Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Ta Amasiya hosi ya le Yuda

(II Tih. 14:2-6)

251Amasiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yowadana wa le Yerusalema. 2Amasiya ú endlile leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu, hambiloko a a nga swi endli hi mbilu hinkwayo. 3Kuteloko vuhosi bya yena byi tiyile, a herisa malandza ya yena lama dlayeke hosi Yowasi tata wa yena. 4

25:4
Dut. 24:16
Kambe vana va malandza lawa a nga va dlayanga, a yingisa leswi Muxe a swi tsaleke ebukwini ya Nawu, laha HOSI Xikwembu xi leriseke xi ku: “Vatswari a va nga dlayeriwi swidyoho swa vana va vona, na vona vana a va nga dlayeriwi swidyoho swa vatswari va vona. Munhu un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena.”

Ta ku lwa ka Amasiya ni Vaedomu

(II Tih. 14:7)

5Kutani Amasiya a hlengeleta vavanuna va Yuda hi ku ya hi mindyangu ya ka vona, va rhangeriwa hi vafambisi va mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100; a va ri va ka Yuda ni va ka Benjamini. Kutani Amasiya a hlaya vavanuna lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, a kuma 300 000, va ri vavanuna lava kotaka ku hloma matlhari ni switlhangu va ya enyimpini. 6Kutani Amasiya a engetelela masocha ya yena hi ku thola man'wana ya 100 000 yo huma etikweni ra Israele, a ma hakela hi silivhere yo tlulanyana 4 000 kg. 7Kambe un'wana wa vaprofeta a ta eka Amasiya, a ku: “Ndhabezitha, u nga tshuki u rhamba masocha ya Vaisraele, hikuva HOSI Xikwembu a xi yimi na vona va ka Efrayimi lava hinkwavo. 8Loko u ehleketa leswaku u ta tiyisa mavuthu ya wena hi ku rhamba Vaisraele, Xikwembu xi ta ku tshika u hluriwa hi valala va wena, hikuva hi xona xi nga ni matimba ya ku pfuna munhu, kumbe ya ku n'wi tshika a hluriwa.” 9Kutani Amasiya a vutisa muprofeta a ku: “Xana silivhere ya 4 000 kg leyi ndzi yi humeseke ku thola mavuthu ya Israele, ndza ha ta tlhela ndzi yi kuma xana?” Muprofeta a hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xi nga ku nyika silivhere yo tala ku tlula yeleyo!” 10Kutani Amasiya a lerisa masocha lama humaka etikweni ra Efrayimi leswaku ma muka, masocha lawa ma tlhela ma hlundzukile swinene, ma hlundzukela va ka Yuda. 11Kambe Amasiya a va ni xivindzi, a rhangela vanhu va yena, va ya herisa vavanuna va le Seyira vo ringana 10 000, endhawini leyi vuriwaka “Nkova-wa-Munyu”. 12Kutani vavanuna va ka Yuda va khoma Vaedomu van'wana va 10 000, va famba na vona entshaveni leyi nga ni riwa, va fika va va cukumeta kona va ha hanya, kutani Vaedomu va tshoveleleka va fa. 13Kambe vavanuna va Israele lava Amasiya a nga va lerisa ku muka va nga yi na yena enyimpini, va ya hlasela miti ya Yuda ku sukela eSamariya ku ya fika eBeta-Horoni. Emitini leyi, va dlaya vanhu va 3 000, va phangha ni swilo leswo tala.

14Endzhaku ka loko Amasiya a hlurile Vaedomu, a muka a rhwele swikwembu swa va le Seyira, kutani a swi endla swikwembu swa yena, a swi nkhinsamela, a swi hisela mirhi ya risuna. 15Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlundzukela Amasiya, xi n'wi rhumela muprofeta un'wana loyi a nga n'wi tshinya hi marito lawa ya nge: “We Amasiya, hikwalaho ka yini u tilavele swikwembu leswi swa vamatiko, hikuva swi tsandzekile ku ponisa vanhu va swona le Edomu, siku u va hlaseleke!” 16Loko muprofeta a ha vulavula, Amasiya a n'wi tsema nomo, a ku: “Xana u lo vekiwa ku va mutsundzuxi laha ntsindza xana? Miyela, loko u nga lavi ku pulukanyiwa!” Muprofeta a miyelanyana, kambe a engeta a ku: “Loko ndzi vona maendlele ya wena lawa, ni leswaku u ndzi sivela ku ku komba ndlela, ndza swi vona leswaku hakunene Xikwembu xi tiyimiserile ku ku herisa!”

