Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Ta Yoxafati loko a hlula matiko ya le vuxeni

201Endzhaku ka sweswo, Vamowabu ni Vaamoni ni Vamehuni van'wana va huma nyimpi va ya lwa na Yoxafati. 2Kutani vanhu van'wana va ya eka yena va fika va ku: “Masocha lama humaka etikweni ra EdomuVan'wana va ri: lama humaka etikweni ra Aramu le ntsungeni wa Lwandle-ra-ku-fa, ma le ndleleni, ma tela ku ta ku hlasela; sweswi hi vulavulaka, va le Hasasoni-Tamara!” A va vula le Eni-Gedi. 3Kutani Yoxafati a tshuka ngopfu, a khongela HOSI Xikwembu, kutani a lerisa leswaku etikweni hinkwaro ra Yuda, vanhu va titsona swakudya. 4Kutani va ka Yuda va huma emitini ya vona hinkwayo, va ya hlengeletana endhawini yin'we, va khongela HOSI Xikwembu, va kombela ku pfuniwa.

5Kutani Yoxafati a suka a yima exikarhi ka nhlengeletano ya vanhu va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema, va ri eTempeleni va langutene ni xivava lexintshwa, 6a khongela a ku: “We HOSI, Xikwembu xa vatata wa hina, hi wena Xikwembu xa le matilweni! Xana a hi wena u fumaka mimfumo hinkwayo laha misaveni ke? Ina, u ni matimba hinkwawo, ku hava loyi a nga lwaka na wena. 7

20:7
Es. 41:8
Yak. 2:23
We Xikwembu xa hina, hi wena u hlongoleke vanhu lava khale a va tshama etikweni leri, kutani va sukile emahlweni ka Vaisraele vanhu va wena. Tiko ra kona u ri nyikile vatukulu va Abrahama munghana wa wena, ri va ra vona hilaha ku nga heriki. 8Va kumile vutshamo eka rona, kutani va ku akerile ni Tempele, va ku: 9‘Loko hi wela hi khombo, ni loko hi hlaseriwa hi tinyimpi kumbe ntungu kumbe tindlala, hi ta yima emahlweni ka Tempele ni le mahlweni ka wena, hikuva u kumeka endhawini leyi; hi ta ku byela maxangu ya hina, kutani wena u ta hi yingisa, u hi lamulela.’ 10
20:10
Dut. 2:4-19
Loko Vaisraele va huma le Egipta, wena a wu pfumelanga leswaku va herisa Vaamoni, ni Vamowabu, ni va le ntshaveni ya Seyira; u byerile Vaisraele leswaku va va papalata, va nga va hlaseli. Kutani sweswi, vona leswi va swi endlaka we HOSI: 11Va nkhensa tintswalo ta hina hi ku hi tekela tiko leri u nga hi nyika rona leswaku ri va ndzhaka ya hina. 12We Xikwembu xa hina, xana vanhu lava u ta va tshika ntsena u nga va bi xana? Hina hi hava matimba yo lwa ni ntshungu wo tarisa leswi, lowu wu taka ku ta hi hlasela. A hi tivi lexi hi nga xi endlaka, hi tshembile wena ntsena!”

13Vavanuna hinkwavo va ka Yuda a va yimile emahlweni ka HOSI Xikwembu, va ri ni vasati va vona, ni vana va vona lavakulu ni lavatsongo. 14Kutani moya wa HOSI Xikwembu wu xikela eka Yahaziele n'wana Zakariya, wa Benaya, wa Yehiele, wa Mataniya, Mulevhi wa va ka Asafa loyi a a ri enhlengeletanweni, 15

20:15-17
Dut. 20:1-4
kutani a ku: “Yingisani hinkwenu vanhu va tiko ra Yuda, na n'wina vaaki va Yerusalema, na wena hosi Yoxafati! HOSI Xikwembu xi vulavula na n'wina xi ri, mi nga chaveni, mi nga tshuki mi hela matimba, loko mi vona ntshungu lowukulu lowu, hikuva a hi n'wina mi nga ta lwa nyimpi leyi, kambe yi ta lwiwa hi Xikwembu. 16Mundzuku, rhelelani mi ya hlangana na vona: Va ta ta hi le xiphandzeni xa Sisi, mi ta va kuma loko va ri karhi va nghena enkoveni lowu langutanaka ni mananga ya Yeruwele evuxeni. 17Enyimpini leyi, n'wina a mi nga lwi, fambani mi ya yima etindhawini ta n'wina mi languta hilaha HOSI Xikwembu xi nga ta mi hlulela valala hakona, n'wina va ka Yuda ni va le Yerusalema. Mi nga chavi, naswona mi nga heli matimba; mundzuku, fambani mi ya lwa na vona, HOSI Xikwembu xi ta va na n'wina.”

