Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Vadyondzisi va mavunwa

41Kutani ke, Moya wu vula wu tiyisile leswaku emasikwini lama taka, van'wana va ta hambana ni vupfumeri, hi mhaka ya ku landza mimoya leyi kanganyisaka ni tidyondzo ta mademona, 2ni hikokwalaho ka ku xiseteriwa hi vahembi lava mapfalo ya vona ma tlanyaleke. 3Vaxisi lava va arisa ku tekana, va lerisa leswaku ku tshikiwa swakudya leswi Xikwembu xi swi vumbeke leswaku swi amukeriwa hi ku nkhensa hi lava va pfumelaka ni ku tiva ntiyiso. 4Hikuva hinkwaswo leswi vumbeke hi Xikwembu swi sasekile, kutani a ku na lexi xi fanelaka ku nyenyiwa, loko xi amukeriwa hi ku nkhensa, 5hikuva xi hlawulekisiwile hi rito ra Xikwembu ni xikhongelo.

Nandza lonene wa Yesu Kriste

6Loko u andlala timhaka leti emahlweni ka vamakwerhu, u ta va nandza lonene wa Kriste Yesu, u ta va la wundliweke emaritweni ya vupfumeri ni ya tidyondzo letinene leti u fambeke ha tona. 7U nga vi na mhaka ni mintsheketo ya vuphukuphuku leyi nga riki na vukhongeri. Titolovete ku va mukhongeri, 8hikuva hambiloko ku chuka-chukisa miri ku ri loku ku pfunaka hi matlhelo man'wana, vukhongeri byi pfuna hi matlhelo hinkwawo, naswona byi tshembisa vutomi bya nkarhi lowu, ni bya lowu taka. 9Rito leri ri tiyile, ri fanele ku amukeriwa hi mandla mambirhi. 10Hi tirha swinene ni ku tikarhatela swona leswi, hikuva hi vekile ku tshemba ka hina eka Xikwembu lexi hanyaka, lexi nga muponisi wa vanhu hinkwavo, ngopfu-ngopfu wa lava pfumelaka.

11Lerisa ni ku dyondzisa swilo leswi. 12Ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena, kambe boxela vapfumeri entila hi mavulavulele ni mahanyele ya wena, hi rirhandzu ni ku pfumela ni ku tenga. 13Tinyikete ku hlayela vanhu eMatsalwa, u khongotela ni ku dyondzisa, ndzi ko ndzi fika. 14U nga tlangi hi nyiko leyi u nga na yona, leyi u yi kumeke siku vakulukumba va ku tlhandlekeke mavoko, va vhumbha leswi u nga ta va swona. 15Endla tifanelo leti, tinyiketele eka tona, leswaku hinkwavo va ta vona hilaha u yaka emahlweni hakona. 16Tikambisise hi wexe, ni dyondzo leyi u yi dyondzisaka. Tiya eka swona, hikuva loko u endlisa sweswo, u ta tiponisa ni ku ponisa vayingisi va wena.