Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Muprofeta Mikaya a tshinya Akabu hosi ya Israele

(I Tih. 22:1-28)

181Yoxafati hosi ya Yuda a a fuwile swinene, naswona vanhu a va n'wi xixima swinene. Kutani a endla xinakulobye na Akabu hosi ya Israele, hi ku tekanisa n'wana wa yena ni n'wana Akabu. 2Endzhaku ka malembe ma nga ri mangani, Yoxafati a rhelela a ya Samariya a ya endzela Akabu. Kutani Akabu a fundzha Yoxafati ni vanhu va yena hi ku va tlhavela tinyimpfu ni tihomu leto tala, a anakanya ni ku n'wi rhamba va ya hlasela Ramoto-Giliyadi. 3Hiloko Akabu hosi ya Israele a vutisa Yoxafati hosi ya Yuda a ku: “Xana hi nga ya swin'we le Ramoto-Giliyadi ke?” Yoxafati a hlamula a ku: “Mina na wena hi van'we, vanhu va mina i va wena; hi ta ku seketela enyimpini.”

4Yoxafati a engeta a ku ka hosi ya Israele: “Rhanga u twa leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini emhakeni leyi.” 5Hiloko hosi ya Israele yi hlengeleta vaprofeta vo ringana 400, kutani yi ku ka vona: “Xana hi nga ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe ndzi tshika makungu lawa ke?” Vaprofeta va ku: “Famba u ya hlasela muti lowu, hikuva Xikwembu xi ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we hosi!” 6Kambe Yoxafati a vutisa a ku: “Xana a ka ha ri na muprofeta un'wana wa HOSI Xikwembu laha, loyi a nga hi vutiselaka ku rhandza ka xona ke?” 7Kutani hosi ya Israele yi hlamula Yoxafati yi ku: “Ina, ka ha ri ni munhu un'we, loyi hi nga vutisaka eka yena leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini, i Mikaya n'wana Imila. Kambe mina ndza n'wi venga, hikuva a nga ndzi vhumbheli nchumu xo saseka, wo ndzi byela leswo biha ntsena minkarhi hinkwayo.” Yoxafati a ku: “Hayi, a hi wena hosi u fanelaka ku vulavurisa sweswo.” 8Hiloko hosi ya Israele yi lerisa un'wana wa valanguteri yi ku ka yena: “Hatlisa u ya vitana Mikaya n'wana Imila, u vuya na yena haleno.”

9Akabu hosi ya Israele na Yoxafati hosi ya Yuda a va tshamile eswiluvelweni swa vona, erivaleni leri nga mahlweni ka nyangwa ya Samariya, va ambarile swiambalo swa vona swa vuhosi, kutani vaprofeta hinkwavo a va ri karhi va vhumbha emahlweni ka vona. 10Un'wana wa vona la vuriwaka Sedekiyasi n'wana Kenana, a a furile timhondzo ta nsimbhi; a ta na tona a ku ka Akabu: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Hi timhondzo leti, u ta tlhava Vasiriya va ko va herisiwa!’ ” 11Vaprofeta hinkwavo va vhumbhisa sweswo va ku: “Famba u ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, u ta wu hlula. HOSI Xikwembu xi ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we Hosi.”

12Murhumiwa loyi a nga ya ku ya vitana Mikaya, a fika a ku ka yena: “Yingisa ke! Vaprofeta va vulavurile hi nomo wun'we, hinkwavo va tivisile hosi leswo saseka. Na wena ke, vulavula ku fana na vona, u tivisa hosi leswo saseka.” 13Mikaya a hlamula a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, ndzi ri: Ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xa mina xi nga ta swi vula.” 14Loko Mikaya a fika le ntsindza, hosi Akabu a n'wi vutisa a ku: “We Mikaya, xana hi nga famba hi ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe ndzi tshika makungu lawa xana?” Mikaya a hlamula a ku: “Fambani mi ya wu hlasela, mi ta wu hlula. HOSI Xikwembu xi ta nyiketa muti emavokweni ya n'wina.” 15Kambe hosi Akabu a engeta a ku ka Mikaya: “Xana ndzi ta ku hlambanyisa kangani leswaku u nga ndzi byeli nchumu, loko wu nga ri wona ntiyiso wo huma eka HOSI Xikwembu xana?” 16

18:16
Tinhl. 27:17
Ez. 34:5
Mt. 9:36
Mk. 6:34
Hiloko Mikaya a boxa a ku: “Ndzi vonile Vaisraele hinkwavo va hangalakile etintshaveni, va fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi. Naswona HOSI Xikwembu xi ri: ‘Vanhu lava va pfumala vafambisi, un'wana ni un'wana wa vona a a tlhelele ekaya ka yena hi ku rhula.’ ” 17Hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ku byerile leswaku munhu loyi a nga ka a nga ndzi vhumbheli leswo saseka; wo ndzi vhumbhela leswo biha ntsena!”

