma ka Akazi eYuda

(II Tih. 16:1-5)

281Akazi a a ri ni malembe ya 20 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 16 a ri eYerusalema. A tshika tindlela ta Davhida kokwa wa yena, a endla leswo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu; 2a hanya hi tindlela ta tihosi ta Israele, a vumba ni swifaniso swa Baali. 3A hisa mirhi ya risuna enkoveni wa Hinomu, a hisa ni vana va yena a gandzela ha vona, a endla manyala ya vamatiko lava hlongoriweke hi HOSI Xikwembu, loko Vaisraele va nghena etikweni. 4A humesa magandzelo ni ku hisa mirhi ya risuna eswitsungeni leswo hlawuleka, ni le swintshabyanini, ni le mindzhutini ya mirhi hinkwayo leyi tlhumeke. 5

28:5-6
II Tih. 16:5
Es. 7:1
Hikokwalaho Akazi a nyiketiwa hi HOSI Xikwembu xa yena emavokweni ya hosi ya le Siriya, kutani Vasiriya va n'wi hlula, va khoma vanhu va yena lavo tala, va va yisa eDamaska evukhumbini.

Akazi a nyiketiwa ni le mavokweni ya hosi ya Israele, kutani Vaisraele va n'wi hlula, va dlaya malandza ya yena layo tala. 6Hi siku rin'we, vanhu va Peka n'wana Remaliya va dlaya masocha ya ka Yuda yo ringana 120 000, hambileswi a ma ri tinhenha hinkwawo. Khombo rero, va ka Yuda va lo tivangela hi ku tshika HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. 7Nhenha yin'wana ya ka Efrayimi leyi a va ku i Zikri, yi dlaya Maaseya xaka ra hosi Akazi, yi dlaya na Azirikama mulanguterinkulu wa le ntsindza, na Elkana xandla xa hosi. 8Masocha ya Israele ma khoma ni va ka Yuda van'wana vo ringana 200 000, va ri vavasati ni vana, va phangha ni swilo swo tala swa varikwavo lava, va ya na swona le Samariya.

Ta muprofeta Odede

9Emutini wa Samariya a ku ri ni muprofeta wa HOSI Xikwembu, loyi a va ku i Odede. Kutani loko vavanuna va Israele va vuyela eSamariya, Odede a huma emutini a ya va hlanganisa, a ku ka vona: “HOSI, Xikwembu xa vatata wa hina, xi hlundzukerile va ka Yuda, xi va nyiketa emavokweni ya n'wina; kambe n'wina mi dlayile van'wana va vona hi tihanyi to chavisa, leti Xikwembu xi ti voneke. 10Sweswi, mi ni makungu ya ku xanisa va ka Yuda lava ni va le Yerusalema, mi va endla mahlonga ya n'wina ya xinuna ni ya xisati; xana leswi mi swi endlaka, a swi nga mi vangeli nandzu emahlweni ka HOSI, Xikwembu xa n'wina xana? 11Hikokwalaho ndzi yingiseni! Mina ndzi ri, ntshunxani varikwenu lava mi va khomeke mi va tshika va timukela, hikuva HOSI Xikwembu xi ta hlundzukela n'wina sweswi!” 12Kutani van'wana exikarhi ka varhangeri va ka Efrayimi va tatisa marito lawa; a va ri Azariya n'wana Yohanani, na Berekiya n'wana Mexilemoto, na Yehizikiya n'wana Xalumi, na Amasa n'wana Hadilayi; va yima va langutana ni masocha lama vuyaka, 13va ku ka wona: “Mi nga ka mi nga nghenisi vakhomiwa lava laha mutini, hikuva makungu ya n'wina lawa ma ta hi vangela nandzu emahlweni ka HOSI Xikwembu, wu tlhandlekiwa ehenhla ka swidyoho swa hina ni milandzu ya hina leyo tala. Kutani sweswi Xikwembu xi hlundzukele hina Vaisraele.” 14Kavaloko masocha ma teka vakhomiwa ni swilo leswi phanghiweke ma vuya na swona, ma swi nyiketa varhangeri, ntshungu wu ri karhi wu swi vona. 15Kutani vavanuna van'wana lava nga hlawuleriwa ntirho lowu,Kumbe: Kutani varhangeri lava mavito ya vona ma vuriweke va amukela vakhomiwa, kutani va teka swiambalo leswi phanghiweke, va va ambexa swona, va va ambexa ni tintanghu, va va nyika swakudya ni swakunwa, ni swo hlamba ha swona; kutani va famba na vona va va tlherisela karikwavo le Yeriko, emutini wa mincindzu; va ka Yuda lava tsandzekaka ku famba hi milenge, a va gadisiwile timbhongolo. Kutani Vaisraele va tlhelela eSamariya.

