Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ta Yowasi loko a vekiwa ku va hosi

(II Tih. 11:4-21)

231Hi lembe ra vu-7, muprista Yoyada a kanya mbilu, a hlengeleta tindhuna ta mintlawa ya masocha ya dzana, va nga lava: Azariya n'wana Yerohama, na Iximaele n'wana Yohanani, na Azariya n'wana Obede, na Maaseya n'wana Adaya, na Elixafati n'wana Zikri. 2A va rhuma etikweni hinkwaro ra Yuda, va famba va ri karhi va hlengeleta Valevhi ni varhangeri va mindyangu ya Vaisraele, va vuya na vona eYerusalema. 3

23:3
II Sam. 7:12
Kutani vanhu hinkwavo va ya eTempeleni, va fika va twanana hi tlhelo ra loyi a nga ta va hosi. Kutani Yoyada a vulavula ni ntshungu a ku: “N'wana wa hosi Ahaziya ú kona. Hi yena loyi a nga ta fuma tiko, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona ehenhla ka va ka Davhida. 4Mi ta endlisa leswi: Exikarhi ka n'wina vaprista ni Valevhi mi nga tirhiki hi siku ra Savata, ku ta vumbiwa mintlawa minharhu. Wun'wana wu ta rindza Tempele, 5wun'wana wu ta rindza tindlu ta le ntsindza, wun'wana wu ta rindza Nyangwa-ya-Masungulo; vanhu lavan'wana hinkwavo va ta hlangana eswivaveni swa Tempele. 6Vaprista ni Valevhi lava nga ntirhweni, hi vona ntsena lava nga ta pfumeleriwa ku nghena eTempeleni, hikuva va ta va va hlawulekile, kambe lavan'wana hinkwavo va ta hlayisa xileriso xa HOSI Xikwembu, va tshama ehandle ka Tempele. 7Valevhi va ta sirhelela hosi, un'wana ni un'wana a tamerile matlhari ya yena. Loyi a nga ta tshuka a nghena eTempeleni, ú ta dlawa. Mi nga tshuki mi hambana na hosi Yowasi, hinkwako lomu a yaka kona.”

8Kutani Valevhi ni va ka Yuda hinkwavo va endla hinkwaswo leswi muprista Yoyada a va leriseke swona. Un'wana ni un'wana a hlengeleta vavanuna va ka vona, lava a va nghena entirhweni hi siku ra Savata kun'we ni lava a va nga tirhi hi Savata, hikuva muprista Yoyada a a lerisile leswaku ku nga muki munhu na un'we. 9Kutani muprista Yoyada a nyika tindhuna ematlhari ni switlhangu leswikulu ni leswitsongo, leswi a swi ri swa hosi Davhida, swi hlayisiwa eTempeleni. 10Kutani vanhu lavan'wana hinkwavo, Yoyada a va nyika ntirho wa ku sirhelela hosi, wanuna un'wana ni un'wana a tamerile tlhari ra yena, va rhendzela Tempele ni alitari, ku sukela hi tlhelo ra ximatsi ra Tempele ku ya fika etlhelweni ra xinene ra yona. 11Hiloko Yoyada a humesa Yowasi n'wana wa hosi Ahaziya, kutani va n'wi veka ku va hosi hi ku n'wi tlhandleka harhi ya vuhosi enhlokweni, va n'wi nyika ni mfungho wa vuhosi. Kutani Yoyada ni vana va yena va n'wi chela mafurha enhlokweni, va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

12Vanhu a va ta hi ku tsutsuma va ri karhi va phata hosi. Loko huwa ya kona yi fika etindleveni ta Ataliya, a ya eka vona eTempeleni. 13Kutani loko a languta, o vona hosi yi yimile kusuhi ni phuphuphuphu, kumbe: nsika ya le nyangweni, tindhuna ni vachayi va tinanga va yimile kusuhi na hosi; vanhu hinkwavo va tiko a va tsakile, va ri karhi va chaya tinanga, vayimbeleri va fambisa nkhuvo wa kona hi swichaya-chayani swo hambana-hambana. Kavaloko Ataliya a handzulela swiambalo swa yena a ri karhi a huwelela, a ku: “Vaxengi! Vaxengi!” 14Kutani muprista Yoyada a lerisa tindhunaVan'wana va ri: a huma ni tindhuna leti a ti fambisa mavuthu, a ku: “N'wi humeseleni ehandle hi le xikarhi ka mintlawa; munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ta yima na yena, mi n'wi dlaya hi fumu.” Muprista a engeta a ku: “A nga tshuki a dlayeriwa endlwini ya HOSI Xikwembu.” 15Hiloko va n'wi khoma, va n'wi yisa entsindza eka Nyangwa-ya-Tihanci, va fika va n'wi dlayela kona.

