Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Ta ku fuma ka Yowasi eYuda

(II Tih. 12:1-21)

241Yowasi a a ri ni malembe ya 7 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 40 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Sibiya wa le Berexeba. 2Loko muprista Yoyada a ha hanya, Yowasi ú endlile leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu. 3Yoyada hi yena la nga lavela hosi vasati vambirhi, kutani va yi velekela vana va xinuna ni va xisati.

4Endzhaku ka sweswo, Yowasi a endla makungu ya ku pfuxa yindlu ya HOSI Xikwembu. 5A hlengeleta vaprista ni Valevhi, a ku ka vona: “Hangalakani mi ya emitini ya Yuda mi ya hlengisa Vaisraele hinkwavo emali ya ku pfuxa yindlu ya Xikwembu xa n'wina; ntirho lowu wu ta va wa lembe rin'wana ni rin'wana, hatlisani mi wu sungula!” Kambe Valevhi va tirha hi ku nonoka. 6

24:6
Eks. 30:11-16
Kavaloko Yowasi a vitana Yoyada Muprista Lonkulu, a ku ka yena: “Hikwalaho ka yini u nga lerisanga Valevhi ku ya hlengisa va ka Yuda ni va le Yerusalema enhlengo lowu lerisiweke hi Muxe nandza wa HOSI, xana? Enkarhini wa Muxe, nhlengo wo hlayisa Ntsonga lowo Hlawuleka a wu humesiwa hi nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele. 7Naswona, Ataliya, wansati loyi wo homboloka, hi yena ni vanhu va yena lava nga tshika yindlu ya Xikwembu yi hlakala; hambi swi ri swingolongondzwana swa yona, va swi tirhisile ku ya gandzela swikwembu swa vona swa Baali.”

8Kutani hosi Yowasi a lerisa leswaku ku vatliwa bokisi, ri vekiwa enyangweni ya Tempele. 9Kutani va rhumela rito emitini ya Yuda ni le ka vaaki va Yerusalema, va va lerisa ku humesa nhlengo lowu vekiweke hi Muxe nandza wa Xikwembu, loko Vaisraele va ha ri emananga. 10Tindhuna hinkwato ni vanhu va tona va amukela mhaka hi ku tsaka, va tisa mihlengo ya vona va yi hoxa ebokisini, ri kondza ri tala. 11Kutani Valevhi va yisa bokisi eka tindhuna ta hosi; loko tona ti vona leswaku mali ya kona yi tele, ti vitana matsalani wa hosi ni xandla xa Muprista Lonkulu, va ta va ta chulula mali va yi hlaya, kutani va tlherisela bokisi endhawini ya rona; va endlisa sweswo siku rin'wana ni rin'wana, xuma xa kona xi ko xi ringana. 12Kavaloko hosi Yowasi ni muprista Yoyada va teka mali ya kona va yi nyika vafambisi va ntirho wo pfuxa Tempele, leswaku va ta hakela lava thoriweke ku vatla maribye ni timhandze, va hakela ni lava tivaka ku tirha hi swa nsimbhi ni koporo. 13Hiloko lava thoriweke va tinyiketa entirhweni wa ku pfuxa Tempele, kutani yindlu leyi ya Xikwembu yi tlhela yi kuma xiyimo xa yona xa khale, yi tiya swinene. 14Loko va hetile, va tisa mali leyi saleke, va yi veka emahlweni ka hosi Yowasi ni muprista Yoyada. Kutani vona va yi tirhisa ku endla swibya swa Tempele, swo humesa ha swona magandzelo ni swo hisela mirhi ya risuna eka swona, ni swibya swin'wana swa nsuku ni silivhere. Kutani malembe hinkwawo loko Yoyada a ha hanya, magandzelo lama hisiwaka a ma humesiwa siku rin'wana ni rin'wana eTempeleni.

15Yoyada a a dyuharile swinene; loko a fa, a a ri ni malembe ya 130, 16kutani va n'wi lahla emutini wa Davhida, emasirheni ya tihosi, hikuva a a pfunile ngopfu tiko ra Israele loko a ri karhi a tirhela Xikwembu ni yindlu ya xona.

17Endzhaku ka loko Yoyada a lovile, varhangeri va ka Yuda va ta va ta phata hosi Yowasi, kutani yena a va yingisa hi ku tsaka. 18Kambe va sungula ku fularhela yindlu ya HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona, va tlhela va ya gandzela timhandze ta Axera, ni swikwembu swin'wana swa hava. Kutani va ka Yuda ni va le Yerusalema va tivangela ku hlundzukeriwa hi HOSI Xikwembu, hi swidyoho leswi swa vona. 19HOSI Xikwembu xi ringetile ku va koka va vuyela eka xona hi ku va rhumela vaprofeta, kambe va ka Yuda a va lavanga ku yingisa vumbhoni bya vaprofeta volavo.

20

24:20-21
Mt. 23:35
Lk. 11:51
Kutani Zakariya n'wana muprista Yoyada a nghena hi moya wa Xikwembu, a suka a yima emahlweni ka vanhu, a vulavula na vona a ku: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘A ndzi nga mi katekisi, hikuva mi tlurile milawu ya mina; ndzi ta mi fularhela, hikuva hi n'wina mi nga rhanga mi ndzi fularhela.’ ” 21Kavaloko ntshungu wu n'wi tshama xikungu, kutani hi ku lerisiwa hi hosi Yowasi, wu ya n'wi khandla hi maribye exivaveni xa Tempele, wu n'wi dlaya. 22Siku hosi Yowasi a dlayaka Zakariya, a a rivarile tintswalo leti Yoyada tata wa Zakariya a n'wi endleleke tona. Kambe loko Zakariya a ri karhi a hlala, a huwelela a ku: “We HOSI, languta leswi endliwaka, u rihiseta!”

23Eku heleni ka lembe rero, mavuthu ya Vasiriya ma ya hlasela Yowasi. Ma fika etikweni ra Yuda ni le Yerusalema, ma dlaya tindhuna hinkwato, ma phangha ni rifuwo ra kona ma ya nyika hosi ya Damaska. 24Masocha ya Vasiriya a ma nga talanga, kambe ma kotile ku hlula ntlawa wa masocha layo tala ya va ka Yuda, hikuva va ka Yuda a va tshikile HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. Kutani Yowasi a biwa hi Xikwembu hi voko ra Vasiriya.

25Vasiriya va suka va famba va siya Yowasi a boxiwe timbanga leto tala. Malandza ya yena ma n'wi tshama xikungu hi leswi a dlayeke n'wana wa muprista Yoyada; kutani va ya dlaya Yowasi emasangwini ya yena, a fisa sweswo. Va n'wi lahla emutini wa Davhida, kambe ku nga ri emasirheni ya tihosi. 26Lava va n'wi tshameke xikungu i Labada, loyi mana wa yena a a ri Ximeyata wa le Amoni, na Yozabadi, loyi mana wa yena a a ri Ximriti wa le Mowabu. 27Ebukwini ya “Nhlamuselo ya Matimu ya Tihosi”, ku tsariwile ta vana va Yowasi, ni ta ku tshinyiwa ka yena hi vaprofeta lavo tala,Kumbe: ni ta ndzuvo wo tika lowu a rhwexiweke wona ni ta ku pfuxetiwa ka Tempele. Kutani Amasiya n'wana Yowasi a sala a fuma.