Akazi a kombela Vaasiriya ku n'wi pfuna

(II Tih. 16:7-20)

16Enkarhini wolowo, Akazi a rhumela vanhu eka tihosi ta le Asiriya,Van'wana va ri: eka hosi ya le Asiriya a kombela leswaku ti n'wi pfuna. 17Mhaka hileswaku Vaedomu a va tlhele va ta va ta hlasela va ka Yuda, va khoma van'wana va vona va va yisa evukhumbini. 18Na vona Vafilista a va hlaserile miti ya Yuda hi tlhelo ra le timbaleni ni ra le dzongeni, va teka Beta-Xemexe, na Ayaloni, na Gederoto; va hlasela na Soko, na Timina, na Gimizo, va teka ni swimitana swa kona, kutani va titshamela emitini leyi hinkwayo. 19Nandzu a wu ri wa Akazi, hosi ya Yuda,Van'wana va ri: Akazi, hosi ya Vaisraele hikuva a a susumetile vanhu va yena ku tshika HOSI Xikwembu, na yena a xi fularhela, kutani xona xi yisa va ka Yuda ehansi xi va tsongahata.

20Siku rin'wana, Tiglata-Pilezere hosi ya Asiriya loyi Akazi a a languterile ku pfuniwa hi yena, a huma nyimpi, a ta ku ta hlasela va ka Yuda. 21Kavaloko Akazi a ya pambula swibya swin'wana swa nsuku eTempeleni, ni le ntsindza, ni le mitini ya tindhuna ta yena, a swi tirhisa ku humesela hosi ya Asiriya endzuvo; kambe ndzuvo wa kona a wu pfunanga nchumu.

22Hambileswi a a wele emakhombyeni walawo, hosi Akazi a nga tshikanga ku fularhela HOSI Xikwembu. 23Swikwembu swa Damaska leswi a swi n'wi hlurile, Akazi a sungula ku swi humesela magandzelo, hikuva a a ku: “Swikwembu leswi, hi swona leswi pfuneke tihosi ta le Siriya. Loko na mina ndzi swi humesela magandzelo, swi ta ndzi pfuna.” Kasi swikwembu sweswo, hi swona swi nga lovisa Akazi ni Vaisraele hinkwavo. 24Akazi a hlengeleta swigotso hinkwaswo swa Tempele, a swi fayetela, a pfala ni timbanti ta Tempele, kutani a tiendlela tialitari letintshwa ematlhelweni hinkwawo ya Yerusalema. 25Emitini hinkwayo ya tiko ra Yuda, a lulamisa switsunga leswo hlawuleka, laha swikwembu swimbe a swi hiseriwa kona mirhi ya risuna, a tivangela vukari bya HOSI, Xikwembu xa vatata wa yena.

26Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Akazi, ni timhaka hinkwato ta vutomi bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”. 27

28:27
Es. 14:28
Akazi a tietlelela, a lahliwa emutini wa Yerusalema kukota vakokwa wa yena, kambe ku nga ri emasirheni ya tihosi ta Vaisraele.Van'wana va ri: emasirheni ya tihosi ta ka Yuda Kutani n'wana wa yena Hezekiya a sala a fuma.

29

Ta hosi Hezekiya, loko a susa swa manyala eTempeleni

291Hezekiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Abiya N'wa-Zakariya. 2A endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu, a fana ni kokwa wa yena Davhida emintirhweni ya yena hinkwayo.