16Kutani Yoyada na hosi Yowasi ni tiko hinkwaro va endla ntwanano, va tiboha ku va vanhu va HOSI Xikwembu. 17Kavaloko hinkwavo va kongoma etempeleni ya Baali, va ya yi hindzimuxa; va fayetela tialitari ta Baali, ni swifaniso swa yena, va dlaya na Matani muprista wa Baali, emahlweni ka tialitari ta kona. 18Kutani Yoyada a veka valanguteri, va rindza Tempele, va rhangeriwa hi vaprista va ka Levhi, a veka ni Valevhi lava hlawuriweke hi Davhida ku hlayisa tindlu ta kona; a va byela ku humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka, hi ku landza leswi tsariweke enawini wa Muxe, va humesa va tsakile va ba ni minkulungwana, hilaha Davhida a leriseke hakona. 19Muprista Yoyada a veka valanguteri etinyangweni ta yindlu ya HOSI Xikwembu, leswaku ku nga tshuki ku nghena munhu ni un'we loyi a nga tengangiki. 20Kutani a teka tindhuna, ni varhangeri, ni tinganakana, ni vanhu hinkwavo va tiko; va huma na hosi Yowasi eTempeleni, va rhelela va ya na yena entsindza, va ya n'wi tshamisisa exitshan'wini xa vuhosi. 21Vaaki hinkwavo va tiko va tsaka, naswona ku va ni ku rhula emutini, endzhaku ka loko Ataliya a dlayiwile.

24

Ta ku fuma ka Yowasi eYuda

(II Tih. 12:1-21)

241Yowasi a a ri ni malembe ya 7 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 40 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Sibiya wa le Berexeba. 2Loko muprista Yoyada a ha hanya, Yowasi ú endlile leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu. 3Yoyada hi yena la nga lavela hosi vasati vambirhi, kutani va yi velekela vana va xinuna ni va xisati.

4Endzhaku ka sweswo, Yowasi a endla makungu ya ku pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu. 5A hlengeleta vaprista ni Valevhi, a ku ka vona: “Hangalakani mi ya emitini ya Yuda mi ya hlengisa Vaisraele hinkwavo emali ya ku pfuxa yindlu ya Xikwembu xa n'wina; ntirho lowu wu ta va wa lembe rin'wana ni rin'wana, hatlisani mi wu sungula!” Kambe Valevhi va tirha hi ku nonoka. 6

24:6
Eks. 30:11-16
Kavaloko Yowasi a vitana Yoyada Muprista Lonkulu, a ku ka yena: “Hikwalaho ka yini u nga lerisanga Valevhi ku ya hlengisa va ka Yuda ni va le Yerusalema enhlengo lowu lerisiweke hi Muxe nandza wa HOSI, xana? Enkarhini wa Muxe, nhlengo wo hlayisa Ntsonga lowo Hlawuleka a wu humesiwa hi nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele. 7Naswona, Ataliya, wansati loyi wo homboloka, hi yena ni vanhu va yena lava nga tshika yindlu ya Xikwembu yi hlakala; hambi swi ri swingolongondzwana swa yona, va swi tirhisile ku ya gandzela swikwembu swa vona swa Baali.”