Ta Amasiya loko a hluriwa hi hosi ya Israele

(II Tih. 14:8-14)

17Amasiya hosi ya Yuda a kombiwa tindlela hi van'wana, kutani a rhuma vanhu eka Yowasi n'wana Yowahazi, wa Yehu, hosi ya Israele, va fika va ku: “Tana, hi ta ringetana matimba!” 18Yowasi hosi ya Israele a hlamula Amasiya hosi ya Yuda hi rito leri nge: “Siku rin'wana, ximudyana xa mitwa xa le ntshaveni ya Lebanoni xi rhumele rito eka murhi wa kedari wa le Lebanoni, xi ku: ‘Nyiketa n'wana wa wena wa xisati, a ta tekiwa hi n'wana wa mina.’ Kambe ku humelela xiharhi xa le Lebanoni, xi kandziyela ximudyana xexo. 19Na wena Amasiya, u vula u ku: ‘Ndzi hlurile Vaedomu!’ kutani u tidzunisa ha swona, u tikurisa. Kambe mina ndzi ri, tshama ekaya ka wena! Hikwalaho ka yini u lava ku ntlhontlha mimpfi ke? Swi ta ku wisa, swi wisa ni tiko ra wena ra Yuda.” 20Kambe Amasiya a ala ku swi twa. Mhaka leyi yi lo vangiwa hi Xikwembu; a xi lava ku tshika va ka Yuda va hluriwa,Van'wana va ri: a xi lava ku nyiketa va ka Yuda emavokweni ya Yowasi hikuva a va tinyiketile eka swikwembu swa Vaedomu.

21Hiloko Yowasi hosi ya Israele a hloma matlhari, kutani yena na Amasiya va lwa nyimpi emutini wa Beta-Xemexe lowu nga tikweni ra Yuda. 22Kutani mavuthu ya va ka Yuda ma hluriwa hi mavuthu ya Vaisraele, masocha ya Yuda hinkwawo ma tsutsumela ekaya. 23Kavaloko Yowasi hosi ya Israele a khoma Amasiya n'wana Yowasi ntukulu wa Ahaziya, emutini wa Beta-Xemexe, a ta na yena eYerusalema; kutani a hirimuxa rirhangu ra muti mpfhuka wo ringana 200 m, ku sukela eka Nyangwa-ya-Efrayimi, ku ya fika eka Nyangwa-ya-Yinhla. 24Kutani a phangha nsuku hinkwawo ni silivhere hinkwayo, ni swingolongondzwana hinkwaswo leswi a nga swi kuma eTempeleni, swi ri emavokweni ya va ka Obede-Edomu; a phangha ni xuma xa le ntsindza, a teka ni vanhu va va xikhomelelo xa yena; kutani a tlhelela eSamariya.Van'wana va ri: kutani a muka na swona hinkwaswo le Samariya

Ta ku fa ka Amasiya

(II Tih. 14:15-20)

25Amasiya n'wana Yowasi hosi ya Yuda ú hanyile malembe ya 15 endzhaku ka loko Yowasi n'wana Yowahazi hosi ya Israele a lovile. 26Kutani ke, swiendlo swin'wana swa Amasiya ni timhaka hinkwato ta vutomi bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Yuda na Israele”. 27Himpfhuka xa loko Amasiya a a fularhele HOSI Xikwembu, vanhu van'wana eYerusalema a va tshamela ku endla makungu ya ku n'wi dlaya, kutani siku rin'wana Amasiya a ya tumbela emutini wa Lakixi; kambe va rhuma van'wana va ya n'wi dlayela kwale Lakixi. 28Va teka ntsumbu wa yena va wu bohelela ehancini, va vuya na wona eYerusalema. Kutani Amasiya a lahliwa ni vakokwa wa yena, emutini wa Davhida.Van'wana va ri: emutini wa Yuda

26

Ta ku fuma ka Uziya eYuda

(II Tih. 14:21-22; 15:1-7)

261Vaaki hinkwavo va tiko ra Yuda, va teka Uziya,Van'wana va ri: Azariya jaha ra malembe ya 16, va ya n'wi veka ku va hosi, kutani a sala a fuma endzhaku ka tata wa yena Amasiya. 2Hi yena Uziya loyi a pfuxeke muti wa Elata, a endla leswaku wu vuyela etikweni ra Yuda, endzhaku ka loko hosi Amasiya a file.