3Hi n'hweti yo sungula ya lembe ro sungula ra ku fuma ka yena, Hezekiya a pfalula timbanti ta Tempele, a ti pfuxeta. 4A vitana vaprista ni Valevhi, a va hlengeleta erivaleni leri nga vuxeni bya muti, 5kutani a ku ka vona: “N'wina va ka Levhi, yingisani swinene! Mi fanele ku tibasisa, mi basisa ni yindlu ya HOSI, Xikwembu xa vatata wa n'wina, mi susa swilo swa manyala leswi nga xivandleni xa yona lexo hlawuleka. 6Hakunene, vatata wa hina a va nga tshembeki: Va endlile leswo homboloka emahlweni ka HOSI Xikwembu xa hina, va xi tshika, va nga ha tsakeli vutshamo bya xona lebyi, va byi fularhela. 7Va pfarile timbanti erikupakupeni ra Tempele, va tima ni timboni endzeni ka yona, va tshika ku humesa eka yona mirhi ya risuna, va humesela Xikwembu xa Israele. 8Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi hlundzukerile va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema, xi va hundzula xikombiso lexo biha, va tshama emarhumbini layo chavisa, vanhu va va hlakahlela tinhloko va va monya, hilaha mi swi vonaka hakona n'wina hi n'wexe. 9Kutani vatata wa hina va dlayiwile etinyimpini, vana va hina va xinuna ni va xisati va yisiwile evukhumbini, swin'we ni vasati va hina. 10Sweswi ndzi ehleketa ku pfuxa ntwanano exikarhi ka hina na HOSI, Xikwembu xa Israele, leswaku ku hlundzuka ka xona ku vohla ku nga hi lovisi. 11Kutani ke, n'wina vanakulorhi, pfukani mi nga lolohi, hikuva hi n'wina Valevhi lava HOSI Xikwembu xi mi hlawuleke ku ya yima emahlweni ka xona, mi va malandza ya xona, mi xi gandzela ni ku xi humesela mirhi ya risuna.”

12-14Valevhi lava nga tinyiketa entirhweni hi lava, hi mindyangu ya vona:

Va ka Kohata: Mahata n'wana Amasayi, na Yuwele n'wana Azariya;

va ka Merari: Kixi n'wana Abidi, na Azariya n'wana Yehaleleli;

va ka Gerixoni: Yowa n'wana Zima, na Edeni n'wana Yowa;

va ka Elisafani: Ximri, na Yuwele;

va ka Asafa: Zakariya, na Mataniya;

va ka Hemani: Yehuwele, na Ximeyi;

va ka Yedutuni: Xemaya, na Uziele.

15Vavanuna lava va rhamba Valevhi-kulobye, kutani loko va tibasisile, va ya eTempeleni ku ya yi basisa, hilaha hosi Hezekiya a va leriseke hakona endzhaku ka loko HOSI Xikwembu xi vulavurile na yena. 16Vaprista va nghena exivandleni lexo hlawuleka xa Tempele leswaku va ta xi basisa; kutani va teka swilo hinkwaswo swa manyala leswi va swi kumaka kona, va swi humesela ehandle exivaveni xa Tempele, kutani Valevhi va swi teka va ya swi cukumeta enkoveni wa Kedroni ehandle ka muti. 17Va nghena entirhweni lowu hi siku ro sungula ra n'hweti yo sungula, kutani va heta masiku ya 8 va ri karhi va basisa yindlu ya Tempele, ku katsa ni rikupakupa ra yona; kutani va tirha masiku ya 8 nakambe ku basisa xivandla hinkwaxo xa Tempele, va heta hinkwaswo hi siku ra vu-16 ra n'hweti yo sungula. 18Kavaloko va ya vikela hosi Hezekiya le ntsindza, va ku: “Ndhabezitha, hi basisile Tempele hinkwayo; na yona alitari ya magandzelo lama hisiwaka ni swigotso swa yona hinkwaswo, hi swi basisile; hi basisile ni tafula ra swinkwa leswo hlawuleka ni swigotso swa rona hinkwaswo. 19Hi lulamisile swingolongondzwana hinkwaswo leswi hosi Akazi a a swi cukumetile loko a ha fuma hi tindlela ta yena to ka ti nga tshembeki; hi tlhele hi basisa swingolongondzwana swa kona, kutani hi swi vekile hinkwaswo emahlweni ka alitari ya HOSI Xikwembu.”