18Kutani Yoxafati a nkhinsama, a korhama, nhloko ya yena yi ko yi khumba hansi, na vona va ka Yuda hinkwavo ni vaaki va Yerusalema va nkhinsamela HOSI Xikwembu va xi gandzela. 19Kutani Valevhi va mindyangu ya ka Kohata ni ya ka Kora va sungula ku dzunisa HOSI, Xikwembu xa Israele, hi rito leri tlakukeke swinene.

20Kutani vanhu hinkwavo va hubuta va huma eYerusalema, va kongoma emananga ya Tekowa; loko va ri karhi va huma, Yoxafati a yima exikarhi ka vona a huwelela a ku: “Yingisani n'wina va ka Yuda na n'wina va le Yerusalema: Mi fanele ku pfumela eka HOSI Xikwembu xa n'wina, hi kona mi nga ta tiya; tshembani marito ya vaprofeta va xona, kutani mi ta hlula!” 21Kutani loko Yoxafati a twananile ni vanhu va yena, a hlawula ntlawa wa vayimbeleri lava nga ta rhangela mavuthu, va ambarile swiambalo swa vona leswo hlawuleka, va famba va ri karhi va dzunisa HOSI Xikwembu va ku:

“Tlangelani HOSI,

hikuva rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!”

22Loko vayimbeleri lava va sungula ku ba minkulungwana va dzunisa HOSI Xikwembu, xona xi rhuma vanhu van'wana va ya tumbelela ni ku hangalasa Vaamoni ni Vamowabu ni va Ntshava ya Seyira, lava a va ta ku ta lwa ni va ka Yuda. 23Kutani va sungula ku dlayana hi xivona, Vaamoni ni Vamowabu va hlengela Vaseyira va va herisa va ku bì. Kutani va sala va dlayana, va lovisa sweswo hinkwavo.

24Loko va ka Yuda va fika ehenhla ka xintshabyana va languta emananga, va ehleketa leswaku va ta vona ntshungu wa valala, kambe vo vona mintsumbu ntsena yi lo n'wálálálá, ku nga ponanga na un'we wa mhamba. 25Kutani Yoxafati ni vanhu va yena va hatla va ya phangha nhundzu ya valala, va kuma swifuwo leswo tala, ni matlhari, ni swiambalo,Van'wana va ri: va kuma exikarhi ka vona tinhundzu leto tala ni mintsumbu ni swibya swa nkoka; va sungula ku swi tleketla, kambe swi va tsandza. Ntirho lowu wa ku phangha wu tekile masiku manharhu, hikuva nhundzu ya kona a yi tele ngopfu. 26Hi siku ra vumune, va hlengeletana eka Rivala-ra-Beraka, (hileswaku Rivala-ra-ku-tlangela), va tlangela HOSI Xikwembu va ri erivaleni rero. (Vito ra “Beraka” ra ha tirhisiwa ninamuntlha.) 27Kutani va ka Yuda ni vaaki va le Yerusalema va tlhelela ekaya va rhangeriwe hi Yoxafati, va ri karhi va yimbelela hi ku tsaka, hikuva HOSI Xikwembu a xi va tsakisile ngopfu hi ku va hlulela valala. 28Loko va fika eYerusalema, va kongoma eTempeleni va ri karhi va chaya tiharipa ni switende, va ba ni tinanga. 29Kutani loko vanhu va mimfumo yin'wana va twa leswaku HOSI Xikwembu xi lwerile Vaisraele ni ku va hlulela valala, va khomiwa hi ku chava lokukulu. 30Kutani Yoxafati a va ni ku rhula eku fumeni ka yena, hikuva Xikwembu a xi n'wi lwerile eka valala matlhelo hinkwawo.

Nkatsakanyo wa timhaka ta mfumo wa Yoxafati

(I Tih. 22:41-50)

31Loko Yoxafati a sungula ku fuma tiko ra Yuda, a a ri ni malembe ya 35, kutani a fuma malembe ya 25 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Azuba N'wa-Xilihi. 32Yoxafati a hanya hi tindlela ta tata wa yena Asa, a nga ti tshiki, a ri karhi a endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu. 33Hambiswiritano, mintirho ya le switsungeni leswo hlawuleka a yi tshikiwanga; va ka Yuda a va nga si tshemba Xikwembu xa vatata wa vona hi ku hetiseka.

34Kutani mintirho leyin'wana hinkwayo ya Yoxafati yi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Yehu n'wana Hanani”, xi nga xiphemu xa “Matimu ya Tihosi ta Israele”.

35Endzhaku ka sweswo, Yoxafati a endla xinakulobye na Ahaziya hosi ya Israele, munhu wa mintirho leyo homboloka. 36Va twanana ku aka tingalava to kota leti yaka eTarxixi; tingalava teto ti akiwile le Esiyoni-Gebere. 37Kambe muprofeta Eliezere n'wana Dodavhahu wa le Marexa a ya byela Yoxafati a ku: “Leswi u nga boha xinakulobye na hosi Ahaziya, tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ta onha tingalava leti u ti akeke.” Hakunene tingalava ta kona ti vile ti fayeteriwa hi xidzedze, a ta ha yanga helo!