3Uziya a a ri ni malembe ya 16 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 52 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yekoliya wa le Yerusalema. 4Uziya a endla leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu; mintirho ya yena hinkwayo a yi fana ni ya Amasiya tata wa yena. 5A tiyimisela ku lava Xikwembu hi mbilu hinkwayo, a ri karhi a pfuniwa hi Zakariya, munhu loyi a n'wi dyondziseke ku gandzela Xikwembu.ku gandzela Xikwembu, kumbe: ku chava Xikwembu Kutani loko Uziya a ha namarhela HOSI Xikwembu, xona a xi n'wi katekisa minkarhi hinkwayo.

6Uziya a huma nyimpi a ya lwa ni Vafilista, a hlasela miti ya Gati na Yabine na Axidodo, a wisa rirhangu ra yona; naswona a aka miti yin'wana kusuhi ni Axidodo, ni kun'wana etikweni ra Vafilista. 7Xikwembu hi xona xi n'wi pfuneke ku hlula Vafilista, ni Maarabu ya le Guri-Baali, ni Vamehuni. 8Hambi va ri VaamoniVan'wana va ri: Hambi va ri Vamehuni lava a va n'wi humesela ndzuvo, kutani a tiveka swinene ku fikela ni le ndzilekaneni wa Egipta, hikuva a a ri ni matimba. 9Uziya a aka swihondzo emutini wa Yerusalema, emahlweni ka Nyangwa-ya-Yinhla, ni le mahlweni ka Nyangwa-ya-le-Nkoveni, ni laha rirhangu ra muti ri jikaka kona, a tiyisa tindhawu ta kona. 10Uziya a aka swihondzo ni le handle ka Yerusalema, a kovotla emaribyeni makhele layo tala yo hlayisela mati, hikuva a a ri ni swifuwo leswo tala etimbaleni ni le minkoveni. Naswona a a ri ni vanhu lava hlayisaka masimu ya yena ya vhinya, va n'wi byalela ni mavele emagangeni ni le mitangeni, hikuva a a tsakela ngopfu swa vurimi.

11Uziya a a ri ni mavuthu ya masocha lama toloveleke ku hloma matlhari, ma huma nyimpi hi mintlawa; ntsengo wa vavanuna lava loko va vitaniwa entsindza, a wu tsariwa hi matsalani Yehiele ni ndhuna Maaseya; mufambisi wa ntirho lowu a a ri Ananiya, un'wana wa varhangeri va mavuthu ya hosi. 12Mavuthu lawa a ma fambisiwa hi varhangeri va mindyangu va 2 600, hinkwavo va ri tinhenha. 13Ehansi ka varhangeri lava, a ku ri ni masocha lama tiyeke lama ringanaka 307 500; masocha ya kona a ma tiva swinene malwele ya nyimpi, ma sirhelela hosi eka valala va yona. 14Uziya a lavela mavuthu lawa ya yena eswitlhangu, ni matlhari, ni swihuku, ni swisirhelelo swa le xifuveni, ni vurha, ni maribye ya swipelupelu. 15Eswihondzweni swa Yerusalema laha rirhangu ra muti ri jikaka kona, Uziya a yimisa swilo swo balesa ha swona leswi endliweke hi tintlhari, swi fana ni xipelupelu lexikulu lexi kotaka ku copa miseve hi xoxe kumbe ku hoxa maribye lamakulu. Kutani Uziya a tiviwa hinkwako, hikuva Xikwembu a xi n'wi pfuna hi tindlela leto hlamarisa, xi n'wi tiyisa swinene.