20Hiloko hosi Hezekiya a vindzuka, a vitana varhangeri va muti, kutani a tlhandlukela na vona endlwini ya HOSI Xikwembu. 21A va ri ni tinkuzi ta 7, ni tinyimpfu ta makhuna ta 7, ni swinyimpfana swa 7, ni timbuti ta swiphongho ta 7, va tilulamiserile ku humesa magandzelo yo basisa Tempele ni mhamba yo susa swidyoho swa vanhu va le ntsindza ni swa tiko hinkwaro. Kutani va fika va lerisa vaprista va ndyangu wa ka Aroni leswaku va tlhava swifuwo leswi, va humesa ha swona magandzelo alitarini ya HOSI Xikwembu. 22Ku rhanga tinkuzi ti tlhaviwa, vaprista va teka ngati ya tona va xuva alitari ha yona. Va endlisa sweswo hi tinyimpfu ni swinyimpfana, va swi tlhava, va xuva alitari hi ngati ya swona. 23Kutani eku heteleleni, ku tisiwa timbuti ta mhamba yo susa swidyoho, ti yimisiwa emahlweni ka hosi Hezekiya ni nhlengeletano hinkwayo, kutani vanhu hinkwavo va tlhandleka mavoko ya vona etinhlokweni ta tona. 24Kavaloko vaprista va ti tlhava, va chela ngati ya tona ehenhla ka alitari, yi va mhamba yo susa swidyoho swa Vaisraele hinkwavo, hilaha hosi Hezekiya a a lerisile hakona, loko a te: “Magandzelo lama hisiwaka ni mhamba yo susa swidyoho swi ta endleriwa Vaisraele hinkwavo!”

25Kutani Hezekiya a endla leswi HOSI Xikwembu xi swi leriseke hosi Davhida hi milomo ya vaprofeta va xona, a nga Gati mavonakule wa le ntsindza, na muprofeta Natani: A veka Valevhi eTempeleni, va tamele swiphambati swa nsimbhi ni tiharipa ni switende, 26swi nga swichaya-chayani leswi a swi ri na Davhida; vaprista na vona va byeriwa ku yima va tamele tinanga. 27Hezekiya a lerisa leswaku ntirho wa ku hisa magandzelo alitarini wu sunguriwa; kutani swi va tano, ku sumiwa ni tinsimu to dzunisa HOSI Xikwembu, tinanga ti chayiwa, ku chayiwa ni swichaya-chayani swin'wana swa Davhida hosi ya Israele. 28Loko tinsimu ti ri karhi ti yimbeleriwa ni loko tinanga ti chayiwa, nhlengeletano hinkwayo yi korhamela hansi, ntirho wa magandzelo lama hisiwaka wu kondza wu hela. 29Loko wu herile, na yena Hezekiya ni va le ntsindza hinkwavo va nkhinsama hi matsolo va gandzela. 30Kutani hosi Hezekiya ni varhangeri va tiko va lerisa Valevhi ku ya emahlweni va dzunisa HOSI Xikwembu hi tinsimu leti qambiweke hi Davhida na Asafa mavonakule. Valevhi va endlisa sweswo, va yimbelela va tsakile ngopfu, va pfa va korhamela hansi, va gandzela na vona.

31Kutani Hezekiya a ku ka ntshungu: “Hinkwenu mi tile haleno mi tamerile xo gandzela HOSI Xikwembu ha xona;Kumbe: hinkwenu mi tibasisile emahlweni ka HOSI Xikwembu hi wona nkarhi wa ku tshinela kusuhi na xona, mi xi humesela magandzelo ya n'wina ya ku nkhensa kwala ndlwini ya xona!” Kutani vanhu hinkwavo va ta ni swifuwo swa magandzelo ya vona ya ku nkhensa; van'wana lava titwaka, va humesa ni swifuwo swa magandzelo lama hisiwaka, 32swi nga leswi: Tinkuzi ta 70, ni tinyimpfu ta 100, ni swinyimpfana swa 200, hinkwaswo swi humeseriwa HOSI Xikwembu hi magandzelo lama hisiwaka. 33Kasi swifuwo swa magandzelo laman'wana swona a swi ri tinkuzi ta 600 ni tinyimpfu ta 3 000. 34Vaprista a va nga talanga, kutani a va nga koti ku yevula swifuwo leswi hinkwaswo swa magandzelo va ri voxe; kutani va kombela va ka Levhi ku va pfuna, ntirho wu kondza wu hela. Ntsengo wa vaprista a wu ri hansi, hikuva a va hlwerile ku tibasisa; kasi Valevhi vona a va twisisile mhaka leyi ya ku tibasisa ku tlula vaprista. 35Mintirho yin'wana ya siku rero, ehandle ka ntirho lowukulu wa magandzelo lama hisiwaka, yi vile ya ku hisa mafurha ya magandzelo ya xinakulobye, ni ya ku chela swakunwa swa magandzelo alitarini.

Hi ndlela leyi, ntirho wa vugandzeri bya le Tempeleni, wu simekiwa hi vuntshwa. 36Kutani Hezekiya ni vaaki hinkwavo va tiko va tsaka swinene, hikuva HOSI Xikwembu a xi va tiyisile, va kota ku hatla va heta mintirho leyi hinkwayo.