18Kutani Mikaya a engeta a ku ka vona: “Loko swi ri tano, yingisani rito ra HOSI Xikwembu: Ndzi vonile HOSI Xikwembu xi tshamile exiluvelweni xa xona ematilweni; mavandla hinkwawo ya lava va xi tirhelaka, a ma yimile evokweni ra xona ra xinene ni ra ximatsi. 19HOSI Xikwembu a xi ri karhi xi va vutisa xi ku: ‘Xana i mani la nga ta yenga Akabu hosi ya Israele ku ya hlasela Ramoto-Giliyadi, leswaku a ta ya fela kona, xana?’ Un'wana a vula leswi, un'wana a vula leswiya. 20Kutani eku heteleleni, ku humelela wun'wana wa mimoya, wu yima emahlweni ka HOSI Xikwembu wu ku: ‘Mina ndzi nga ya ndzi ya n'wi yenga.’ HOSI Xikwembu xi vutisa moya lowu xi ku: ‘Xana u ta n'wi yenga ha yini xana?’ 21Moya wu hlamula wu ku: ‘Ndzi ta nghena emilon'weni ya vaprofeta hinkwavo va Akabu, ndzi ri moya wa mavunwa.’ Xikwembu xi ku: ‘Hiswona, famba u ya endlisa sweswo, u ta kota ku n'wi yenga.’ ”

22Mikaya a engeta a ku: “Sweswi ke, yingisa we Akabu: HOSI Xikwembu xi nghenisile moya wa mavunwa emilon'weni ya vaprofeta va wena lava, hikuva xi bohile leswo biha ehenhla ka wena.” 23Kutani Sedekiyasi n'wana Kenana a kongoma Mikaya, a n'wi ba hi mpama erhan'weni, a ku: “Xana moya wa HOSI Xikwembu wu sukise ku yini eka mina ku ta vulavula na wena ke?” 24Mikaya a hlamula a ku: “Sweswo u ta swi tiva siku u nga ta ya tumbela endlwini ya le xikarhi!” 25Hiloko hosi ya Israele yi lerisa yi ku: “Khomani Mikaya, mi n'wi tlherisela eka Amoni ndhuna ya muti, ni ka Yowasi n'wana wa mina, 26mi va byela mi ku: ‘Hosi Akabu ú lerisa leswaku mi pfalela munhu loyi ekhotsweni, mi n'wi phamela tintshutshe ni mati ntsena, ku fikela loko ndzi vuya hi le nyimpini, ndzi nga vavisiwanga.’ ” 27Kambe Mikaya a kaneta a ku: “Loko wena wo vuya hi le nyimpini u nga vavisiwanga, marito ya mina ma ta va ma nga humanga eka HOSI Xikwembu.” A engeta a ku: “Ndzi vulavulela etindleveni ta n'wina hinkwenu!”

Ta ku fa ka Akabu

(I Tih. 22:29-35)

28Hiloko hosi ya Israele swin'we na Yoxafati hosi ya Yuda va ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi. 29Kutani hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ta tifihla hi ku ambala swin'wana loko hi ya eku lweni, kambe wena u nga susi swiambalo swa wena swa vuhosi.” Kavaloko hosi ya Israele yi tifihla hi ku hluvula swa vuhosi yi ambala swin'wana, kutani va ya eku lweni.

30Hosi ya Vasiriya a yi lerisile vafambisi va makalichi ya yona yi ku: “Mi nga lwi ni masocha kumbe tindhuna, kambe mi lwa ni hosi ya Israele ntsena.” 31Kutani loko vafambisi va makalichi va vona Yoxafati, va byelana va ku: “Hakunene, loyi hi yena hosi ya Israele.” Hiloko va ya va ya lwa na yena. Kambe Yoxafati a tlhava mukhosi, kutani HOSI Xikwembu xi n'wi pfuna, xi n'wi sirhelela eka Vasiriya. 32Loko vafambisi va makalichi va vona leswaku a a nga ri yena hosi ya Israele, va tshika ku n'wi hlongorisa. 33Kambe wanuna un'wana a copa Akabu hosi ya Israele hi nseve, a nga n'wi tivi, kutani a n'wi tlhava hi le mahlanganeni ya tinsimbhi ta xisirhelelo xa yena xa le xifuveni. Kavaloko Akabu a ku ka muchayeri wa kalichi ya yena: “Jikisa kalichi, u ndzi humesa enyimpini, hikuva ndzi tlhaviwile.” 34Hi siku rero, nyimpi yi ya yi hisa, kutani hosi Akabu a yima hi ku tiseketela ekalichini ya yena a langutene ni Vasiriya ku fikela nimadyambu, kutani loko ri pela a timeka.

