Xitsonga 1989 (TSO89)
7

71

7:1
II Sam. 6:2-4
I Tikr. 13:5-7
Kutani vavanuna va Kiriyata-Yeyarimi va ya teka Areka ya HOSI, va famba na yona, va yi rhurhela endlwini ya Abinadaba leyi a yi ri exitsungeni, kutani va hlawula n'wana wa yena Eliyazara ku va muhlayisi wa yona.

Ta Samiele loko a ri muavanyisi etikweni ra Israele

2Endzhaku ka loko Areka yi yisiwile eKiriyata-Yeyarimi, ku hundza nkarhi wo leha wa malembe ya 20; kutani vanhu hinkwavo va Israele va sungula ku tlhela va rila eka HOSI Xikwembu.Van'wana va ri: va tlhela va namarhela HOSI Xikwembu

3Kutani Samiele a khongotela vanhu hinkwavo va Israele, a ku: “Loko hakunene mi tlhelela eka HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, cukumetani swikwembu swa vamatiko ni swifaniso swa Astarte xikwembukazi; namarhelani HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, mi tirhela yona ntsena, kutani yona yi ta mi kutsula emavokweni ya Vafilista.” 4Hakunene Vaisraele va cukumeta swifaniso swa Baali ni swa Astarte, va tirhela HOSI Xikwembu ntsena.

5Kutani Samiele a ku ka vona: “Rhambani nhlengeletano ya Vaisraele hinkwavo emutini wa Mispa, kutani mina ndzi ta mi khongelela eka HOSI.” 6Loko va hlengeletanile eMispa, va ka mati, kutani va ma halata emahlweni ka HOSI Xikwembu; va titsona swakudya siku rero va ri endhawini yoleyo, kutani va tisola va ku: “Hi dyoherile HOSI.” (Emutini wa Mispa, hi kona laha Samiele a a tolovele ku avanyisa timhaka ta Vaisraele a ri kona.)

7Loko Vafilista va twa leswaku Vaisraele va hlengeletanile eMispa, va hloma matlhari va ri ni tihosi ta vona, va ya lwa ni Vaisraele. Vaisraele va kuma mahungu lawa, kutani va sungula ku chava Vafilista ngopfu, 8va ku ka Samiele: “U nga karhali ku hi khongelela, u huwelela eka HOSI Xikwembu xa hina, leswaku xi hi lamulela emavokweni ya Vafilista.”

9Kavaloko Samiele a tlhava xinyimpfana lexa ha mamaka, a endla gandzelo leri hisiwaka ha xona, a xi humesela HOSI Xikwembu; kutani Samiele a khongelela Vaisraele hi ku huwelela eka xona, kutani xona xi hlamula xikhongelo xa kona. 10Loko Samiele a ri karhi a hisa gandzelo, Vafilista va tshinelela ku ta lwa ni Vaisraele. Kambe hi siku rero, HOSI Xikwembu xi balekisa tilo xi ri dumisa swinene ehenhla ka Vafilista, xi va hlanganisa tinhloko, kutani va tsutsuma, Vaisraele va ri karhi va va hlalela. 11Kutani vavanuna va Israele va huma emutini wa Mispa, va hlongorisa Vafilista, va rhelela na vona ku hundza ni le mutini wa Beta-Kara, va ri karhi va va dlaya.

12Samiele a teka ribye, a ri yimisa exikarhi ka Mitspa ni muti lowu vuriwaka “Tino”.Hi Xiheveru: Xene; van'wana va ri: Yexana Kutani a thya ribye leri evito ra “Ebenezere”, hi leswaku “Ribye-ra-Vuponisi”, a engeta a ku: “Ku fikela siku ra namuntlha,Kumbe: Ku fika ni kwala HOSI yi hi ponisile.” 13Hi mukhuva wolowo, Vafilista va tsongahatiwa: A va ha tlhelanga va nghena etikweni ra Israele. Kutani HOSI Xikwembu xi ba Vafilista hi nkhavi wa xona, emasikwini hinkwawo ya ku hanya ka Samiele. 14Vaisraele va tlheriseriwa miti leyi a va tekeriwile yona hi Vafilista, ku sukela emutini wa Ekroni ku ya fika emutini wa Gati, va tlheriseriwa ni swifundzha swa kona, swi nga ha fumiwi hi Vafilista. Hi tlhelo rin'wana, Vaisraele va hanyisene hi ku rhula ni Vaamori.

