Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Tifanelo eka vapfumeri

51U nga holoveli munhu nkulukumba, kambe n'wi khongotele tanihi tata wa wena; vavanuna lavantshwa u fanele ku va khoma tanihi vamakwenu va xinuna. 2Vavasati lavakulu u va languta tanihi vamanana, ni vavasati lavantshwa tanihi vamakwenu va xisati, hi ndlela ya ku tenga matlhelo hinkwawo.

3Xixima tinoni leti nga ta xiviri. 4Loko wansati wa noni a ri ni vana kumbe vatukulu, a va rhange va dyondza tifanelo ta vona ta vukhongeri hi tlhelo ra ndyangu wa ka vona, va endla swin'wana ku nkhensa vatswari va vona, hikuva hi swona leswi amukelekaka emahlweni ka Xikwembu. 5Wansati wa noni loyi a nga wa xiviri, loko a sele a ri yexe, ú vekile ku tshemba ka yena eka Xikwembu, kutani ú tshama a ri karhi a kombela eka xona ni ku khongela vusiku ni nhlekanhi. 6Kasi loyi a navelaka ku tikorwisa ntsena, ú file hambiloko a ha hanya. 7Lerisa timhaka leti, leswaku va ta pfumala xisandzu. 8Loko munhu a nga pfuni maxaka ya yena, ngopfu-ngopfu lava va nga va ndyangu wa yena wa xiviri, ú landzurile vupfumeri, kutani ú tlula ni vamatiko hi ku biha.

9Wansati wa noni, a a tsarisiwe ntsena loko a ri ni malembe ya 60, naswona a tekiwile kan'we ntsena; 10naswona ú fanele ku va ni vumbhoni lebyi twalaka hi tlhelo ra mintirho leyinene ya yena, ku fana ni ku kurisa vana hi ndlela ya kona, ni ku tsakela vaendzi, ni ku hlantswa milenge ya vahlawuriwa va Xikwembu, ni ku pfuna lava xanisekaka, ni ku tshama a ri karhi a endla leswinene hi matlhelo hinkwawo. 11Kambe ala ku tsala mavito ya vavasati va tinoni lavantshwa; hikuva loko va ngheniwa hi ku navela, va lava ku tekiwa, kutani va fularhela Kriste. 12Sweswo swi va vangela ku avanyisiwa, hikuva va tlurile ku tiboha ka vona ko sungula. 13Naswona, vavasati va tinoni lavantshwa va dyondza ku loloha; va rhendzeleka ni mindyangu ya van'wana, ku nga ri hi mhaka ya ku loloha ntsena, kambe va hundzuka vahlevi ni vavangi va swicele hi ku famba va vulavula leswi va nga faneriki ku swi vula. 14Mina a ndzi ta tsakela leswaku vavasati va tinoni lavantshwa va tekiwa, va kuma vana, va hlayisa mindyangu ya vona, va nga nyiki nala enkarhi wa ku hi hleva. 15Hikuva nisweswi van'wana va hambukile ndlela, va landzelela Sathana. 16Loko mupfumeri wa wansati a ri ni maxaka lawa ma nga tinoni, a a va pfune; kereke yi nga tshuki yi tikeriwa, leswaku yi ta kota ku pfuna lava nga tinoni ta xiviri.

17Endla leswaku vakulukumba lava tirhaka swinene ntirho wa vurisi va kombisiwa xichavo lexikulu,Kumbe: va hakeriwa kambirhi ngopfu-ngopfu lava tikarhataka ku twarisa Rito ni ku dyondzisa, 18

5:18
Dut. 25:4
Mt. 10:10
Lk. 10:7
hikuva Matsalwa ma ri: “U nga tshuki u siva nomo wa homu, loko u ri karhi u hula ha yona!” Naswona va ri: “Mutirhi ú lulameriwile hi hakelo ya yena.” 19
5:19
Dut. 17:6
19:15
U nga amukeli mhaka ya ku mangalela nkulukumba, ehandle ka vumbhoni bya vanhu vambirhi kumbe vanharhu. 20Loko ku ri ni vakulukumba lava va phikelelaka ku dyoha, va tshinye erivaleni, leswaku lavan'wana va ta chava. 21Emahlweni ka Xikwembu ni ka Kriste Yesu ni ka tintsumi leto hlawuleka, ndza ku khongotela swinene ku hlayisa tifanelo leti, u nga tekeli ku avanyisa, nakona u nga yi hi nghohe. 22U nga hatliseli ku tlhandleka munhu mavoko, naswona u nga tinghenisi eswidyohweni swa un'wana munhu. Tihlayise, u tshama u tengile.

23U nga ha nwi mati ntsena, kambe nwana vhinyonyana, hileswi u karhatekaka endzeni ni ku tala ku va ni switlhavitlhavi emirini.

24Swidyoho swa vanhu van'wana swi le rivaleni, swi va yisa eku avanyisiweni, kambe swidyoho swa van'wana swi vonaka endzhaku ka nkarhi ntsena. 25Hi mukhuva wolowo, na yona mintirho leyinene yi le rivaleni, kambe hambiloko yin'wana yi nga vonaki, yi nga ka yi nga tshami yi fihlekile.