Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ku xeweta

11

1:1
Mint. 17:1
Mina Pawulo, na Silvano, na Timotiya, hi tsalela va kereke ya le Tesalonika, lava nga vanhu va Xikwembu Tatana, ni va Hosi Yesu Kriste, hi ri:

Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina!

Vutomi ni ku pfumela ka va le Tesalonika

2Hi nkhensa Xikwembu masiku hinkwawo hikwalaho ka n'wina hinkwenu, hi ri karhi hi mi anakanya emikhongelweni ya hina. 3Emahlweni ka Xikwembu Tata wa hina, hi tsundzuka hilaha ku pfumela ka n'wina ku tikombeke hakona hi swiendlo, ni leswaku mi chivirika eku languteleni ka Hosi ya hina Yesu Kriste, hi rirhandzu ni ku tikarhata. 4Ha swi tiva, vamakwerhu, leswaku Xikwembu xa mi rhandza, ni leswaku xi mi hlawurile. 5Hikuva Evhangeli leyi hi yi twarisaka, a yi tanga eka n'wina hi marito ntsena, kambe hi matimba, ni Moya lowo Kwetsima, ni ku khorwisa ka yona loku hetisekeke. Ma tiva hilaha hi nga hanya hakona exikarhi ka n'wina ku mi pfuna. 6

1:6
Mint. 17:5-9
Kutani na n'wina mi landzile mitila ya hina ni ya Hosi, hikuva, hambileswi mi nga xaniseka ngopfu, mi amukerile Rito ra Xikwembu hi ku tsaka loku nyikiwaka hi Moya lowo Kwetsima. 7Hi mukhuva wolowo, mi hundzukile xikombiso eka hinkwavo lava pfumeleke ematikweni ya Makedoniya ni ya le Akaya. 8A hi ntsena Rito ra Hosi ro huma eka n'wina leri twakarisiwaka le Makedoniya ni le Akaya, kambe na kona ku pfumela ka n'wina eka Xikwembu ku twakele hinkwako; hikokwalaho a swi faneri leswaku hi nga ha vula xa nchumu. 9Vanhu lava hinkwavo va rungula hilaha mi hi amukeleke hakona exikarhi ka n'wina, ni hilaha mi nga hundzukela eka Xikwembu hakona, mi fularhela swikwembu swa hava, leswaku mi tirhela Xikwembu lexi hanyaka, xa ntiyiso. 10Naswona mi langutela ku ta ka N'wana wa xona Yesu hi le matilweni, loyi xi n'wi pfuxeke exikarhi ka vafi, loyi a hi lamulelaka eku avanyiseni ka xona loku taka.

2

Ntirho wa Pawulo le Tesalonika

21Na n'wina vamakwerhu, ma swi tiva leswaku ku amukeriwa ka hina eka n'wina a ku hundzukanga swa hava. 2

2:2
Mint. 16:19-24
17:1-9
Hambiloko hi rhange hi xanisiwa ni ku rhuketeriwa le Filipiya, hilaha mi swi tivaka hakona, Xikwembu xa hina xi hi nyikile matimba yo mi tivisa Evhangeli leyi humaka eka xona, hambileswi lavo tala a va ri karhi va lwa na yona. 3Hikuva ku khongotela ka hina a hi loku ku humaka eku tixiseni, kumbe emiehleketweni yo ka yi nga tenganga, naswona a hi tirhisi mano yo xisa munhu; 4kambe, tanihi leswi Xikwembu xi hi voneke hi ri lava fanelaka ku tamerisiwa ntirho wa Evhangeli, ha yi vula, ku nga ri ku tsakisa vanhu, kambe ku tsakisa Xikwembu lexi kambelaka timbilu ta hina.