15Samiele ú vile muavanyisi etikweni ra Israele masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena. 16Lembe rin'wana ni rin'wana, a a rhendzeleka ni miti ya Betele na Giligala na Mitspa, a ri karhi a avanyisa timhaka ta Vaisraele etindhawini leti hinkwato. 17Kambe a a pfa a ya eRhama, hikuva a ku ri kona kaya ka yena; na kona kwale, a a hamba a avanyisa timhaka ta Vaisraele. Ú akerile HOSI Xikwembu alitari emutini wolowo.

8

Ta Vaisraele loko va kombela ku va ni hosi

81Loko Samiele a dyuharile, a veka vana va yena ku va vaavanyisi va timhaka ta Vaisraele. 2N'wana wa yena wa mativula a a ri Yuwele, lowa vumbirhi a a ri Abiya. A va ri vaavanyisi emutini wa Berexeba. 3Vana lava a va landzanga mintila ya Samiele tata wa vona, kambe va hambukile hi ku navela ngopfu mali, va pfumela ku xaviwa, va nga ha avanyisi timhaka hi ku lulama.

4Hiloko vakulukumba hinkwavo va Israele va hlengeletana, va ya vonana na Samiele eRhama, 5

8:5
Dut. 17:14
va ku ka yena: “Vona, u dyuharile, naswona vana va wena a va hanyi hi tindlela ta wena; hikokwalaho, hi hlawulele hosi leyi nga ta hi fuma, hi ta fana ni van'wana vanhu va matiko hinkwawo.” 6Kambe mhaka leyi yo kombela hosi a yi tsakisanga Samiele, kutani a yi veka eka HOSI Xikwembu hi xikhongelo. 7HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku ka yena: “Yingisa hinkwaswo leswi vanhu lava va ku byelaka swona; hikuva a va fularheli wena, kambe va fularhela mina, leswaku ndzi nga ha vi hosi ya vona. 8Va hanyisile sweswo minkarhi hinkwayo, hi mpfhuka xa loko ndzi va humesile etikweni ra Egipta, ku fika ni namuntlha: Va ndzi fularherile va ya tirhela swikwembu swimbe, kutani na wena va ku endla sweswo namuntlha. 9Sweswi ke, yingisa leswi va swi vulaka, ntsena u ta va laya swinene, u va tivisa maendlele ya hosi leyi nga ta va fuma.”

10Samiele a byela vanhu lava a va kombela hosi eka yena emarito lawa hinkwawo ya HOSI Xikwembu, 11kutani a ku: “Hosi leyi nga ta mi fuma, yi ta endlisa leswi: Yi ta teka majaha ya n'wina leswaku ma ya va vakhandziyi va makalichi ya yona ni vagadi va tihanci ta yona; va ta hamba va tsutsuma emahlweni ka makalichi ya yona. 12Naswona, hosi yi ta va endla tindhuna ta nyimpi ni ta mavuthu; kasi van'wana va ta rima masimu ya hosi ni ku tshovela mavele ya yona; va ta fula matlhari ya yona ni tinsimbhi ta makalichi ya yona. 13Yi ta sindzisa vana va n'wina va vanhwanyana ku va vapfanganyisi va mafurha layo nun'hwela, ni ku va vasweki va nyama, ni vaendli va swinkwa. 14Yi ta teka masimu ya n'wina lamanene, ni mintanga ya n'wina leyinene ya vhinya ni ya mitlhwari, yi nyika malandza ya yona. 15Eka khume rin'wana ni rin'wana ra swirhundzu swa mavele kumbe mihandzu ya vhinya, hosi yi ta pambula xin'we, yi nyika valanguteri va yona ni malandza ya yona. 16Yi ta sindzisa malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, ni tihavi ta n'wina leto saseka,Van'wana va ri: ni majaha ya n'wina layo saseka ni timbhongolo ta n'wina, leswaku swi tirhela yona. 17Eka khume rin'wana ni rin'wana ra timbuti kumbe tinyimpfu, hosi yi ta pambula yin'we; loko a ri n'wina, mi ta va mahlonga ya yona. 18Kutani enkarhini wolowo mi ta rila hikwalaho ka hosi leyi mi nga tihlawulela yona hi n'wexe, kambe HOSI Xikwembu a xi nga mi hlamuli, hi siku rero.”

