Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Muprofeta Mikaya a tshinya Akabu hosi ya Israele

(I Tih. 22:1-28)

181Yoxafati hosi ya Yuda a a fuwile swinene, naswona vanhu a va n'wi xixima swinene. Kutani a endla xinakulobye na Akabu hosi ya Israele, hi ku tekanisa n'wana wa yena ni n'wana Akabu. 2Endzhaku ka malembe ma nga ri mangani, Yoxafati a rhelela a ya Samariya a ya endzela Akabu. Kutani Akabu a fundzha Yoxafati ni vanhu va yena hi ku va tlhavela tinyimpfu ni tihomu leto tala, a anakanya ni ku n'wi rhamba va ya hlasela Ramoto-Giliyadi. 3Hiloko Akabu hosi ya Israele a vutisa Yoxafati hosi ya Yuda a ku: “Xana hi nga ya swin'we le Ramoto-Giliyadi ke?” Yoxafati a hlamula a ku: “Mina na wena hi van'we, vanhu va mina i va wena; hi ta ku seketela enyimpini.”

4Yoxafati a engeta a ku ka hosi ya Israele: “Rhanga u twa leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini emhakeni leyi.” 5Hiloko hosi ya Israele yi hlengeleta vaprofeta vo ringana 400, kutani yi ku ka vona: “Xana hi nga ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe ndzi tshika makungu lawa ke?” Vaprofeta va ku: “Famba u ya hlasela muti lowu, hikuva Xikwembu xi ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we hosi!” 6Kambe Yoxafati a vutisa a ku: “Xana a ka ha ri na muprofeta un'wana wa HOSI Xikwembu laha, loyi a nga hi vutiselaka ku rhandza ka xona ke?” 7Kutani hosi ya Israele yi hlamula Yoxafati yi ku: “Ina, ka ha ri ni munhu un'we, loyi hi nga vutisaka eka yena leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini, i Mikaya n'wana Imila. Kambe mina ndza n'wi venga, hikuva a nga ndzi vhumbheli nchumu xo saseka, wo ndzi byela leswo biha ntsena minkarhi hinkwayo.” Yoxafati a ku: “Hayi, a hi wena hosi u fanelaka ku vulavurisa sweswo.” 8Hiloko hosi ya Israele yi lerisa un'wana wa valanguteri yi ku ka yena: “Hatlisa u ya vitana Mikaya n'wana Imila, u vuya na yena haleno.”

9Akabu hosi ya Israele na Yoxafati hosi ya Yuda a va tshamile eswiluvelweni swa vona, erivaleni leri nga mahlweni ka nyangwa ya Samariya, va ambarile swiambalo swa vona swa vuhosi, kutani vaprofeta hinkwavo a va ri karhi va vhumbha emahlweni ka vona. 10Un'wana wa vona la vuriwaka Sedekiyasi n'wana Kenana, a a furile timhondzo ta nsimbhi; a ta na tona a ku ka Akabu: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Hi timhondzo leti, u ta tlhava Vasiriya va ko va herisiwa!’ ” 11Vaprofeta hinkwavo va vhumbhisa sweswo va ku: “Famba u ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, u ta wu hlula. HOSI Xikwembu xi ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we Hosi.”

12Murhumiwa loyi a nga ya ku ya vitana Mikaya, a fika a ku ka yena: “Yingisa ke! Vaprofeta va vulavurile hi nomo wun'we, hinkwavo va tivisile hosi leswo saseka. Na wena ke, vulavula ku fana na vona, u tivisa hosi leswo saseka.” 13Mikaya a hlamula a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, ndzi ri: Ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xa mina xi nga ta swi vula.” 14Loko Mikaya a fika le ntsindza, hosi Akabu a n'wi vutisa a ku: “We Mikaya, xana hi nga famba hi ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe ndzi tshika makungu lawa xana?” Mikaya a hlamula a ku: “Fambani mi ya wu hlasela, mi ta wu hlula. HOSI Xikwembu xi ta nyiketa muti emavokweni ya n'wina.” 15Kambe hosi Akabu a engeta a ku ka Mikaya: “Xana ndzi ta ku hlambanyisa kangani leswaku u nga ndzi byeli nchumu, loko wu nga ri wona ntiyiso wo huma eka HOSI Xikwembu xana?” 16

18:16
Tinhl. 27:17
Ez. 34:5
Mt. 9:36
Mk. 6:34
Hiloko Mikaya a boxa a ku: “Ndzi vonile Vaisraele hinkwavo va hangalakile etintshaveni, va fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi. Naswona HOSI Xikwembu xi ri: ‘Vanhu lava va pfumala vafambisi, un'wana ni un'wana wa vona a a tlhelele ekaya ka yena hi ku rhula.’ ” 17Hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ku byerile leswaku munhu loyi a nga ka a nga ndzi vhumbheli leswo saseka; wo ndzi vhumbhela leswo biha ntsena!”