19

191Kutani Yoxafati hosi ya Yuda a tlhelela entsindza eYerusalema a nga vavisiwanga. 2Kambe Yehu n'wana muprofeta Hanani a ya hlanganisa hosi Yoxafati, a ku ka yena: “Xana u endlile swona, loko u pfumerile ku pfuna vanhu lavo homboloka lava vengaka HOSI Xikwembu, xana? E-e! Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi ta ku hlundzukela xi ku ba. 3Hambiswiritano ku ni leswo saseka leswi u swi endleke: U susile timhandze ta vugandzeri bya Axera etikweni ra Yuda, kutani u tirherile HOSI Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo.”

Yoxafati a veka vaavanyisi etikweni

4Yoxafati a a tshama eYerusalema, kambe a a tala ku huma a ya kamba vanhu va yena, ku sukela eBerexeba edzongeni ku ya fika emagangeni ya Efrayimi en'walungwini, a va khongotela ku vuyela eka HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. 5Naswona a veka vaavanyisi etikweni hinkwaro ra Yuda, emutini wun'wana ni wun'wana lowu biyeleriweke hi rirhangu. 6Kutani a byela vaavanyisi lava a ku: “Tivoneleni loko mi avanyisa timhaka, hikuva ntirho lowu, a mi rhwexiwanga hi vanhu, mi rhwexiwile hi HOSI Xikwembu; loko mi avanyisa timhaka, hi xona xi nga ta vulavula. 7Hikokwalaho, chavani HOSI Xikwembu, mi tivonela emintirhweni ya n'wina, hikuva lava xanisaka van'wana, kumbe lava yaka hi nghohe, kumbe lava pfumelaka ku xaviwa, HOSI Xikwembu a xi twanani na vona!”

8Ni le Yerusalema, Yoxafati ú hlawurile van'wana exikarhi ka Valevhi ni vaprista, ni le xikarhi ka varhangeri va mindyangu ya Vaisraele, a va veka entirhweni wa ku avanyisa timhaka hi vito ra HOSI Xikwembu, va ri karhi va tirhela vaaki va Yerusalema.Van'wana va ri: va ri karhi va tshama eYerusalema 9Kutani a va tsundzuxa a ku: “Loko mi chava HOSI Xikwembu, ni loko mi tshembeka, mi tinyiketa hi mbilu hinkwayo, mi ta fanela ku endlisa leswi: 10Varikwenu va ta mi tisela timhaka leti humeleleke emitini ya vona, ti nga ta ku dlayana, kumbe ku phikisana hi tlhelo ra ku rhandza ka Xikwembu ni swileriso swa xona, ni milawu, ni swiletelo; n'wina mi ta va laya, va ta ka va nga tivangeli nandzu emahlweni ka HOSI Xikwembu, kutani xona a xi nga mi hlundzukeli, n'wina ni varikwenu lava; mi ta va mi humile nandzwini, loko mi tirha hi mukhuva wolowo. 11Tivani leswaku Amariya Muprista Lonkulu, ú ta va mufambisi wa n'wina etimhakeni hinkwato leti khumbaka HOSI Xikwembu. Kasi etimhakeni ta mfumo, mi ta fambisiwa hi Zebadiya n'wana Iximaele, ndhunankulu ya va ka Yuda. Valevhi vona va ta mi hlayisela matsalwa. Hikokwalaho, tirhani mi tiyile, HOSI Xikwembu a xi yime ni lava endlaka leswinene!”

20

Ta Yoxafati loko a hlula matiko ya le vuxeni

201Endzhaku ka sweswo, Vamowabu ni Vaamoni ni Vamehuni van'wana va huma nyimpi va ya lwa na Yoxafati. 2Kutani vanhu van'wana va ya eka yena va fika va ku: “Masocha lama humaka etikweni ra EdomuVan'wana va ri: lama humaka etikweni ra Aramu le ntsungeni wa Lwandle-ra-ku-fa, ma le ndleleni, ma tela ku ta ku hlasela; sweswi hi vulavulaka, va le Hasasoni-Tamara!” A va vula le Eni-Gedi. 3Kutani Yoxafati a tshuka ngopfu, a khongela HOSI Xikwembu, kutani a lerisa leswaku etikweni hinkwaro ra Yuda, vanhu va titsona swakudya. 4Kutani va ka Yuda va huma emitini ya vona hinkwayo, va ya hlengeletana endhawini yin'we, va khongela HOSI Xikwembu, va kombela ku pfuniwa.