19Vanhu va tiko va ala ku yingisa marito ya Samiele, kutani va ku: “E-e! Hi lava hosi leyi yi nga ta hi fuma, 20leswaku hi ta fana ni vanhu va matiko hinkwawo, ni leswaku hosi ya hina yi ta hi fambisa, yi hi rhangela emahlweni, yi lwa tinyimpi ta hina.”

21Kuteloko Samiele a twile marito hinkwawo ya vanhu va tiko, a ya ma vikela HOSI Xikwembu. 22Kutani HOSI Xikwembu xi ku eka Samiele: “Yingisa marito ya vona, u va vekela hosi.” Hiloko Samiele a ku ka vavanuna va Israele: “Mukani hinkwenu! Yanani emakaya!”

9

Ta Sawulo loko a hlangana na Samiele

91A ku ri ni munhu la humaka etikweni ra ka Benjamini. Vito ra yena a a ri Kixi, n'wana Abiele, wa Seroro, wa Bekorati, wa Afiya. A a ri nkulukumba wa xifumi, wa nyimba ya Benjamini. 2A a ri ni n'wana la vuriwaka Sawulo, mbhuri ya jaha, loyi a a tlula Vaisraele hinkwavo hi ku saseka, naswona hi xiyimo a a lehile ku va tlula hinkwavo.

3Siku rin'wana, Kixi tata wa yena a lahlekeriwa hi timbhongolo ta yena ta mantswele; kutani a ku ka Sawulo n'wana wa yena: “Ndzi lava leswaku u teka un'we wa malandza ya hina, mi famba mi lava timbhongolo.” 4Va suka va tsemakanya maganga ya Efrayimi, ni tiko ra Xalixa, va nga ti kumi; va hundzela etikweni ra Xalima, ti nga kumeki; va tsemakanya tiko ra Benjamini, na kona va nga ti kumi.

5Kutani loko va fika etikweni ra Sufu, Sawulo a ku ka nandza loyi a a ri na yena: “A hi tlhele; ndzi chava leswaku tatana a nga tshika ku vilela hi timbhongolo, a sungula ku vilela hi hina.” 6Kambe nandza a ku ka Sawulo: “Yingisa! Ku ni munhu wa Xikwembu emutini lowu; i nkulukumba loyi a chavisekaka. Hinkwaswo leswi a swi vulaka, swa humelela. A hi fambe hi ya ka yena, kumbexana a nga hi tsundzuxa swin'wana, hi tlhelo ra riendzo leri hi ri khomeke.” 7Sawulo a ku ka nandza: “Hiswona, a hi fambe! Kambe xana hi nga n'wi khomela yini munhu loyi wa Xikwembu? Timbuva ta hina ti herile eminkwameni, naswona a hi na nyiko leyi hi nga n'wi khomelaka yona. Xana hi na yini kwala?” 8Nandza a hlamula Sawulo, a ku: “Vona! Ndzi lo khoma mali ya silivhere yin'we ntsena; ndzi ta nyika munhu wa Xikwembu, leswaku a ta hi komba tindlela.” 9(Khale etikweni ra Israele, loko vanhu va ya vutisa leswaku xana Xikwembu xi ri yini emhakeni yo karhi, a va ku: “A hi yeni hi ya vonana ni mavonakule!” Loyi namuntlha va n'wi vulaka muprofeta, khale a va ku i “mavonakule”.) 10Sawulo a ku ka nandza: “Swa twala, a hi fambe hi ya kona.” Hiloko va kongoma laha munhu wa Xikwembu a a tshama kona.

11Loko va ri karhi va tlhandlukela emutini, vo tshuka va hlanganile ni vanhwanyana lava a va ya eku keni ka mati. Kutani va va vutisa va ku: “Xana ‘mavonakule’ ú kona kwala xana?” 12Vanhwanyana va hlamula va ku: “Ina, ú kona! Wa ha ku hundza sweswinyana. Hatlisani, wa ha ku nghena emutini sweswi-sweswi, hikuva vanhu va humesa magandzelo namuntlha exitsungeni lexo hlawuleka. 13Loko mi hatla mi nghena emutini, mi ta n'wi kuma a nga si tlhandlukela exitsungeni lexo hlawuleka ku ya dya kona, hikuva leswi a nga yena la fanelaka ku katekisa mhamba, vanhu a va nga dyi loko yena a nga si fika; lava rhambiweke va ta dya loko yena a dyile. Kutani ke, fambani, mi ta n'wi kuma sweswi-sweswi!”

