Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ta Yowasi loko a vekiwa ku va hosi

(II Tih. 11:4-21)

231Hi lembe ra vu-7, muprista Yoyada a kanya mbilu, a hlengeleta tindhuna ta mintlawa ya masocha ya dzana, va nga lava: Azariya n'wana Yerohama, na Iximaele n'wana Yohanani, na Azariya n'wana Obede, na Maaseya n'wana Adaya, na Elixafati n'wana Zikri. 2A va rhuma etikweni hinkwaro ra Yuda, va famba va ri karhi va hlengeleta Valevhi ni varhangeri va mindyangu ya Vaisraele, va vuya na vona eYerusalema. 3

23:3
II Sam. 7:12
Kutani vanhu hinkwavo va ya eTempeleni, va fika va twanana hi tlhelo ra loyi a nga ta va hosi. Kutani Yoyada a vulavula ni ntshungu a ku: “N'wana wa hosi Ahaziya ú kona. Hi yena loyi a nga ta fuma tiko, hilaha HOSI Xikwembu xi vuleke hakona ehenhla ka va ka Davhida. 4Mi ta endlisa leswi: Exikarhi ka n'wina vaprista ni Valevhi mi nga tirhiki hi siku ra Savata, ku ta vumbiwa mintlawa minharhu. Wun'wana wu ta rindza Tempele, 5wun'wana wu ta rindza tindlu ta le ntsindza, wun'wana wu ta rindza Nyangwa-ya-Masungulo; vanhu lavan'wana hinkwavo va ta hlangana eswivaveni swa Tempele. 6Vaprista ni Valevhi lava nga ntirhweni, hi vona ntsena lava nga ta pfumeleriwa ku nghena eTempeleni, hikuva va ta va va hlawulekile, kambe lavan'wana hinkwavo va ta hlayisa xileriso xa HOSI Xikwembu, va tshama ehandle ka Tempele. 7Valevhi va ta sirhelela hosi, un'wana ni un'wana a tamerile matlhari ya yena. Loyi a nga ta tshuka a nghena eTempeleni, ú ta dlawa. Mi nga tshuki mi hambana na hosi Yowasi, hinkwako lomu a yaka kona.”

8Kutani Valevhi ni va ka Yuda hinkwavo va endla hinkwaswo leswi muprista Yoyada a va leriseke swona. Un'wana ni un'wana a hlengeleta vavanuna va ka vona, lava a va nghena entirhweni hi siku ra Savata kun'we ni lava a va nga tirhi hi Savata, hikuva muprista Yoyada a a lerisile leswaku ku nga muki munhu na un'we. 9Kutani muprista Yoyada a nyika tindhuna ematlhari ni switlhangu leswikulu ni leswitsongo, leswi a swi ri swa hosi Davhida, swi hlayisiwa eTempeleni. 10Kutani vanhu lavan'wana hinkwavo, Yoyada a va nyika ntirho wa ku sirhelela hosi, wanuna un'wana ni un'wana a tamerile tlhari ra yena, va rhendzela Tempele ni alitari, ku sukela hi tlhelo ra ximatsi ra Tempele ku ya fika etlhelweni ra xinene ra yona. 11Hiloko Yoyada a humesa Yowasi n'wana wa hosi Ahaziya, kutani va n'wi veka ku va hosi hi ku n'wi tlhandleka harhi ya vuhosi enhlokweni, va n'wi nyika ni mfungho wa vuhosi. Kutani Yoyada ni vana va yena va n'wi chela mafurha enhlokweni, va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

12Vanhu a va ta hi ku tsutsuma va ri karhi va phata hosi. Loko huwa ya kona yi fika etindleveni ta Ataliya, a ya eka vona eTempeleni. 13Kutani loko a languta, o vona hosi yi yimile kusuhi ni phuphuphuphu, kumbe: nsika ya le nyangweni, tindhuna ni vachayi va tinanga va yimile kusuhi na hosi; vanhu hinkwavo va tiko a va tsakile, va ri karhi va chaya tinanga, vayimbeleri va fambisa nkhuvo wa kona hi swichaya-chayani swo hambana-hambana. Kavaloko Ataliya a handzulela swiambalo swa yena a ri karhi a huwelela, a ku: “Vaxengi! Vaxengi!” 14Kutani muprista Yoyada a lerisa tindhunaVan'wana va ri: a huma ni tindhuna leti a ti fambisa mavuthu, a ku: “N'wi humeseleni ehandle hi le xikarhi ka mintlawa; munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ta yima na yena, mi n'wi dlaya hi fumu.” Muprista a engeta a ku: “A nga tshuki a dlayeriwa endlwini ya HOSI Xikwembu.” 15Hiloko va n'wi khoma, va n'wi yisa entsindza eka Nyangwa-ya-Tihanci, va fika va n'wi dlayela kona.

16Kutani Yoyada na hosi Yowasi ni tiko hinkwaro va endla ntwanano, va tiboha ku va vanhu va HOSI Xikwembu. 17Kavaloko hinkwavo va kongoma etempeleni ya Baali, va ya yi hindzimuxa; va fayetela tialitari ta Baali, ni swifaniso swa yena, va dlaya na Matani muprista wa Baali, emahlweni ka tialitari ta kona. 18Kutani Yoyada a veka valanguteri, va rindza Tempele, va rhangeriwa hi vaprista va ka Levhi, a veka ni Valevhi lava hlawuriweke hi Davhida ku hlayisa tindlu ta kona; a va byela ku humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka, hi ku landza leswi tsariweke enawini wa Muxe, va humesa va tsakile va ba ni minkulungwana, hilaha Davhida a leriseke hakona. 19Muprista Yoyada a veka valanguteri etinyangweni ta yindlu ya HOSI Xikwembu, leswaku ku nga tshuki ku nghena munhu ni un'we loyi a nga tengangiki. 20Kutani a teka tindhuna, ni varhangeri, ni tinganakana, ni vanhu hinkwavo va tiko; va huma na hosi Yowasi eTempeleni, va rhelela va ya na yena entsindza, va ya n'wi tshamisisa exitshan'wini xa vuhosi. 21Vaaki hinkwavo va tiko va tsaka, naswona ku va ni ku rhula emutini, endzhaku ka loko Ataliya a dlayiwile.