5Kutani Yoxafati a suka a yima exikarhi ka nhlengeletano ya vanhu va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema, va ri eTempeleni va langutene ni xivava lexintshwa, 6a khongela a ku: “We HOSI, Xikwembu xa vatata wa hina, hi wena Xikwembu xa le matilweni! Xana a hi wena u fumaka mimfumo hinkwayo laha misaveni ke? Ina, u ni matimba hinkwawo, ku hava loyi a nga lwaka na wena. 7

20:7
Es. 41:8
Yak. 2:23
We Xikwembu xa hina, hi wena u hlongoleke vanhu lava khale a va tshama etikweni leri, kutani va sukile emahlweni ka Vaisraele vanhu va wena. Tiko ra kona u ri nyikile vatukulu va Abrahama munghana wa wena, ri va ra vona hilaha ku nga heriki. 8Va kumile vutshamo eka rona, kutani va ku akerile ni Tempele, va ku: 9‘Loko hi wela hi khombo, ni loko hi hlaseriwa hi tinyimpi kumbe ntungu kumbe tindlala, hi ta yima emahlweni ka Tempele ni le mahlweni ka wena, hikuva u kumeka endhawini leyi; hi ta ku byela maxangu ya hina, kutani wena u ta hi yingisa, u hi lamulela.’ 10
20:10
Dut. 2:4-19
Loko Vaisraele va huma le Egipta, wena a wu pfumelanga leswaku va herisa Vaamoni, ni Vamowabu, ni va le ntshaveni ya Seyira; u byerile Vaisraele leswaku va va papalata, va nga va hlaseli. Kutani sweswi, vona leswi va swi endlaka we HOSI: 11Va nkhensa tintswalo ta hina hi ku hi tekela tiko leri u nga hi nyika rona leswaku ri va ndzhaka ya hina. 12We Xikwembu xa hina, xana vanhu lava u ta va tshika ntsena u nga va bi xana? Hina hi hava matimba yo lwa ni ntshungu wo tarisa leswi, lowu wu taka ku ta hi hlasela. A hi tivi lexi hi nga xi endlaka, hi tshembile wena ntsena!”

13Vavanuna hinkwavo va ka Yuda a va yimile emahlweni ka HOSI Xikwembu, va ri ni vasati va vona, ni vana va vona lavakulu ni lavatsongo. 14Kutani moya wa HOSI Xikwembu wu xikela eka Yahaziele n'wana Zakariya, wa Benaya, wa Yehiele, wa Mataniya, Mulevhi wa va ka Asafa loyi a a ri enhlengeletanweni, 15

20:15-17
Dut. 20:1-4
kutani a ku: “Yingisani hinkwenu vanhu va tiko ra Yuda, na n'wina vaaki va Yerusalema, na wena hosi Yoxafati! HOSI Xikwembu xi vulavula na n'wina xi ri, mi nga chaveni, mi nga tshuki mi hela matimba, loko mi vona ntshungu lowukulu lowu, hikuva a hi n'wina mi nga ta lwa nyimpi leyi, kambe yi ta lwiwa hi Xikwembu. 16Mundzuku, rhelelani mi ya hlangana na vona: Va ta ta hi le xiphandzeni xa Sisi, mi ta va kuma loko va ri karhi va nghena enkoveni lowu langutanaka ni mananga ya Yeruwele evuxeni. 17Enyimpini leyi, n'wina a mi nga lwi, fambani mi ya yima etindhawini ta n'wina mi languta hilaha HOSI Xikwembu xi nga ta mi hlulela valala hakona, n'wina va ka Yuda ni va le Yerusalema. Mi nga chavi, naswona mi nga heli matimba; mundzuku, fambani mi ya lwa na vona, HOSI Xikwembu xi ta va na n'wina.”

18Kutani Yoxafati a nkhinsama, a korhama, nhloko ya yena yi ko yi khumba hansi, na vona va ka Yuda hinkwavo ni vaaki va Yerusalema va nkhinsamela HOSI Xikwembu va xi gandzela. 19Kutani Valevhi va mindyangu ya ka Kohata ni ya ka Kora va sungula ku dzunisa HOSI, Xikwembu xa Israele, hi rito leri tlakukeke swinene.