Ta Uziya loko a khomiwa hi nhlokonho

16Kuteloko Uziya a vona leswaku mfumo wa yena wu tiyile, a ngheniwa hi moya wa ku tikurisa, a nga ha tshembeki eka HOSI, Xikwembu xa yena, kutani a tivangela khombo lerikulu: Siku rin'wana a nghena eTempeleni ya HOSI Xikwembu, a ya hisa mirhi ya risuna alitarini ya kona. 17Muprista Azariya ni vaprista lavan'wana va 80, lava a va ri tinhenha, 18

26:18
Eks. 30:7-8
Tinhl. 3:10
va landza hosi Uziya va ya n'wi yimisa, va ku ka yena: “We Uziya, ntirho wa ku hisa mirhi ya risuna emahlweni ka HOSI Xikwembu, a hi wa wena, i wa vaprista va ka Aroni. Hi vona ntsena lava hlawuriweke ku hisa mirhi ya risuna. Huma laha Tempeleni! Mhaka leyi u yi endlaka yi ta ku tsonisa minkateko ya HOSI Xikwembu.” 19Enkarhini lowu, Uziya a a yimile endzeni ka Tempele kusuhi ni alitari, a khomile ximbitana xo hisela eka xona mirhi ya risuna. Hiloko a hlundzukela vaprista, kambe hi nkarhi wolowo a khomiwa hi vuvabyi bya nhlokonho, byi tikomba exikandzeni xa yena, vaprista va ri karhi va swi vona. 20Kuteloko Azariya Muprista Lonkulu ni vaprista lavan'wana hinkwavo va vona leswaku Uziya ú ni nhlokonho exikandzeni, va hatla va n'wi dlidlimbeta a huma, na yena n'wini a pfumela ku huma hi ku hatlisa, hikuva HOSI Xikwembu a xi n'wi bile. 21Ku sukela siku rero, hosi Uziya ú karhatiwile hi nhlokonho, ku kondza a fa. A a tshama endlwini ya le tlhelo, a nga ha pfumeleriwi ku ya eTempeleni, kutani Yotamu n'wana wa yena a a n'wi khomela entsindza ni le ku fambiseni ka timhaka ta tiko.

22Kutani ke, mintirho leyin'wana hinkwayo ya Uziya, muprofeta Esaya n'wana Amotsi ú yi tsarile ebukwini. 23

26:23
Es. 6:1
Kutani Uziya a tietlelela, va n'wi lahla emasirheni man'wana ya tihosi lama nga handle ka muti, hikuva a va ku: “Ú ni nhlokonho!” Kutani Yotamu n'wana Uziya a sala a fuma.

27

Ta ku fuma ka Yotamu eYuda

(II Tih. 15:32-38)

271Yotamu a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma ku ringana malembe ya 16 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yeruxa N'wa-Sadoki. 2Yotamu a endla leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu. A landzelela mintila hinkwayo ya Uziya tata wa yena, kambe a nga nghenelelanga mintirho ya le Tempeleni. Loko va ri vanhu va yena, vona a va ha ya emahlweni ni swiendlo swa vona swa manyala. 3Hi yena Yotamu loyi a akeke nyangwa ya le n'walungwini eTempeleni, a aka ni khumbi exivandleni lexi vuriwaka Ofele. 4Ú akile ni miti emagangeni ya Yuda, a aka swihondzo ni makhokholo eswihlahleni. 5Kutani Yotamu a lwa ni Vaamoni a va hlula; hi lembe rero vona va n'wi luva hi silivhere yo tlulanyana 4 000 kg, ni masaka ya koroni ya 100 000, ni masaka ya maxalana ya 100 000; Vaamoni va humesile sweswo malembe manharhu hi ku landzelelana. 6Kutani mfumo wa Yotamu wu tiya, hikuva a a famba etindleleni ta HOSI, Xikwembu xa yena. 7Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Yotamu ni hinkwaswo swa mavuthu ya yena, ni ta mahanyele ya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Israele na Yuda”. 8Yotamu a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma ku ringana malembe ya 16 a ri eYerusalema. 9Yotamu a tietlelela, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena emutini wa Davhida. Kutani Akazi n'wana Yotamu a sala a fuma.