8Kutani hosi Yowasi a lerisa leswaku ku vatliwa bokisi, ri vekiwa enyangweni ya Tempele. 9Kutani va rhumela rito emitini ya Yuda ni le ka vaaki va Yerusalema, va va lerisa ku humesa nhlengo lowu vekiweke hi Muxe nandza wa Xikwembu, loko Vaisraele va ha ri emananga. 10Tindhuna hinkwato ni vanhu va tona va amukela mhaka hi ku tsaka, va tisa mihlengo ya vona va yi hoxa ebokisini, ri kondza ri tala. 11Kutani Valevhi va yisa bokisi eka tindhuna ta hosi; loko tona ti vona leswaku mali ya kona yi tele, ti vitana matsalani wa hosi ni xandla xa Muprista Lonkulu, va ta va ta chulula mali va yi hlaya, kutani va tlherisela bokisi endhawini ya rona; va endlisa sweswo siku rin'wana ni rin'wana, xuma xa kona xi ko xi ringana. 12Kavaloko hosi Yowasi ni muprista Yoyada va teka mali ya kona va yi nyika vafambisi va ntirho wo pfuxa Tempele, leswaku va ta hakela lava thoriweke ku vatla maribye ni timhandze, va hakela ni lava tivaka ku tirha hi swa nsimbhi ni koporo. 13Hiloko lava thoriweke va tinyiketa entirhweni wa ku pfuxa Tempele, kutani yindlu leyi ya Xikwembu yi tlhela yi kuma xiyimo xa yona xa khale, yi tiya swinene. 14Loko va hetile, va tisa mali leyi saleke, va yi veka emahlweni ka hosi Yowasi ni muprista Yoyada. Kutani vona va yi tirhisa ku endla swibya swa Tempele, swo humesa ha swona magandzelo ni swo hisela mirhi ya risuna eka swona, ni swibya swin'wana swa nsuku ni silivhere. Kutani malembe hinkwawo loko Yoyada a ha hanya, magandzelo lama hisiwaka a ma humesiwa siku rin'wana ni rin'wana eTempeleni.

15Yoyada a a dyuharile swinene; loko a fa, a a ri ni malembe ya 130, 16kutani va n'wi lahla emutini wa Davhida, emasirheni ya tihosi, hikuva a a pfunile ngopfu tiko ra Israele loko a ri karhi a tirhela Xikwembu ni yindlu ya xona.

17Endzhaku ka loko Yoyada a lovile, varhangeri va ka Yuda va ta va ta phata hosi Yowasi, kutani yena a va yingisa hi ku tsaka. 18Kambe va sungula ku fularhela yindlu ya HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona, va tlhela va ya gandzela timhandze ta Axera, ni swikwembu swin'wana swa hava. Kutani va ka Yuda ni va le Yerusalema va tivangela ku hlundzukeriwa hi HOSI Xikwembu, hi swidyoho leswi swa vona. 19HOSI Xikwembu xi ringetile ku va koka va vuyela eka xona hi ku va rhumela vaprofeta, kambe va ka Yuda a va lavanga ku yingisa vumbhoni bya vaprofeta volavo.

20

24:20-21
Mt. 23:35
Lk. 11:51
Kutani Zakariya n'wana muprista Yoyada a nghena hi moya wa Xikwembu, a suka a yima emahlweni ka vanhu, a vulavula na vona a ku: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘A ndzi nga mi katekisi, hikuva mi tlurile milawu ya mina; ndzi ta mi fularhela, hikuva hi n'wina mi nga rhanga mi ndzi fularhela.’ ” 21Kavaloko ntshungu wu n'wi tshama xikungu, kutani hi ku lerisiwa hi hosi Yowasi, wu ya n'wi khandla hi maribye exivaveni xa Tempele, wu n'wi dlaya. 22Siku hosi Yowasi a dlayaka Zakariya, a a rivarile tintswalo leti Yoyada tata wa Zakariya a n'wi endleleke tona. Kambe loko Zakariya a ri karhi a hlala, a huwelela a ku: “We HOSI, languta leswi endliwaka, u rihiseta!”

23Eku heleni ka lembe rero, mavuthu ya Vasiriya ma ya hlasela Yowasi. Ma fika etikweni ra Yuda ni le Yerusalema, ma dlaya tindhuna hinkwato, ma phangha ni rifuwo ra kona ma ya nyika hosi ya Damaska. 24Masocha ya Vasiriya a ma nga talanga, kambe ma kotile ku hlula ntlawa wa masocha layo tala ya va ka Yuda, hikuva va ka Yuda a va tshikile HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. Kutani Yowasi a biwa hi Xikwembu hi voko ra Vasiriya.

25Vasiriya va suka va famba va siya Yowasi a boxiwe timbanga leto tala. Malandza ya yena ma n'wi tshama xikungu hi leswi a dlayeke n'wana wa muprista Yoyada; kutani va ya dlaya Yowasi emasangwini ya yena, a fisa sweswo. Va n'wi lahla emutini wa Davhida, kambe ku nga ri emasirheni ya tihosi. 26Lava va n'wi tshameke xikungu i Labada, loyi mana wa yena a a ri Ximeyata wa le Amoni, na Yozabadi, loyi mana wa yena a a ri Ximriti wa le Mowabu. 27Ebukwini ya “Nhlamuselo ya Matimu ya Tihosi”, ku tsariwile ta vana va Yowasi, ni ta ku tshinyiwa ka yena hi vaprofeta lavo tala,Kumbe: ni ta ndzuvo wo tika lowu a rhwexiweke wona ni ta ku pfuxetiwa ka Tempele. Kutani Amasiya n'wana Yowasi a sala a fuma.