18Kutani Mikaya a engeta a ku ka vona: “Loko swi ri tano, yingisani rito ra HOSI Xikwembu: Ndzi vonile HOSI Xikwembu xi tshamile exiluvelweni xa xona ematilweni; mavandla hinkwawo ya lava va xi tirhelaka, a ma yimile evokweni ra xona ra xinene ni ra ximatsi. 19HOSI Xikwembu a xi ri karhi xi va vutisa xi ku: ‘Xana i mani la nga ta yenga Akabu hosi ya Israele ku ya hlasela Ramoto-Giliyadi, leswaku a ta ya fela kona, xana?’ Un'wana a vula leswi, un'wana a vula leswiya. 20Kutani eku heteleleni, ku humelela wun'wana wa mimoya, wu yima emahlweni ka HOSI Xikwembu wu ku: ‘Mina ndzi nga ya ndzi ya n'wi yenga.’ HOSI Xikwembu xi vutisa moya lowu xi ku: ‘Xana u ta n'wi yenga ha yini xana?’ 21Moya wu hlamula wu ku: ‘Ndzi ta nghena emilon'weni ya vaprofeta hinkwavo va Akabu, ndzi ri moya wa mavunwa.’ Xikwembu xi ku: ‘Hiswona, famba u ya endlisa sweswo, u ta kota ku n'wi yenga.’ ”

22Mikaya a engeta a ku: “Sweswi ke, yingisa we Akabu: HOSI Xikwembu xi nghenisile moya wa mavunwa emilon'weni ya vaprofeta va wena lava, hikuva xi bohile leswo biha ehenhla ka wena.” 23Kutani Sedekiyasi n'wana Kenana a kongoma Mikaya, a n'wi ba hi mpama erhan'weni, a ku: “Xana moya wa HOSI Xikwembu wu sukise ku yini eka mina ku ta vulavula na wena ke?” 24Mikaya a hlamula a ku: “Sweswo u ta swi tiva siku u nga ta ya tumbela endlwini ya le xikarhi!” 25Hiloko hosi ya Israele yi lerisa yi ku: “Khomani Mikaya, mi n'wi tlherisela eka Amoni ndhuna ya muti, ni ka Yowasi n'wana wa mina, 26mi va byela mi ku: ‘Hosi Akabu ú lerisa leswaku mi pfalela munhu loyi ekhotsweni, mi n'wi phamela tintshutshe ni mati ntsena, ku fikela loko ndzi vuya hi le nyimpini, ndzi nga vavisiwanga.’ ” 27Kambe Mikaya a kaneta a ku: “Loko wena wo vuya hi le nyimpini u nga vavisiwanga, marito ya mina ma ta va ma nga humanga eka HOSI Xikwembu.” A engeta a ku: “Ndzi vulavulela etindleveni ta n'wina hinkwenu!”

Ta ku fa ka Akabu

(I Tih. 22:29-35)

28Hiloko hosi ya Israele swin'we na Yoxafati hosi ya Yuda va ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi. 29Kutani hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ta tifihla hi ku ambala swin'wana loko hi ya eku lweni, kambe wena u nga susi swiambalo swa wena swa vuhosi.” Kavaloko hosi ya Israele yi tifihla hi ku hluvula swa vuhosi yi ambala swin'wana, kutani va ya eku lweni.

30Hosi ya Vasiriya a yi lerisile vafambisi va makalichi ya yona yi ku: “Mi nga lwi ni masocha kumbe tindhuna, kambe mi lwa ni hosi ya Israele ntsena.” 31Kutani loko vafambisi va makalichi va vona Yoxafati, va byelana va ku: “Hakunene, loyi hi yena hosi ya Israele.” Hiloko va ya va ya lwa na yena. Kambe Yoxafati a tlhava mukhosi, kutani HOSI Xikwembu xi n'wi pfuna, xi n'wi sirhelela eka Vasiriya. 32Loko vafambisi va makalichi va vona leswaku a a nga ri yena hosi ya Israele, va tshika ku n'wi hlongorisa. 33Kambe wanuna un'wana a copa Akabu hosi ya Israele hi nseve, a nga n'wi tivi, kutani a n'wi tlhava hi le mahlanganeni ya tinsimbhi ta xisirhelelo xa yena xa le xifuveni. Kavaloko Akabu a ku ka muchayeri wa kalichi ya yena: “Jikisa kalichi, u ndzi humesa enyimpini, hikuva ndzi tlhaviwile.” 34Hi siku rero, nyimpi yi ya yi hisa, kutani hosi Akabu a yima hi ku tiseketela ekalichini ya yena a langutene ni Vasiriya ku fikela nimadyambu, kutani loko ri pela a timeka.