20Kutani vanhu hinkwavo va hubuta va huma eYerusalema, va kongoma emananga ya Tekowa; loko va ri karhi va huma, Yoxafati a yima exikarhi ka vona a huwelela a ku: “Yingisani n'wina va ka Yuda na n'wina va le Yerusalema: Mi fanele ku pfumela eka HOSI Xikwembu xa n'wina, hi kona mi nga ta tiya; tshembani marito ya vaprofeta va xona, kutani mi ta hlula!” 21Kutani loko Yoxafati a twananile ni vanhu va yena, a hlawula ntlawa wa vayimbeleri lava nga ta rhangela mavuthu, va ambarile swiambalo swa vona leswo hlawuleka, va famba va ri karhi va dzunisa HOSI Xikwembu va ku:

“Tlangelani HOSI,

hikuva rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!”

22Loko vayimbeleri lava va sungula ku ba minkulungwana va dzunisa HOSI Xikwembu, xona xi rhuma vanhu van'wana va ya tumbelela ni ku hangalasa Vaamoni ni Vamowabu ni va Ntshava ya Seyira, lava a va ta ku ta lwa ni va ka Yuda. 23Kutani va sungula ku dlayana hi xivona, Vaamoni ni Vamowabu va hlengela Vaseyira va va herisa va ku bì. Kutani va sala va dlayana, va lovisa sweswo hinkwavo.

24Loko va ka Yuda va fika ehenhla ka xintshabyana va languta emananga, va ehleketa leswaku va ta vona ntshungu wa valala, kambe vo vona mintsumbu ntsena yi lo n'wálálálá, ku nga ponanga na un'we wa mhamba. 25Kutani Yoxafati ni vanhu va yena va hatla va ya phangha nhundzu ya valala, va kuma swifuwo leswo tala, ni matlhari, ni swiambalo,Van'wana va ri: va kuma exikarhi ka vona tinhundzu leto tala ni mintsumbu ni swibya swa nkoka; va sungula ku swi tleketla, kambe swi va tsandza. Ntirho lowu wa ku phangha wu tekile masiku manharhu, hikuva nhundzu ya kona a yi tele ngopfu. 26Hi siku ra vumune, va hlengeletana eka Rivala-ra-Beraka, (hileswaku Rivala-ra-ku-tlangela), va tlangela HOSI Xikwembu va ri erivaleni rero. (Vito ra “Beraka” ra ha tirhisiwa ninamuntlha.) 27Kutani va ka Yuda ni vaaki va le Yerusalema va tlhelela ekaya va rhangeriwe hi Yoxafati, va ri karhi va yimbelela hi ku tsaka, hikuva HOSI Xikwembu a xi va tsakisile ngopfu hi ku va hlulela valala. 28Loko va fika eYerusalema, va kongoma eTempeleni va ri karhi va chaya tiharipa ni switende, va ba ni tinanga. 29Kutani loko vanhu va mimfumo yin'wana va twa leswaku HOSI Xikwembu xi lwerile Vaisraele ni ku va hlulela valala, va khomiwa hi ku chava lokukulu. 30Kutani Yoxafati a va ni ku rhula eku fumeni ka yena, hikuva Xikwembu a xi n'wi lwerile eka valala matlhelo hinkwawo.

Nkatsakanyo wa timhaka ta mfumo wa Yoxafati

(I Tih. 22:41-50)

31Loko Yoxafati a sungula ku fuma tiko ra Yuda, a a ri ni malembe ya 35, kutani a fuma malembe ya 25 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Azuba N'wa-Xilihi. 32Yoxafati a hanya hi tindlela ta tata wa yena Asa, a nga ti tshiki, a ri karhi a endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu. 33Hambiswiritano, mintirho ya le switsungeni leswo hlawuleka a yi tshikiwanga; va ka Yuda a va nga si tshemba Xikwembu xa vatata wa vona hi ku hetiseka.

34Kutani mintirho leyin'wana hinkwayo ya Yoxafati yi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Yehu n'wana Hanani”, xi nga xiphemu xa “Matimu ya Tihosi ta Israele”.

35Endzhaku ka sweswo, Yoxafati a endla xinakulobye na Ahaziya hosi ya Israele, munhu wa mintirho leyo homboloka. 36Va twanana ku aka tingalava to kota leti yaka eTarxixi; tingalava teto ti akiwile le Esiyoni-Gebere. 37Kambe muprofeta Eliezere n'wana Dodavhahu wa le Marexa a ya byela Yoxafati a ku: “Leswi u nga boha xinakulobye na hosi Ahaziya, tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ta onha tingalava leti u ti akeke.” Hakunene tingalava ta kona ti vile ti fayeteriwa hi xidzedze, a ta ha yanga helo!