25

Ta Amasiya hosi ya le Yuda

(II Tih. 14:2-6)

251Amasiya a a ri ni malembe ya 25 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 29 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Yowadana wa le Yerusalema. 2Amasiya ú endlile leswo lulama emahlweni ka HOSI Xikwembu, hambiloko a a nga swi endli hi mbilu hinkwayo. 3Kuteloko vuhosi bya yena byi tiyile, a herisa malandza ya yena lama dlayeke hosi Yowasi tata wa yena. 4

25:4
Dut. 24:16
Kambe vana va malandza lawa a nga va dlayanga, a yingisa leswi Muxe a swi tsaleke ebukwini ya Nawu, laha HOSI Xikwembu xi leriseke xi ku: “Vatswari a va nga dlayeriwi swidyoho swa vana va vona, na vona vana a va nga dlayeriwi swidyoho swa vatswari va vona. Munhu un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena.”

Ta ku lwa ka Amasiya ni Vaedomu

(II Tih. 14:7)

5Kutani Amasiya a hlengeleta vavanuna va Yuda hi ku ya hi mindyangu ya ka vona, va rhangeriwa hi vafambisi va mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100; a va ri va ka Yuda ni va ka Benjamini. Kutani Amasiya a hlaya vavanuna lava nga ni malembe ya 20 ni ku tlula, a kuma 300 000, va ri vavanuna lava kotaka ku hloma matlhari ni switlhangu va ya enyimpini. 6Kutani Amasiya a engetelela masocha ya yena hi ku thola man'wana ya 100 000 yo huma etikweni ra Israele, a ma hakela hi silivhere yo tlulanyana 4 000 kg. 7Kambe un'wana wa vaprofeta a ta eka Amasiya, a ku: “Ndhabezitha, u nga tshuki u rhamba masocha ya Vaisraele, hikuva HOSI Xikwembu a xi yimi na vona va ka Efrayimi lava hinkwavo. 8Loko u ehleketa leswaku u ta tiyisa mavuthu ya wena hi ku rhamba Vaisraele, Xikwembu xi ta ku tshika u hluriwa hi valala va wena, hikuva hi xona xi nga ni matimba ya ku pfuna munhu, kumbe ya ku n'wi tshika a hluriwa.” 9Kutani Amasiya a vutisa muprofeta a ku: “Xana silivhere ya 4 000 kg leyi ndzi yi humeseke ku thola mavuthu ya Israele, ndza ha ta tlhela ndzi yi kuma xana?” Muprofeta a hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xi nga ku nyika silivhere yo tala ku tlula yeleyo!” 10Kutani Amasiya a lerisa masocha lama humaka etikweni ra Efrayimi leswaku ma muka, masocha lawa ma tlhela ma hlundzukile swinene, ma hlundzukela va ka Yuda. 11Kambe Amasiya a va ni xivindzi, a rhangela vanhu va yena, va ya herisa vavanuna va le Seyira vo ringana 10 000, endhawini leyi vuriwaka “Nkova-wa-Munyu”. 12Kutani vavanuna va ka Yuda va khoma Vaedomu van'wana va 10 000, va famba na vona entshaveni leyi nga ni riwa, va fika va va cukumeta kona va ha hanya, kutani Vaedomu va tshoveleleka va fa. 13Kambe vavanuna va Israele lava Amasiya a nga va lerisa ku muka va nga yi na yena enyimpini, va ya hlasela miti ya Yuda ku sukela eSamariya ku ya fika eBeta-Horoni. Emitini leyi, va dlaya vanhu va 3 000, va phangha ni swilo leswo tala.

