Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Ta Amasiya hosi ya le Yuda

(II Tih. 14:2-6)

251Amasiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yowadana wa le Yerusalema. 2Amasiya ú endlile leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu, hambiloko a a nga swi endli hi mbilu hinkwayo. 3Kuteloko vuhosi bya yena byi tiyile, a herisa malandza ya yena lama dlayeke hosi Yowasi tata wa yena. 4

25:4
Dut. 24:16
Kambe vana va malandza lawa a nga va dlayanga, a yingisa leswi Muxe a swi tsaleke ebukwini ya Nawu, laha HOSI Xikwembu xi leriseke xi ku: “Vatswari a va nga dlayeriwi swidyoho swa vana va vona, na vona vana a va nga dlayeriwi swidyoho swa vatswari va vona. Munhu un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena.”

Ta ku lwa ka Amasiya ni Vaedomu

(II Tih. 14:7)

5Kutani Amasiya a hlengeleta vavanuna va Yuda hi ku ya hi mindyangu ya ka vona, va rhangeriwa hi vafambisi va mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100; a va ri va ka Yuda ni va ka Benjamini. Kutani Amasiya a hlaya vavanuna lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, a kuma 300 000, va ri vavanuna lava kotaka ku hloma matlhari ni switlhangu va ya enyimpini. 6Kutani Amasiya a engetelela masocha ya yena hi ku thola man'wana ya 100 000 yo huma etikweni ra Israele, a ma hakela hi silivhere yo tlulanyana 4 000 kg. 7Kambe un'wana wa vaprofeta a ta eka Amasiya, a ku: “Ndhabezitha, u nga tshuki u rhamba masocha ya Vaisraele, hikuva HOSI Xikwembu a xi yimi na vona va ka Efrayimi lava hinkwavo. 8Loko u ehleketa leswaku u ta tiyisa mavuthu ya wena hi ku rhamba Vaisraele, Xikwembu xi ta ku tshika u hluriwa hi valala va wena, hikuva hi xona xi nga ni matimba ya ku pfuna munhu, kumbe ya ku n'wi tshika a hluriwa.” 9Kutani Amasiya a vutisa muprofeta a ku: “Xana silivhere ya 4 000 kg leyi ndzi yi humeseke ku thola mavuthu ya Israele, ndza ha ta tlhela ndzi yi kuma xana?” Muprofeta a hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xi nga ku nyika silivhere yo tala ku tlula yeleyo!” 10Kutani Amasiya a lerisa masocha lama humaka etikweni ra Efrayimi leswaku ma muka, masocha lawa ma tlhela ma hlundzukile swinene, ma hlundzukela va ka Yuda. 11Kambe Amasiya a va ni xivindzi, a rhangela vanhu va yena, va ya herisa vavanuna va le Seyira vo ringana 10 000, endhawini leyi vuriwaka “Nkova-wa-Munyu”. 12Kutani vavanuna va ka Yuda va khoma Vaedomu van'wana va 10 000, va famba na vona entshaveni leyi nga ni riwa, va fika va va cukumeta kona va ha hanya, kutani Vaedomu va tshoveleleka va fa. 13Kambe vavanuna va Israele lava Amasiya a nga va lerisa ku muka va nga yi na yena enyimpini, va ya hlasela miti ya Yuda ku sukela eSamariya ku ya fika eBeta-Horoni. Emitini leyi, va dlaya vanhu va 3 000, va phangha ni swilo leswo tala.

14Endzhaku ka loko Amasiya a hlurile Vaedomu, a muka a rhwele swikwembu swa va le Seyira, kutani a swi endla swikwembu swa yena, a swi nkhinsamela, a swi hisela mirhi ya risuna. 15Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlundzukela Amasiya, xi n'wi rhumela muprofeta un'wana loyi a nga n'wi tshinya hi marito lawa ya nge: “We Amasiya, hikwalaho ka yini u tilavele swikwembu leswi swa vamatiko, hikuva swi tsandzekile ku ponisa vanhu va swona le Edomu, siku u va hlaseleke!” 16Loko muprofeta a ha vulavula, Amasiya a n'wi tsema nomo, a ku: “Xana u lo vekiwa ku va mutsundzuxi laha ntsindza xana? Miyela, loko u nga lavi ku pulukanyiwa!” Muprofeta a miyelanyana, kambe a engeta a ku: “Loko ndzi vona maendlele ya wena lawa, ni leswaku u ndzi sivela ku ku komba ndlela, ndza swi vona leswaku hakunene Xikwembu xi tiyimiserile ku ku herisa!”

