Xitsonga 1989 (TSO89)
7

71

7:1
II Sam. 6:2-4
I Tikr. 13:5-7
Kutani vavanuna va Kiriyata-Yeyarimi va ya teka Areka ya HOSI, va famba na yona, va yi rhurhela endlwini ya Abinadaba leyi a yi ri exitsungeni, kutani va hlawula n'wana wa yena Eliyazara ku va muhlayisi wa yona.

Ta Samiele loko a ri muavanyisi etikweni ra Israele

2Endzhaku ka loko Areka yi yisiwile eKiriyata-Yeyarimi, ku hundza nkarhi wo leha wa malembe ya 20; kutani vanhu hinkwavo va Israele va sungula ku tlhela va rila eka HOSI Xikwembu.Van'wana va ri: va tlhela va namarhela HOSI Xikwembu

3Kutani Samiele a khongotela vanhu hinkwavo va Israele, a ku: “Loko hakunene mi tlhelela eka HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, cukumetani swikwembu swa vamatiko ni swifaniso swa Astarte xikwembukazi; namarhelani HOSI hi timbilu ta n'wina hinkwato, mi tirhela yona ntsena, kutani yona yi ta mi kutsula emavokweni ya Vafilista.” 4Hakunene Vaisraele va cukumeta swifaniso swa Baali ni swa Astarte, va tirhela HOSI Xikwembu ntsena.

5Kutani Samiele a ku ka vona: “Rhambani nhlengeletano ya Vaisraele hinkwavo emutini wa Mispa, kutani mina ndzi ta mi khongelela eka HOSI.” 6Loko va hlengeletanile eMispa, va ka mati, kutani va ma halata emahlweni ka HOSI Xikwembu; va titsona swakudya siku rero va ri endhawini yoleyo, kutani va tisola va ku: “Hi dyoherile HOSI.” (Emutini wa Mispa, hi kona laha Samiele a a tolovele ku avanyisa timhaka ta Vaisraele a ri kona.)

7Loko Vafilista va twa leswaku Vaisraele va hlengeletanile eMispa, va hloma matlhari va ri ni tihosi ta vona, va ya lwa ni Vaisraele. Vaisraele va kuma mahungu lawa, kutani va sungula ku chava Vafilista ngopfu, 8va ku ka Samiele: “U nga karhali ku hi khongelela, u huwelela eka HOSI Xikwembu xa hina, leswaku xi hi lamulela emavokweni ya Vafilista.”

9Kavaloko Samiele a tlhava xinyimpfana lexa ha mamaka, a endla gandzelo leri hisiwaka ha xona, a xi humesela HOSI Xikwembu; kutani Samiele a khongelela Vaisraele hi ku huwelela eka xona, kutani xona xi hlamula xikhongelo xa kona. 10Loko Samiele a ri karhi a hisa gandzelo, Vafilista va tshinelela ku ta lwa ni Vaisraele. Kambe hi siku rero, HOSI Xikwembu xi balekisa tilo xi ri dumisa swinene ehenhla ka Vafilista, xi va hlanganisa tinhloko, kutani va tsutsuma, Vaisraele va ri karhi va va hlalela. 11Kutani vavanuna va Israele va huma emutini wa Mispa, va hlongorisa Vafilista, va rhelela na vona ku hundza ni le mutini wa Beta-Kara, va ri karhi va va dlaya.

12Samiele a teka ribye, a ri yimisa exikarhi ka Mitspa ni muti lowu vuriwaka “Tino”.Hi Xiheveru: Xene; van'wana va ri: Yexana Kutani a thya ribye leri evito ra “Ebenezere”, hi leswaku “Ribye-ra-Vuponisi”, a engeta a ku: “Ku fikela siku ra namuntlha,Kumbe: Ku fika ni kwala HOSI yi hi ponisile.” 13Hi mukhuva wolowo, Vafilista va tsongahatiwa: A va ha tlhelanga va nghena etikweni ra Israele. Kutani HOSI Xikwembu xi ba Vafilista hi nkhavi wa xona, emasikwini hinkwawo ya ku hanya ka Samiele. 14Vaisraele va tlheriseriwa miti leyi a va tekeriwile yona hi Vafilista, ku sukela emutini wa Ekroni ku ya fika emutini wa Gati, va tlheriseriwa ni swifundzha swa kona, swi nga ha fumiwi hi Vafilista. Hi tlhelo rin'wana, Vaisraele va hanyisene hi ku rhula ni Vaamori.

15Samiele ú vile muavanyisi etikweni ra Israele masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena. 16Lembe rin'wana ni rin'wana, a a rhendzeleka ni miti ya Betele na Giligala na Mitspa, a ri karhi a avanyisa timhaka ta Vaisraele etindhawini leti hinkwato. 17Kambe a a pfa a ya eRhama, hikuva a ku ri kona kaya ka yena; na kona kwale, a a hamba a avanyisa timhaka ta Vaisraele. Ú akerile HOSI Xikwembu alitari emutini wolowo.