Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Ta Vaegipta loko va hlasela tiko ra Yuda

(I Tih. 14:21-31)

121Loko Rhobuwamu a hetile ku tiyisa vuhosi bya yena, ni loko a titwa a tshamisekile, a tshika ku namarhela nawu wa HOSI Xikwembu, kutani Vaisraele hinkwavo na vona va wu tshika. 2Kutani hi lembe ra vuntlhanu ra ku fuma ka yena, mhaka leyi ya ku fularhela HOSI Xikwembu yi vangela Rhobuwamu ekhombo: Xixaka hosi ya le Egipta a huma nyimpi ku ta a ta hlasela muti wa Yerusalema; 3a ta ni makalichi ya nyimpi yo ringana 1 200, ni vagadi va tihanci ta 26 000, ni masocha layo tala lama humeke na yena etikweni ra Egipta, va nga vanhu va le Libiya, ni va le Suka, ni va le Etiyopiya. 4Xixaka ni vanhu lava va yena va hlasela miti ya makhokholo ya tiko ra Yuda, kutani va fika kusuhi na Yerusalema.

5Kavaloko muprofeta Xemaya a ta eka Rhobuwamu, a n'wi kuma a ri ni tindhuna hinkwato ta tiko ra Yuda, hikuva a ti tsutsumele eYerusalema hi ku chava Xixaka; kutani muprofeta a ku ka vona: “HOSI Xikwembu xi ri, mi xi tshikile, hikokwalaho na xona xi ta mi tshika.” 6Loko tindhuna ta Vaisraele ni hosi Rhobuwamu va twa sweswo, va tisola, va ku: “HOSI Xikwembu xi endla leswi lulameke.” 7Kutani loko HOSI Xikwembu xi vona ku tisola ka vona, xi byela muprofeta Xemaya xi ku: “Leswi va tisoleke, a ndzi nga va herisi; ku nga ri khale, ndzi ta va lamulela. A ndzi nga ha va hlundzukeli, ndzi ta va kutsula emavokweni ya Xixaka. 8Hambiswiritano va ta va hansi ka yena va n'wi tirhela, va kondza va twisisa leswaku ku tirhela mina kumbe ku tirhela lava fumaka matiko ya laha misaveni, swi hambene kule!”

9

12:9
I Tih. 10:16-17
II Tikr. 9:15-16
Kutani Xixaka hosi ya le Egipta a hlasela muti wa Yerusalema, a phangha swilo swa nkoka swa le Tempeleni ni xuma xa le ntsindza, a famba na swona hinkwaswo. Exikarhi ka leswi phanghiweke, a ku ri ni switlhangu swa nsuku leswi vumbiweke hi hosi Solomoni. 10Kutani Rhobuwamu a vumba switlhangu leswintshwa swa koporo ku siva leswi phanghiweke, a swi veka emavokweni ya tindhuna ta varindzi va le nyangweni ya ntsindza. 11Minkarhi hinkwayo loko hosi yi ya gandzela endlwini ya HOSI Xikwembu, varindzi va nyangwa a va huma na yona va tamele switlhangu leswi, kutani endzhaku ka ntirho a va swi tlherisela endlwini ya varindzi.

12Loko HOSI Xikwembu xi vona ku titsongahata ka Rhobuwamu, xi tshika ku n'wi hlundzukela, xi tshika ni makungu ya xona ya ku n'wi herisela makumu. Eminkarhini yoleyo, matshamelo ya timhaka etikweni ra Yuda a ma tsakisa.

Ta Rhobuwamu hi ku katsakanya

13Hosi Rhobuwamu a kuma ku tshamiseka eYerusalema, a fuma a ri kona. A a ri ni malembe ya 41 loko a nyikiwa vuhosi, a fuma malembe ya 17 a ri eYerusalema, wu nga muti lowu HOSI Xikwembu xi wu hlawuleke exikarhi ka miti hinkwayo ya tinyimba ta Israele, leswaku wu va muti lowu xi gandzeriwaka eka wona. Vito ra mana wa Rhobuwamu a a ri Naamani, munhu wa tiko ra Vaamoni. 14Rhobuwamu ú endlile leswo biha, hikuva a nga navelanga hi mbilu ya yena hinkwayo ku tiva ku rhandza ka HOSI Xikwembu.

15Mintirho ya Rhobuwamu evutomini bya yena hinkwabyo ni mavito ya va ka vona hinkwavo, swi tsariwile ebukwini ya “Matimu ya Muprofeta Xemaya” ni le bukwini ya “Matimu ya Ido Mavonakule”. Minkarhi hinkwayo, Rhobuwamu na Yerobuwamu a vo tshamela ku hlaselana. 16Rhobuwamu a tietlelela, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena emutini wa Davhida. Kutani AbiyaAbiya, kumbe: Abiyama n'wana Rhobuwamu a sala a fuma.