14Kavaloko va tlhandlukela emutini. Loko va ri karhi va nghena kona, vo vona Samiele a huma, a ta hi ndlela leyi a va ri ka yona, a kongomile exitsungeni lexo hlawuleka.

15Hi xa tolo xa kona, loko Sawulo a nga si fika, HOSI Xikwembu a xi tivisile Samiele timhaka leti, xi ku: 16“Mundzuku hi nkarhi wolowu, ndzi ta ku rhumela wanuna la humaka etikweni ra Benjamini. U ta n'wi veka mufambisi wa tiko ra mina ra Israele hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni. Hi yena la nga ta lamulela tiko ra mina emavokweni ya Vafilista, hikuva ndzi langutile tiko ra mina,Van'wana va ri: ndzi vonile maxangu ya tiko ra mina ndzi twa ni xirilo xa rona.” 17Loko Samiele a vona Sawulo, a twa rito ra HOSI Xikwembu leri nge: “Munhu loyi ndzi nga ku byela timhaka ta yena, hi yena yoloyi! Hi yena la nga ta fambisa tiko ra mina.” 18Sawulo a ta kusuhi na Samiele, a n'wi vutisa va ha ri enyangweni, a ku: “Wa nga ndzi byela, xana yindlu ya ‘mavonakule’ yi kwihi xana?” 19Samiele a n'wi hlamula a ku: “Hi mina ‘mavonakule’ wa kona. Rhanga emahlweni hi ya exitsungeni lexo hlawuleka, hikuva namuntlha u ta dya na mina; kutani mundzuku loko ri xile, ndzi ta ku pfulela tindlela loko ndzi ta va ndzi ku byerile hinkwaswo leswi nga mbilwini ya wena. 20Loko ti ri timbhongolo leti ti nga ku lahlekela masiku manharhu, u nga ha tikarhateli tona, hikuva ti kumekile. Kambe xana Vaisraele hinkwavo va langutele mani xana? Va langutela wena ni va ka n'wina hinkwenu.”Van'wana va ri: Kambe xana swilo swa risima swa laha tikweni ra Israele, swi ta va swa mani ke, loko ku nga ri swa wena ni va ka n'wina hinkwenu 21Sawulo a hlamula a ku: “Xana swi ta endleka eka mina ndzi nga wa ka Benjamini, nyimba leyitsongo eka tinyimba hinkwato ta Israele, xana? Naswona yindlu ya ka hina hi leyitsongo eka tindlu hinkwato ta nyimba ya va ka Benjamini! Hikwalaho ka yini u nga vulavula na mina hi ndlela yoleyo xana?”

22Kutani Samiele a famba na Sawulo ni nandza wa yena, a va nghenisa endlwini leyi ku dyeriwaka ka yona, a va nyika switshamu swa vachaviseki exikarhi ka lava a va rhambiwile va kwalomu ka 30. 23Samiele a ku ka musweki wa nyama: “Tisa nyama leyi ndzi ku leriseke leswaku u yi veka etlhelo.” 24Hiloko musweki a ya humesa nyama ya nenge na khondzo,khondzo, kumbe: ncila wo nona a swi veka emahlweni ka Sawulo, kutani Samiele a ku: “Vona! Xinyamana lexi ndzi nga ku vekela xona, hi lexi! Dyana, hikuva u vekeriwile swona leswaku u ta dya hi sikunene leri, u ta kota ku vula leswaku hi wena la rhambeke vanhu.”Van'wana va ri: u phema ni lava rhambiweke Kutani Sawulo a dya na Samiele siku rero.

25Loko va rhelela hi le xitsungeni lexo hlawuleka, va nghena emutini, kutani Samiele na Sawulo va ya xuxa elwangwini ra yindlu, va nga si ya etlela.Van'wana va ri: a andlala sangu elwangwini, kutani Sawulo a etlela (tindlu ta kona a ti ri ni lwangu ra xiphampha) 26Vurhongo byi hatla byi va helela, kutani loko vurhonga byi tshwuka, Samiele a huwelela Sawulo loyi a a ri elwangwini, a ku: “Pfuka, ndzi ku heleketanyana.” Sawulo a pfuka, kutani havambirhi va khoma ndlela.

27Loko va ri karhi va rhelela va humile ehandlenyana ka muti, Samiele a byela Sawulo a ku: “Lerisa nandza leswaku a rhanganyana.” Nandza a byeriwa, kutani a rhanga. Samiele a ku: “Wena Sawulo, yimanyana kwala, leswaku ndzi ku vikela makungu ya Xikwembu.”