Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Solomoni a lulamisa swa ku aka Tempele ha swona

(I Tih. 5:1-18; 7:13-14)

21Solomoni a tilulamisela ku aka yindlu ya HOSI Xikwembu, ni ku tiakela ntsindza wa yena. 2A veka vavanuna va 70 000 entirhweni wa ku hlengeleta nhundzu; van'wana va 80 000 a va rhwexa ntirho wa ku cela maribye emagangeni. Vavanuna van'wana va 3 600 va vekiwa ku va valanguteri va mintirho yoleyo. 3Kutani Solomoni a rhumela rito eka HiramuVan'wana va ri: Huramu hosi ya Tiri, a ku: “Leswi u hanyisaneke na Davhida tata wa mina hi ndlela leyinene, u n'wi nyika ni timhandze ta kedari to aka yindlu ya yena ha tona, ndzi kombela leswaku mina na wena hi hanyisana hi ndlela yo tano. 4Mina ndzi le kusuhi ni ku akela HOSI Xikwembu xa mina eyindlu, ndzi yi nyiketa eka xona. Eka yona, ku ta humesiwa mirhi ya risuna ni swinun'hweriso swa tinxaka-xaka; kona ku ta humesiwa xinkwa xa magandzelo, ni magandzelo lama hisiwaka loko ri xa ni loko ri pela; ku ta humesiwa ni magandzelo ya masiku ya Savata, ni ya ku tshama ka n'weti, ni ya minkhuvo leyikulu leyi HOSI Xikwembu xa hina Vaisraele xi hi leriseke yona. 5Yindlu leyi ndzi nga ta yi aka, yi ta va leyikulu hikuva Xikwembu xa hina i xikulu ku tlula swikwembu hinkwaswo. 6

2:6
I Tih. 8:27
II Tikr. 6:18
Xana i mani la nga xi akelaka yindlu, hikuva hambi ma ri matilo ya matilo a ma xi eneli! Xana mina ndzo va mani ndzi nga xi akelaka yindlu ke? Ndzi ta aka ntsena ndhawu yo hisela kona mirhi ya risuna! 7Ndzi kombela leswaku u ndzi rhumela munhu loyi a tivaka ku tirha hi nsuku, ni silivhere, ni koporo, ni nsimbhi, loyi a tivaka ni ku luka voya bya muhlovo wa xivunguvungu ni wo tshwuka ni wa rihlaza ra tilo; munhu loyi ú fanele ku tiva ni ku kovotla maribye, a ta tirhisana ni vatirhi lava ndzi nga na vona kwala Yuda ni la Yerusalema, lava hlengeletiweke hi Davhida tata wa mina. 8Ndzi rhumele ni timhandze ta murhi wa kedari, ni ta kipresi, ni ta mondzo.mondzo, kumbe: almugu Mirhi leyi ya kumeka eLebanoni, naswona ndza swi tiva leswaku malandza ya wena ma ni vutivi bya ku tsema timhandze ta kona. Malandza ya wena ni ya mina ma ta tirhisana, 9ma ndzi lulamisela timhandze, hikuva yindlu leyi ndzi nga ta yi aka yi ta va yikulu, yo saseka ngopfu. 10Malandza ya wena lama nga ta tsema timhandze, ndzi ta ma nkhensa hi masaka ya 200 000 ya koroni leyi huriweke, ni masaka ya 200 000 ya maxalana, ni tinkhotinkho, kumbe: mimphando ta vhinyo ta 20 000, ni tinkho ta mafurha ta 20 000.”

11Kutani Hiramu hosi ya Tiri a hlamula Solomoni hi papila, a ku: “HOSI Xikwembu xi rhandza vanhu va xona, hikokwalaho xi ku vekile ku va hosi ya vona!” 12Hiramu a engeta a ku: “A ku dzunisiwe HOSI Xikwembu xa Israele, xona xi endleke tilo ni misava, hikuva hi xona xi nyikeke hosi Davhida en'wana la twisisaka, wa mianakanyo leyinene, loyi a nga ta xi akela eyindlu, a tlhela a tiakela tindlu ta yena ta le ntsindza.

13“Kutani sweswi ndzi ku rhumela munhu la tivaka swinene ntirho wa yena, naswona i munhu wo twisisa; vito ra yena i Huramu-Abi.Van'wana va ri: vito ra yena i Huramu, kumbe: i Hiramu 14Mana wa yena i wa ka Dani, kasi tata wa yena i wanuna wa ka hina laha Tiri. Ú dyondzile ku tirha hi nsuku, ni silivhere, ni koporo, ni nsimbhi, ni maribye, ni timhandze; ú tiva ku luka voya bya muhlovo wa xivunguvungu, ni wa rihlaza ra tilo, ni wo tshwuka; ú luka ni swa ntsembyani, ú tiva ni tindlela hinkwato ta ku kovotla maribye. A nga kota ku endla xin'wana ni xin'wana lexi a komberiwaka xona, a ri karhi a tirhisana ni vatirhi va ka n'wina, lava hlengeletiweke hi n'wini wa mina, yena Davhida tata wa wena. 15Kutani loko u hi rhumela koroni, ni maxalana, ni mafurha, ni vhinyo hilaha u hi tshembiseke hakona, hina malandza ya wena 16hi ta ku tsemela timhandze leti u ti lavaka ta laha Lebanoni. Hi ta ti boha, hi ku tisela tona hi ndlela ya lwandle, ti papama ematini ku fikela eYopa, kutani wena u ta ya ti teka kona, u muka na tona eYerusalema.”

17Kutani Solomoni a hlaya valuveri hinkwavo lava nga tikweni ra Israele, a landza leswi nga tshama swi endliwa hi Davhida tata wa yena, kutani a kuma vavanuna vo ringana 153 600. 18Van'wana va vona vo ringana 70 000, a va rhwexa ntirho wa ku hlengeleta nhundzu; van'wana va 80 000 va rhwexiwa ntirho wo cela maribye emagangeni; kasi van'wana va 3 600 va vekiwa ku va valanguteri va mintirho yoleyo.