13

Ta ku fuma ka Abiya

(I Tih. 15:1-8)

131Hi lembe ra vu-18 ra ku fuma ka hosi Yerobuwamu etikweni ra Israele, Abiya a sungula ku fuma tiko ra Yuda, 2a fuma malembe manharhu a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Mikaya n'wana Uriele wa le Gibeya.Van'wana va ri: Maaka n'wana Abixalomu (Vonani II Tikronika 11:20; I Tihosi 15:2)

Abiya na Yerobuwamu a va tshamela ku hlaselana. 3Siku rin'wana, Abiya a huma nyimpi a ri ni masocha ya 400 000, hinkwawo ma ri tinhenha. Yerobuwamu na yena a huma nyimpi, a xaxameta mavuthu ya yena, ma ri ni masocha yo ringana 800 000; hinkwawo a ma ri tinhenha, ma tiyile swinene. 4Kutani Abiya a yima ehenhla ka xintshabyana lexi vuriwaka Semarayimi, emagangeni ya Efrayimi, a huwelela a ku: “Wena Yerobuwamu, na n'wina hinkwenu Vaisraele, yingisani! 5HOSI Xikwembu xa Israele xi nyikile vuhosi bya tiko rero eka Davhida ni vana va yena, ma swi tiva sweswo; naswona xi bohile na vona ntwanano lowu nga tshoviwiki. 6Hambiswiritano Yerobuwamu n'wana Nebati, nandza wa Solomoni n'wana Davhida, a nga chavanga ku lwa ni vinyi va yena, 7a kumana ni vavanuna vo biha timbilu lava nga pfuniki nchumu, lava tihlanganiseke na yena, kutani va pfukela Rhobuwamu n'wana Solomoni. Enkarhini wolowo, Rhobuwamu a a ha ri jaha ntsena, a nga si tiva lexi a xi lavaka, kutani a hluleka ku va alela.

8“Namuntlha, mi ri mi ta tiya emahlweni ka vuhosi lebyi HOSI Xikwembu xi byi tameriseke va ka Davhida. Ma titshemba, hikuva mi tele ngopfu, naswona mi tile ni marhole ya nsuku lama vumbiweke hi Yerobuwamu, mi ri hi swona swikwembu swa n'wina! 9Ma swi tiva, mi hlongorile vaprista va HOSI Xikwembu, va nga va ka Aroni ni Valevhi. Kutani mi encenyetile vamatiko hi ku ya teka vanhu ntsena mi va endla vaprista; mani na mani la tikombelelaka vuprista hi ku humesa nkuzi ni tinyimpfu ta makhuna ta 7, mi n'wi nyika byona, leswaku a tirhela swikwembunyana swa n'wina swa hava. 10Loko hi ri hina, HOSI Xikwembu i Xikwembu xa hina, a hi xi tshikanga; vaprista va hina lava va xi tirhelaka i va ka Aroni, va pfunana ni Valevhi. 11Siku rin'wana ni rin'wana nimixo, va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka ni mirhi ya risuna, va tlhela va swi humesa nimadyambu; va veketela xinkwa xa magandzelo etafuleni ra xona lero tenga; masiku hinkwawo loko ri perile, va teka xitlhoma-timboni xa nsuku, va lumeka timboni ta kona. Hi hina hi tirhaka mintirho ya HOSI, Xikwembu xa hina; n'wina mi xi tshikile! 12Swi tiveni ke, Xikwembu xi na hina, hi xona xi hi fambisaka. Vaprista va xona va ta ba timhalamhala, va hi vitana enyimpini leswaku hi ta lwa na n'wina. N'wina Vaisraele, mi nga ringeti ku lwa ni HOSI, Xikwembu xa vatata wa n'wina, hikuva mi nga ka mi nga poni.”

13Yerobuwamu a a rhumile man'wana mavuthu ya yena leswaku ma nyandlamela ma ta hi le ndzhaku ka va ka Yuda. Hiloko vona va tikuma va rhendzeriwile hi valala. 14Loko va languta, va vona mavuthu ya valala ma ri karhi ma ta ma huma ematlhelweni hinkwawo, emahlweni ni le ndzhaku. Kavaloko va ka Yuda va huwelela eka HOSI Xikwembu, vaprista va ba timhalamhala. 15Kutani loko masocha ya ka Yuda ma ya eku lweni ma ri karhi ma ba huwa, Xikwembu xi hlongola Yerobuwamu ni Vaisraele hinkwavo, va tsutsuma Abiya ni vanhu va ka Yuda; 16va ringeta ku baleka, kambe HOSI Xikwembu xi va nyiketa emavokweni ya va ka Yuda. 17Abiya ni masocha ya yena va dlaya vanhu lavo tala va Israele; tinhenha ta kona leti dlayiweke a ti ringana 500 000. 18Ku sukela siku rero, va tiko ra Israele va tikuma va hluriwile hi va ka Yuda, va ri hansi ka vona, hikuva va ka Yuda a va tshembile HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona. 19Abiya a hlongorisa Yerobuwamu, a n'wi tekela miti minharhu ni swimitana swa yona, yi nga leyi: Betele, na Xenana, na Efroni. 20Eminkarhini ya ku fuma ka Abiya, Yerobuwamu a nga ha vuyanga a kuma matimba, ni siku ni rin'we. Kutani HOSI Xikwembu xi n'wi ba, a lovisa sweswo.