Ta Amasiya loko a hluriwa hi hosi ya Israele

(II Tih. 14:8-14)

17Amasiya hosi ya Yuda a kombiwa tindlela hi van'wana, kutani a rhuma vanhu eka Yowasi n'wana Yowahazi, wa Yehu, hosi ya Israele, va fika va ku: “Tana, hi ta ringetana matimba!” 18Yowasi hosi ya Israele a hlamula Amasiya hosi ya Yuda hi rito leri nge: “Siku rin'wana, ximudyana xa mitwa xa le ntshaveni ya Lebanoni xi rhumele rito eka murhi wa kedari wa le Lebanoni, xi ku: ‘Nyiketa n'wana wa wena wa xisati, a ta tekiwa hi n'wana wa mina.’ Kambe ku humelela xiharhi xa le Lebanoni, xi kandziyela ximudyana xexo. 19Na wena Amasiya, u vula u ku: ‘Ndzi hlurile Vaedomu!’ kutani u tidzunisa ha swona, u tikurisa. Kambe mina ndzi ri, tshama ekaya ka wena! Hikwalaho ka yini u lava ku ntlhontlha mimpfi ke? Swi ta ku wisa, swi wisa ni tiko ra wena ra Yuda.” 20Kambe Amasiya a ala ku swi twa. Mhaka leyi yi lo vangiwa hi Xikwembu; a xi lava ku tshika va ka Yuda va hluriwa,Van'wana va ri: a xi lava ku nyiketa va ka Yuda emavokweni ya Yowasi hikuva a va tinyiketile eka swikwembu swa Vaedomu.

21Hiloko Yowasi hosi ya Israele a hloma matlhari, kutani yena na Amasiya va lwa nyimpi emutini wa Beta-Xemexe lowu nga tikweni ra Yuda. 22Kutani mavuthu ya va ka Yuda ma hluriwa hi mavuthu ya Vaisraele, masocha ya Yuda hinkwawo ma tsutsumela ekaya. 23Kavaloko Yowasi hosi ya Israele a khoma Amasiya n'wana Yowasi ntukulu wa Ahaziya, emutini wa Beta-Xemexe, a ta na yena eYerusalema; kutani a hirimuxa rirhangu ra muti mpfhuka wo ringana 200 m, ku sukela eka Nyangwa-ya-Efrayimi, ku ya fika eka Nyangwa-ya-Yinhla. 24Kutani a phangha nsuku hinkwawo ni silivhere hinkwayo, ni swingolongondzwana hinkwaswo leswi a nga swi kuma eTempeleni, swi ri emavokweni ya va ka Obede-Edomu; a phangha ni xuma xa le ntsindza, a teka ni vanhu va va xikhomelelo xa yena; kutani a tlhelela eSamariya.Van'wana va ri: kutani a muka na swona hinkwaswo le Samariya

Ta ku fa ka Amasiya

(II Tih. 14:15-20)

25Amasiya n'wana Yowasi hosi ya Yuda ú hanyile malembe ya 15 endzhaku ka loko Yowasi n'wana Yowahazi hosi ya Israele a lovile. 26Kutani ke, swiendlo swin'wana swa Amasiya ni timhaka hinkwato ta vutomi bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Yuda na Israele”. 27Himpfhuka xa loko Amasiya a a fularhele HOSI Xikwembu, vanhu van'wana eYerusalema a va tshamela ku endla makungu ya ku n'wi dlaya, kutani siku rin'wana Amasiya a ya tumbela emutini wa Lakixi; kambe va rhuma van'wana va ya n'wi dlayela kwale Lakixi. 28Va teka ntsumbu wa yena va wu bohelela ehancini, va vuya na wona eYerusalema. Kutani Amasiya a lahliwa ni vakokwa wa yena, emutini wa Davhida.Van'wana va ri: emutini wa Yuda