5Ma swi tiva swinene leswaku a hi ringetanga, ni siku ni rin'we, ku mi tsakisa kumbe ku mi kanganyisa hi marito, naswona a hi vulavulanga na n'wina hi ku susumetiwa hi makwanga. Xikwembu i mbhoni ya hina! 6A hi lavanga ku dzunisiwa loku humaka eka vanhu, hambi ku ri eka n'wina, hambi ku ri eka van'wana; 7hambileswi a hi ta va hi swi kotile ku mi tikisela hi swikombelo swa hina, hi mhaka ya ku va vaapostola va Kriste, hi hanyisene na n'wina hi moya wa musa, kukotisa manana la hlayisaka swinene vana va yena. 8Hikokwalaho, hi ku navela ngopfu ku mi komba rirhandzu, hi tilunghiserile ku avelana na n'wina ku nga ri ntsena Evhangeli ya Xikwembu, kambe na byona vutomi bya hina, hikuva mi hundzukile varhandziwa va hina lavakulu.

9Vamakwerhu, mi tsundzuka ku tikarhata ka hina entirhweni wa hina: Hi tirhile vusiku ni nhlekanhi leswaku hi nga tikiseli na un'we wa n'wina, loko hi ri karhi hi mi dyondzisa Evhangeli ya Xikwembu. 10Mi timbhoni ta hina, na xona Xikwembu i mbhoni: Mahanyelo ya hina eka n'wina lava pfumeleke, a ma ri lawa yo tenga ni lawa yo lulama, ma nga ri na nandzu. 11Ma swi tiva leswaku hi hlayisile un'wana ni un'wana wa n'wina tanihi loko tatana a hlayisa vana va yena; 12hi mi khongoterile, hi mi tiyisile ni ku mi susumeta leswaku mi hanya hi mukhuva lowu tsakisaka Xikwembu, lexi xi mi vitanelaka ku averiwa ku fuma ka xona ni ku twala ka xona.

13Kutani mhaka leyi yi hi susumetaka ku nkhensa Xikwembu masiku hinkwawo, hi leyi: Loko hi mi tisele rito ra Xikwembu, mi ri yingisile ni ku ri amukela, ku nga ri kukota mahungu yo huma eka vanhu, kambe tanihi mahungu yo huma eka Xikwembu. Hakunene mahungu lawa ma huma eka xona, hikuva hi xona xi tirhaka hi matimba exikarhi ka n'wina lava pfumeleke. 14

2:14
Mint. 17:5
Loko mi ri n'wina vamakwerhu, mi hlanganile ni miringo leyi nga tshama yi humelela exikarhi ka vanhu va ka Kriste Yesu etikerekeni ta Yudiya: Vayuda va va twisile ku vaviseka loku fanaka ni leswi vanhu va ka n'wina va nga mi endla swona. 15
2:15
Mint. 9:23,29
13:45,50
14:2,5,19
17:5,13
18:12
Vayuda hi vona lava dlayeke Hosi Yesu ni vaprofeta, kutani na hina va hi xanisile; a va tsakisi Xikwembu, naswona va lwa ni vanhu hinkwavo. 16Va ringetile ni ku hi sivela ku dyondzisa vamatiko emahungu lawa a ma ta va ponisa, kutani hi mukhuva lowu va kurisile nandzu wa swidyoho swa vona masiku hinkwawo; kambe sweswi, eku heteleleni, vukari bya Xikwembu byi va wele henhla.

Pawulo ú navela ku tlhelela eTesalonika

17Loko hi ri hina vamakwerhu, hi kalanile na n'wina nkarhinyana hileswi a hi nga vonani hi mahlo, kambe hi timbilu a hi ri karhi hi vonana, kutani hi naverile swinene hi ku navela lokukulu ku tlhela hi vonana na n'wina hi mahlo. 18Hikokwalaho hi naverile ku tlhelela eka n'wina — mina Pawulo ndzi ringetile swinene ku tlula kan'we — kambe Sathana ú hi siverile. 19Xana hi kwihi ku langutela ka hina ni ku tsaka ka hina, hi yihi harhi ya ku hlula leyi hi nga ta tidzunisa ha yona emahlweni ka Hosi ya hina Yesu, siku a vuyaka ke? Xana a hi n'wina xana? 20Hakunene, hi n'wina mi nga ku dzuneka ka hina, ni ku tsaka ka hina.