Ta ku fa ka Abiya

(I Tih. 15:7-8)

21Mfumo wa Abiya a wu ya wu tiya. Abiya a a tekile vasati va 14, a veleka vana va xinuna vo ringana 22, ni va xisati va 16. 22Mintirho leyin'wana ya Abiya, ni hinkwaswo leswi a swi endleke ni ku swi vula, swi tsariwile ebukwini ya “Marungulo ya Muprofeta Ido”.

14

141Abiya a tietlelela, a lahliwa ni vakokwa wa yena emutini wa Davhida, kutani Asa n'wana wa yena a sala a fuma. Eminkarhini ya ku fuma ka Asa, tiko ra Yuda ri tshamile malembe ya khume ri ri ni ku rhula.Hi Xiheveru, kavanyisa 14 ku sungula kwala

Malembe yo sungula ya ku fuma ka Asa

(I Tih. 15:9-11)

2Asa a hanya hi mukhuva lowunene, a endla leswi tsakisaka HOSI, Xikwembu xa yena. 3A susa tialitari ta swikwembu swa vamatiko, a herisa ni mintirho ya le switsungeni leswo hlawuleka, a fayetela maribye ya kona ya vugandzeri, a tsema ni timhandze ta Axera, xikwembukazi. 4A lerisa va ka Yuda ku namarhela HOSI, Xikwembu xa vatata wa vona, va hlayisa Nawu wa xona ni swileriso swa xona. 5Emitini hinkwayo ya tiko ra Yuda, Asa a herisa mintirho ya le switsungeni leswo hlawuleka, a susa ni tialitari ta kona, to hisela mirhi ya risuna eka tona. Kutani vanhu va yena va va ni ku rhula ehansi ka mfumo wa yena. 6Ku rhula loku, Asa ú nyikiwile hi HOSI Xikwembu, a nga ha karhatiwi hi tinyimpi, a kuma nkarhi wa ku aka miti ya makhokholo etikweni ra Yuda leri a ri ri ni ku rhula. 7Asa a vulavula ni vanhu va yena, a ku: “A hi pfuxeni miti leyi, hi yi biyelela hi swihondzo ni rirhangu ni timbanti leti gogiwaka. Tiko ra ha ri ra hina, hikuva hi yingisile HOSI, Xikwembu xa hina. Ina, hi xi yingisile, kutani xi hi nyikile ku rhula matlhelo hinkwawo.” Hiloko va sungula mintirho ya ku aka, va kateka va yi heta.

Ta Asa loko a lwa ni Vaetiyopiya

8Asa a a ri ni mavuthu ya va ka Yuda, masocha ya kona ma ringana 300 000, ma hlomile switlhangu ni matlhari; naswona a a ri ni mavuthu ya masocha ya ka Benjamini; masocha ya kona a ma ringana 280 000, ma tamerile switlhangu ma khome ni vurha. Masocha lawa hinkwawo a ma ri tinhenha to tiya. 9Muetiyopiya loyi va nge i Zera a huma nyimpi, a kongoma tiko ra Yuda ku ri hlasela, a ri ni masocha ya 1 000 000, ni makalichi ya nyimpi ya 300, a fika kusuhi ni muti wa Marexa. 10Hosi Asa na yena a huma nyimpi ku ya lwa na Zera, kutani mavuthu hinkwawo ma xaxametiwa enkoveni wa Sefata kusuhi na Marexa. 11Kutani Asa a khongela HOSI Xikwembu xa yena, a ku: “We HOSI, hi wena ntsena u kotaka ku lwela lava tsaneke, u va ponisa eka lava va va tlulaka hi matimba. Hi pfune u va na hina, we HOSI, Xikwembu xa hina, hikuva hi tshemba wena ntsena; loko hi ya hlangana ni ntshungu lowu wa valala, hi lava ku twarisa vito ra wena. We HOSI, u Xikwembu xa hina, u nga pfumeli leswaku loyi a nga munhu ntsena a ku tlula hi matimba!” 12Hiloko HOSI Xikwembu xi hlula Vaetiyopiya, xi va tsutsumisa, Asa ni vanhu va Yuda va langutile kunene. 13Kutani Asa ni masocha ya yena va hlongorisa Vaetiyopiya ku ya fika eGerara, va va dlayetela, ku nga sali na un'we wa vona, va hluriwa hi HOSI Xikwembu ni mavuthu ya xona. Kutani vavanuna va ka Yuda va rhwala swilo leswo tala leswi va swi phangheke. 14Va ka Yuda va ya hlasela ni miti hinkwayo leyi a yi ri kusuhi na Gerara, va phangha swilo swo tala eka yona, hikuva vaaki va yona a va tsutsumile hi ku chava HOSI Xikwembu; nhundzu ya kona a yi tele ngopfu. 15Va ka Yuda va hlasela ni lava goveke emadyelweni ya swifuwo, va khoma tinyimpfu ni tikamela leto tala va famba na tona. Kutani va tlhelela eYerusalema.