14Endzhaku ka loko Amasiya a hlurile Vaedomu, a muka a rhwele swikwembu swa va le Seyira, kutani a swi endla swikwembu swa yena, a swi nkhinsamela, a swi hisela mirhi ya risuna. 15Kavaloko HOSI Xikwembu xi hlundzukela Amasiya, xi n'wi rhumela muprofeta un'wana loyi a nga n'wi tshinya hi marito lawa ya nge: “We Amasiya, hikwalaho ka yini u tilavele swikwembu leswi swa vamatiko, hikuva swi tsandzekile ku ponisa vanhu va swona le Edomu, siku u va hlaseleke!” 16Loko muprofeta a ha vulavula, Amasiya a n'wi tsema nomo, a ku: “Xana u lo vekiwa ku va mutsundzuxi laha ntsindza xana? Miyela, loko u nga lavi ku pulukanyiwa!” Muprofeta a miyelanyana, kambe a engeta a ku: “Loko ndzi vona maendlele ya wena lawa, ni leswaku u ndzi sivela ku ku komba ndlela, ndza swi vona leswaku hakunene Xikwembu xi tiyimiserile ku ku herisa!”

Ta Amasiya loko a hluriwa hi hosi ya Israele

(II Tih. 14:8-14)

17Amasiya hosi ya Yuda a kombiwa tindlela hi van'wana, kutani a rhuma vanhu eka Yowasi n'wana Yowahazi, wa Yehu, hosi ya Israele, va fika va ku: “Tana, hi ta ringetana matimba!” 18Yowasi hosi ya Israele a hlamula Amasiya hosi ya Yuda hi rito leri nge: “Siku rin'wana, ximudyana xa mitwa xa le ntshaveni ya Lebanoni xi rhumele rito eka murhi wa kedari wa le Lebanoni, xi ku: ‘Nyiketa n'wana wa wena wa xisati, a ta tekiwa hi n'wana wa mina.’ Kambe ku humelela xiharhi xa le Lebanoni, xi kandziyela ximudyana xexo. 19Na wena Amasiya, u vula u ku: ‘Ndzi hlurile Vaedomu!’ kutani u tidzunisa ha swona, u tikurisa. Kambe mina ndzi ri, tshama ekaya ka wena! Hikwalaho ka yini u lava ku ntlhontlha mimpfi ke? Swi ta ku wisa, swi wisa ni tiko ra wena ra Yuda.” 20Kambe Amasiya a ala ku swi twa. Mhaka leyi yi lo vangiwa hi Xikwembu; a xi lava ku tshika va ka Yuda va hluriwa,Van'wana va ri: a xi lava ku nyiketa va ka Yuda emavokweni ya Yowasi hikuva a va tinyiketile eka swikwembu swa Vaedomu.

21Hiloko Yowasi hosi ya Israele a hloma matlhari, kutani yena na Amasiya va lwa nyimpi emutini wa Beta-Xemexe lowu nga tikweni ra Yuda. 22Kutani mavuthu ya va ka Yuda ma hluriwa hi mavuthu ya Vaisraele, masocha ya Yuda hinkwawo ma tsutsumela ekaya. 23Kavaloko Yowasi hosi ya Israele a khoma Amasiya n'wana Yowasi ntukulu wa Ahaziya, emutini wa Beta-Xemexe, a ta na yena eYerusalema; kutani a hirimuxa rirhangu ra muti mpfhuka wo ringana 200 m, ku sukela eka Nyangwa-ya-Efrayimi, ku ya fika eka Nyangwa-ya-Yinhla. 24Kutani a phangha nsuku hinkwawo ni silivhere hinkwayo, ni swingolongondzwana hinkwaswo leswi a nga swi kuma eTempeleni, swi ri emavokweni ya va ka Obede-Edomu; a phangha ni xuma xa le ntsindza, a teka ni vanhu va va xikhomelelo xa yena; kutani a tlhelela eSamariya.Van'wana va ri: kutani a muka na swona hinkwaswo le Samariya

Ta ku fa ka Amasiya

(II Tih. 14:15-20)

25Amasiya n'wana Yowasi hosi ya Yuda ú hanyile malembe ya 15 endzhaku ka loko Yowasi n'wana Yowahazi hosi ya Israele a lovile. 26Kutani ke, swiendlo swin'wana swa Amasiya ni timhaka hinkwato ta vutomi bya yena, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Tihosi ta Yuda na Israele”. 27Himpfhuka xa loko Amasiya a a fularhele HOSI Xikwembu, vanhu van'wana eYerusalema a va tshamela ku endla makungu ya ku n'wi dlaya, kutani siku rin'wana Amasiya a ya tumbela emutini wa Lakixi; kambe va rhuma van'wana va ya n'wi dlayela kwale Lakixi. 28Va teka ntsumbu wa yena va wu bohelela ehancini, va vuya na wona eYerusalema. Kutani Amasiya a lahliwa ni vakokwa wa yena, emutini wa Davhida.Van'wana va ri: emutini wa Yuda